Tư tưởng cải cách của hồ quý ly

đề tài một số tưởng và chính sách cải cách của hồ quý ly

đề tài một số tư tưởng và chính sách cải cách của hồ quý ly
... MỘT SỐ TƯ TƯỞNG VÀ CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY LƯƠNG MINH CỪ (*) Trong lịch sử tưởng Việt Nam, tưởng canh tân, cải cách có vị trí đặc biệt, hình thành ... thành phát triển yêu cầu lịch sử Trong hệ tưởng cải cách ấy, tưởng cải cách Hồ Quý Ly có vị trí đặc biệt Bài viết muốn đề cập tới số tưởng sách cải cách ông xã hội, văn hoá - giáo dục,… ... thêm số tưởng cải cách có tính đặc sắc tiêu biểu Hồ Quý Ly có ảnh hưởng lớn tới xã hội lúc tưởng cải cách quân Trước hết, cần nhấn mạnh rằng, tưởng cải cách trị quân phần quan trọng hệ tư...
 • 13
 • 438
 • 1

MỘT SỐ TƯỞNG VÀ CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY _3 pps

MỘT SỐ TƯ TƯỞNG VÀ CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY _3 pps
... Trong lịch sử tưởng Việt Nam, tưởng canh tân, cải cách có vị trí đặc biệt, hình thành phát triển yêu cầu lịch sử Trong hệ tưởng cải cách ấy, tưởng cải cách Hồ Quý Ly có vị trí đặc ... lịch sử trị lịch sử tưởng Việt Nam Việc tìm hiểu tưởng cải cách Hồ Quý Ly để rút học kinh nghiệm lịch sử điều cần thiết Vì thế, việc nghiên cứu tưởng cải cách Hồ Quý Ly nhiều phư¬ơng diện ... hiểu làm rõ thêm số tưởng cải cách có tính đặc sắc tiêu biểu Hồ Quý Ly có ảnh h¬ưởng lớn tới xã hội lúc tưởng cải cách quân Trư¬ớc hết, cần nhấn mạnh rằng, tưởng cải cách trị quân phần...
 • 5
 • 132
 • 0

MỘT SỐ TƯỞNG VÀ CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY _2 docx

MỘT SỐ TƯ TƯỞNG VÀ CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY _2 docx
... sắc Hồ Quý Ly Nh¬ư vậy, nói, luận điểm tưởng Hồ Quý Ly vượt hẳn lên so với tầng lớp Nho sĩ thời với ông so với Nho gia hệ sau ông Cùng với việc đề cao chữ Nôm, tưởng cải cách văn hóa Hồ Quý ... thấy, Hồ Quý Ly nhà cải cách toàn diện, nhà cải cách giáo dục có tưởng tiến bộ, người hành động, dám nghĩ, dám làm nghiệp đất nước độc lập dân tộc Tóm lại, văn hóa giáo dục, tưởng cải cách Hồ ... lịch sử Việt Nam tưởng cải cách Hồ Quý Ly ¬được coi táo bạo, có nhiều mặt tích cực, song có nhiều điểm hạn chế Tuy nhiên, trải qua sáu kỷ, nội dung tưởng cải cách Hồ Quý Ly lịch sử ghi nhận...
 • 6
 • 149
 • 0

MỘT SỐ TƯỞNG VÀ CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY _1 pot

MỘT SỐ TƯ TƯỞNG VÀ CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY _1 pot
... xây dựng quyền, bảo vệ đất nư¬ớc tưởng cải cách kinh tế Về mặt kinh tế, nhà Hồ tiến hành số biện pháp cải cách, trư¬ớc hết nhằm để hạn chế bớt quyền lực kinh tế quý tộc nhà Trần địa chủ quan ... quý tộc quan liêu, Nho sĩ triều đình nhà Hồ Các sách lớn có tính cách tân mặt kinh tế – xã hội mà lược khảo sách hạn điền, hạn nô, phát hành tiền giấy sách thuế a) Chính sách hạn điền đư¬ợc Hồ ... điền đư¬ợc Hồ Quý Ly ban hành vào năm 1397 Có thể nói, sách góp phần hạn chế quyền chiếm hữu ruộng đất địa chủ quý tộc, quan lại nhà Trần, thu hồi số lớn ruộng đất nhân, bổ sung vào đất công...
 • 6
 • 163
 • 0

Tại sao cải cách của Hồ Quý Ly lại thất bại

Tại sao cải cách của Hồ Quý Ly lại thất bại
... NỘI DUNG CỦA CUỘC CẢI CÁCH I Cải cách hành Cùng với trình lên đường trị Hồ Quý Ly bước thực cải cách hành số lĩnh vực  Về tổ chức hành chính: Từ năm 1375, giao chức tham mưu quân sự, Quý Ly đề ... thành Thăng Long Hồ Quý Ly đổi thành Đông Đô lộ phủ đô hộ cai quản Hồ quý Ly cho dời đô An Tôn (Tây Đô) Cùng năm Hồ Quý Ly cho nhân dân xây kinh đô An Tôn( Vĩnh Tôn- Thanh Hóa), để lại cho đời sau ... quan tước cho quý tộc tôn thất Không đưa nhiều quý tộc nhà Hồ vào máy nhà nước Hồ Hán Thương “cấm người tôn thất, cung nhân không xưng quý hiệu, người vi phạm bị trị tội” II Cải cách quan hệ sở...
 • 9
 • 3,190
 • 28

Tại sao cải cách của Hồ Quý Ly lại thất bại?

Tại sao cải cách của Hồ Quý Ly lại thất bại?
... NỘI DUNG CỦA CUỘC CẢI CÁCH I Cải cách hành Cùng với trình lên đường trị Hồ Quý Ly bước thực cải cách hành số lĩnh vực  Về tổ chức hành chính: Từ năm 1375, giao chức tham mưu quân sự, Quý Ly đề ... thành Thăng Long Hồ Quý Ly đổi thành Đông Đô lộ phủ đô hộ cai quản Hồ quý Ly cho dời đô An Tôn (Tây Đô) Cùng năm Hồ Quý Ly cho nhân dân xây kinh đô An Tôn( Vĩnh Tôn- Thanh Hóa), để lại cho đời sau ... quan tước cho quý tộc tôn thất Không đưa nhiều quý tộc nhà Hồ vào máy nhà nước Hồ Hán Thương “cấm người tôn thất, cung nhân không xưng quý hiệu, người vi phạm bị trị tội” II Cải cách quan hệ sở...
 • 9
 • 1,520
 • 28

Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly

Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly
... thu phục nhân tâm Hồ Quý Ly thiếu lực quân Thiếu gương mẩu việc dùng quân Thứ sáu: cải cách Hồ Quý Ly diễn nhiều mặt nên không phát huy hiệu Thiếu nguồn lực để thực cải cách cải cách không tập trung ... CỦA CUỘC CẢI CÁCH I Cải cách hành Cùng với trình lên đường trị Hồ Quý Ly bước thực cải cách hành số lĩnh vực  Về tổ chức hành chính: Từ năm 1375, giao chức tham mưu quân sự, Quý Ly đề nghị chọn ... liên tục xảy Quý tộc nhà Trần sức chống đối họ Hồ, với tư tưởng “phù Trần, giệt Hồ Bên giặc Minh hăm he xâm chiếm nước ta Thứ năm: Năng lực Hồ Quý Ly bị hạn chế: Tài kinh tế Hồ Quý Ly chưa cao,...
 • 13
 • 1,665
 • 2

bai 16 Nha Ho va cai cach cua Ho Quy Ly

bai 16 Nha Ho va cai cach cua Ho Quy Ly
... Những biện pháp cải cách Hồ Quý Ly - ý nghĩa,tác dụng cải cách Hồ Quý Ly - í nghĩa: Đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng ho ng - ý nghĩa,tác dụng cải cách Hồ Quý Ly - í ngha: - Tác dụng: * Tích ... Quý Ly thi hành sách gì? + Nhóm 3: Nhà Hồ đề cải cách văn ho giáo dục nào? + Nhóm 4: Hồ Quý Ly có cải cách để củng cố quân sự- quốc phòng, đề phòng ngoại xâm? Những biện pháp cải cách Hồ Quý Ly ... pháp cải cách Hồ Quý Ly a) Chính trị: b) Kinh tế: c) Xã hội: - Ban hành sách hạn nô - Bắt nhà giàu chia thóc cho người nghèo - Chữa bệnh cho dân Những biện pháp cải cách Hồ Quý Ly a) Chính trị:...
 • 17
 • 810
 • 5

Tiet 31 II.Nhà Hồ và những cải cách của HỒ QUÝ LY

Tiet 31 II.Nhà Hồ và những cải cách của HỒ QUÝ LY
... 31 - Bài 16: Sự Suy sụp nhà trần cuối kỷ xIV II Nhà Hồ cảI cách Hồ quý Ly Nhà Hồ thành lập: ? Nhà Hồ thành lập hoàn cảnh - Năm 1400 nhà Trần suy sụp: + Xó hi khng hong + Ngoi xõm ang e - Hồ Quý ... oan Hồ Quý Ly - ến đời thứ 12 Hồ Liêm, làm nuôI tuyên úy Lê Huấn nên đổi thành họ Lê - Quý Ly cháu bốn đời Lê Huấn, đến giành vua nhà Trần (1400) lại đổi thành họ Hồ 2 Những biện pháp cải cách ... sụp: + Xó hi khng hong + Ngoi xõm ang e - Hồ Quý Ly lên lập nhà Hồ, i quc hiu l i Ngu -Hồ Quý Ly tự Lý Nguyên, dòng dõ trạng nguyên Hồ Hưng Dật - Hồ Hưng Dật làm thái lộ Diễm Châu (thời Ngũ đại,...
 • 22
 • 492
 • 0

Tài liệu Đề tài lịch sử "Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly" pdf

Tài liệu Đề tài lịch sử
... BẠI CỦA CUỘC CẢI CÁCH Thứ nhất: Nhiều sách Hồ Quý Ly không phù hợp với điều kiện lịch sử tại, sức so với hoàn cảnh lịch sử lúc đó: sách tiền giấy có tư tưởng tiến nhiên so với hoàn cảnh lịch sử ... thu phục nhân tâm Hồ Quý Ly thiếu lực quân Thiếu gương mẩu việc dùng quân Thứ sáu: cải cách Hồ Quý Ly diễn nhiều mặt nên không phát huy hiệu Thiếu nguồn lực để thực cải cách cải cách không tập trung ... CỦA CUỘC CẢI CÁCH I Cải cách hành Cùng với trình lên đường trị Hồ Quý Ly bước thực cải cách hành số lĩnh vực  Về tổ chức hành chính: Từ năm 1375, giao chức tham mưu quân sự, Quý Ly đề nghị chọn...
 • 14
 • 1,084
 • 13

tiết 31:Nhà Hồcải cách của Hồ Quý Ly.

tiết 31:Nhà Hồ và cải cách của Hồ Quý Ly.
... Tông tin yêu Hồ Quý Ly -Em hiểu cải cách? -Hãy cho biết Hồ Quý Ly thực biện pháp cải cách nào ?Và ông cải cách lĩnh vực nào? -Về trị ,Hồ Quý Ly thực biện pháp nào? Tại Hồ Quý Ly lại cải tổ hàng ... thành lập: -Nêu hiểu biết em Hồ Quý ly thành lập nhà Hồ? -Năm 1400 ,Hồ Quý Ly lên ngôi,nhà Hồ thành lập, đổi quốc hiệu Đại Ngu Hồ Quý Ly cháu bốn đời Hồ Liêm,dòng dõi Hồ Hưng Dật,người Chiết Giang,làm ... -Hãy cho biết biện pháp cải cách trị ông có tác dụng gì? -Trên lĩnh vực kinh tế ông cải cách gì? 2-Những biện pháp cải cách Hồ Quý Ly: a.Về trị: -Cải tổ hàng ngũ võ quan thay quý tộc Trần người họ...
 • 17
 • 731
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: cải cách của hồ quý lychính sách cải cách của hồ quý lynội dung cải cách của hồ quý lycông cuộc cải cách của hồ quý lyđánh giá cải cách của hồ quý lycác cải cách của hồ quý lynhững biến pháp cải cách của hồ quý lynhững cải cách của hồ quý lycuộc cải cách của hồ quý lynội dung cuộc cải cách của hồ quý lyđánh giá về cuộc cải cách của hồ quý lyđánh giá cuộc cải cách của hồ quý lytóm tắt cuộc cải cách của hồ quý lycác cuộc cải cách của hồ quý lynhững cuộc cải cách của hồ quý lyKnight fight (very first reading)The perfect pet (very first reading)A fright in the night (very first reading)The deep dark woods (very first reading)Wild school (very first reading)The circus under the sea (very first reading)The monster diner (very first reading)sach luu hoang tri dap anTest 2 HK 2 AV 10 08 ma deChuyên đề đổi mới phương pháp Phát triển kĩ năng giao tiếp qua tiết Giới thiệu ngữ liệu mớiĐại số 9 Bài tập ôn tập chương IIIIITài liệu chuyên văn THCS lớp 7CHƯƠNG 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2 toán 10Bản vẽ autocad công nghệ sản xuất sứ mỹ nghệ lò nung con thoiBản vẽ autocad công nghệ sản xuất gạch ngóiBê tông chống rửa trôiBản vẽ autocad Công Nghệ Sản Xuất Cấu Kiện Bêtông Cốt Thép Đúc Sẵn nhà chung cư 5 tầngĐồ án hệ thống lái xe du lịch 5 chỗ (có bản vẽ)Bản vẽ autocad công nghệ sản xuất ống thoát nước BTCTBản vẽ autocad công nghệ sản xuất cọc vuông sàn rỗng BTCT
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập