CODE DỰ ÁN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN ĐÃ HOÀN CHỈNH

Tài liệu Luận văn: Dự án quản khách sạn Media pptx

Tài liệu Luận văn: Dự án quản lý khách sạn Media pptx
... Mục tiêu dự án Phân tích thiết kế phần mềm tin học hoá việc quản khách sạn, dễ sử dụng, hiệu cao, giảm chi phí dầu tư việc quản khách sạn Melia Thông tin khách sạn Melia Khách sạn Melia ... Kết luận CHƯƠNG I :GIỚI THIỆU NÔI DUNG ĐỀ TÀI Nhiệm vụ mục tiêu toán 1.1 Nhiệm vụ dự án Hãy viết dự án xây dưng phần mềm phục vụ cho việc tin học hóa quản toàn hoạt động khách sạn Media : Quản ... Cơ cấu tổ chức khách sạn Giám đốc Khách sạn Có nhiệm vụ quản trực tiếp khách sạn, vấn đề khách sạn phải thông qua giám đốc giám đốc có quyền định tất thông tin xử khách sạn Phòng tiếp...
 • 40
 • 278
 • 0

đồ án phân tích thiết kế hệ thống quản khách sạn dạ hương ii

đồ án phân tích thiết kế hệ thống  quản lý khách sạn dạ hương ii
... phân tích toán quản khách sạn Nó mang tính chất thử nghiệm để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm làm quen với thực tế Mục tiêu đồ án phân tích, thiết kế để xây dựng chương trình quản khách sạn ... thiệu khách sạn 1.2 Khảo sát tình hình thực tế khách sạn Dạ Hương II 1.3 Giới thiệu toán quản 11 1.4 Nhược điểm hệ thống quản 13 1.5 Phương hướng giải cho toán ... THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1 Mục đích, yêu cầu hệ thống 2.1.1 Mục đích Quá trình khảo sát thực tế cho thấy hệ thống quản khách sạn có nhiều hạn chế Từ phải xây dựng hế thống quản dựa hệ thống...
 • 37
 • 338
 • 0

đồ án phân tích thiết kế hệ thống quản khách sạn dạ hương ii

đồ án phân tích thiết kế hệ thống  quản lý khách sạn dạ hương ii
... phân tích toán quản khách sạn Nó mang tính chất thử nghiệm để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm làm quen với thực tế Mục tiêu đồ án phân tích, thiết kế để xây dựng chương trình quản khách sạn ... thiệu khách sạn 1.2 Khảo sát tình hình thực tế khách sạn Dạ Hương II 1.3 Giới thiệu toán quản 11 1.4 Nhược điểm hệ thống quản 13 1.5 Phương hướng giải cho toán ... THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1 Mục đích, yêu cầu hệ thống 2.1.1 Mục đích Quá trình khảo sát thực tế cho thấy hệ thống quản khách sạn có nhiều hạn chế Từ phải xây dựng hế thống quản dựa hệ thống...
 • 37
 • 555
 • 0

Đồ án Quản Khách Sạn Full code Phần 1

Đồ án Quản Lý Khách Sạn Full code Phần 1
... xử l 1 .1: Quản khai thác phòng Hình Mô hình quản khai thác phòng Full code Đồ án Quản Khách Sạn - P 1/ 2 – ThànhCM – sinhviencamau.com – 0902.725.357 Trang 18 Full code Đồ án Quản Khách ... vụ  Phân rã ô xử l 1 .4: Quản phòng Full code Đồ án Quản Khách Sạn - P 1/ 2 – ThànhCM – sinhviencamau.com – 0902.725.357 Trang 19 Full code Đồ án Quản Khách Sạn Phần 1/ 2– ThànhCM – sinhviencamau.com ... Trang 22 Full code Đồ án Quản Khách Sạn Phần 1/ 2– ThànhCM – sinhviencamau.com – 0902.725.357  Mức  Phân rã ô xử 1. 1.3.5: Thanh toán Hình 12 Mô hình toán Full code Đồ án Quản Khách Sạn...
 • 24
 • 403
 • 0

Đồ án Quản Khách Sạn Full code Phần 2

Đồ án Quản Lý Khách Sạn Full code Phần 2
... Đồ án Quản Khách Sạn – ThànhCM – sinhviencamau.com – 09 02. 725 .357 Trang 42 Full code Đồ án Quản Khách Sạn - phần 2/ 2 – ThànhCM – sinhviencamau.com – 09 02. 725 .357 Full code Đồ án Quản Khách ... Full code Đồ án Quản Khách Sạn – ThànhCM – sinhviencamau.com – 09 02. 725 .357 Trang 39 Full code Đồ án Quản Khách Sạn - phần 2/ 2 – ThànhCM – sinhviencamau.com – 09 02. 725 .357 Full code Đồ án Quản ... Kiến trúc tổng quan phần mềm quản khách sạn Full code Đồ án Quản Khách Sạn – ThànhCM – sinhviencamau.com – 09 02. 725 .357 Trang 26 Full code Đồ án Quản Khách Sạn - phần 2/ 2 – ThànhCM – sinhviencamau.com...
 • 55
 • 213
 • 0

Cơ sở dữ liệu quản khách sạn (phần 2

Cơ sở dữ liệu quản lý khách sạn (phần 2
... Hang – Phong DV Phong – Khach Hang sử dụng Dich Vu Nhóm 8  thực hiện  Các mối liên kết: CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÁCH SẠN Nhóm 8  thực hiện ... kết nối: – Thue (So DK, Ngay den, Ngay DK, Ngay di, Tien dat) – Nguoi QL Nhan Vien – Nguoi QL quản Dich Vu – Nhan Vien làm việc cho Dich Vu – Nhan Vien phục vụ Phong – Hoa Don cho Dich Vu –...
 • 5
 • 4,089
 • 121

Tài liệu Đồ án quản khách sạn docx

Tài liệu Đồ án quản lý khách sạn docx
... đối nhỏ, đặc thù khách sạn nên công tác quản với khách sạn khác Ở chúng em tìm hiểu công tác quản khách sạn nên chương trình chủ yếu áp dụng cho công tác quản khách sạn mà Do thời gian ... trình quản Khách sạn Mục tiêu yêu cầu đề tài Một khách sạn cần tự động hoá việc quản Sau tìm hiểu, khảo sát trạng chúng em nắm thông tin sau: Về khách hàng Chi tiết khách hàng Đăng ký khách ... trống * Danh sách khách hạn thuê phòng * Tìm kiếm thông tin theo phòng * Tìm kiếm khách hàng * Thông tin nhân viên khách sạn Bài toán quản khách sạn chủ yếu áp dụng với khách sạn có quy mô tương...
 • 27
 • 751
 • 1

Báo cáo đồ án quản khách sạn nhập môn công nghệ phần mềm

Báo cáo đồ án quản lý khách sạn nhập môn công nghệ phần mềm
... quan Báo Cáo Doanh Thu Theo Loai Phòng Stt Tháng:… Loại phòng Doanh thu Tỉ lệ Báo Cáo Mật Độ Sử Dụng Phòng Tháng:… 30 NMCNPM Stt Phòng Số ngày thuê Tỉ lệ 1.2 Sơ đồ luồng liệu D1: Tháng cần báo cáo ... ngày Nhập số ngày để đăng kí Nhập Họ tên khách hàng vào Textbox (txtKhachhang) Nhập Địa khách hàng vào Textbox (txtĐiachi) Nhập Nghề nghiệp khách hàng vào Textbox (txtNghenghiep) Nhập số CMND khách ... loại khách, số khách tối đa phòng Thay đổi tỉ lệ phụ thu 1.2 Sơ đô luồng liệu Người dùng la nhà quản ly khách sạn: vidụ: giam đóc khách sạn D1: Người dùng yêu câu thay đổi qui định cách đăng nhập...
 • 45
 • 1,517
 • 6

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN KHÁCH SẠN (PHẦN 1) pot

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ KHÁCH SẠN (PHẦN 1) pot
... Ngày nay, sở liệu có nhiều ứng dụng hoạt động xã hội, đặc biệt việc quản liệu bán hàng, trường học hay liệu quản khách sạn Muốn thiết kế sử dụng sở liệu cần phải nắm kỹ thuật sở liệu mô ... Thông tin Khách hàng Khách sạn bao gồm: Mã Khách hàng Tên Khách hàng Ngày sinh Giới tính Số CMT Số điện thoại Nghề nghiệp Quốc tịch Nhóm 8  thực hiện  Thông tin Hóa đơn Khách sạn bao gồm: ... dạng chuẩn, câu lệnh truy vấn…và để phần hiểu thêm vấn đề nhóm nghiên LIệU KHÁCH SạN CầN XÂY DựNG Nhóm 8  thực hiện  Một Khách sạn có nhiều Phòng: Phòng có: Số phòng Loại Phòng Giá Phòng Loại...
 • 9
 • 2,491
 • 81

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN KHÁCH SẠN (PHẦN 2) ppt

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ KHÁCH SẠN (PHẦN 2) ppt
... Hoa Don cho Dich Vu – Hoa Don Khach Hang – Phong DV Phong – Khach Hang sử dụng Dich Vu CƠ Sở Dữ LIệU KHÁCH SạN Nhóm thực ... Ngay den, Ngay DK, Ngay di, Tien dat)  Các mối liên kết: Khách hàng thuê Phòng Phòng DV Nhóm thực – Nguoi QL Nhan Vien – Nguoi QL quản Dich Vu – Nhan Vien làm việc cho Dich Vu – Nhan Vien phục...
 • 5
 • 917
 • 16

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN KHÁCH SẠN (PHẦN 4) doc

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ KHÁCH SẠN (PHẦN 4) doc
... (Thue) Nhóm thực      VI/ TRUY VấN Dữ LIệU Nhóm thực Truy vấn toàn Nhan Vien Khách sạn Design view Nhóm thực SQL view Datasheet view KHACH HANG CủA KHÁCH SạN Design view Nhóm thực SQL view Nhóm ... tránh khỏi sai sót, kính mong giúp đỡ cô giáo để Nhóm chúng em hiểu rõ thảo luận môn học Quản trị sở liệu phần mềm ứng dụng ...
 • 15
 • 1,518
 • 38

Đồ án quản khách sạn part 7 ppsx

Đồ án quản lý khách sạn part 7 ppsx
... lợi Bài toán quản khách sạn chủ yếu áp dụng với khách sạn có quy mô tương đối nhỏ, đặc thù khách sạn nên công tác quản với khách sạn khác Ở em tìm hiểu công tác quản khách sạn Minh hoàng ... cho công tác quản khách sạn mà Do thời gian hạn chế trình độ hiểu biết thân chưa nhiều nên việc phân tích thiết kế cài đặt toán quản khách sạn chưa hoàn thiện phần mềm quản Nó mang tính ... cài đặt bàitoán quản khách sạn hoàn thành công việc sau: - Cập nhật, lưu trữ, thêm thông tin: * Khách hàng đăng ký thuê phòng * Khách hàng nhận phòng * Khách hàng huỷ đăng ký * Khách hàng sử...
 • 8
 • 149
 • 1

Đồ án quản khách sạn part 6 pptx

Đồ án quản lý khách sạn part 6 pptx
... tập tin MDB Đỗ Thị Liên - Lớp TH40 Trang 58 Đồ án tốt nghiệp Gvhd: Nguyễn Kim Anh II Sơ đồ thiết kế MENU HỆ THỐNG CẬP NHẬT BÁO BIỂU TRA CỨU THOÁT KHÁCH HÀNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ HUỶ Đ.KÝ NHẬN PHÒNG ... cn.Open str End Sub  Hàm kiểm tra ngày tháng Public Function Test_Day(ngay As String) As Boolean Dim KTNgay As Integer Dim so Đỗ Thị Liên - Lớp TH40 Trang 62 Đồ án tốt nghiệp Gvhd: Nguyễn Kim Anh so ... nhiên, giới hạn điểm qua số bảng sau Table_KHACHHANG, Table_ DANGKY: Đỗ Thị Liên - Lớp TH40 Trang 60 Đồ án tốt nghiệp Gvhd: Nguyễn Kim Anh Ràng buộc ĐỐI TƯỢNG Ràng buộc khoá KHACHHANG COQUAN PHONG...
 • 11
 • 123
 • 0

Đồ án quản khách sạn part 5 docx

Đồ án quản lý khách sạn part 5 docx
... 4,940 656 458 41247E-324 tới 1,79769313486231E308 Trang 52 Đồ án tốt nghiệp Gvhd: Nguyễn Kim Anh -9223372036 854 77 ,58 08 tới 9223372036 854 77 ,58 07 True or False tháng giêng năm 100 đến 31 tháng 12 ... 255 (tức gán cho biến giá trị nhỏ lớn 255 ) -32768 tới 32767 -2.147.483.648 tới 2.147.483.647 -3,402823E38 tới -1,401298E- 45 1,401298E- 45 tới 3,402823E38 -1,79769313486231E308 tới -4,940 656 454 1247E-324 ... Các toán tử so sánh ( trả kiểu luận lý: Boolean) Toán tử Ý nghĩa So sánh xem số thứ có lớn số thứ hai không > So sánh số thứ có nhỏ số thứ hai lhông < So sánh xem hai số có không = So sánh xem...
 • 11
 • 126
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: source code đồ án quản lý khách sạn vb6code đồ án quản lý khách sạn c báo cáođồ án quản lý khách sạnđề án quản lý khách sạnđồ án quản lý khách sạn cđồ án quản lý khách sạn vbđồ án quản lý khách sạn mô hình 3 lớpđồ án quản lý khách sạn javađồ án quản lý khách sạn vb6đồ án quản lý khách sạn accessđồ án quản lý khách sạn bằng vbđồ án quản lý khách sạn bằng cđồ án quản lý khách sạn bằng accessbáo cáo đồ án quản lý khách sạnthiết kế cơ sở dữ liệu quản lý khách sạnLDS-Nguyễn Thị Hạnh-Đại diện giữa vợ và chồng theo quy định của pháp luật VIệt Nam hiện hành - CopyLDS-Nguyen Thi Phuong Thanh-Ap dung phap luat dan su ve hieu luc cua di chuc trong thuc tien xet xu cua toa anLDS-Nguyễn Thị Việt Nga-Thụ lý và chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án dân sựLDS-Phùng Văn Hiếu-Thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình - thực tiễn áp dụng tại ngân hàng thương mại quốc tế Việt NamLKT-Lê Thị Hường-Giải quyết tranh chấp lao động tại tòa án theo pháp luật Việt NamLDS-Tống Viết Nam-Di sản dùng vào việc thờ cúng theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hànhLDS-Tran Thi Thuy Lien-Luat hon nhan va gia dinh nam 2000 - thanh tuu, vuong mac va huong hoan thienLDS-Trịnh Văn Tú-Bảo hộ quyền liên quan theo luật sở hữu trí tuệ Việt NamLHS_Đoàn Ngọc Huyền_Một số vấn đề lý luân và thực tiễn về tội mua bán người trong Luật hình sự Việt NamLHS_Ngô Thị Xuân Thu_ chế định người bào chữa trong luật tố tụng hình sự Việt Namlys luạn và thực tiến áp dụng trên địa bàn tỉnh Hải DươngLHS_Nguyễn Nhật Lệ_nguồn chứng cứ trong pháp luật tố tụng hình sự việt namLHS_Phạm Ngọc Thành_Vai trò của thực tiễn xét xử trong việc phát triển và hoàn thiện các quy định của phần chung Luật hình sự Việt NamLHS_Phùng Thị thu Hường_Thủ tục tố tụng tại phiên tòa phúc thẩm hình sự trên cơ sỏ số liệu tại địa bàn tỉnh phú thọLHS-Đoàn Thị Phương Thảo-Địa vị pháp lý của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong tố tụng hình sựLHS-Lê Quang Chiều-Mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt trong luật hình sự Việt NamLHS-Nguyễn Thị Quyết Nhung-Chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tại Hải Phòng - một số vấn đề lý luận và thực tiễnLKT_Nguyễn Thị Kim Anh_giải quyết tranh chấp lao động cá nhânIELTS the complete guide to general readingLKT-Nguyễn Cửu Lan Phương-Pháp luật về hoạt động của tổ chức bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam - thực trạng và hướng hoàn thiệnLKT-Phạm Chung Thủy-Pháp luật về hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản ở Việt Nam