QCVN 0109: 2009BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ CHẾ BIẾN RAU QUẢ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA SỞ SẢN XUẤT NƯỚC MẮM - ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM doc

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC MẮM - ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM doc
... đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sở sản xuất nước mắm 1.2 Ðối tượng áp dụng 1.2.1 Quy chuẩn áp dụng sở sản xuất nước mắm sở pha đấu, đóng chai nước mắm QCVN : 200 /BNNPTNT 1.2.2 Quy chuẩn ... XUẤT NƯỚC MẮM - ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM Fish sauce processing establishments - Conditions for food safety QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn quy định điều kiện đảm ... thủ theo quy định pháp luật hành 3.4 Tổ chức thực 3.4.1 Chủ sở sản xuất nước mắm quy định điều 1.2 có trách nhiệm tuân thủ quy định Quy chuẩn kỹ thuật nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 3.4.2...
 • 9
 • 470
 • 2

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA SỞ THU MUA THUỶ SẢN - ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM pptx

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ THU MUA THUỶ SẢN - ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM pptx
... đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sở thu mua thu sản 1.2 Ðối tượng áp dụng 1.2.1 Quy chuẩn áp dụng sở thu mua tổ chức, cá nhân có hoạt động thu mua thu sản 1.2.2 sở thu mua thu sản có ... 2008/BNNPTNT sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thu sản - điều kiện chung đảm bảo an toàn thực phẩm 1.3 Giải thích từ ngữ sở thu mua thu sản địa điểm cố định diễn hoạt động mua gom, bảo quản nguyên ... sở thu mua thu sản phải thực chứng nhận hợp quy điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo Quy t định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng năm 2007 “ Quy định hoạt động chứng nhận hợp chuẩn, ...
 • 9
 • 204
 • 0

Tài liệu QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CẢNG CÁ - ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM pptx

Tài liệu QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CẢNG CÁ - ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM pptx
... safety QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn quy định điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thuỷ sản cảng 1.2 Đối tượng áp dụng Quy chuẩn áp dụng cho tổ chức, nhân quản lý cảng ... nhiệm tuân thủ quy định Quy chuẩn kỹ thuật nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 3.4.2 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn tổ chức đạo đơn vị chức phổ biến, hướng dẫn thực Quy chuẩn kỹ thuật 3.4.3 ... nhận hợp quy điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo Quy t định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng năm 2007 Quy định hoạt động chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, công bố hợp chuẩn, ...
 • 9
 • 446
 • 0

Tài liệu QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA SỞ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM pptx

Tài liệu QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM pptx
... 1.3.3 sở chế biến thủy sản khô sở chế biến dạng sản phẩm sau: thủy sản khô, thủy sản khô tẩm gia vị, thủy sản khô hun khói, thủy sản khô tẩm gia vị ăn liền thủy sản khô ăn liền QUY ĐỊNH VỀ KỸ ... điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn cho sở chế biến thuỷ sản khô dùng làm thực phẩm 1.2 Ðối tượng áp dụng 1.2.1 Quy chuẩn áp dụng sở chế biến thuỷ sản khô dùng làm thực phẩm 1.2.2 Quy chuẩn không áp ... hợp với loại sản phẩm QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ 3.1 Chứng nhận hợp quy 3.1.1 sở chế biến thủy sản khô phải thực chứng nhận hợp quy điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo Quy t định số...
 • 8
 • 359
 • 3

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SỞ SẢN XUẤT NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM pptx

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CƠ SỞ SẢN XUẤT NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM pptx
... 2.3.6 Quy chuẩn 2.3.9 Không bảo quản vận chuyển nhuyễn thể hai mảnh vỏ sống với sản phẩm khác gây nhiễm bẩn cho nhuyễn thể hai mảnh vỏ 2.4 Quy định sở chế biến nhuyễn thể hai mảnh vỏ 2.4.1 sở ... SỞ SẢN XUẤT NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ - ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM Bivalve mollusc enterprise- Conditions for food hygiene and safety QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn ... làm nhuyễn thể hai mảnh vỏ b Đối với nhuyễn thể dùng để ăn sống hay ăn tái, cần lưu giữ kết kiểm tra vi sinh vật nhuyễn thể hai mảnh vỏ sau làm c Thời gian, khối lượng nhuyễn thể hai mảnh vỏ ngâm...
 • 9
 • 330
 • 0

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA SỞ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ THUỶ SẢN - ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM ppt

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ THUỶ SẢN - ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM ppt
... kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho sở sản xuất phân phối nước đá dùng để bảo quản nguyên liệu sản phẩm thuỷ sản ( gọi sở sản xuất nước đá thuỷ sản ) 1.2 Đối tượng áp dụng Quy chuẩn áp dụng ... đá thuỷ sản - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Ice production establishments - Conditions for seafood safety QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn quy định điều kiện đảm bảo ... vệ sinh an toàn sản xuất bốc dỡ, vận chuyển nước đá thuỷ sản: a Khuôn sản xuất nước đá loại dụng cụ sản xuất khác trước sử dụng phải vệ sinh sẽ; b Dung dịch nước muối sử dụng để sản xuất nước đá...
 • 7
 • 499
 • 1

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA TÀU CÁ - ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM pot

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA TÀU CÁ - ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM pot
... food safety QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn quy định điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tàu đánh bắt, chế biến, thu mua vận chuyển thuỷ sản (dưới gọi tắt tàu cá) 1.2 Đối ... trình duyệt ban hành theo định số: /2008/QĐ-BNNPTNT ngày tháng năm 2008 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Tàu - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Fishing vessel - Conditions ... xử lý, chế biến bảo quản thuỷ sản phải trang bị bảo hộ lao động hợp vệ sinh tuân thủ biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm c Những người mang bệnh truyền nhiễm mặt tàu Hàng năm, thuyền...
 • 9
 • 254
 • 0

Xin hoãn kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Xin hoãn kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
... quan kiểm tra, công nhận Cơ quan kiểm tra, công nhận tiếp nhận văn xin hoãn kiểm tra Cơ quan kiểm tra, công nhận có văn trả lời, nêu rõ biện pháp kiểm soát áp dụng Cơ sở tùy theo lý xin hoãn kiểm ... c) Đình hiệu lực công nhận Cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh ATTP Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn đề nghị hoãn kiểm tra Số hồ sơ: 02 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ... Cơ sở tùy theo lý xin hoãn kiểm tra sở, biện pháp áp dụng là: a) Kiểm tra tăng cường sản phẩm xuất xưởng Cơ sở; b) Tạm dừng kiểm tra, chứng nhận chất lượng sản phẩm đưa thị trường tiêu thụ;...
 • 4
 • 285
 • 0

Tài liệu Mẫu giấy đăng kiểm tra và công nhận sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm doc

Tài liệu Mẫu giấy đăng ký kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm doc
... hành kiểm tra làm thủ tục để sở được: - Công nhận đủ điều kiện đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm:  - Tiêu thụ nội địa:  - Xuất sản phẩm vào thị trường: …………… Chúng xin gửi kèm sau hồ sơ đăng ... kiểm tra: - Bản vẽ sơ đồ bố trí mặt sở sản xuất xin đăng kiểm tra - Danh mục sản phẩm chủ yếu sơ đồ qui trình công nghệ sản xuất (trên mặt xin đăng kiểm tra) - Báo cáo trạng điều kiện đảm ... kiện đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm sở( 5) - Báo cáo khắc phục sai lỗi (nếu có)(6) GIÁM ĐỐC (CHỦ) DOANH NGHIỆP (Ký tên, đóng dấu) (1): Sử dụng cho doanh nghiệp đăng kiểm tra để công nhận (2):...
 • 3
 • 236
 • 0

Tài liệu Xin hoãn kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) pdf

Tài liệu Xin hoãn kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) pdf
... thủy sản có sản phẩm xuất khẩu) có văn đề nghị, nêu rõ lý xin hoãn kiểm tra gửi quan kiểm tra, công nhận Cơ quan kiểm tra, công nhận tiếp nhận văn xin hoãn kiểm tra Cơ quan kiểm tra, công nhận ... lực công nhận Cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh ATTP Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn đề nghị hoãn kiểm tra Số hồ sơ: 02 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ... pháp kiểm soát áp dụng Cơ sở tùy theo lý xin hoãn kiểm tra Cơ sở, biện pháp áp dụng là: a) Kiểm tra tăng cường sản phẩm xuất xưởng Cơ sở; b) Tạm dừng kiểm tra, chứng nhận chất lượng sản phẩm...
 • 3
 • 203
 • 0

Xin hoãn kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) doc

Xin hoãn kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) doc
... văn phúc đáp đến sở việc xin hoãn kiểm tra Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Văn đề nghị hoãn kiểm tra điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ... tượng thực hiện: Tất TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết việc thực TTHC: Văn phúc đáp Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định Pháp luật Nộp hồ sơ Phòng Bảo vệ nguồn ... hồ sơ Phòng Bảo vệ nguồn lợi thủy sản - Chi cục Quản lý chất lượng Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành phố Hồ Chí Minh (126H Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành Bước phố Hồ Chí Minh) -...
 • 4
 • 167
 • 0

Tiêu chuẩn Vùng nuôi cá bè - Ðiều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm pot

Tiêu chuẩn Vùng nuôi cá bè - Ðiều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm pot
... 7.1 Vùng nuôi vệ sinh an toàn thực phẩm phải có Ban quản lý vùng nuôi để quản lý sở nuôi tham gia vào hoạt động chung đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 7.1.1 Ban quản lý vùng nuôi phải đăng ... đến vệ sinh an toàn thực thẩm vùng nuôi 7.3.5 Tư vấn cho Ban quản lý vùng nuôi kỹ thuật nuôi an toàn, sử dụng thuốc, hóa chất trình nuôi phòng ngừa dịch bệnh Kiểm tra công nhận vùng ... Báo cáo kịp thời cho quan chức phát có mối nguy bên ảnh hưởng đến vệ sinh an toàn thực phẩm vùng nuôi 7.1.2.9 Phối hợp chặt chẽ với quan quan trắc môi trường quan kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm...
 • 7
 • 206
 • 0

Xin hoãn kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) pdf

Xin hoãn kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) pdf
... sung Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương có văn trả lời, nêu rõ biện pháp kiểm soát áp dụng Cơ sở tùy theo lý xin hoãn kiểm tra sở, biện pháp áp dụng là: Bước 2: - Kiểm tra ... thủy sản phục vụ tiêu thụ nội địa) có văn đề nghị Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương, nêu rõ lý xin hoãn kiểm tra gửi quan kiểm tra, công nhận - Nếu hồ sơ đầy đủ cán tiếp nhận ... tra tăng cường sản phẩm xuất xưởng Cơ sở; - Tạm dừng kiểm tra, chứng nhận chất lượng sản phẩm đưa thị trường tiêu thụ; - Đình hiệu lực công nhận Cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh ATTP Hồ sơ Thành...
 • 4
 • 195
 • 1

Xin hoãn kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ppt

Xin hoãn kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ppt
... Không Yêu cầu điều kiện để thực thủ tục hành Không - Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18/7/2008 quy định hệ thống tổ chức quản lý, tra kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm; - Quyết định 117/2008/QĐ-BNN ... nghiệp Phát triển nông thôn ban hành Quy chế kiểm tra công Căn pháp lý thủ tục hành nhận sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 15/01/2009; ... ngày nhận văn đề nghị xin hoãn kiểm tra định kỳ sở Đối tượng thực TTHC - Tổ chức - Cá nhân a) Cơ quan có thẩm quyền định: Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc Cơ quan thực b) Cơ quan người có thẩm quyền...
 • 3
 • 214
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: mẫu giấy đăng ký kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩmgiấy đăng ký kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩmquy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩmquy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 09 2011 bgtvtqcvn 022008bct qd 5120008bct quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản vận chuyển sử dụng và tiêu hủy vlncnquy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tôquy chuẩn kỹ thuật quốc gia;thức ăn chăn nuôixây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc giaquy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thịquy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy chữa cháyquy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điệnquy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựngquy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong xây dựngquy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựngkế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc giaMarketing strategy 5th ferrell 1Introduction to probability strategics 4th mendelhall 1Dạng đồ thị trong hóa học trong trường THPTAdjectives ending ing and edLý thuyết và bài tập hóa học 11 cơ bản và nâng caoBỘ đề 8 điểm TOÁN có lời GIẢI CHI TIẾT thầy lưu HUY THƯỞNG HOCMAIDoc thu sieu ky nang luyen de megabookSKKN chuan tich hop lien monASEAN EDUCATION (học bổng, du học,..)Đánh giá tình hình thực hiện nông thôn mới xã liên mạc,huyện mê linhPhân tích hiệu quả kỹ thuật trong xuất khẩu hàng hóa của việt nam sang trung quốcNghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện hòa an, tỉnh cao bằngĐánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn đen bản địa hà quảng của các nông hộ trên địa bàn huyện hà quảng tỉnh cao bằngQuản lý bồi dưỡng năng lực cho hiệu trưởng các trường tiểu học huyện xuân trường tỉnh nam định theo định hướng đổi mới giáo dụcXác định một số đặc tính sinh vật học của vi khuẩn pasteurella multocida và streptococcus suis gây bệnh viêm phổi ở lợn nuôi tại huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang và đề xuất biện pháp phòng trịNghiên cứu khả năng sản xuất của gà f1(đông tảo x lương phượng) nuôi tại thái nguyênHoàn thiện công tác bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng ninhTổng hợp, nghiên cứu các phức chất của ytri, europi, tecbi với hỗn hợp phối tử l phenylalanin, o phenantrolin và thăm dò hoạt tính sinh học của chúngNâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại trường đại học công nghệ thông tin và truyền thôngCẤU TRÚC CỦA TỔNG ĐÀI EWSD – SIEMENS
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập