Mẫu trình bày luận văn

Mẫu trình bày luận văn cao học

Mẫu trình bày luận văn cao học
... Luận đợc bảo vệ trớc Hội đồng chấm luận thạc sĩ họp tại: Học viện Khoa học Xã hội ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận văn tại: Th viện Học viện Khoa học Xã hội VIN KHOA HC X HI VIT NAM ... (Tóm tắt luận văn in hai mặt kể bìa) Công trình đợc hoàn thành tại: Ngời hớng dẫn khoa học: Phản biện 1: : Phản biện 2: Luận đợc...
 • 7
 • 348
 • 3

Mẫu trình bày luận văn

Mẫu trình bày luận văn
... Vi c trình bày phương trình toán h c m t dòng ñơn ho c dòng kép tùy ý, nhiên ph i th ng nh t toàn lu n văn Khi ký hi u xu t hi n l n ñ u tiên ph i gi i thích ñơn v tính ph i ñi kèm phương trình ... ñ u c a lu n văn T t c phương trình c n ñư c ñánh s ñ ngo c ñơn ñ t bên phía l ph i N u m t nhóm phương trình mang m t s nh ng s ñư c ñ ngo c, ho c m i phương trình nhóm phương trình (5.1) có ... tác gi lu n văn TÊN ð TÀI LU N VĂN LU N VĂN T T NGHI P ð I H C …………………… (Ho c LU N VĂN TH C S ) (ghi ngành c a h c v ñư c công nh n) Tên thành ph – 200 Ph l c M U TRANG PH BÌA LU N VĂN (trang...
 • 9
 • 96
 • 0

HƯỚNG DẪN QUY CÁCH TRÌNH BÀY LUẬN VĂN, TÓM TẮT LUẬN VĂN, XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ CÁCH TRÍCH DẪN, MẪU BÌA LUẬN VĂN VÀ TÓM TẮT LUẬN VĂN docx

HƯỚNG DẪN QUY CÁCH TRÌNH BÀY LUẬN VĂN, TÓM TẮT LUẬN VĂN, XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ CÁCH TRÍCH DẪN, MẪU BÌA LUẬN VĂN VÀ TÓM TẮT LUẬN VĂN docx
... đề tài bảo vệ mật 1.3 VỀ SỐ LƯỢNG, QUY CÁCH CỦA LUẬN VĂN, TÓM TẮT LUẬN VĂN Học viên cần chuẩn bị luận văn tóm tắt luận văn theo quy định sau đây: Số in Thời điểm Luận Tóm văn tắt Nộp luận văn ... mục 1.2 - Luận văn đóng bìa mềm - Theo mục 1.2 - Luận văn đóng bìa cứng - USB có chứa toàn văn luận văn Mục II HƯỚNG DẪN XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO 2.1 Tài liệu tham khảo xếp riêng theo ngôn ngữ ... tài liệu dài dong nên trình bày cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ 1cm để phần tài liệu tham khảo rõ ràng dễ theo dõi Dưới số ví dụ cách trình bày tài liệu tham khảo: TÀI LIỆU THAM KHẢO...
 • 12
 • 2,097
 • 11

QUI ĐỊNH VẾ VIẾT VÀ TRÌNH BÀY LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC

QUI ĐỊNH VẾ VIẾT VÀ TRÌNH BÀY LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC
... html, truy cập ngày 17/3/2008 i) Luận văn, luận án (thesis) Nguyên tắc: Tên tác giả luận án /luận văn, năm Tên luận văn /luận án B ậc tốt nghi ệp (đại học, cao học hay tiến sĩ) Tên trường Địa danh ... cho luận văn cao học luận án tiến sĩ: luận văn tốt nghiệp đại học, sách khuyến ng ư, giảng, tài liệu tập huấn, chuyên đề cao học, báo báo không th ức (báo cáo điển hiển PHỤ LỤC F Hướng dẫn trình ... viết Tên website, ngày truy cập (ti ếng Vi ệt ghi Truy cập ngày… - viết tiếng Anh ghi Accessed on….) i) Luận văn, luận án (thesis) Nguyên tắc: Tên tác giả luận án /luận văn, năm Tên luận văn/ luận...
 • 17
 • 895
 • 1

HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ
... Viettechs-www.viettechs.com Page HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ Chương :Hình th c trình bày lu n văn th c I H C Qu c Gia TP.HCM Trư ng H Khoa h c T nhiên Lu n văn ph i c trình bày ng n g n, rõ ràng, ... Page HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ Hình 3.5 : Thêm label Hình 3.6 : t option l y s chương Hình 3.7 : H p th thêm b ng th ng kê hình v , b ng bi u .9 Hình 3.8 ... Viettechs-www.viettechs.com Page HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ Ví d : Thêm tham kh o (Hình 3.6 : sau t option l y s chương) làm theo hình Hình 3.8 : Ch n tham kh o t i hình 3.7 Chú ý - Có th nh...
 • 26
 • 1,336
 • 3

Hình thức trình bày luận văn thạc sĩ

Hình thức trình bày luận văn thạc sĩ
... mỗi phương trình nhóm phương trình (5.1) đánh số (5.1.1), (5.1.2), (5.1.3) 1.4 Viết tắt Không lạm dụng việc viết tắt luận văn Chỉ viết tắt từ, cụm từ thuật ngữ sử dụng nhiều lần luận văn Không ... [41], [42] 1.6 Phụ lục luận văn Phần bao gồm nội dung cần thiết nhằm minh họa hỗ trợ cho nội dung luận văn số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh … Phụ lục không dày phần luận văn ... đầu luận văn 1.5 Tài liệu tham khảo cách trích dẫn Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý riêng tác giả tham khảo khác phải trích dẫn rõ nguồn danh mục Tài liệu tham khảo luận văn...
 • 2
 • 1,301
 • 4

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ
... giả luận văn TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh - Năm 21 Mẫu trang phụ bìa luận văn: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH Họ tên tác giả luận văn ... học, luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến 13 Tên tác giả, năm Tên luận văn Bậc học Tên thức trường Nguyễn Cao Anh, 2011 Đánh giá hài lòng người lao động doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bến Tre Luận văn Thạc ... tính tốn mẫu trình bày tóm tắt bảng biểu cần nêu Phụ lục luận văn Phụ lục khơng dày phần luận văn 19 Hình 4.2 ví dụ minh họa bố cục luận văn qua trang Mục lục Nên xếp cho mục lục luận văn gọn trang...
 • 23
 • 586
 • 6

Tài liệu Quy định trình bày luận văn thạc sĩ pdf

Tài liệu Quy định trình bày luận văn thạc sĩ pdf
... QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY TRANG 3: Nhận xét giảng viên hướng dẫn QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY TRANG 4: Lời cám ơn QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY TRANG 5: Tóm tắt luận văn thạc QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY TRANG 6: Mục lục QUY ... Mục lục QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY TRANG 7: Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY TRANG 8: Danh mục bảng QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY TRANG 9: Danh mục hình vẽ, đồ thị QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY TRANG 10: ... BÀY TRANG 10: Toàn nội dung luận văn (thực theo đề cương chi tiết duyệt) QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY CÁC TRANG TIẾP THEO (sau phần kết luận kiến nghị nội dung luận văn) : Tài liệu tham khảo (xếp theo thứ...
 • 3
 • 627
 • 2

Hướng dẫn trình bày luận văn

Hướng dẫn trình bày luận văn
... chiều đọc từ tóm tắt đọc Kiểu trình bày đề mục không cấp phải khác đề mục cấp phải có kiểu trình bày giống toán tóm tắt MẪU BÌA LUẬN VĂN VÀ TÓM TẮT LUẬN VĂN Mẫu Bìa luận văn có in chữ nhũ HỌ VÀ TÊN ... Họ tên tác giả luận văn C H TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Hoặc LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH TÊN THÀNH PHỐ NĂM TÊN THÀNH PHỐ - NĂM Mẫu trang phụ bìa luận văn HỌC VIỆN CÔNG ... giả luận văn TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN Chuyên ngành: ……………………………… Mã số: …………………………… LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT (QUẢN TRỊ KINH DOANH) NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TÊN THÀNH PHỐ - NĂM Mẫu Bìa tóm tắt luận...
 • 11
 • 310
 • 1

Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ

Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ
... MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: Chỉ bao gồm tài liệu trích dẫn, sử dụng đề cập tới để sử dụng luận văn - PHỤ LỤC VỀ TRÌNH BÀY Luận văn thạc phải trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sẽ, không tẩy xóa, ... số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị Tác giả luận văn cần có lời cam đoan danh dự công trình khoa học Luận văn thạc đóng bìa cứng, in chữ nhũ 2.1 SOẠN THẢO VĂN BẢN Sử dụng kiểu chữ Times New Roman ... phía đầu trang giấy Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy đầu bảng lề trái trang, nên hạn chế trình bày theo cách Luận văn thạc in mặt giấy trắng khổ A4 (210 ´ 297mm),...
 • 4
 • 302
 • 1

cách thức trình bày luận văn

cách thức trình bày luận văn
... Viettechs-www.viettechs.com Page HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ Chương :Hình thức trình bày luận văn thạc sĩ ĐẠI HỌC Quốc Gia TP.HCM Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Luận văn phải trình bày ngắn gọn, rõ ràng, ... 22 HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ Điểm Hội đồng chấm bảo vệ luận án cho chủ yếu sở mục 1, kết hợp với khả trình bày luận án trước Hội đồng, trả lời câu hỏi Hội đồng đặt ra, biết cách bảo ... đầu luận văn Tất phương trình cần đánh số để ngoặc đơn đặt bên phía lề phải Nếu nhóm phương trình mang số số để Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com Page HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN...
 • 25
 • 394
 • 2

Tài liệu Trinh bay luan van Thac Si pdf

Tài liệu Trinh bay luan van Thac Si pdf
... GIẢ KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO tự tài liệu danh mục Tài liệu tham khảo đặt ngoặc vuông, cần có số trang, ví dụ [15, tr.314-315] Đối với phần trích dẫn từ nhiều tài liệu khác số tài liệu đặt độc ... đọc Nếu điều kiện tiếp cận tài liệu gốc mà phải trích dẫn thông qua tài liệu khác phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng thời tài liệu gốc không liệt kê danh mục Tài liệu tham khảo luận văn Khi ... phần đầu luận văn Tài liệu tham khảo cách trích dẫn Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý riêng tác giả tham khảo khác phải trích dẫn rõ nguồn danh mục Tài liệu tham khảo luận...
 • 4
 • 243
 • 0

quy dinh trinh bay luan van 20.08.2013

quy dinh trinh bay luan van 20.08.2013
... Xuất Giáo dục, QUY T ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quy t định Quy định tạm thời viết hoa tên riêng sách giáo khoa Điều Quy t định có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo Bản Quy định sử ... 05/11/2002 Chính phủ chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn cấu tổ chức Bộ, quan ngang Bộ, Căn Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 Chính phủ quy định nhiệm vụ, quy n hạn tổ chức máy Bộ Giáo dục Đào tạo, ... Do – Hạnh Phúc −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− QUY ĐỊNH TẠM THỜI CÁCH TRÌNH BÀY CHUYÊN ĐỀ, TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN, LUẬN ÁN (Ban hành theo Quy t định số 326/KT, ngày 20.08.2013 Trưởng Khoa Kinh tế - Quản...
 • 47
 • 750
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mẫu trình bày luận văn tốt nghiệptrình bày luận văntrình bày luận văn ngân hànghình thức trình bày luận văntrình bày luận văn nông nghiệptrình bày luận văn kinh tếhướng dẫn trình bày luận văncách trình bày luận văn thạc sỹquy định trình bày luận văn thạc sĩtrình bày luận văn xuất khẩquy cách trình bày luận văn thạc sỹslide trình bày luận văn thạc sĩcách trình bày luận văn thạc sĩ uehhướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩhướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ uehGIAO LƯU VĂN HÓA GIỮA NGƯỜI STIÊNG VỚI CÁC DÂN TỘC KHÁC Ở BÌNH PHƯỚC TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAYGIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT – CHĂM TẠI AN GIANG TỪ THẾ KỶ XVIII ĐẾN NAYGIỚI TRONG THÀNH NGỮ - TỤC NGỮ TIẾNG VIỆTHẠNG CỦA MODULE TRÊN MIỀN DEDEKIND VÀ MIỀN CÁC IDEAL CHÍNHHÀNH ĐỘNG TẠI LỜI TRONG CA DAO ĐỐI ĐÁP GIAO DUYÊN TIẾNG VIỆTHÀNH VI LỆCH CHUẨN CỦA VỊ THÀNH NIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG, TRUNG TÂM CAI NGHIỆN TRỰC THUỘC LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.Tuyển tập 30 bài tập hóa nâng cao lớp 8DE THI THU HOC KY 2 lớp 12Xây dựng thống sản xuất tinh gọn tại công ty Estec VinaHiệu suất hoạt động TCP trên mạng không dây AD HOCĐề luyện thi THPT Quốc gia môn Anh có lời giải chi tiếtTrắc nghiệm các vùng kinh tế trọng điểm môn địa lý 12 ôn thi tốt nghiệpBÀI TẬP PHAY CNC 2D SỐ 2Practical Bio Medical Signal Analysis Using MATLABĐiều Tra, Thu Thập Thông Tin Về Thực Trạng Kinh Tế - Xã Hội Của 53 Dân Tộc Thiểu SốThực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự từ thực tiễn tại huyện tiên du, tỉnh bắc ninhThực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự từ thực tiễn thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninhĐánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án nâng cấp, cải tạo đường 115 huyện sông mã tỉnh sơn laĐánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của huyện vị xuyên tỉnh hà giang giai đoạn năm 2013 2015Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn phường tân thịnh thành phố thái nguyên giai đoạn 2013 2015
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập