Bài tập Ngữ pháp ôn Đại học

BÀI TẬP NGỮ PHÁP ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN ANH VĂN

BÀI TẬP NGỮ PHÁP ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN ANH VĂN
... BÀI TẬP NGỮ PHÁP ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN ANH VĂN 19 “Shall I tell John about it?” “No, you ……… I’ve told him already.” A ... wonder B No problem - Joan: “ _” C All right D I’m glad you enjoyed it BÀI TẬP NGỮ PHÁP ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN ANH VĂN 39 “How much you earn, Joe?” - “I’d _” A better not to say B rather ... transmitting 57 "What’s it _?" - "A flute." C is transmitted D transmitted BÀI TẬP NGỮ PHÁP ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN ANH VĂN A said B spoken C called D told 58 "I can’t see the stage very well from...
 • 7
 • 216
 • 12

Bài tập ngữ pháp ôn luyện thi đại học (có đáp án)

Bài tập ngữ pháp ôn luyện thi đại học (có đáp án)
... nothing could be done A.It was too late for nothing to be done B It was too late for anything to be done C It was such late that nothing could be done D.It was so late that nothing to be done This ... you didn’t tell us about this A I wish you told us about this B I wish you would tell us about this C I wish you had told us about this D I wish you have told us about this 28 I’m afraid he won’t ... 21 ÔN TẬP CÁC CHỦ ĐIỂM NGỮ PHÁP I remember to the zoo when I was a child A to take B to be taken C taking D being taken Would you mind not _ the radio on until I’ve finished with this...
 • 170
 • 168
 • 1

Bài tập phương pháp số Đại học sư phạm TPHCM

Bài tập phương pháp số Đại học sư phạm TPHCM
... Đề 5: Vẽ lưu đồ viết chương trình in số nguyên chia hết cho 13 khoảng từ n1 đến n2, với n1 n2 nhập từ bàn phím Đề Vẽ lưu đồ Đề Viết chương trình tính tổng sốnguyên chẵn liên tiếp khoảng từ2 đến ... tam giác ABC, ngược lại đưa thông báo "Ba diem A, B, C thang hang" Đề Viết chương trình nhập vào sốthực a, b, c thoả mãn điều kiện ba cạnh tam giác tính diện tích bán kính đường tròn ngoại tiếp...
 • 3
 • 291
 • 0

Bài tập ngữ pháp ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anh

Bài tập ngữ pháp ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anh
... camping this weekend A We will probably go camping this weekend B We will not go camping this weekend C We may not go camping this weekend D We must not go camping this weekend 31 I think it’s ... the drug soon 34 This book / ought/ read/ on the spot A This book ought be read on the spot B This book ought to been read on the spot C This book ought to be read on the spot D This book ought ... borrow it You should clean this room every day A This room should be cleaned everyday B This room should been cleaned everyday C This room should clean everyday D This room should be clean everyday...
 • 39
 • 3,069
 • 12

Bài tập Hệ PT ôn Đại học 2013

Bài tập Hệ PT ôn Đại học 2013
... HD: Từ PT đầu có  ĐS: y x    3;  x2 1 x  3y  1 y   y VD14.(THPT Phan Đăng Lưu – Nghệ An) Giải hệ phương trình:  3  x6  x yx  y  HD: Từ PT đầu có y  x  , thay vào PT thứ ...  VD8.(THPT Mai Anh Tuấn) Giải hệ phương trình:   x  y  y y  2x x  HD: Sử dụng phương pháp để đưa PT đẳng cấp ĐS  0;0  , 1;1  x  xy  x  y   VD9.(THPT Hậu Lộc 4) Giải hệ phương ... 3xy  VD16.(THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam) Giải hệ phương trình:  2 x  x  y  3y  1 1 HD: Đưa PT đẳng cấp ĐS:  0;0  ,  ;  ,  1;1 2 2 VD17.(THPT Chuyên ĐH Vinh) Giải hệ phương trình:...
 • 8
 • 136
 • 0

Bài tập ngữ pháp ôn thi vào lớp 10, tiếng Anh

Bài tập ngữ pháp ôn thi vào lớp 10, tiếng Anh
... camping this weekend A We will probably go camping this weekend B We will not go camping this weekend C We may not go camping this weekend D We must not go camping this weekend 31 I think it’s ... the drug soon 34 This book / ought/ read/ on the spot A This book ought be read on the spot B This book ought to been read on the spot C This book ought to be read on the spot D This book ought ... borrow it You should clean this room every day A This room should be cleaned everyday B This room should been cleaned everyday C This room should clean everyday D This room should be clean everyday...
 • 89
 • 105
 • 0

Bài tập ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học

Bài tập ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học
... This quarrel is likely to lead to a fight A This quarrel is likely to result from a fight B The result of this quarrel is likely to lead to a fight C This quarrel is somewhat like a fight D This ... fast / this / old one / A This ten times computer runs faster than the old one B This computer runs ten times faster than the old one C This computer runs fast ten times than the old one D This ... instead of Mr Turner A been calling B called C having called D being called 22 I think you should choose … colour This one is too dark A other B another C the other D others 23 I saw him … round...
 • 7
 • 649
 • 21

bài tập ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học

bài tập ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học
... dùng để giúp học sinh ôn lu từ vựng tiếng anh ,chủ yếu cho đối tượ đại học ,ôn thi vào lớp 10 ,thi HSG,yêu thích [TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 2015-2016] cao tiếng anh 2Đăng kí ... LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 2015-2016] Ex:an apple,an orange,an egg,an umbrella…… -Plural nouns:N-s/es +Quy tắc chung:muốn chuyển danh từ số sang số nhiều ta thêm “s” vào sau danh từ ... Ex:bamboobamboos;radioradios;cameocameos - Danh từ có nguồn gốc từ nước Ex:pianopianos;kilokilos;dynamodynamos;photosphotos [TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 2015-2016] (3) (4) Danh từ tận “Y”, a đổi...
 • 13
 • 235
 • 0

Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi đại học

Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi đại học
... This quarrel is likely to lead to a fight A This quarrel is likely to result from a fight B The result of this quarrel is likely to lead to a fight C This quarrel is somewhat like a fight D This ... fast / this / old one / A This ten times computer runs faster than the old one B This computer runs ten times faster than the old one C This computer runs fast ten times than the old one D This ... been calling B called C having called D being called C the other D others 22 I think you should choose … colour This one is too dark A other B another 23 I saw him … round the corner and ………...
 • 7
 • 186
 • 0

Bài tập ngữ pháp tiếng anh luyện thi đại học

Bài tập ngữ pháp tiếng anh luyện thi đại học
... date Now 17 A: What _ (you/do)? B: I (weigh) _ this letter I (need) _ to know how many stamps to put on it 18 A: I (think) _ this road is really dangerous Look how fast that lorry ... They haven’t cleaned the streets this week The streets No one has signed this cheque This cheque He ... carpet than this? Is this _ 10 They understand more than we We don’t 11 Tom is the best football player in this team...
 • 42
 • 703
 • 3

Bài tập ngữ pháp tiếng anh nâng cao luyện thi Toeic và đại học (Advance)

Bài tập ngữ pháp tiếng anh nâng cao luyện thi Toeic và đại học (Advance)
... Mr Smith on Monday, please inform him of the situation If this new policy were implemented, a storm of protest would be expected Were this new policy to be implemented, a storm of protest would ... If I hadn’t chosen to learn English, I wouldn’t be doing this exercise right now Had I not chosen to learn English, I wouldn’t be doing this exercise right now If it hadn’t been so strange, I ... than the police arrested him She must definitely not be allowed to use this computer On no account must she be allowed to use this computer We could get the door open only by breaking the lock Only...
 • 36
 • 175
 • 0

Bài tập ngữ pháp tiếng anh nâng cao luyện thi Toeic và đại học (Intermediate)

Bài tập ngữ pháp tiếng anh nâng cao luyện thi Toeic và đại học (Intermediate)
... …………… something 13 To congratulate someone …………… something 14 To count …………… someone 15 To depend …………… something 16 To something …………… a stroke 17 To something …………… purpose 18 To something …………… ... confident …………… something To be good …………… something To be …………… charge …………… something To be related …………… someone or something 10 To be too clever …………… someone 11 To bear (something) …………… mind ... …………… something 20 To glance …………… something 21 To have confidence …………… someone 22 To have no pity …………… someone 23 To make no mention …………… something 24 To object …………… (doing) something 25...
 • 80
 • 177
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghệ Thuật Theo Đuổi Sự Tối GiảnMinna no Nihongo Minna no Nihongoquan hệ giữa khí hậu và các yếu tố thủy vănTừ Điển Vui Học Tiếng Nhật Dành Cho Người Việt NamDich ma NTT+ DH y duoc Ha noi 2014SẢN XUẤT ENZYME CELLULASE TỪ BÃ SẮNkế hoạch hoạt động trạm y tế xãSách tài liệu Vào thiềnTỔ CHỨC DẠY HỌC DỰ ÁN MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN CƠ HỌC VẬT LÍ 10 THPT NHẰM HƯỚNG NGHIỆP, PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC CHO HỌC SINHTỔ CHỨC DẠY HỌC THEO GÓC VÀO MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ – VẬT LÍ 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNGQUÁ TRÌNH TĂNG CƯỜNG ẢNH HƯỞNG VỀ KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI ĐÔNG NAM Á TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAY_QUA TRƯỜNG HỢP VỚI LÀO, CAMPUCHIA, VIỆT NAM VÀ MYANMARPHÁT TRIỂN KINH TẾ HUYỆN ĐẢO PHÚ QUỐC (TỈNH KIÊN GIANG) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPCẢI BIÊN BỘ CÔNG CỤ ASQ-3 NHẰM SÀNG LỌC PHÁT HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ TRẺ TỪ 27 ĐẾN 36 THÁNG TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ BẾN TRENghiệp vụ bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội – thực trạng và giải pháp4 Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 12 năm 20162017 THPT Chu Văn An (có đáp án)Đề kiểm tra 1 tiết môn Giải tích lớp 12 năm 20162017 THPT Cát TiênĐÁNH GIÁ sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG về CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ GIAO HÀNG tận NHÀ của SIÊU THỊ CO OPMART HUẾĐề tài ngân hàng đặc biệtHoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh tm minh nguyênBộ đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 12 chương 6+7 năm 2016 2017 THPT Tứ Kỳ II (Có đáp án)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập