Công cụ hỗ trợ thiết kế CSDL Quan hệ

LVTN công cụ thiết kế CSDL online- tập trung nghiêu cứu xây dựng một công cụ hỗ trợ thiết kế cơ sở dữ liệu trên nền tảng web

LVTN công cụ thiết kế CSDL online- tập trung nghiêu cứu xây dựng một công cụ hỗ trợ thiết kế cơ sở dữ liệu trên nền tảng web
... kế phần mềm Trong đề tài này, tập trung nghiêu cứu xây dựng công cụ hỗ trợ thiết kế sở liệu tảng web Cụ thể nhóm nghiên cứu phải: • Nghiên cứu thao tác thiết kế sở liệu, bao gồm mô hình CDM, PDM ... GWT cung cấp tập hợp công cụ tập trung giải vấn đề xây dựng ứng dụng web ứng dụng desktop bao gồm tập hợp nhiều widget nhiều công cụ khác Hộp công cụ GWT cung cấp XML parser, công cụ khác giao ... Page LVTN: Công Cụ Thiết Kế CSDL Online GVHD: Ts.TRẦN CAO ĐỆ CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT Chương giới thiệu sở lý thuyết sử dụng đề tài Phần nói đến mô hình sở liệu, lệnh sql hệ quản trị sở liệu...
 • 88
 • 336
 • 0

Sử dụng các công cụ hỗ trợ thiết kế bài giảng điện tử

Sử dụng các công cụ hỗ trợ thiết kế bài giảng điện tử
... chức cụ thể phím: - F5: Chỉ đơn nối dài Frame - F6: nối dài Frame tạo KeyFrame giống hệt với KeyFrame ban đầu - F7: nối dài Frame tạo Blank KeyFrame SỬ DỤNG CÔNG CỤ CƠ BẢN (Toolbar) Chọn, chỉnh sửa ... theo tên mảnh Lưu ý: Các mảnh không hỗ trợ sai số người kéo đến vị trí cần đặt, người dùng khó ghép cách chuẩn xác mảnh lại với Do nên áp dụng vào học không cần chuẩn xác Công ty Cổ phần Tin học ... ứng) Ví dụ ta dùng công cụ để tạo hình tròn trắng • Tiếp theo, dùng chuột chọn lớp mask nhấn phải chuột chọn menu Mask Thế xong Nút điều khiển kéo thả Các nút điều khiển sử dụng để điều khiển...
 • 9
 • 335
 • 4

Tài liệu Công cụ hỗ trợ thiết kế Web Swish ppt

Tài liệu Công cụ hỗ trợ thiết kế Web Swish ppt
... khởi động     CÀI ĐẶT SWISH 1.51   Bài tập hướng dẫn bạn cài đặt chương trình Swish phiên 1.51 chương trình hỗ trợ làm web hữu dụng CẤU HÌNH MÁY Để chạy chương trình Swish yêu cầu cấu hình máy ... xử lý Pentium 100 hay mạnh • Màn hình hỗ trợ 256 màu hay nhiều Swish ứng dụng Macromedia Flash chạy độc lập, không đòi hỏi cài đặt Macromedia Flash Swish kết hợp với Flash cho phép ta xem trước ... chương trình Swish 1.5.    Ví dụ cài Swish từ ổ đĩa G:Soft Trên hình Exploring nhấp đúp vào biểu tượng Swish 1.5.    Nếu cài từ ổ CD–ROM, nhấp chuột vào ổ CD tìm thư mục chứa chương trình Swish Sau...
 • 14
 • 206
 • 0

Thảo luận thiết kế web (1) - Các công cụ hỗ trợ thiết kế website

Thảo luận thiết kế web (1) - Các công cụ hỗ trợ thiết kế website
... Bài thảo luận môn: Thiết kế triển khai website- nhóm 03 Để tạo website cần trải qua nhiều qua nhiều giai đoạn, giai đoạn lại có công cụ định, tìm hiểu công cụ thảo luận NỘI DUNG THẢO LUẬN Các ... xây dựng website từ nhỏ tới trung bình, lớn Có nhiều công ty thiết kế web dùng Joomla thiết kế website cho khách hàng họ - Joomla giúp xây dựng triển khai website blog, website tin tức, website ... biết công cụ hữu ích cho công việc thiết kế triển khai website 23 Bài thảo luận môn: Thiết kế triển khai website- nhóm 03 TÀI LIỆU THAM KHẢO Slide giảng Thiết kế triển khai website – Nguyễn Quang...
 • 24
 • 1,491
 • 2

BẢN ĐỒ TƯ DUY-CÔNG CỤ HỖ TRỢ DẠY HỌC VÀ QUẢN LÝ HIỆU QUẢ

BẢN ĐỒ TƯ DUY-CÔNG CỤ HỖ TRỢ DẠY HỌC VÀ QUẢN LÝ HIỆU QUẢ
... hiệu đồng thời kích thích hứng thú học tập HS Sử dụng BĐTD giúp GV chủ nhiệm, cán quản lí nhà trường lập kế hoạch công tác có nhìn tổng quát toàn kế hoạch từ tiêu, phương hướng, biện pháp, ... bảng phụ,… thiết kế phần mềm đồ Với trường có điều kiện sở hạ tầng công nghệ thông tin tốt cài vào máy tính phần mềm Mindmap cho GV, HS sử dụng, cách vào trang web www.download.com.vn gõ vào ... PPDH, giúp học sinh học tập tích cực cách làm thiết thực triển khai nội dung dạy học hiệu - nội dung quan trọng năm nội dung phong trào thi đua “Xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực”...
 • 5
 • 104
 • 0

Tài liệu Quản trị Cơ sở dữ liệu và Phần mềm ứng dụng: Thiết kế CSDL quan hệ doc

Tài liệu Quản trị Cơ sở dữ liệu và Phần mềm ứng dụng: Thiết kế CSDL quan hệ doc
... lược đồ quan hệ cho kết nối tự nhiên quan hệ xác định lược đồ con, kết cho lại quan hệ ban đầu Bài giảng - CSDL Phần mềm ứng dụng 39 Phép kết nối tự nhiên  11/3/2008 Phép ghép cặp hai quan hệ thuộc ... đồ quan hệ dạng chuẩn gọi quan hệ dạng chuẩn Bài giảng - CSDL Phần mềm ứng dụng 23 Dạng chuẩn (t)   11/3/2008 Một quan hệ thuộc dạng chuẩn quan hệ miền giá trị thuộc tính chứa giá trị nguyên ... liên kết ER từ đặc tả Chuyển đổi sơ đồ ER thành lược đồ CSDL quan hệ Chuẩn hóa lược đồ CSDL quan hệ (nếu cần) Xây dựng lược đồ quan hệ ban đầu từ đặc tả Chuẩn hóa lược đồ quan hệ Bài giảng - CSDL...
 • 87
 • 234
 • 0

Phần 2 HỢP ĐỒNG- CÔNG CỤ CƠ BẢN THIẾT LẬP MỐI QUAN HỆ KDQT VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO docx

Phần 2 HỢP ĐỒNG- CÔNG CỤ CƠ BẢN THIẾT LẬP MỐI QUAN HỆ KDQT VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO docx
... không 24 Vấn đề 2: Hình thức hợp đồng • Quan niệm sai lệch hình thức hợp đồng – hợp đồng văn bản? Hợp đồng thỏa thuận • Hình thức hợp đồng: – Bằng lời nói – Bằng văn – Bằng hành vi 25 Hợp đồng ... tính chất phức tạp, nhiều rủi ro) 13 Sử dụng chuyên gia tư vấn hay luật sư cần thiết Hợp đồng có giá trị lớn • Hợp đồng có tính chất phức tạp • Hợp đồng nhiều rủi ro Hợp đồng mà doanh nghiệp ... cần phải có giao kết thực H KDQT Nắm kiến thức pháp lý CƠ BẢN, CẦN THIẾT hợp đồng nói chung hợp đồng KDQT nói riêng Kết hợp nhuần nhuyễn tư KINH TẾ tư PHÁP LÝ 10 Kết hợp tư kinh tế tư pháp lý •...
 • 83
 • 1,173
 • 0

Thiết kế CSDL quan hệ pdf

Thiết kế CSDL quan hệ pdf
... thuộc hàm Phép tách sơ đồ quan hệ Các dạng chuẩn Phụ thuộc đa trị Kết luận Phụ thuộc hàm (Functional dependencies - FD)  Đ/N: Phụ thuộc hàm quan hệ Cho  R(U) sơ đồ quan hệ, U tập thuộc tính  ... đồ quan hệ R cho B2 Tách lược đồ quan hệ R theo phép tách bảo toàn tập phụ thuộc hàm (cần phải tìm phủ tối thiểu F) B3 Nếu sơ đồ có chứa khóa tối thiểu kết B2 kết cuối Ngược lại, thêm vào kết ...  Đ/N: Một sơ đồ quan hệ R gọi dạng chuẩn tất miền giá trị thuộc tính R chứa giá trị nguyên tố   sname Giá trị nguyên tố giá trị mà chia nhỏ Ví dụ: Quan hệ không 1NF quan hệ sau chuẩn hóa 1NF...
 • 65
 • 92
 • 0

Thiết kế CSDL quan hệ

Thiết kế CSDL quan hệ
... quan hệ Hệ Quản trị CSDL quan hệ Điểm khác mô hình quan hệ mô hình liệu đề cập trước dẫn rõ ràng quan hệ cha – mô hình phân cấp bị bác bỏ mô hình quan hệ Tuy nhiên, quan hệ tồn mô hình quan hệ ... đồ thực thể - quan hệ Liệt kê hệ thức thực thể Định nghĩa hệ thống CSDL hệ thức Định nghĩa đại số quan hệ Tạo CSDL thiết kế logic Định nghĩa chuẩn hóa phi chuẩn hóa Tạo thiết kế CSDL vật lý Định ... phối hợp 42 Đại số quan hệ Mô hình quan hệ dựa nguyên lý đại số quan hệ Đại số quan hệ tập hợp toán tử thực quan hệ Mỗi toán tử sử dụng hai quan hệ làm input (đầu vào) để tạo quan hệ mới, gọi output...
 • 194
 • 176
 • 0

Slide: Bài giảng: Thiết kế CSDL quan hệ

Slide: Bài giảng: Thiết kế CSDL quan hệ
... thiểu lược đồ quan hệ R cho B2 Tách lược đồ quan hệ R theo phép tách bảo toàn tập phụ thuộc B3 Nếu sơ đồ có chứa khóa tối thiểu kết B2 kết cuối Ngược lại, thêm vào kết sơ đồ quan hệ tạo khóa tối ... Tách lược đồ quan hệ “có vấn đề” thành lược đồ quan hệ “chuẩn hơn” Nội dung Phụ thuộc hàm Phép tách sơ đồ quan hệ Các dạng chuẩn Phụ thuộc đa trị Kết luận Vũ Tuyết Trinh, b/m Các hệ thống thông ... chuẩn BoyeCodd X→→Y phải có nghĩa X→Y 49 Kết luận Tầm quan trọng thiết kế CSDL ảnh hưởng đến chất lượng liệu lưu trữ Hiểu việc khai thác liệu Mục đích thiết kế CSDL: tránh Dư thừa liệu Dị thường liệu...
 • 25
 • 180
 • 0

Thiết kế CSDL quan hệ

Thiết kế CSDL quan hệ
... thiểu lược đồ quan hệ R cho B2 Tách lược đồ quan hệ R theo phép tách bảo toàn tập phụ thuộc B3 Nếu sơ đồ có chứa khóa tối thiểu kết B2 kết cuối Ngược lại, thêm vào kết sơ đồ quan hệ tạo khóa tối ... S \ A B3 Lặp (B2) S KQ BCNF KQ gồm sơ đồ phép tách yêu cầu 46 Kết luận  Tầm quan trọng thiết kế CSDL    Mục đích thiết kế CSDL: tránh     ảnh hưởng đến chất lượng liệu lưu trữ Hiểu việc ...  Phụ thuộc hàm Phép tách sơ đồ quan hệ Các dạng chuẩn Kết luận Phụ thuộc hàm (Functional dependencies - FD)  Đ/N: Phụ thuộc hàm quan hệ Cho  R(U) sơ đồ quan hệ, U tập thuộc tính  X, Y  U...
 • 48
 • 166
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: công cụ hỗ trợ thiết kế websitecác công cụ hỗ trợ thiết kế webcông cụ hỗ trợ thiết kế webcông cụ hỗ trợ thiết kế logocác công cụ hỗ trợ thiết kế websitegiới thiệu công cụ hỗ trợ thiết kế umlcông cụ hỗ trợ công tác quản lý nhà trườngcông cụ hỗ trợ quản lýcông cụ hỗ trợ quản lý dự ánquản lý sử dụng công cụ hỗ trợquy chế quản lý sử dụng công cụ hỗ trợquy định quản lý sử dụng công cụ hỗ trợpháp lệnh quản lý sử dụng công cụ hỗ trợquản lý và sử dụng công cụ hỗ trợcông cụ hỗ trợ quản lý dự án phần mềmSinh hoạt văn hóa trong thời gian rỗi của phụ nữ xã vĩnh viễn huyện long mỹ tỉnh hậu giang (tt)Giáo trình pháp luật về tài nguyênGiáo trình luật và chính sách quản lý tài nguyên môi trườngTập bài giảng đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức ở tiểu họcTài liệu tập huấn phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn địa líBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS35Quản lý chi ngân sách nhà nước tại liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt namQuản lý các dự án xây dựng đường tuần tra biên giới tại ban quản lý dự án 47 – bộ quốc phòngĐề cương đường lối cách mạng của đảng CSVNGiáo trình Chăn nuôi trâu bòDe thi giao vien day gioi THPT ly thuyetThS.Phan Anh Thế: Kỹ thuật trồng dưa chuộtOXI, OZON và vấn đề bảo vệ môi trườngSINH THÁI môi TRƯỜNG TS NGÔ ANGiai đoạn chuẩn bị xét xử trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại tòa án (tt)Hướng dẫn kỹ thuật cho hoạt động chăn nuôiGIÁO án SINH 9 ĐÚNG CHUẨN KIỂM TRA kì II CÓ CỘT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰCHướng dẫn giải toán chuyên đề hàm số Ngô Vương QuyềnTiem nang va hien trang phat trien du lich dao phu quy binh thuanLập kế hoạch kinh doanh - Viết báo cáo ý tưởng kinh doanh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập