ĐỀ ÁN THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Mẫu đề án thăm nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng

Mẫu đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng
... phép thăm dò, khai thác nước đất; lý lập đề án thăm nước đất (yêu cầu nước, mục đích khai thác, sử dụng nước; trạng cấp nước, nguồn nước mặt, nguồn nước đất khu vực ) - Cơ sở xây dựng đề án ... dự án khả thi sở kỹ thuật: tài liệu địa chất, địa chất thuỷ văn, thuỷ văn sử dụng để lập đề án ) - Mục tiêu đề án (thăm dò, lắp đặt công trình khai thác nước đất phục vụ cấp nước cho với lưu lượng ... m3/ngày) - Dự kiến tầng chứa nước khai thác; vị trí khu vực dự kiến bố trí công trình thăm dò, diện tích thăm - Tên đơn vị tư vấn, lập đề án thăm nước đất (nếu có) Chương 1: Sơ lược đặc điểm...
 • 4
 • 244
 • 0

ĐỀ ÁN THĂM NƯỚC DƯỚI ĐẤT

ĐỀ ÁN THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT
... DUNG ĐỀ ÁN THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT (Đối với công trình thăm có quy mô từ 200 m3/ngày đêm trở lên) MỞ ĐẦU Trình bày tóm tắt thông tin tổ chức/cá nhân đề nghị cấp giấy phép thăm nước đất (tên, ... điểm nguồn nước đất, trạng khai thác nước đất nguồn thải khu vực thăm dò; đối tượng phạm vi thăm dò, nội dung, phương pháp, khối lượng thăm dò, tiến độ thực dự toán kinh phí thăm Đánh giá phù ... thăm nước đất gồm giới hạn diện tích, chiều sâu thăm III Nhận xét, đánh giá luận chứng xác định hạng mục thăm chủ yếu cần phải tiến hành để đạt mục tiêu thăm dò, bao gồm giếng thăm dò, ...
 • 7
 • 104
 • 0

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép thăm nước dưới đất pptx

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất pptx
... rõ giấy tờ, tài liệu hồ sơ đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép (2) Tổ chức/cá nhân gửi 01 hồ sơ tới Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh/thành phố nơi đặt công trình thăm khai thác nước ... phố nơi đặt công trình thăm khai thác nước (trường hợp quan tiếp nhận hồ sơ Cục Quản lý tài nguyên nước) ...
 • 2
 • 230
 • 0

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thăm nước dưới đất pdf

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất pdf
... góc diện tích khu vực thăm (theo hệ VN2000) (6) Nêu rõ đơn vị dự kiến thi công thăm (đơn vị thi công phải có giấy phép hành nghề khoan nước đất) (7) Ghi rõ giấy tờ, tài liệu kèm theo hồ sơ ... quan nhà nước có thẩm quyền (3) Trụ sở tổ chức nơi cư trú cá nhân đề nghị cấp phép (4) Nêu rõ mục đích thăm nước đất: cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp, tưới, nuôi trồng thuỷ sản ; lưu lượng ... hồ sơ tới Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh/thành phố nơi đặt công trình thăm khai thác nước (trường hợp quan tiếp nhận hồ sơ Cục Quản lý tài nguyên nước) Ghi chú: Hồ sơ đề nghị cấp phép gửi tới...
 • 3
 • 184
 • 0

Đề án khai thác nước dưới đất “Xí nghiệp chăn nuôi bò Bãi Vàng” công suất 120m3/ngày

Đề án khai thác nước dưới đất “Xí nghiệp chăn nuôi bò Bãi Vàng” công suất 120m3/ngày
... khoan khai thỏc, mt ging ó i vo hot ng v l ngun cung cp nc ch yu cho Xớ nghip t trc ti nay, Ging khoan khai thỏc cũn li cha c khai thỏc nhng nm k hoch s dng ca Cụng ty thi gian ti Ging khoan khai ... khoan khai thỏc s cú ta : X: 2330160 Y: 0597495 i tng khai thỏc l tng cha nc l hng, trm tớch cui si h tng H Ni phõn b sõu 32 n 98m Ging khoan khai thỏc vi ch khụng liờn tc, thi lng khai thỏc ... sỳc H Ni 10 ỏn khai thỏc nc di t Xớ nghip chn nuụi bũ Bói Vng cụng sut 120m3/ngy II HIN TRNG KHAI THC NC DI T V CC NGUN NHIM BN TRONG KHU VC 2.1 V trớ ging khai thỏc Ging khoan khai thỏc nc ca...
 • 29
 • 487
 • 5

Tài liệu Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3000m3/ngày đêm trở lên ppt

Tài liệu Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3000m3/ngày đêm trở lên ppt
... 30.000m3/ngày đêm 30% Báo cáo kết thăm lưu lượng nước từ 3.000 đến 10.000m3/ngày đêm Báo cáo kết thăm lưu lượng nước từ 10.000 đến 20.000m3/ngày đêm Báo cáo kết thăm lưu lượng nước từ ... nghị gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép; Thành phần hồ sơ Giấy phép cấp; Kết phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định Nhà nước thời điểm xin gia hạn, thay đổi thời hạn, ... Đề án thăm lưu lượng nước từ 10.000 đến 20.000m3/ngày đêm Mức phí 5.300.000đ x 30% Đề án thăm lưu lượng nước từ 7.000.00đ x 20.000 đến 30.000m3/ngày đêm 30% Đề án thăm lưu lượng nước...
 • 6
 • 150
 • 0

Tài liệu Cấp giấy phép thăm nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3000m3/ngày đêm trở lên docx

Tài liệu Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3000m3/ngày đêm trở lên docx
... nghị cấp giấy phép thăm nước đất; Đề án thăm nước đất công trình lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên; thiết kế giếng thăm công trình lưu lượng Thành phần hồ sơ nhỏ 200 m3/ngày đêm; ... kết thăm lưu lượng nước từ 3.000 đến 4.700.000đ 10.000m3/ngày đêm Báo cáo kết thăm lưu lượng nước từ 10.000 đến 6.000.000đ 20.000m3/ngày đêm Báo cáo kết thăm lưu lượng nước từ ... Tên phí Đề án thăm lưu lượng nước từ 10.000 đến 20.000m3/ngày đêm Đề án thăm lưu lượng nước từ 20.000 đến 30.000m3/ngày đêm Đề án thăm lưu lượng nước 30.000m3/ngày đêm Mức phí 5.300.000đ...
 • 5
 • 100
 • 0

Cấp giấy phép thăm nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm ppt

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm ppt
... nước đất công trình lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên; thiết kế giếng thăm công trình lưu lượng nhỏ 200 m3/ngày đêm; Bản công chứng giấy chứng nhận, giấy tờ hợp lệ quyền sử dụng đất ... pháp luật đất đai nơi thăm dò, văn Uỷ ban nhân dân cấp thẩm quyền cho phép sử dụng đất để thăm Số hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm nước Thông ... đảm quy định pháp luật, phòng chuyên môn trình cấp thẩm quyền tờ trình việc cấp giấy phép nội dung giấy phép Cấp thẩm quyền xem xét, ký định cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân; Trường hợp...
 • 4
 • 75
 • 0

Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm nước dưới đất dưới 3.000 m3/ngày đêm potx

Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất dưới 3.000 m3/ngày đêm potx
... gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép; Giấy phép cấp; Kết phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định Nhà nước thời điểm xin gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung ... dung giấy phép; Báo cáo việc thực quy định giấy phép; Đề án thăm nước đất trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép Số hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đề nghị gia hạn, thay đổi thời ... bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm nước đất theo quy định Nghị định số 149/2004/NĐ-CP, Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT...
 • 4
 • 72
 • 0

đề án khai thác nước dưới đất

đề án khai thác nước dưới đất
... nên khả chứa nước II HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÀ CÁC NGUỒN NHIỄM BẨN TRONG KHU VỰC 2.1 Hiện trạng khai thác - Vị trí công trình khai thác nước đất: Khu vực Chi nhánh Công ty ... vùng, tài liệu hút nước thí nghiệm giếng đào trạng khai thác nước đất Chi nhánh Công ty TNHH Thông Thuận Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài Nguyên, SĐT 01684044445 Đề án Khai thác nước đất Công ty TNHH ... hút nước thí nghiệm Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài Nguyên, SĐT 01684044445 Đề án Khai thác nước đất Công ty TNHH Thông Thuận – Ninh Thuận Công trình: Khai thác nước đất Vị trí: Khu vực Chi nhánh...
 • 11
 • 441
 • 3

Xin thăm nước dưới đất ppsx

Xin thăm dò nước dưới đất ppsx
... phòng Đăng ký đất Thông tin Tài nguyên Môi trường trao giấy phép cho đương theo giấy hẹn Thành phần hồ sơ - Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm nước đất (theo mẫu); - Đề án thăm nước đất công trình ... cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng đất để thăm Số hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm nước Thông tư 02/2005/TT- đất BTNMT, ng Yêu cầu Yêu cầu điều ... thiết kế giếng thăm công trình có lưu lượng nhỏ 200m3/ngày đêm; - Bản có công chứng giấy chứng nhận, giấy tờ hợp lệ quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai nơi thăm dò, văn UBND cấp...
 • 5
 • 90
 • 0

Cấp giấy phép thăm nước dưới đất pps

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất pps
... cho phép sử dụng đất để thăm (bản có chứng Thành phần hồ sơ thực) Số hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm nước đất Hướng dẫn lập thiết kế giếng thăm nước đất ... Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu Thiết kế giếng thăm theo mẫu Giấy chứng nhận, giấy tờ hợp lệ quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai nơi thăm dò, văn Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm ... kế giếng thăm nước đất Lệ phí cấp giấy phép Mức phí 200.000 đ Văn qui định Quyết định số 96/2007/QĐUBND 100.000 đ /giấy Quyết định số 96/2007/Q phép UBND Kết việc thực TTHC: Giấy phép Các...
 • 4
 • 151
 • 0

Cấp phép thăm nước dưới đất doc

Cấp phép thăm dò nước dưới đất doc
... nơi thăm văn Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng đất để thăm dò; Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm nước đất Mẫu Đề án thăm nước đất ... giới thiệu đơn vị đề nghị cấp phép (trường hợp đơn vị đề nghị cấp phép tổ chức) Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm nước đất; Đề án thăm nước đất công trình có lưu lượng ... tục cấp phép Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu có văn trả lời cho tổ chức, cá nhân lý không cấp phép Mô tả bước Tên bước Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép đóng phí phẩm định hồ sơ lệ phí cấp phép...
 • 6
 • 155
 • 0

Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm nước dưới đất pdf

Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất pdf
... nghị gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm nước đất; - Giấy phép cấp; - Kết phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định Nhà nước thời điểm xin gia hạn, thay đổi thời ... cấp phép gia hạn, thay đổi thời hạn, điều tương ứng mức Quyết định số chỉnh nội dung giấy phép thăm phí cấp phép lần 96/2007/QĐ-UBND nước đất 50% mức phí đầu Lệ phí cấp phép gia hạn, thay đổi ... nghị gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh Thông tư 02/2005/TT- nội dung giấy phép thăm nước đất BTNMT, ng Báo cáo tình hình thực quy định Thông tư 02/2005/TT- giấy phép thăm nước đất...
 • 6
 • 79
 • 0

Cấp giấy phép thăm nước dưới đất ppt

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất ppt
... dụng Thành phần hồ sơ đất, UBND phường nơi đặt công trình xác nhận Số hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm nước đất Đề án khai thác nước đất Hướng dẫn lập báo ... thi công giếng thăm khai thác nước đất công trình có lưu lượng nhỏ 200m3/ngày đêm Hướng dẫn lập báo cáo khai thác nước đất (đối với trường hợp khai thác nước đất chưa có giấy phép) Văn qui ... khai thác nước đất hoạt động Kết phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định Nhà nước thời điểm đề nghị cấp phép Bản giấy chứng nhận giấy tờ hợp lệ quyền sử dụng đất theo...
 • 6
 • 148
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề án thăm dò nước dưới đấtthăm dò nước dưới đấtgiấy phép thăm dò nước dưới đấtmẫu đề án khai thác nước dưới đấtđề án khai thác nước dưới đấtlập đề án khai thác nước dưới đấtthẩm định đề án thăm dò khoáng sảnđề án thăm dò khoáng sảnquy định về đề án thăm dò khoáng sảnđịnh luật thấm của nước dưới đấtthăm dò khai thác sử dụng nước dưới đấtphâm bố nước dưới đất có mức độ thấm đồng nhấtđơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đấtđơn đề nghị cấp phép khai thác nước dưới đấtứng dụng phương pháp mô hình đánh giá trữ lượng nước dưới đất ở thành phố hồ chí minh và lân cận các chuyên đề nghiên cứuTìm nhanh giới hạn bằng máy tính casioHoàn thiện quản lý chi Ngân sách Nhà Nước tỉnh Hủa phăn nước CHDCND Lào (LA tiến sĩ)ThS.Phan Anh Thế Phân biệt một số triệu chứng trên lá cây có múiNghiên cứu cơ sở xây dựng chiến lược marketing của doanh nghiệp logistics Lấy ví dụ điển hình tại thành phố Hải Phòng (LA tiến sĩ)Tiểu luận Tìm hiểu phần mềm kế toán SIMBA và SSPTiểu luận Tin học kế toán Phân tích ứng dụng Excel kế toánTiểu luận tin học quản lý Tình hình sử dụng internet của giới trẻ trình độ caoTìm hiểu dịch vụ ăn uống tại khách sạn Monaco Hải PhòngTÌM HIỂU HỆ THỐNG MẠNG DI ĐỘNG 3G UMTSTìm hiểu hoạt động xây dựng và phát triển thƣơng hiệu bánh xèo Mƣời XiềmTÌM HIỂU MÁY TEMSTìm hiểu phần mềm Arc SDE và ứng dụng trong xây dựng và quản lý dữ liệu bản đồTÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VẠN NĂNGTìm hiểu quy trình sản xuất giống tôm He chân trắng (Penaeus vannamei Bone,1931) tại Trung tâm sản xuất giống Huy Thuận, huyện Bình Đại, tỉnhBến TreTìm hiểu quy trình vận hành các thiết bị công nghệ giàn ép vỉa – WIP 40000 mỏ Bạch HổTÌM HIỂU THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CÂY LƯƠNG THỰC CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH DAKLAKTÌM HIỂU VỀ MẠNG KHÔNG DÂY VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRÊN MẠNG KHÔNG DÂYTÌM HIỂU VỀ MỘT LOẠI NẤM LINH CHI THU HÁI TẠI THỦ ĐỨC – TP. HỒ CHÍ MINHTín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt NamTình hình áp dụng thuế GTGT trên thế giới và bài học kinh nghiệm từ những nước đã áp dụng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập