Luận văn kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC) thực hiện

Kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền trong kiểm toán BCTC do Công ty Kiểm toán Dịch vụ Tin học (AISC) thực hiện

Kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền trong kiểm toán BCTC do Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC) thực hiện
... sở lý luận kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền quy trình kiểm toán Báo cảo tài Chơng II: Thực tế kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền kiểm toán Báo cảo tài Công ty kiểm toán AISC thực Chơng ... cáo kiểm toán từ chối cho ý kiến 36 Chơng 2: Thực trạng kiểm toán chu trình Bán hàng- thu tiền kiểm toán báo cáo tài công ty kiểm toán AISC thực I Đặc điểm công ty kiểm toán dịch vụ tin học Lịch ... với chu trình khác vậy, kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền thiết phải kết hợp kết kiểm toán chu trình khác Sơ đồ 08: Mối quan hệ chu trình bán hàng- thu tiền với chu trình khác Tiền quáTiền...
 • 102
 • 121
 • 0

Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC do Cty kiểm toán dịch vụ tin học AISC thực hiện

Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC do Cty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC thực hiện
... Kiểm toán chu trình hàng tồn kho kiểm toán Báo cáo tài Công ty kiểm toán dịch vụ tin học AISC thực Phạm vi nghiên cứu đề tài tiếp cận công tác kiểm toán hàng tồn kho theo chu trình kiểm toán ... kiểm toán dịch vụ tin học AISC- chi nhánh Hà Nội 78 II Một số kiến nghị kiểm toán hàng tồn kho Công ty kiểm toán dịch vụ tin học AISC thực 82 Tính cấp thiết phải hoàn thiện kiểm toán chu ... dây chuyền mà hàng tồn kho tồn sai sót, kiểm toán viên phải xem xét đến mối quan hệ trình thực kiểm toán II Nội dung kiểm toán chu trình hàng tồn kho kiểm toán báo cáo tài Mục tiêu kiểm toán hàng...
 • 110
 • 220
 • 0

Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC do Công ty kiểm toán dịch vụ tin học AISC thực hiện

Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC do Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC thực hiện
... tục từ dịch vụ hệ thống cục dịch vụ mạng toàn cầu Sự phát triển tạo khả phát triển phần mềm doanh nghiệp mà thực chất tập chung vào công việc kinh doanh mà tạo suất làm việc cao Chúng ta vào giai ... ẩ T ô g tin n ậ hn hp T ô g tin n ậ hn hp Sửa đổi Thêm xóa Thông tin lấy In Thông tin báo cáo Một công dân chuyển đến địa cán quản lý tạo lập hồ sơ nhân hộ mà công dân chuyển đến Nếu chuyển cán ... mục trình độ Thông tin lưu trữ Sửa đổi T ô gtin s a đ i hn ổ C p n ậ th n tin ậ ht ôg Thêm Người quản lý T ô gtin c nin hn ầ Danh mục trình độ Thông tin xóa Xóa In Thông tin báo cáo Sinh viên thực...
 • 84
 • 165
 • 0

316 Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán dịch vụ tin học AISC thực hiện

316 Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC thực hiện
... dung kiểm toán chu trình hàng tồn kho kiểm toán báo1 cáo tài 8% Mục tiêu kiểm toán hàng tồn kho kiểm toán báo cáo tài 1.1 Mục tiêu hợp lý chung Mục tiêu hợp lý chung kiểm toán chu trình hàng tồn kho ... II Kiểm toán chu trình hàng tồn kho kiểm toán Báo cáo tài AISC thực I Giới thiệu công ty kiểm toán dịch vụ tin học - AISC Lịch sử hình thành phát triển Công ty kiểm toán AISC, tên giao dịch Công ... Trang - 13 Kiểm toán 43B 2% Luận văn tốt nghiệp 4 ý 0% kiểm toán hàng tồn kho kiểm toán báo cáo tài nghĩa Hàng tồn kho đợc đánh giá trọng yếu báo cáo tài doanh nghiệp Do việc kiểm toán chu trình có...
 • 126
 • 142
 • 0

321 Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán dịch vụ tin học (AISC) thực hiện

321 Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC) thực hiện
... III: Bài học kinh nghiệm số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình mua hàng toán kiểm toán báo cáo tài Công ty Kiểm toán Dịch vụ tin học thực Do giới hạn thời gian trình độ ... khách hàng 42 Lớp Kiểm toán 43B Luận văn tốt nghiệp II Kiểm toán chu trình mua hàng toán kiểm toán báo cáo tài công ty kiểm toán dịch vụ tin học thực công ty khách hàng Lập kế hoạch kiểm toán ... cáo kiểm toán Nguyễn Thị Thanh Vân 34 Lớp Kiểm toán 43B Luận văn tốt nghiệp Chơng II kiểm toán chu trình mua hàng toán kiểm toán báo cáo tài công ty kiểm toán dịch vụ tin học thực I Tổng quan chung...
 • 99
 • 263
 • 1

Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán dịch vụ tin học AISC thực hiện

Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC thực hiện
... hàng kết soát xét lần cuối Ban Giám đốc, kiểm toán viên tiến hành lập phát hành báo cáo kiểm toán Chơng II kiểm toán chu trình mua hàng toán kiểm toán báo cáo tài công ty kiểm toán dịch vụ tin ... http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II kiểm toán chu trình mua hàng toán kiểm toán báo cáo tài công ty kiểm toán dịch vụ tin học thực Lập kế hoạch kiểm toán thiết kế chơng trình ... http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chơng III: Bài học kinh nghiệm số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình mua hàng toán kiểm toán báo cáo tài Công ty Kiểm toán...
 • 92
 • 220
 • 0

Hoàn thiện kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán Dịch vụ Tin học AISC thực hiện

Hoàn thiện kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học AISC thực hiện
... tồn kho kiểm toán báo cáo tài Công ty Kiểm toán Dịch vụ Tin học AISC thực hiện Phạm vi nghiên cứu Đề tài tiếp cận công tác kiểm toán HTK kiểm toán BCTC Công ty Kiểm toán Dịch vụ Tin học AISC thực ... luận kiểm toán hàng tồn kho kiểm toán báo cáo tài Chương II: Thực trạng kiểm toán hàng tồn kho kiểm toán báo cáo tài AISC thực Chương III: Phương hướng giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm toán hàng tồn ... TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO AISC THỰC HIỆN Trịnh Hương Ly Kiểm toán 46B Khóa luận tốt nghiệp 2.1 37 Công ty Kiểm toán Dịch vụ Tin học AISC với kiểm toán hàng tồn kho 2.1.1...
 • 120
 • 351
 • 1

140 Tìm hiểu giai đoạn kết thúc Kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán dịch vụ tin học AISC thực hiện (95tr)

140 Tìm hiểu giai đoạn kết thúc Kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán và dịch vụ tin học AISC thực hiện (95tr)
... Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - AISC em hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp với đề tài đề tài: Tìm hiểu giai đoạn kết thúc Kiểm toán BCTC Công ty kiểm toán dịch vụ tin học AISC thực Nội dung ... tế giai đoạn kết thúc thúc Kiểm toán Báo cáo tài AISC thực Giới thiệu CT KT dịch vụ tin học (AISC) 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Tên CT: CT KT Dịch vụ Tin học Tên giao dịch quốc tế: Auditing ... luận giai đoạn kết thúc Kiểm toán Kiểm toán BCTC Chơng II Thực tế giai đoạn kết thúc Kiểm toán BCTC AISC thực Chơng III Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác tổ chức giai đoạn kết...
 • 106
 • 244
 • 1

139 Tìm hiểu giai đoạn kết thúc Kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán dịch vụ tin học AISC thực hiện (95tr)

139 Tìm hiểu giai đoạn kết thúc Kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán và dịch vụ tin học AISC thực hiện (95tr)
... Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - AISC em hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp với đề tài đề tài: Tìm hiểu giai đoạn kết thúc Kiểm toán BCTC Công ty kiểm toán dịch vụ tin học AISC thực Nội dung ... tế giai đoạn kết thúc thúc Kiểm toán Báo cáo tài AISC thực Giới thiệu CT KT dịch vụ tin học (AISC) 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Tên CT: CT KT Dịch vụ Tin học Tên giao dịch quốc tế: Auditing ... luận giai đoạn kết thúc Kiểm toán Kiểm toán BCTC Chơng II Thực tế giai đoạn kết thúc Kiểm toán BCTC AISC thực Chơng III Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác tổ chức giai đoạn kết...
 • 106
 • 200
 • 1

Luận văn Hoàn thiện chu trình bán hàng thu tiền tại đại lý bán hàng công ty PG

Luận văn Hoàn thiện chu trình bán hàng thu tiền tại đại lý bán hàng công ty PG
... hàng DMS: Hình 2.1: Quy trình bán hàng thông qua hệ thống bán hàng DMS Một tuần lần, nhân viên bán hàng (NVBH) đến cửa hàng thu c khu vực phụ trách để tiến hành công việc bán hàng Khi khách hàng ... mua hàng hóa b Hiểu công ty: nhân viên bán hàng cần phải hiểu biết công ty: cách thức bán hàng, chương trình đào tạo, tuyển dụng,… Nhân viên bán hàng NPP Tabico-op cần phải hiểu rõ cách thức bán ... nhân viên bán hàng cố gắng hoàn thiện kỹ bán hàng để tiếp thị nhiều sản phẩm đến khách hàng tốt, tạo ưu bật thị trường Trong trình bán hàng, nhân viên bán hàng nên tìm hiểu chương trình khuyến...
 • 72
 • 148
 • 0

94 Quy trình kiểm toán chu trình tiền lương nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Ernst Young Việt Nam thực hiện

94 Quy trình kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Ernst và Young Việt Nam thực hiện
... hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình tiền lương nhân viên kiểm toán BCTC công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG ... thúc chu trình Phần trình bày chi tiết bước thuộc quy trình kiểm toán chu trình tiền lương nhân viên kiểm toán BCTC 1.3 Quy trình kiểm toán chu trình tiền lương nhân viên kiểm toán báo cáo tài công ... TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI Phạm Thùy Trang Kiểm toán 48A Chuyên đề thực tập chuyên ngành CHÍNH DO CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM THỰC HIỆN 1.1 Mục tiêu kiểm toán chu trình tiền lương nhân viên...
 • 72
 • 391
 • 0

97 Quy trình kiểm toán chu trình tiền lương nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Ernst Young Việt Nam thực hiện

97 Quy trình kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Ernst và Young Việt Nam thực hiện
... NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM THỰC HIỆN 1.1 Mục tiêu kiểm toán chu trình tiền lương nhân viên kiểm toán báo cáo tài công ty TNHH Ernst & Young ... tiền lương nhân viên kiểm toán BCTC 1.3 Quy trình kiểm toán chu trình tiền lương nhân viên kiểm toán báo cáo tài công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực 1.3.1 Chu n bị kiểm toán Phân công công ... quy trình kiểm toán chu trình tiền lương nhân viên kiểm toán báo cáo tài công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực 2.1.1 Những ưu điểm thực tế Trong kiểm toán chu trình tiền lương nhân viên, kiểm...
 • 53
 • 260
 • 0

133 Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Ernst Young thực hiện

133 Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Ernst và Young thực hiện
... Chi- Kiểm tốn 46B Chun đề thực tập chun ngành 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM TỐN CÁC KHOẢN DỰ PHỊNG TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CƠNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM THỰC HIỆN 2.1 Quy trình kiểm ... 2.1.1.4 Xây dựng chương trình kiểm tốn khoản dự phòng:  Chương trình kiểm tốn dự phòng phải thu khó đòi: - Kiểm tra tỉ suất tài khoản dự phòng so với doanh thu tài khoản chi phí để phát khoản mục ... trình kiểm tốn khoản dự phòng kiểm tốn báo cáo tài cơng ty kiểm tốn Ernst& Young thực cơng ty khách hàng XYZ 2.2.1 Lập kế hoạch kiểm tốn: 2.2.1.1 Tìm hiểu hoạt động kinh doanh khách hàng: Do XYZ...
 • 77
 • 328
 • 3

130 Thực trạng giải pháp hoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Ernst Young thực hiện

130 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Ernst và Young thực hiện
... trạng tổ chức kiểm toán công ty kiểm toán Ernst & Young 1.4.1 Tổ chức máy kiểm toán công ty kiểm toán Ernst & Young Kiểm toán dịch vụ chủ yếu công ty Ernst & Young việc tổ chức máy kiểm toán cách ... Chương II: Thực trạng kiểm toán Tài sản cố định công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Chương III: Nhận xét học rút từ quy trình kiểm toán TSCĐ kiểm toán BCTC công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực ... tài Vì sai phạm xảy đa dạng khó phát Qua trình thực tập công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, em tìm hiểu quy trình kiểm toán lựa chọn đề tài: Hoàn thiện kiểm toán khoản mục Tài sản cố định kiểm...
 • 106
 • 241
 • 0

131 Hoàn thiện lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Ernst Young Việt Nam thực hiện

131 Hoàn thiện lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Ernst và Young Việt Nam thực hiện
... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM THỰC HIỆN 2.1 Thực trạng lập kế hoạch kiểm toán kiểm toán BCTC công ty TNHH Ernst ... 2: Thực trạng lập kế hoạch kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực Chương 3: Nhận xét, giải pháp hoàn thiện lập kế hoạch kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young Việt ... Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam ……………… 3.1.2 Về công tác tổ chức kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam … 3.2 Nhận xét lập kế hoạch kiểm toán kiểm toán BCTC Công ty TNHH Ernst & Young...
 • 130
 • 737
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiệnvận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aasc thực hiện65 kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty dv tư vấn tài chính kế toánthực trạng thiết kế thử nghệm cơ bản cho chu trình bán hàng thu tiền trong kiểm toán bán hàng do công ty kiểm toán aisc thực hiện với công ty abckiểm toán chu trình bán hàng thu tiền trong kiểm toán bctc tại một số khách hàng do công ty aisc thực hiệnhoàn thiện kế toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh dịch vụ kiểm toán và tư vấn uhy thực hiệnhoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán và tư vấn nexia acpa thực hiệnchuyên đề hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán aticvietnam thực hiệnđề án hoàn thiện kiểm toán các khoản vay và lãi vay trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aasc thực hiệnluận văn kế toán kiểm toán kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán mchuyên đề kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh deloitte việt nam thực hiệnchuyên đề hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán tư vấn thủ đô cacc thực hiệnchuyên đề tìm hiểu công tác kiểm toán khoản mục tài sản cố định và công trình xây dựng cơ bản dở dang trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kpmg việt nam thực hiệnchuyên đề hoàn thiện nội dung và thủ tục soát xét trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn kế toánkiểm toán việt nam thực hiệnchuyên đề hoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và kiểm toán caSinh Thái Học Quần ThểĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Đại Lộc, Quảng Nam năm học 2016 2017Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 tỉnh Quảng Bình năm học 2015 2016Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Đoan Hùng, Phú Thọ năm học 2016 2017Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Sở GDĐT Nghệ An năm học 2015 2016 bảng AĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Sở GDĐT Nghệ An năm học 2015 2016 bảng Bđề thi minh họa kì thi thpt quốc gia môn toán năm 2017 ( có lời giải chi tiết)(phần 2)đề thi minh họa kì thi thpt quốc gia môn toán năm 2017 ( có lời giải chi tiết)(phần 3)đề thi minh họa kì thi thpt quốc gia môn toán năm 2017 ( có lời giải chi tiết)(phần 1)SKKN Rèn kĩ năng phát hiện, tìm hiểu, phân tích, giải thích các mối quan hệ địa lí trong dạy – học một bài lí thuyết Địa lí 8.Bài văn mẫu lớp 9 số 5 đề 4: Hãy nêu suy nghĩ của em về hiện tượng vứt rác thải ra nơi công cộngĐề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 9Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 thành phố Hải Phòng năm học 2016 2017tâm lý quản trị kinh doanh600 câu trắc nghiệm Tiếng anhbáo cáo thí nghiệm hóa hữu cơ TỔNG hợp ACID SUNFANILICma trận và đề thi lets learn english 1 chuẩn thông tư 22TƯ BẢN CHO VAY VÀ VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA NÓGIÁO án MAM NO LOP GHET QUYỂN 4 NGHỀ NGHIỆPchuong 3 -NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập