BÀI GIẢNG ĐĂNG KÝ VÀ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI

Bài giảng- Đăng thống đất đai- chương 6 docx

Bài giảng- Đăng ký và thống kê đất đai- chương 6 docx
... Phần II: Thống đất đai Trang 112 6. 3 - Nội dung đồ trạng sử dụng đất 6. 3.1 Bản đồ tỷ lệ đồ trạng sử dụng đất a - Bản đồ (nội dung sở địa lý) Bản đồ dùng để xây dựng đồ trạng sử dụng đất cấp ... tích 2.000 : tỷ lệ 1/5.000 - Diện tích 2.000 đến 10.000 : tỷ lệ 1/10.000 Chương 6: Bản đồ trạng sử dụng đất Phần II: Thống đất đai Trang 113 - Diện tích 10.000: tỷ lệ 1/25.000 (3) Cấp tỉnh - Diện ... mẫu thống nhằm cung cấp cho người sử dụng thông tin trạng sử dụng đất thể lên đồ mặt như: vị trí, số lượng, nội dung,… loại đất Nội dung đồ trạng sử dụng đất cụ thể sau:  Ranh giới loại đất...
 • 5
 • 314
 • 2

Bài giảng- Đăng thống đất đai- chương 5 doc

Bài giảng- Đăng ký và thống kê đất đai- chương 5 doc
... bách quản lý sử dụng đất tổ chức nước Nhà nước giao đất, cho thuê đất 5. 1.3 Đối tượng nhiệm vụ thống đất đai a Đối tượng khoa học thống đất đai Thống đất đai phận thống học, chuyên sâu ... theo quy định Điều 53 Luật đất đai 2003, với chế độ báo cáo thống , kiểm đất đai ban hành theo Thông tư 28/2004/TT-BTNMT Chương 5: Thống đất đai Phần II: Thống đất đai Trang 90 ngày ... loại đất, mục đích sử dụng, chủ thể sử dụng, tổng hợp lại sổ mục đất Những số liệu biến động đất Chương 5: Thống đất đai Phần II: Thống đất đai Trang 93 đai thu sau điều chỉnh đưa vào...
 • 24
 • 172
 • 0

Bài giảng- Đăng thống đất đai- chương 4 potx

Bài giảng- Đăng ký và thống kê đất đai- chương 4 potx
... Phần II: Thống đất đai Trang 83 4. 2 - ĐIỀU TRA THỐNG KÊ 4. 2.1 Khái niệm ý nghĩa điều tra thống Thống nghiên cứu tượng số lớn Việc thu thập thông ... thống theo sơ đồ sau : Điều tra thống Điều tra không toàn Điều tra toàn Điều tra chọn mẫu Chương 4: Sơ lược nguyên lý thống Điều tra trọng điểm Điều tra chuyên đề Phần II: Thống đất ... cho lần Chương 4: Sơ lược nguyên lý thống Phần II: Thống đất đai Trang 86 điều tra Chẳng hạn, điều tra dư luận xã hội hình thức tổ chức điều tra chuyên môn 4. 3 - TỔNG HỢP THỐNG KÊ 4. 3.1 Khái...
 • 5
 • 212
 • 0

Bài giảng- Đăng thống đất đai- chương 3 docx

Bài giảng- Đăng ký và thống kê đất đai- chương 3 docx
... gia hạn sử dụng đất Chương 3: Đăng biến động đất đai Phần I - Đăng đất đai Trang 63 quan tài nguyên môi trường thực thủ tục thu hồi đất theo quy định khoản Điều 132 NĐ 181 3. 3 – CÁC DẠNG BIẾN ... đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn xin đăng biến động; làm trích đo địa đất trường hợp có thay đổi diện tích đất sạt lở Chương 3: Đăng biến động đất đai Phần I - Đăng ... sổ: + Sổ lập, chỉnh lý theo thủ tục đăng đất + Thứ tự ghi vào sổ địa theo thứ tự cấp GCN Chương 3: Đăng biến động đất đai Phần I - Đăng đất đai Trang 73 + Sổ lập thành riêng cho loại đối...
 • 25
 • 265
 • 1

Bài giảng- Đăng thống đất đai- chương 2 ppsx

Bài giảng- Đăng ký và thống kê đất đai- chương 2 ppsx
... GCNQSDĐ Phần I: Đăng đất đai Trang 23 2. 2 - NỘI DUNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 2. 2.1 Yêu cầu nội dung đăng quyền sử dụng đất Nội dung đăng quyền sử dụng đất gồm thông tin đất liên quan ... dụng đất Chương 2: Đăng đất đai ban đầu, cấp GCNQSDĐ Phần I: Đăng đất đai Trang 38 cho Văn phòng đăng quyền sử dụng đất trực thuộc để trao cho người trúng đấu giá, đấu thầu 2. 3.4 ... thay đổi 2. 2 .2 Xác định nội dung đăng quyền sử dụng đất Nội dung đăng xác định trình thực thủ tục đăng sau: (1) Người sử dụng đất có nghĩa vụ khai nội dung: - Người sử dụng đất; - Vị...
 • 39
 • 478
 • 2

Bài giảng- Đăng thống đất đai- chương 1 ppsx

Bài giảng- Đăng ký và thống kê đất đai- chương 1 ppsx
... 05 /11 /19 81 Theo Quyết định này, việc đăng đất có trình tự chặt chẽ Việc xét duyệt đăng đất phải hội đồng đăng thống ruộng đất xã thực hiện, kết xét đơn xã phải UBND huyện duyệt đăng ... giao đất, cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp Chương 1: Khái quát chung đăng đất đai Phần I: Đăng đất đai Trang 14 - Thông tư 346 /19 98/TT-TCĐC ngày 16 /03 /19 98 TCĐC hướng dẫn thủ tục đăng ... quyền sử dụng đất, đăng đất đai quy định trách nhiệm pháp lý quan Nhà Chương 1: Khái quát chung đăng đất đai Phần I: Đăng đất đai Trang nước quản lý đất đai người sử dụng đất việc chấp...
 • 15
 • 300
 • 5

Bài giảng đăng thống đất đai

Bài giảng đăng ký và thống kê đất đai
... độc đồng nghiệp Trang Phần I: Đăng đất đai PHẦN I ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI Chương KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 1.1 - KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 1.1.1 Khái niệm Trong thực ... 16 Phần I: Đăng đất đai Chương ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI BAN ĐẦU, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 2.1 - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 2.1.1 Yêu cầu chung công tác đăng đất đai Đăng đất đai thủ tục ... quan hệ đất đai có nhiều biến động, vấn đề đăng thống đất đai trở nên xúc phức tạp Luật đất đai 2003 văn pháp luật khác có liên quan nước ta sở cho việc đăng - thống đất đai thuận...
 • 120
 • 647
 • 0

đề cương môn đăng thống đất đai

đề cương môn đăng ký và thống kê đất đai
... ngày *Thống kê, kiểm đất đai Câu 1: Khái niệm thống kê, kiểm đất đai ( DD17,18/LDD2013) 17 Thống đất đai việc Nhà nước tổng hợp, đánh giá hồ sơ địa trạng sử dụng đất thời điểm thống ... công tác thống đất đai gồm kết thống đất đai năm trước, kết kiểm đất đai lập đồ trạng sử dụng đất năm gần nhất; hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm thống kê; hồ sơ địa chính; hồ sơ giao đất, ... Nguyên tắc thực thống kê, kiểm đất đai lập đồ trạng sử dụng đất Loại đất, đối tượng sử dụng đất, đối tượng quản lý đất thống kê, kiểm theo trạng sử dụng thời điểm thống kê, kiểm Trường hợp...
 • 28
 • 122
 • 0

Bài giảng xác suất thống cao đẳng đh công nghiệp TP HCM

Bài giảng xác suất và thống kê cao đẳng  đh công nghiệp TP HCM
... xuất 1) Tính xác suất (tỉ lệ) sản phẩm hỏng ? 2) Tính xác suất sản phẩm hỏng phân xưởng A sản xuất ? Xác suất - Thống Cao đẳng ……………………………………………………………………………………… ĐH Cơng nghiệp Tp. HCM dvntailieu.wordpress.com ... trước, tính xác suất A thắng ? ĐH Cơng nghiệp Tp. HCM dvntailieu.wordpress.com Wednesday, January 05, 2011 Chương Xác suấ suất Biế Biến cố Chương Xác suấ suất Biế Biến cố 3.2.3 Cơng thức xác suất đầy ... ngẫu nhiên người 50 người này, tính xác suất gọi người chờ kết nội soi siêu âm? Xác suất - Thống Cao đẳng Chương Xác suấ suất Biế Biến cố 2.1 Định nghĩa xác suất dạng cổ điển Xét phép thử với...
 • 33
 • 56
 • 0

Bài giảng xác suất thống ( tiếp )- Trấn An Hải

Bài giảng xác suất và thống kê ( tiếp )- Trấn An Hải
... nhân xác su t P(A)P(Hi/A) = P(AHi) = P(Hi)P(A/Hi) ta có P (Hi )P ( A / Hi ) P (Hi )P ( A / Hi ) P(Hi/A) = =n ☺ P (A) ∑ P (Hi )P ( A / Hi ) i =1 Nh n xét Theo Công th c Xác su t y , bi u th c P(H1)P(A/H1) ... vàng, m t , xanh, vàng Ký hi u ng bi n c xu t hi n m t có màu xanh, vàng , , X, , Ta có: P( ) = P(X) = P(V) = = P( /X) = P(V/X) = P(X/V) = P( /V) =P(X/ ) = P(V/ ) = ⇒ , X, V c l p t ng ôi P( ... • Hai bi n c A B liên quan n m t phép th T c g i c l p n u P ( AB ) = P ( A )P (B ) Khi P(B)>0, P ( AB ) = P ( A )P (B ) P ( AB ) ⇔ P (A) = ⇔ P ( A ) = P ( A / B ) P (B ) Như v y, vi c x y c...
 • 57
 • 680
 • 6

Bài giảng xác suất thống ( Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng )- Trấn An Hải

Bài giảng xác suất và thống kê ( Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng )- Trấn An Hải
... B(n, p) (B vi t t t binomial) c bi t, X ∼ B(1, p) ta nói X có phân b khôngm t v i tham s p X P q p nh lý N 1) 2) 3) u X ∼ B(n, p), E(X) = np D(X) = npq mod(X) = [(n+1)p] ( ph n nguyên c a (n+1)p) ... s µ σ ( >0), ký hi u X ∼ N(µ, σ ), n u hàm m t c a cho b i p( x ) = σ 2π ( x −µ ) − 2σ e th hàm m t c a bnn X ∼ N(µ, σ2) nh lý N u X ∼ N(µ, σ2), E(X) = µ, D(X) = σ , mod(X) = md = µ Phân b ... l y có ph m” Hi (i =1, 2, 3) nhóm y úng P(H1) = 0,5⋅0,5= 0,25, P(H2) = 0,5⋅0,5= 0,25 P(H3) = - P(H1) - P(H2) = 0,5 P(K/H1) = C2 0,8⋅0,2 = 0,32 P(K/H2) = C2 0,85⋅0,15 = 0,255 P(K/H3) = 0,8⋅0,15...
 • 66
 • 3,863
 • 19

Bài giảng xác suất thống

Bài giảng xác suất và thống kê
... quan trọng xác suất tổng biến cố Ta thấy, biến cố xung khắc xác suất tổng biến cố tổng xác suất nói chung biểu diễn qua tổng xác suất xác suất tích biến cố Đặc biệt, việc tính xác suất biến cố ... thuyết xác suất ứng dụng,Nhà XBGD,1997 [4] Trần Mạnh Tuấn, Xác suất & Thống lý thuyết thực hành tính toán, Nhà xuất ĐHQGHN, 2004 3|Page NGUYỄN VĂN ĐẮC BÀI GIẢNG TOÁN TUẦN 4|Page BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT ... xác suất si Tổng xác suất điểm mẫu A gọi xác suất A (the probability of A), ký hiệu P(A) Định nghĩa Cho phép thử với không gian mẫu S mà điểm mẫu gán xác suất A biến cố phép thử Ta gọi tổng xác...
 • 18
 • 349
 • 6

BÀI GIẢNG XÁC XUẤT THỐNG TOÁN

BÀI GIẢNG XÁC XUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN
... đến xác suất số phép thử tăng dần đến vô hạn Từ ta có định nghĩa thống xác suất: b) Định nghĩa xác suất theo tần xuất Khi số phép thử tăng lên vô hạn, tần suất xuất biến cố tiến dần đến số xác ... thi môn Xác suất thống có 23 sinh viên đạt điểm giỏi (trong có 12 nam 11 nữ) Gọi tên ngẫu nhiên sinh viên danh sách lớp Tìm xác suất gọi sinh viên đạt điểm giỏi môn Xác suất thống kê, biết ... Định nghĩa thống xác suất a) Định nghĩa tần suất: Tần suất xuất biến cố A n phép thử tỷ số số phép thử mà biến cố A xuất tổng số phép thử thực Nếu ký hiệu số phép thử n, số lần xuất biến cố...
 • 136
 • 333
 • 0

Tài liệu Bài Giảng "Xác suất thống kê" pptx

Tài liệu Bài Giảng
... xác suất ứng dụng,Nhà XBGD,1997 [4] Trần Mạnh Tuấn, Xác suất & Thống kê lý thuyết thực hành tính toán, Nhà xuất ĐHQGHN, 2004 3|Page NGUYỄN VĂN ĐẮC BÀI GIẢNG TOÁN TUẦN 4|Page BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT ... quan trọng xác suất tổng biến cố Ta thấy, biến cố xung khắc xác suất tổng biến cố tổng xác suất nói chung biểu diễn qua tổng xác suất xác suất tích biến cố Đặc biệt, việc tính xác suất biến cố ... suất si Tổng xác suất điểm mẫu A gọi xác suất A (the probability of A), ký hiệu P(A) Định nghĩa Cho phép thử với không gian mẫu S mà điểm mẫu gán xác suất A biến cố phép thử Ta gọi tổng xác suất...
 • 18
 • 270
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống nhận dạng vân tayNÂNG CẤP TÍNH NĂNG TÌM KIẾM CỦA PHẦN MỀM THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MAGENTO SỬ DỤNG SPHINX SEARCHNghiên cứu môi trường xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế VNPTNghiên cứu phát hiện luật kết hợp hiếm và ứng dụngNghiên cứu phương pháp quản lý chuyển vùng trong mạng 4GNghiên cứu về khai phá dữ liệu WEB và ứng dụng xây dựng WEBSITE tích hợp thông tinNGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ỨNG DỤNG XỬ LÝ VĂN BẢN LUẬT GIAO THÔNGNOISE REDUCTION IN SPEECH ENHANCEMENT BY SPECTRAL SUBTRACTION WITH SCALAR KALMAN FILTERPhân cụm đa mục tiêu mờ cho dữ liệu định danhPHƢƠNG PHÁP KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG TƢƠNG TÁC GIAO DIỆN NGƢỜI DÙNG CHO ỨNG DỤNG WEBPHƯƠNG PHÁP SAT ENCODING V ÙNG DÖNG TRONG MËT SÈ TRÁ CHÌI LOGITEACHING AND LEARNING SCHEDULER SYSTEMVăn hóa doanh nghiệp tại Công ty điện toán và truyền số liệuVăn hóa doanh nghiệp tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thôngXÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐẠI SỐ MÁY TÍNH XỬ LÝ BIỂU THỨC TOÁN HỌCXây dựng hệ thống thử nghiệm đánh giá chất lượng vùng phủ sóng 3GXử lý trùng lặp, phân loại, xác định từ khóa quan trọng và sinh tóm tắt cho văn bản trong một hệ thống thu thập tin tức tự độngMô tả mối liên quan giữa chỉ số hình thái với bệnh tim mạch trên những bệnh nhân đang điều trịMô tả một số yếu tố liên quan đến bệnh đột quỵ trên bệnh nhân điều trị nội trú viện tim mạch bệnh viện Bạch MaiMột số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy trong kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập