Tài liệu ôn thi đại học hình giải tích nguyễn trung kiên

Tài liệu ôn thi đại học hình giải tích phẳng kèm đáp án

Tài liệu ôn thi đại học hình giải tích phẳng kèm đáp án
... = d: x + y + = Gọi H hình chiếu vuông góc A lên cạnh BC Tính độ dài đường cao AH tam giác ABC Đáp án: AH = 12 17 Câu 5:Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có diện tích 12, tâm I giao điểm ... nguyên Đáp án: B(1; 2); C(3; 4) Câu 6:Trong mặt phẳng Oxy, cho hình thang cân ABCD có đáy AB CD, CD = 2AB Biết A(2; -1), B(4; 1) điểm M(-5; -4) thuộc đáy lớn hình thang Xác định tọa độ đỉnh C D hình ... 20’ học TOÁN ngày – Lớp 12 4 9 9 4 Đáp án: A ( ;0) ; B ( ;2) ; C ( ;2) ; D ( ;0) A ( ;0) ; B ( ;2) ; C ( ;2) ; D ( ;0) Câu 3:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có diện tích 9 3...
 • 5
 • 242
 • 1

Tài liệu tai lieu on thi dai hoc phan giai tich

Tài liệu tai lieu on thi dai hoc phan giai tich
... s f(x) xỏc nh v b chn trờn on [a, b] Xột mt phõn hoch bt kỡ ca on [a, b], tc l chia on [a, b] thnh n phn tu ý bi cỏc im chia: a = x0 < x1 < < xn < xn = b Trờn mi on [ xk , xk ] ly bt kỡ im ... (P1) (P2) ú (P) cú cỏc hỡnh dng th sau õy P1 P2 A P P1 Honh ca cỏc im c bit P th (P): A A P2 5m Honh giao im (P1), (P2) xA = 1; xB = ; Honh nh (P1): xC = B B B C C C Nhỡn vo th ta xột cỏc ... trỡnh f m= cng l honh giao im ca ng thng y = m vi th y = g(x) Nhỡn bng bin thi n suy ng thng y = m ct y = g(x) ti ỳng im f ( x ) = cú ỳng nghim Vy hm s y = f (x) khụng th ng thi cú cc i v cc...
 • 55
 • 220
 • 1

Tài liệu ôn thi đại học môn toán: Chuyên đề hình học giải tích không gian

Tài liệu ôn thi đại học môn toán: Chuyên đề hình học giải tích không gian
... GV.Lu Huy Thng 0968.393.899 HèNH HC GII TCH TRONG KHễNG GIAN Ton b ti liu luyn thi i hc mụn toỏn ca thy Lu Huy Thng: http://www.Luuhuythuong.blogspot.com PHN I VIT ... = HT 11 Trong khụng gian vi h to Oxyz, , cho ng thng d : x y3 z = = 2 v mt cu (S ) : x + y + z 2x 2y 4z + = Lp phng trỡnh mt phng (P) song song vi d v trc Ox , ng thi tip xỳc vi mt cu (S) ... (B + C > 0) Mt khỏc, ng trũn thit din cú bỏn kớnh bng cho nờn (P) i qua tõm I Suy ra: 2B C = C = 2B Chn B = C = Vy, phng trỡnh (P ) : y 2z = HT 14 Trong khụng gian vi h trc Oxyz, cho mt cu...
 • 73
 • 1,952
 • 6

tài liệu ôn thi đại học môn toán tham khảo Hình học giải tích trong không gian

tài liệu ôn thi đại học môn toán tham khảo Hình học giải tích trong không gian
... C2 z + D2 ) = 124 α β γ ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN I Phương trình đường thẳng: 1.Phương trình tham số đường thẳng: Đònh lý: Trong Kg(Oxyz) Phương trình tham số đường thẳng (Δ ) qua điểm M0 ... Trong không gian với hệ trục tọa độ Đềcác vuông góc Oxyz cho tứ diện OABC với A(0;0; a ), B(a;0;0), C(0; a ;0) (a>0) Gọi M trung điểm BC Tính khoảng cách hai đường thẳng AB OM Bài 15: Trong không ... ABM có chu vi nhỏ Bài 13: Trong không gian với hệ tọa dộ Đề vuông góc Oxyz cho hai đường thẳng ⎧3 x − z + = x y +1 z d2 : ⎨ = d1 : = ⎩2 x + y − = Chứng minh d1, d2 chéo vuông góc với Viết phương...
 • 18
 • 242
 • 0

Tài liệu ôn thi đại học môn toán giải tích hàm số

Tài liệu ôn thi đại học môn toán giải tích hàm số
... m i x ∈ I hàm s f không Chú ý : • N u hàm s f liên t c a;b  có   a;b    • N u hàm s f liên t c a;b  có   a;b    i kho ng I ( ) ( ) ( ) ( ) o hàm f ' x > kho ng a;b hàm s f ng ... h n i m c a I hàm s f ngh ch bi n) I ng bi n (ho c Nguy n Phú Khánh –Nguy n T t Thu 1.2 D NG TOÁN THƯ NG G P D ng : Xét chi u bi n thi n c a hàm s ( ) Xét chi u bi n thi n c a hàm s y = f x ... c a * i v i hàm s y = ng bi n ho c ngh ch ax + bx + c có nh t hai kho ng ơn i u a 'x + b ' * C hai d ng hàm s không th ơn i u » * i v i hàm s y = Ví d :Xét chi u bi n thi n c a hàm s sau: y...
 • 150
 • 1,427
 • 57

CHuyên đề số 18 Giải tích tổ hợp tài liệu ôn thi đại học môn toán tham khảo bồi dưỡng thi (14)

CHuyên đề số 18 Giải tích tổ hợp tài liệu ôn thi đại học môn toán tham khảo bồi dưỡng thi (14)
... chữ số số lập số , số gồm chữ số đôi khác số không chia hết cho 10 KQ: 1260 Bài 14:Hỏi từ 10 chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 lập số gồm chữ số khác cho chữ số có mặt số số KQ:42000 Bài 15: Có số chẵn ... phần tử toán tổ hợp Luyện tập Bài 1: Từ chữ số 1,2,3,4,5,6 lập số có bốn chữ số a) Các chữ số không cần khác b) Các chữ số khác c) Số đầu số cuối trùng nhau, khác với số Bài 2: Từ chữ số 0,1,2,3,4,5 ... có mặt số KQ: 1630 Bài 9: Có số tự nhiên gồm chữ số khác đôi cho tất chử số khác không có mặt đồng thời chữ số 2, 4, KQ: 180 0 Bài 10: Cho chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lập số gồm 10 chữ số chọn...
 • 8
 • 321
 • 1

Tài liệu ôn thi đại học môn toán giải tích hàm số potx

Tài liệu ôn thi đại học môn toán giải tích hàm số potx
... m i x ∈ I hàm s f không Chú ý : • N u hàm s f liên t c a;b  có   a;b    • N u hàm s f liên t c a;b  có   a;b    i kho ng I ( ) ( ) ( ) ( ) o hàm f ' x > kho ng a;b hàm s f ng ... h n i m c a I hàm s f ngh ch bi n) I ng bi n (ho c Nguy n Phú Khánh –Nguy n T t Thu 1.2 D NG TOÁN THƯ NG G P D ng : Xét chi u bi n thi n c a hàm s ( ) Xét chi u bi n thi n c a hàm s y = f x ... c a * i v i hàm s y = ng bi n ho c ngh ch ax + bx + c có nh t hai kho ng ơn i u a 'x + b ' * C hai d ng hàm s không th ơn i u » * i v i hàm s y = Ví d :Xét chi u bi n thi n c a hàm s sau: y...
 • 150
 • 314
 • 11

Tài liệu ôn thi đại học môn đại số và giải tích

Tài liệu ôn thi đại học môn đại số và giải tích
... ebooktoan.com Tài liệu ôn tập luyện thi TN ĐH môn Toán Môn: Đại số giải tích CÁC BÀI TOÁN THI TỐT NGHIỆP THPT CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ Câu 1)Tìm cực trị hàm số sau: a) y d ) y x x x x ... 3i i 10 ebooktoan.com Tài liệu ôn tập luyện thi TN ĐH môn Toán Môn: Hình học KHỐI ĐA DIỆN Câu Cho hình chóp S,ABC Gọi M điểm thuộc cạnh SA cho MS = MA Tính tỉ số thể tích hai khối chóp M.SBC ... ebooktoan.com Tài liệu ôn tập luyện thi TN ĐH môn Toán Câu Một hình trụ có bán kính đáy R = ,chiều cao h = Một hình vuông có đỉnh nằm hai đường tròn đáy cho có cạnh không song song không vuông góc...
 • 94
 • 164
 • 1

Tài liệu ôn thi Đại học:Tuyển tập các bài hình học phẳng hay nhất

Tài liệu ôn thi Đại học:Tuyển tập các bài hình học phẳng hay nhất
... t-6-2012( Tài liệu nội bộ-lưu ) Trang 33 - Tính diện tích tam giác EPFQ ; Bài 71 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho họ đường thẳng phụ thuộc tham số α : (x – 1)cosα + (y – 1)sinα – = a Tìm tập hợp các iểm ... t-6-2012( Tài liệu nội bộ-lưu ) 4OA 4.3 4 = = Có nghĩa I( ;0 ) 9 3 1 15 ( AB + BC + CA ) ( + + ) 18 = ⇒r= = - Tính r cách : S = BC.OA = 5.3 = = 2 2 r r 15 ⇒ IO = Bài 35 Trong mặt phẳng toạ ... ; ÷  2 x + y =  Trang 26 Biên soạn t-6-2012( Tài liệu nội bộ-lưu ) − +1− 9 - Khoảng cách từ B đến (AC) : = ⇒S= = 5 20 5 Bài 55 Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm F1 ( - 4; 0), F2 ( 4;0) điểm...
 • 48
 • 301
 • 0

tài liệu ôn thi đại học môn văn chuyên đề thơ giai đoạn 1954 đến1975

tài liệu ôn thi đại học môn văn chuyên đề thơ giai đoạn 1954 đến1975
... Đến văn học đại, soi sáng tư tưởng xã hội chủ nghóa, quan điểm Mác-xít nhân dân nảy nở từ thực tiễn vó đại Văn thơ 1954 – 1975 - TTLT Vónh Viễn 125 cách mạng mang tính nhân dân sâu sắc, văn học ... ảo Văn thơ 1954 – 1975 - TTLT Vónh Viễn 119 + Tiếp nhận cảm Đất nước từ phương diện đòa lý – lòch sử Tác giả đònh nghóa Đất nước không giống nhà chuyên môn lòch sử – đòa lý đành mà không đònh ... Đất nước Việt Nam Về mặt không gian đòa lí, Đất nước không núi sông, rừng bể (con chim Phượng Hoàng… cá Ngư Ông,…) mà Văn thơ 1954 – 1975 - TTLT Vónh Viễn 123 không gian gần gũi với sống người...
 • 23
 • 305
 • 0

Tài liệu ôn thi đại học Đại số + Hình học đầy đủ

Tài liệu ôn thi đại học Đại số + Hình học đầy đủ
... http://tailieuonthi.vn Bi 10: Cho x,y,z thuc khong (0;1) thừa iu kin: xy + yz + zx = Tỡm Min ca: P x y z x2 y z Bi 11: Cho x, y, z >1 v tho iu kin : xy + yz + zx 2xyz Tỡm giỏ tr ln nht ca biu thc A = (x - 1)(y ... Bi 13 Cho s bt k a,b,c,d thừa món: a+2b=9;c+2d=4 CMR: a 12a b 8b 52 a c b d 2ac 2bd c d 4c 8d 20 -x -y -z Bi 14: Cho s dng x,y,z thừa món: + + =1 CMR: 9x 9y 9z 3x y 3z y z ... món: x2 + y2 + z2 =1 Tỡm Min, Max ca: P ( x y z ) ( xy yz zx) Bi 18: Cho s dng x,y thừa món: x+y=5/4 Tỡm Min ca: A x 4y Page 49 of 89 Bựi c Thnh 0984.586.179 http://tailieuonthi.vn Bi...
 • 89
 • 652
 • 79

tài liệu ôn thi đại học môn vật lý có hướng dẫn giải

tài liệu ôn thi đại học môn vật lý có hướng dẫn giải
... lên vật độ lớn cực đại vật vị trí cân B gia tốc vật độ lớn cực đại vật vị trí cân C lực kéo tác dụng lên vật độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ D vận tốc vật độ lớn cực đại vật ... vật cực đại gia tốc vật độ lớn cực đại B vật từ vị trí cân biên, vận tốc gia tốc vật dấu C vị trí cân bằng, vật D vật cực đại vật vị trí biên Câu 45(ĐH - 2009): Một vật dao động điều hòa ... biểu sau đúng? A Cứ chu kì dao động vật, bốn thời điểm động B Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân C Động vật đạt cực đại vật vị trí biên D Thế động vật biến thi n tần số với tần số li độ Câu...
 • 40
 • 127
 • 1

tổng hợp tài liệu ôn thi đại học môn toán 2015 có lời giải

tổng hợp tài liệu ôn thi đại học môn toán 2015 có lời giải
... Tổ nữ, 10 nam ⇒ C 2C 10 10 Vậy ta 8 C 7C 26C 5C 18 *TH3: Tổ nữ, nam ⇒ C 7C 26 Tổ nữ, nam ⇒ C 2C 18 giải đề thi tuyển sinh đại học môn toán năm 2004 – 2008 Tổ nữ, nam ⇒ C Vậy ta ... chia lớp học thành tổ, tổ 10 học sinh, tổ 11 học sinh, tổ 12 học sinh cho tổ học sinh nữ Hỏi cách chia ? Câu Vb (2 đ) Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2 đ) 1) Giải phương ... đường thẳng giải đề thi tuyển sinh đại học môn toán năm 2004 – 2008 183 d: x – y + – = điểm A(-1, 1) Viết phương trình đường tròn (C) qua A, O tiếp xúc với d 2) Một lớp học 33 học sinh, nữ...
 • 37
 • 337
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi đại học môn toán tích phântài liệu ôn thi cao học toán giải tíchtài liệu ôn thi cao học môn giải tíchtài liệu ôn thi đại học môn toán hình họctai lieu ôn thi dại hoc chuyen de hình học phẳngtài liệu ôn thi đại họctài liệu ôn thi đại học môn văntài liệu ôn thi đại học toán 2014tài liệu ôn thi đại học môn ngữ văntài liệu ôn thi đại học khối dtài liệu ôn thi đại học môn hóa họctài liệu ôn thi đại học môn toántài liệu ôn thi đại học môn lýtài liệu ôn thi đại học môn địa lítài liệu ôn thi đại học môn vật lýGiáo án vật lí 12 chương trình chuẩnĐề thi giải toán trên máy tính cầm tay casio môn Vật líGiải pháp tài chính để phát triển làng nghề ở tỉnh Nghệ An (LA tiến sĩ)ThS.Phan Anh Thế Phân biệt một số triệu chứng trên lá cây có múiHợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước sạch tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Vấn đề ô nhiễm môi trườngTiểu luận Tin học kế toán Phân tích ứng dụng Excel kế toánTiểu luận tin học quản lý Tình hình sử dụng internet của giới trẻ trình độ caotiểu luận Xác định và hạch toán các khoản dụ phòng trong doanh nghiệpTiểu luận Xu hướng tiêu dùng laptop ở TP.HCM năm 2010Tìm hiểu công nghệ xử lý nước cấp từ nguồn nước mặtTÌM HIỂU HỆ THỐNG MẠNG DI ĐỘNG 3G UMTSTÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VẠN NĂNGTìm hiểu thực tế viêc thu phí nước thải hiện nayTín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt NamTình hình áp dụng thuế GTGT trên thế giới và bài học kinh nghiệm từ những nước đã áp dụngTÌNH HÌNH FDI NÓI CHUNG VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA EU NÓI RIÊNG TẠI VIỆT NAMVận dụng mô hình phân tích SWOT khi lập kế hoạch chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng học sinh tại trường THPT Nguyễn DuTìm Hiểu Các Phương Pháp Bảo Quản Khoai Tây Ở Việt NamDạy học chủ đề tích hợp kiến thức các môn học Vật lý, Địa lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Giáo dục bảo vệ môi trường, bảo vệ Trái Đất qua bài Ự BIẾN ĐỔI CHẤT (Hóa học 8)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập