Tiểu luận thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với hệ thống chỉ tiêu quản trị doanh nghiệp trong các doanh nghiệp VN

Thực trạng giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm với hệ thống chỉ tiêu quản trị doanh nghiệp trong các doanh nghiệp việt nam

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với hệ thống chỉ tiêu quản trị doanh nghiệp trong các doanh nghiệp việt nam
... tích Các chi phí không đợc phân bổ Chi phí ghi kế toán tổng quát c Ti khon k toỏn phõn tớch: chi phí đợc Các phân bổ Chi phí tính vào giá phí giá Trong k toỏn phõn tớch ca Phỏp s dng mt loi ti toán ... Phng phỏp hp chi phí Doanh nghip cn la chn cỏc phng phỏp hp chi phí phi hp tng loi chi phí: a/ Phng phỏp trc tip: p dng cho trng hp chi phí phỏt sinh ch liờn quan n mt i tng chu chi phí Theo phng ... l nhng phí tn gn liền với mục ớch sn xuất kinh doanh hiu rừ hn chi phí doanh nghip sn xuất cũn quan tõm, xem xét tng giai on hot ng ca doanh nghip, giai on nghiờn cu tiếp cn nhu cu sn xuất, giai...
 • 36
 • 135
 • 0

Thực trạng giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất giá thành hoạt động kinh doanh dịch vụ buồng ngủ tại Công ty Khách sạn Du lịch Thắng Lợi

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành hoạt động kinh doanh dịch vụ buồng ngủ tại Công ty Khách sạn Du lịch Thắng Lợi
... toỏn hp chi phớ Hot ng kinh doanh lu trỳ ti Cụng ty Khỏch sn Du lch Thng Li cng mang nhng c im ca hot ng kinh doanh dch v Khỏch sn vỡ vy Cụng Ty ó tin hnh hp chi phớ cho ton b hot ng kinh doanh ... Phõn loi chi phớ kinh doanh ca hot ng kinh doanh dch v khỏch sn ti Cụng ty Khỏch sn Du lch Thng Li Bt c doanh nghip no, mun tin hnh hot ng sn xut kinh doanh u phi thng xuyờn u t vo cỏc loi chi phớ ... phớ sn xut kinh doanh d dang M TK chi tit: TK 154A: Chi phớ sn xut kinh doanh d dang hot ng kinh doanh lu trỳ TK 154 B: Chi phớ sn xut kinh doanh hot ng kinh doanh n ung Ngoi , khỏch sn cũn s...
 • 74
 • 1,066
 • 3

Thực trạng giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp Sông Đà 12/5

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp Sông Đà 12/5
... kế toán: II Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tình giá thành sản phẩm 13 13 13 14 14 14 15 16 nghiệp Sông Đà 12.5: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất nghiệp Sông Đà ... đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nghiệp Sông Đà 12 - Sự cần thiết yêu cầu việc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính ... đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản 33 xuất tính giá thành sản phẩm: Sự cần thiết yêu cầu việc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm...
 • 45
 • 135
 • 0

Thực trạng & Giải pháp hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm với hệ thống chỉ tiêu quản trị doanh nghiệp trong các doanh nghiệp Việt Nam

Thực trạng & Giải pháp hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm với hệ thống chỉ tiêu quản trị doanh nghiệp trong các doanh nghiệp Việt Nam
... phí- giá thành Mỹ Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm số nớc châu PHầN HAI: Thực trạng giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm với hệ thống tiêu quản trị doanh nghiệp ... nghiệp doanh nghiệp Việt Nam I Khái quát hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam II Thực trạng kế toán quản trị chi phí giá thành sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam ... XUấT tính giá thành sản phẩm với hệ thống tiêu quản trị doanh nghiệp doanh nghiệp việt nam I Khái quát hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Để xem xét thực trạng...
 • 24
 • 270
 • 0

163 Thực trạng & Giải pháp hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm với hệ thống chỉ tiêu quản trị doanh nghiệp trong các doanh nghiệp Việt Nam

163 Thực trạng & Giải pháp hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm với hệ thống chỉ tiêu quản trị doanh nghiệp trong các doanh nghiệp Việt Nam
... phí- giá thành Mỹ Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm số nớc châu PHầN HAI: Thực trạng giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm với hệ thống tiêu quản trị doanh nghiệp ... nghiệp doanh nghiệp Việt Nam I Khái quát hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam II Thực trạng kế toán quản trị chi phí giá thành sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam ... XUấT tính giá thành sản phẩm với hệ thống tiêu quản trị doanh nghiệp doanh nghiệp việt nam I Khái quát hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Để xem xét thực trạng...
 • 24
 • 205
 • 0

Thực trạng giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất giá thành hoạt động kinh doanh dịch vụ buồng ngủ tại Công ty Khách sạn Du lịch Thắng Lợi

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành hoạt động kinh doanh dịch vụ buồng ngủ tại Công ty Khách sạn Du lịch Thắng Lợi
... CHƯƠNG II THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ BUỒNG NGỦ TẠI CÔNG TY KHÁCH SẠN DU LỊCH THẮNG LỢI Thực trạng - Công ty Khách sạn Du lịch Thắng Lợi doanh ... quan Công ty Khách sạn Du lịch Thắng lợi Chương II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành dịch vụ kinh doanh buồng ngủ Công ty Khách sạn Du lịch Thắng lợi Chương III: Hoàn thiện kế toán ... 23 Nội dung kế toán chi phí hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn Công ty Khách sạn Du lịch Thắng lợi 2.1 Kế toán chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp Công ty Khách sạn Du lịch Thắng lợi doanh nghiệp...
 • 25
 • 204
 • 0

Thực trạng giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy hưng yên

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy hưng yên
... CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHỤ TÙNG ÔTÔ XE MÁY HƯNG YÊN 76 3.1 Nhận xét chung thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty ... VỤ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHỤ TÙNG Ô XE MÁY HƯNG YÊN 2.1 Tổng quan Công ty TNHH sản xuất phụ tùng xe máy Hưng Yên 2.1.1 Quá trình hình thành ... TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHỤ TÙNG Ô XE MÁY HƯNG YÊN 27 2.1 Tổng quan Công ty TNHH sản xuất phụ tùng xe máy Hưng Yên 27 2.1.1...
 • 87
 • 116
 • 0

Giải pháp hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng xuất khẩu xác định kết quả tiêu thụ hàng xuất khẩu tại Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Prosimex - Bộ Thương Mại.

Giải pháp hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng xuất khẩu và xác định kết quả tiêu thụ hàng xuất khẩu tại Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Prosimex - Bộ Thương Mại.
... CễNG TY C PHN SN XUT KINH DOANH XUT NHP KHU PROSIMEX - B THNG MI I Hỡnh thc s k toỏn ỏp dng ti Cụng ty Hỡnh thc s k toỏn ỏp dng ti Cụng ty Hin nay, Cụng ty C phn sn xut kinh doanh xut nhp khu Prosimex ... TI CễNG TY C PHN SN XUT KINH DOANH XUT NHP KHU PROSIMEX - B THNG MI ỏnh giỏ khỏi quỏt tỡnh hỡnh lu chuyn hng húa xut khu ti Cụng ty 1.1.u im - Xột ton cụng ty, c im cụng ty sn xut kinh doanh nhiu ... v xut khu hng húa ti Cụng ty C phn sn xut kinh doanh xut nhp khu Prosimex - B Thng Mi Khỏi quỏt tỡnh hỡnh kinh doanh xut khu hng húa Hng húa xut khu ca Cụng ty gm cú: - Hng nụng sn nh c phờ, ht...
 • 52
 • 182
 • 0

giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp theo phương thức khoán.

giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp theo phương thức khoán.
... số giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp theo phơng thức khoán Phơng hớng chung để hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ... luận kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp theo mô hình khoán Phần II: Nhận xét, đánh giá, so sánh kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp theo phơng thức ... xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp theo mô hình khoán 2.Nhận xét, đánh giá, so sánh kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp theo phơng thức khoán 3 .Giải pháp hoàn thiện kế toán...
 • 25
 • 53
 • 0

KHÓA LUẬN tốt NGHIỆP đề tài GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN kế TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY cổ PHẦN xây DỰNG cầu ĐƯỜNG 17

KHÓA LUẬN tốt NGHIỆP đề tài GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN kế TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY cổ PHẦN xây DỰNG cầu ĐƯỜNG 17
... thống hóa vấn đề kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm - Đánh giá công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Cổ Phần Xây Dựng Cầu Đường 17 - Đề xuất giải nâng cao ... SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG 17 87 3.1.SỰ CẦN THIẾT VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH ... trạng kế toán CPSX tính giá thành SP công ty CP XD cầu đường 17 2.3.Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần xây dựng cầu đường 17 2.3.1 Kế toán chi phí sản xuất...
 • 105
 • 162
 • 0

PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY KIM KHÍ THĂNG LONG

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY KIM KHÍ THĂNG LONG
... CễNG TY Tel : ThủWebsite: http://www.docs.vn Email : toán quỹ Kế Kế lienhe@docs.vnKế toán 0918.775.368 toán Kế kiêm toán ngân tiền lư Tài sản kế toán hàng ơng cố định tiêu thụ toán vật giá thành ... TON CHI PH SN XUT V TNH GI THNH TI CễNG TY KIM KH THNG LONG 3.1 NHN XẫT NH GI KHI QUT V T CHC CễNG TC K TON CHI PH SN XUT V TNH GI THNH SN PHM TI CễNG TY KIM KH THNG LONG Cụng ty Kim khớ Thng Long ... 621: Chi phớ nguyờn vt liu - TK 622: Chi phớ nhõn cụng trc tip - TK 627: Chi phớ sn xut chung 2.3.2 K toỏn tng hp Cụng ty Kim khớ Thng long cha s dng s chi tit chi phớ sn xut kinh doanh 2.3.2 Kim...
 • 26
 • 173
 • 0

Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty CP cầu 11 Thăng Long

 Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP cầu 11 Thăng Long
... CHƯƠNG II THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP CẦU 11 THĂNG LONG 2.1 Kế toán chi phí sản xuất Công ty CP cầu 11 Thăng Long 2.1.1 Kế toán chi phí nguyên vật ... điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất quản lý chi phí Công ty CP Cầu 11 Thăng Long Chương II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty CP Cầu 11 Thăng Long Chương III: Hoàn thiện ... hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Tại Công ty CP Cầu 11 Thăng Long, để phục vụ tốt cho công tác quản lý chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp, kế toán tiến hành phân loại chi phí sản...
 • 86
 • 157
 • 0

PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH ỐP LÁT THÁI BÌNH

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH ỐP LÁT THÁI BÌNH
... thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính thành sản phẩm CTCP gạch ốp lát Thái Bình: - Để hoàn thiện công tác kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm trước hết công ty phải chuẩn bị điều kiện ... 3.2.2 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm CTCP gạch ốp lát Thái Bình - Về tổ chức máy kế toán: Để giảm bớt khối lượng công việc cho kế toán tổng hợp nên tách phần kế toán ... trình sản xuất KẾT LUẬN Việc tổ chức công tác kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm để xác định nội dung, phạm vi chi phí cấu thành sản phẩm lượng giá trị yếu tố chi phí dịch chuyển vào sản phẩm...
 • 13
 • 223
 • 1

PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬN TẢI XÂY DỰNG

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG
... - Công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: Phương pháp kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm áp dụng Công ty phương pháp tính giá thành trực tiếp Nhờ việc tính giá ... sản xuất 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TRANCO 3.2.1 Yêu cầu nguyên tắc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ... hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty TRANCO Trong thời gian thực tập Công ty, tìm hiểu công tác kế toán Công ty sâu nghiên cứu kế toán chi phí sản xuất tính...
 • 14
 • 167
 • 0

PHƯƠNG HUỚNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC TẠI HÀ NỘI

PHƯƠNG HUỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC TẠI HÀ NỘI
... để hoàn thiện từ tạo hiệu cao trình thực hoàn thiện 3.3 - Nội dung hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Nhà xuất Giáo dục Nội 3.3.1 Hoàn thiện kế toán chi phí ... Yêu cầu hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành phải đảm bảo yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời xác Hoàn thiện phải ... chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phải tuân thủ nguyên tắc sau: Trước hết, hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phải dựa sở tôn trọng Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế...
 • 18
 • 147
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp x25phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty kim khí thăng longcác giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí doanh thu và kết quả kinh doanh của công ty tnhh dịch vụ tư vấn trường thànhgiải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cp đầu tư xây dựng và thương mại hiệp hưnggiải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty tnhh xây dựng thái hưnggiải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuấtđiều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dệt hà đông121thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh trường xuâncác kết luận và đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng thức ăn chăn nuôi tại công ty cổ phần sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu lam sơnđiểm và giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng thức ăn chăn nuôi tại công ty cổ phần sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu lam sơn điều kiện thực hiện giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng xe máy tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ tú khởicác giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần thương mại và thực phẩm gia phátnhững điều kiện và biện pháp cần thiết để áp dụng các giải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp ở việt nam hiện naycác giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty điện lực hoàn kiếmcác giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và cac khoản trích theo lương tại công ty tnhh tm và dv kim gia bảoTUT cheat youtube 2017Đào tạo kiến thức thông tin cho người dùng tin tại thư viện trường đại học Quốc tế RMIT Việt NamGiải pháp phát triển du lịch Tiền Giang trong hội nhập kinh tế quốc tế (2)Góp phần nghiên cứu phân loại họ Ráng màng (Hymenophyllaceae) ở Việt NamMột số ứng dụng của giải tích phi tuyến vào phương trình vi phân“CÁC CHẤT CÓ MÙI THƠM THUỘC NHÓM HYDROCACBON, LACTON TRONG SẢN PHẨM HOA QUẢ VÀ RƯỢU VANG”Nghiên cứu sử dụng hidroxit nhôm Tân Rai hoạt hóa trong quá trình sản xuất PAC Luận văn ThS. Kỹ thuật hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngNghiên cứu xác định thành phần các chất hữu cơ trong nước lụt bằng phần mềm AIQS – DB tích hợp trên thiết bị GC - MSNghiên cứu xử lý Rhodamine B bằng phương pháp oxi hóa sử dụng quặng pyrolusite làm xúc tác ở nhiệt độ thường và áp suất thườngPhương pháp tính toán khoảng giải các ràng buộc không tuyến tínhTổng hợp và đánh giá khả năng xử lí anion asen, photphat, cromat của vật liệu MnO2 kích thước nanomet trên nền pyroluzitXác định một số đoạn mã vạch ADN cho một số loài Trà hoa vàng ở vườn Quốc gia Tam ĐảoThiết kế môn học thiết kế uasb trong hệ thống xử lí nước rác mới công suất 800 m3ngàyBiểu tượng đá trong truyền thuyết dân gian Việt Nam (LA tiến sĩ)440 câu trắc nghiệm Hình học 11 chương 3 có giải chi tiếtCách viết cover letter chuẩn 2017NGUYỄN KHUYẾN NHÀ THƠ TRỮ TÌNHBÀI TÌM BẠN THÂN ÂM NHẠC LỚP 1BÀI ÂM Y TR TIẾNG VIỆT LỚP 1PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT TRONG CHÙM THƠ THU CỦA NGUYỄN KHUYẾN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập