SKKN NGHIÊN cứu THIẾT kế tài LIỆU điện tử hỗ TRỢ dạy học vật lí 10 TRUNG học PHỔ THÔNG

skkn NGHIÊN cứu THIẾT kế tài LIỆU điện tử hỗ TRỢ dạy học vật 10

skkn NGHIÊN cứu THIẾT kế tài LIỆU điện tử hỗ TRỢ dạy học vật lí 10
... phần mềm dạy học … 1.4 Tài liệu điện tử hỗ trợ dạy học vật 10 THPT………………………… 1.4.1 Khái niệm tài liệu điện tử hỗ trợ dạy học vật 10 THPT……………… 1.4.2 Chức hỗ trợ dạy học tài liệu điện tử ………………….……… ... tơi chọn đề tài : NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ DẠY HỌC VẬT LÍ 10 TRUNG HỌC PHỔ THƠNG II MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Mục tiêu cụ thể đề tài xây dựng TLĐT hỗ trợ dạy học vật 10 THPT chứa ... 1.4.1 Khái niệm tài liệu điện tử hỗ trợ dạy học vật 10 THPT TLĐT hỗ trợ dạy học vật 10 THPT ứng dụng CNTT dùng dạy học TLĐT trình bày kiến thức trọng tâm SGK, giáo án, giảng điện tử, tập, câu...
 • 44
 • 74
 • 0

Thiết kế bài giảng điện tử hỗ trợ dạy học chương dao động và sóng điện từ vật lý 12 nâng cao nhằm nâng cao chất lượng dạy học THPT

Thiết kế bài giảng điện tử hỗ trợ dạy học chương dao động và sóng điện từ vật lý 12 nâng cao nhằm nâng cao chất lượng dạy học THPT
... điện tử hỗ trợ dạy học chương Dao động Sóng điện từ Vật 12 nâng cao nhằm nâng cao chất lượng dạy học THPT Mục đích nghiên cứu 11 Thiết kế giảng điện tử chương Dao động Sóng điện từ Vật 12 ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH *** TRẦN VIỆT HÙNG THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ DẠY HỌC CHƯƠNG DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ” VẬT LÍ 12 NÂNG CAO NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC THPT Chuyên ... xử số liệu Cấu trúc luận văn MỞ ĐẦU NỘI DUNG Chương Cơ sở thiết kế BGĐT dạy học vật lí trường THPT Chương Thiết kế BGĐT hỗ trợ dạy học chương Dao động sóng điện từ vật 12 nâng cao Chương...
 • 108
 • 567
 • 0

Thiết kế bài giảng điện tử hỗ trợ dạy học chương sóng cơ và sóng âm vật lý 12 cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dạy học THPT

Thiết kế bài giảng điện tử hỗ trợ dạy học chương sóng cơ và sóng âm vật lý 12 cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dạy học THPT
... trợ dạy học chương Sóng sóng âm Vật 12 nhằm nâng cao chất lượng dạy học THPT Mục đích nghiên cứu Thiết kế giảng điện tử chương Sóng sóng âm Vật 12 theo chương trình đồng thời đề xuất ... thống kê để xử số liệu Cấu trúc luận văn MỞ ĐẦU NỘI DUNG Chương sở thiết kế BGĐT dạy học vật lí trường THPT Chương Thiết kế BGĐT hỗ trợ dạy học chương Sóng sóng âm vật 12 Chương Thực ... học Giáo án điện tử sản phẩm hoạt động thiết kế dạy thể vật chất trước dạy học tiến hành Giáo án điện tử thiết kế giảng điện tử, xây dựng giáo án điện tử hay thiết kế giảng điện tử hai cách gọi...
 • 58
 • 480
 • 0

Thiết kế bài giảng điện tử hỗ trợ dạy học một số bài về đường tròn pptx

Thiết kế bài giảng điện tử hỗ trợ dạy học một số bài về đường tròn pptx
... SGK trang 50 (Còn nữa) Thiết kế giảng điện tử hỗ trợ dạy học số đường tròn hàm số Đường thẳng song song đường thẳng cắt (§4 toán tập 1) Ở trước hết ta vẽ đồ thị số hàm số chẳng hạn: y = 2x + ... chương II Góc đường tròn (toán tập 2) thiết kế phần giảng điện tử hỗ trợ cách vẽ đuờng tròn góc liên quan đến đường tròn, tạo giá trị số đo góc, số đo cung phù hợp với bài, cho học sinh quan ... trí tương đối hai đường tròn (§7 toán 9) Ở ta tạo hai đường tròn có bán kính không đổi, tâm đường tròn chuyển động từ xa đến gần đường tròn khác để HS quan sát vị trí hai đường tròn so sánh khoảng...
 • 14
 • 202
 • 1

Thiết kế bài giảng điện tử hỗ trợ dạy học một số bài về đường tròn và hàm số ppsx

Thiết kế bài giảng điện tử hỗ trợ dạy học một số bài về đường tròn và hàm số ppsx
... SGK trang 50 (Còn nữa) Thiết kế giảng điện tử hỗ trợ dạy học số đường tròn hàm số Đường thẳng song song đường thẳng cắt (§4 toán tập 1) Ở trước hết ta vẽ đồ thị số hàm số chẳng hạn: y = 2x + ... chương II Góc đường tròn (toán tập 2) thiết kế phần giảng điện tử hỗ trợ cách vẽ đuờng tròn góc liên quan đến đường tròn, tạo giá trị số đo góc, số đo cung phù hợp với bài, cho học sinh quan ... trí tương đối hai đường tròn (§7 toán 9) Ở ta tạo hai đường tròn có bán kính không đổi, tâm đường tròn chuyển động từ xa đến gần đường tròn khác để HS quan sát vị trí hai đường tròn so sánh khoảng...
 • 14
 • 143
 • 1

Thiết kế bài giảng điện tử hỗ trợ dạy học phần các định luật bảo toàn vật lớp 10 trung học phổ thông

Thiết kế bài giảng điện tử hỗ trợ dạy học phần  các định luật bảo toàn vật lí lớp 10 trung học phổ thông
... thiết kế giảng điện tử hỗ trợ dạy học phần Các định luật bảo toàn chơng trình vật lớp 10 - Chơng III: Sử dụng giảng điện tử hỗ trợ dạy học phần "Các định luật bảo toàn" chơng trình Vật 10 ... Định luật bảo toàn động lợng - ứng dụng định luật bảo toàn động lợng - Định luật bảo toàn - Định luật bảo toàn lợng - ứng dụng định luật bảo toàn lợng Trong giáo trình vật phổ thông định luật ... phạm việc thiết kế giảng điện tử hỗ trợ dạy học phần "Các định luật bảo toàn" 2.4.1 Cơ sở định lợng cho việc cài đặt chức giảng điện tử 2.4.1.1 Dạy học "Lấy ngời học làm trung tâm" Dạy học "Lấy...
 • 74
 • 94
 • 0

Thiết kế bài giảng điện tử hỗ trợ dạy học phần các định luật chất khí vật lớp 10 THPT

Thiết kế bài giảng điện tử hỗ trợ dạy học phần các định luật chất khí vật lí lớp 10 THPT
... - Thiết kế BGĐT hỗ trợ dạy học phần "Các định luật chất khí SGK Vật lớp 10 THPT đề xuất phơng án sử dụng chơng trình dạy học nhằm góp phần nâng cao chất lợng dạy học vật lý trờng THPT Nội ... THPT - Nghiên cứu số phần mềm hỗ trợ thiết kế BGĐT - Thiết kế số giáo án để giảng dạy phần "Các định luật chất khí SGK vật 10 với hỗ trợ MVT - áp dụng để giảng dạy trờng THPT TNSP Phơng pháp ... phạm việc thiết kế BGĐT hỗ trợ dạy học phần "Các định luật chất khí" Cơ sở định hớng cho việc cài đặt chức giảng điện tử 2.4.1.1 Dạy học " Lấy ngời học làm trung tâm" Dạy học "Lấy ngời học làm...
 • 48
 • 213
 • 0

Thiết kế bài giảng điện tử hỗ trợ dạy học chương các định luật niutơn vật lớp 10 trung học phổ thông

Thiết kế bài giảng điện tử hỗ trợ dạy học chương  các định luật niutơn vật lí lớp 10 trung học phổ thông
... dạy học chơng Các định luật Niutơn - vật lớp 10 với hỗ trợ MVT *Phạm vi: Nghiên cứu, ứng dụng MVT để thiết kế BGĐT Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng đợc BGĐT hỗ trợ dạy học chơng Các định luật ... trờng phổ thông hỗ trợ cho trình dạy học vật lý vấn đề cần thiết, phù hợp với quy luật phát triển PTDH đại hoá PTDH Chơng II: ý tởng Thiết kế BGđT hỗ trợ dạy học chơng định luật Niutơn vật 10 ... trí, vai trò Các định luật Niutơn ch ơng trình vật phổ thông lớp 10 2.3.1.1 Nội dung Các định luật Niutơn SGK vật 10 SGK coi ba định luật Niutơn nh nguyên lý lớn, định luật phận hợp thành...
 • 103
 • 55
 • 0

Thiết kế bài giảng điện tử hỗ trợ dạy học chương các lực cơ học vật lớp 10 trung học phổ thông

Thiết kế bài giảng điện tử hỗ trợ dạy học chương  các lực cơ học vật lí lớp 10 trung học phổ thông
... trợ dạy học chơng Các lực học chơng trình vật lớp 10 Chơng 3: Các giảng điện tử hỗ trợ dạy học chơng Các lực học vật 10 trung học phổ thông =4= - Phần kết luận - Phụ lục =5= Chơng I sở ... cứng vật đàn hồi Từ nêu thêm đặc điểm lực đàn hồi, xuất lực đàn hồi loại vật đàn hồi Phần cuối bài, SGK đa cách đo lực lực kế: cách tạo lực kế, cách sử dụng lực kế loại lực kế thông thờng Lực ... phụ cần thiết 2.5 Các BGĐT giảng dạy chơng Các lực học Chúng thiết kế bốn BGĐT hỗ trợ dạy học chơng Các lực học với 158 Slide Các Slide chính: luận văn tốt nghiệp đại học Chuyên ngành: vật lý...
 • 62
 • 83
 • 0

Thiết kế bài giảng điện tử theo hướng dạy học nêu vấn đề chương ''oxi lưu huỳnh'' hoá học 10 ban cơ bản

Thiết kế bài giảng điện tử theo hướng dạy học nêu vấn đề chương ''oxi lưu huỳnh'' hoá học 10 ban cơ bản
... trình hoá học lớp 10 nói riêng chơng trình hoá học phổ thông nói chung Chính lí mà lựa chọn đề tài: Biên soạn dạy điện tử theo hớng dạy học nêu vấn đề chơng oxi- lu huỳnh ban II Lịch sử vấn đề ... nhau, sinh thành 1.1.3.2 chế phát sinh tình có vấn đề dạy học nêu vấn đề 12 Tìm hiểu chế phát sinh tình có vấn đề dạy học nêu vấn đề vấn đề quan trọng có giá trị thực tiễn chế đợc tìm hiểu sở ... viên: - SGK hoá học 10 (Ban bản) - Giáo án - Bài giảng điên tử b Học sinh: - SGK hoá học 10 (Ban bản) - Xem trớc Chuẩn bị phơng tiện dạy học 33 - Thiết bị: Máy vi tính, projector, hình - Bảng C Các...
 • 99
 • 565
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: nghien cuu thiet ke bo dieu khien tu xathiết kế bài giảng điện tử nội dung chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật bài 18 tuần hoàn máutài liệu ôn thi môn giáo dục học phổ thôngtrang thiết bị điện tàu chở nhựa đường 1700m3 đi sâu nghiên cứu thiết kế bảng điều khiển tại buồng máy và lầu láinghiên cứu thiết kế và công nghệ chế tạo cụm thùng nhiên liệu ô tô tải thông dụng có tải trọng dưới 3 tấnthiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun nhằm tăng cường năng lực tự học tự nghiên cứu cho sinh viên trường cao đẳng nông lâmtên đề tài nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống điện trở gia nhiệt khuôn trong ngành cao sunghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm tua bin thủy điện cột nước thấpnghiên cứu thiết kế và chế tạo máy điện một chiều công suất đến 200 kwnghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị đo đa thông số dùng cho ngành điệnnghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống định lượng vật liệu nhiều pha điều khiển số sử dụng trong công nghệ sản xuất tấm lợp không amiăngnghiên cứu thiết kế chế tạo máy ép viên phụ phế liệu nông nghiệp và rác thải để làm phân bóntài liệu thiết kế bài giảng điện tử e learningnghiên cứu thiết kế lưới điện cao ápnghien cuu thiet ke che tao thu nghiem thiet bi thuy dien cuc nho cot nuoc thapDE THI GIAO VIEN GIOI 2016BÀI GIẢNG Lập trình Java (Ngô Công Thắng)bài tập tiếng anh 10 thí điểm lưu hoằng trí (file word có thể copy)NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG của đội NGŨ báo cáo VIÊN TRONG TUYÊN TRUYỀN xây DỰNG đời SỐNG văn hóa tại QUẬN tây hồ TP hà nội HIỆN NAY tiểu luận cao họctieu luân phong cách tác nghiệp của nhà báo phát thanh hiện đại tiểu luận cao họcCác dạng trường học”Tiểu luận môn lịch sủ tư tưởng quản lý học THUYẾT QUAN hệ GIỮA NGƯỜI với NGƯỜI của MAYO – và sự vận DỤNG vào QUẢN lý xã hội HIỆN NAYFile Autocad Bộ bản vẽ Nhà thờ họTieu luan lich su ly luan bao chi các vấn đề KINH tế báo CHÍ TRUYỀN THÔNGPhương pháp: Nghiên cứu Khoa họcSự lãnh đạo của các huyện uỷ trong tỉnh bắc ninh đối với hội chữ thập đỏ cấp huyện tiểu luận cao họctieu luan chiến dịch truyền thông hành động để xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gáiMỐI QUAN hệ GIỮA PHÓNG VIÊN BIÊN tập và PHÓNG VIÊN QUAY PHIM TRONG QUÁ TRÌNH sản XUẤT một tác PHẨM TRUYỀN HÌNHgiao an anh 8 ca namVai trò của SXVC và quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSXĐề Tài : Thiết kế máy cán uốn 4 trục ( có bản vẽ)Giáo án điện tử Lưu huỳnh lớp 10Giáo án điện tử Làm quen chữ cái G Y trường Mẫu giáoSOẠN BÀI THƯƠNG VỢ (TRẤN TẾ XƯƠNG)DE TAI sử dụng sơ đồ tư duy để học và tự học môn Chính trị
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập