Các loại khiếu kiện hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án

các loại khiếu kiện hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án

các loại khiếu kiện hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án
... Tòa án CHƯƠNG CÁC LOẠI KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN Tòa án thẩm quyền giải khiếu kiện hành loại khiếu kiện hành điều thuộc thẩm quyền giải Tòa án Vậy loại khiếu ... Thành Nguyên SVTH: Võ Thị Hồng Diệu Các loại khiếu kiện hành thuộc thẩm quyền giải Tòa án CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÁC LOẠI KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN Khiếu kiện ... Trong thực tế thẩm quyền Tòa án việc giải khiếu kiện hành công dân có nhiều tên gọi khác thẩm quyền giải vụ án hành Tòa án, thẩm quyền giải khiếu kiện hành Tòa án, thẩm quyền Tòa hành Tuy tên...
 • 69
 • 73
 • 0

Giải quyết hồ sơ khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Xây dựng ppt

Giải quyết hồ sơ khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Xây dựng ppt
... nước có thẩm quyền; Hồ tài liệu kèm theo đơn khiếu nại (bản có xác nhận quan nhà nước có thẩm quyền) ; Thành phần hồ  Biên thẩm tra, xác minh, kết luận, kết giám định, biên làm vi c, đối ... nộp đơn quan có thẩm quyền giải Bước Khi nội dung đơn giải xong, người dân nhận kết qua đường bưu điện Hồ Thành phần hồ - Đơn khiếu nại (bản chính)  biên ghi nội dung khiếu nại có chữ ký ... đủ hợp lệ, thuộc thẩm quyền, Cán tiếp công dân nhận hồ nhận cấp giấy Biên nhận hồ cho người dân; Mô tả bước Tên bước + Nếu hồ khiếu nại chưa hợp lệ không thuộc thẩm quyền Cán tiếp dân...
 • 5
 • 149
 • 0

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH AN GIANG

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH AN GIANG
... quan thực thủ tục hành chính: +Cơ quan có thẩm quyền định: Sở Thông tin Truyền thông +Cơ quan người có thẩm quyền uỷ quyền phân cấp thực (nếu có): +Cơ quan trực tiếp thực thủ tục hành chính: Sở ... hành chính: +Cơ quan có thẩm quyền định: Sở Thông tin Truyền thông +Cơ quan người có thẩm quyền uỷ quyền phân cấp thực (nếu có): +Cơ quan trực tiếp thực thủ tục hành chính: Sở Thông tin Truyền thông ... quan có thẩm quyền định: Sở Thông tin Truyền thông +Cơ quan người có thẩm quyền uỷ quyền phân cấp thực (nếu có): +Cơ quan trực tiếp thực thủ tục hành chính: Sở Thông tin Truyền thông +Cơ quan...
 • 43
 • 228
 • 0

Thủ tục hành chính đã sửa đổi,bãi bỏ chuyên đề về cấp huyện ,bổ sung trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở văn hóa,thể thao và du lịch

Thủ tục hành chính đã sửa đổi,bãi bỏ chuyên đề về cấp huyện ,bổ sung trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở văn hóa,thể thao và du lịch
... 06/11/2009 Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng Phần II NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA 12 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BẢI BỎ, CHUYỂN VỀ CẤP HUYỆN GIẢI QUYẾT, ... hạn giải quyết: ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực thủ tục hành chính: Tất Cơ quan thực thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Kết thực thủ tục hành chính: ... hợp lệ Đối tượng thực thủ tục hành chính: Tất Cơ quan thực thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Kết thực thủ tục hành chính: Giấy phép Lệ phí (nếu có): Phí cấp giấy phép biểu diễn...
 • 17
 • 464
 • 0

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thông tin và truyền pptx

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thông tin và truyền pptx
... 04/9/2003 Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin việc ban hành Quy chế xuất bản tin Thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải Sở thông tin truyền thông tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số: 1400/QĐ-UBND ... dung thông tin hoạt động tin Văn kèm theo: -…………………… Người đại diện theo pháp luật Cơ quan, tổ chức Thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải Sở thông tin truyền thông tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết ... vụ:…………………………………………………… 8.Phạm vi phát hành: ……………………………………………………… Thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải Sở thông tin truyền thông tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số: 1400/QĐ-UBND ngày 31...
 • 8
 • 147
 • 0

Báo cáo "Quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc thẩm quyền xét xử của Toà hành chính " docx

Báo cáo
... t ai; - Hnh vi hnh chớnh vi c trng d ng, trng mua, t ch thu ti s n; - Hnh vi hnh chớnh vi c thu phớ, l phớ; - Hnh vi hnh chớnh vi c thu thu , truy thu thu ; V cỏc u ki n i v i hnh vi hnh chớnh ... Quy t nh hnh chớnh vi c trng d ng, trng mua, t ch thu ti s n; - Quy t nh hnh chớnh vi c thu thu , truy thu thu ; - Quy t nh hnh chớnh trong vi c thu phớ, l phớ.(7) Nh v y, n u vi c xỏc nh quy t ... ph m vi r t r ng, ph c t p nờn hnh vi hnh chớnh c a cỏn b , cụng ch c th c hi n cụng v cng h t s c phong phỳ v a d ng Hnh vi hnh chớnh thu c i t ng xột x c a to hnh chớnh l m t lo i hnh vi c...
 • 6
 • 392
 • 3

MẪU NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT doc

MẪU NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT doc
... đủ, cụ thể) CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH (Nếu có đính kèm mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính) MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Nếu có đính kèm mẫu kết quả) Ghi chú: Đối với thủ tục hành ... ; .; ) Đối tượng thực thủ tục hành chính: Cơ quan thực thủ tục hành chính: a) Cơ quan có thẩm quyền định: b) Cơ quan người có thẩm quyền uỷ quyền phân cấp thực hiện: ... thực thủ tục hành chính: - - 11 Căn pháp lý thủ tục hành chính: - - - - PHÍ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH...
 • 6
 • 118
 • 0

Giải quyết khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai của tòa án nhân dân qua thực tiễn huyện hoằng hóa, thanh hóa luận văn ths luật

Giải quyết khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai của tòa án nhân dân  qua thực tiễn huyện hoằng hóa, thanh hóa luận văn ths luật
... I HC QUC GIA H NI KHOA LUT Lấ TH NGC T GIảI QUYếT KHIếU KIệN HàNH CHíNH TRONG LĩNH VựC ĐấT ĐAI CủA TòA áN NHÂN DÂN QUA THựC TIễN HUYệN HOằNG HóA, THANH HóA Chuyờn ngnh: Lớ lun v lch s nh nc v ... c quan nh nc v ngi cú thm quyn c quan nh nc cú liờn quan n quyn qun lý, s dng v nhng li ớch khỏc phỏt sinh t quỏ trỡnh khai thỏc, s dng t, nhng h qu v mt kinh t nh n bự, bi thng thit hi liờn quan ... lc nhng thụng tin cn quan tõm a c nhng phỏt kin riờng cho ti nghiờn cu ca mỡnh Qua tỡm hiu, mc dự xung quanh v gii quyt khiu kin hnh chớnh lnh vc t ó cú khỏ nhiu tỏc gi quan tõm nghiờn cu t...
 • 115
 • 92
 • 0

Giải quyết khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai của tòa án nhân dân qua thực tiễn huyện hoằng hóa, thanh hóa

Giải quyết khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai của tòa án nhân dân qua thực tiễn huyện hoằng hóa, thanh hóa
... I HC QUC GIA H NI KHOA LUT Lấ TH NGC T GIảI QUYếT KHIếU KIệN HàNH CHíNH TRONG LĩNH VựC ĐấT ĐAI CủA TòA áN NHÂN DÂN QUA THựC TIễN HUYệN HOằNG HóA, THANH HóA Chuyờn ngnh: Lớ lun v lch s nh nc v ... c quan nh nc v ngi cú thm quyn c quan nh nc cú liờn quan n quyn qun lý, s dng v nhng li ớch khỏc phỏt sinh t quỏ trỡnh khai thỏc, s dng t, nhng h qu v mt kinh t nh n bự, bi thng thit hi liờn quan ... lc nhng thụng tin cn quan tõm a c nhng phỏt kin riờng cho ti nghiờn cu ca mỡnh Qua tỡm hiu, mc dự xung quanh v gii quyt khiu kin hnh chớnh lnh vc t ó cú khỏ nhiu tỏc gi quan tõm nghiờn cu t...
 • 115
 • 205
 • 0

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu (thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng đơn vị thuộc Sở) docx

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu (thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng đơn vị thuộc Sở) docx
... TTHC: Quyết định hành Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết: Thông báo không thuộc thẩm quyền thụ lý Các bước Tên bước Bước Mô tả bước Người khiếu nại chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo ... khiếu nại lưu giữ Bước Khi đơn khiếu nại giải xong, người khiếu nại nhận kết qua đường bưu điện Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn khiếu nại; Chứng minh nhân dân người khiếu nại (bản chụp) Thành phần ... Thời gian thông báo thụ lý không thụ lý 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn khiếu nại + Thời gian Quyết định giải khiếu nại 25 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý (đối với vụ việc phức tạp không 35...
 • 4
 • 146
 • 0

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở docx

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở docx
... TTHC: Quyết định hành Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết: Thông báo không thuộc thẩm quyền thụ lý Các bước Tên bước Bước Mô tả bước Người khiếu nại chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo ... thêm để người khiếu nại lưu giữ Bước Khi đơn khiếu nại giải xong, người khiếu nại nhận kết qua đường bưu điện Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn khiếu nại; Chứng minh nhân dân người khiếu nại (bản chụp) ... khiếu nại chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định + Người khiếu nại đến nộp đơn khiếu nại phận tiếp nhận Bước Văn phòng Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến...
 • 4
 • 132
 • 0

thẩm quyền giải quyết của tòa án đối với tranh chấp kinh doanh thương mại

thẩm quyền giải quyết của tòa án đối với tranh chấp kinh doanh thương mại
... tất tranh chấp kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải Toà án, trừ tranh chấp thuộc thẩm quyền cấp huyện Toà án cấp tỉnh lấy lên để giải theo thủ tục sơ thẩm tranh chấp kinh doanh, thương mại ... 2011 Giải tranh chấp KD, TM tòa án Ưu điểm Nhược điểm Thẩm quyền theo vụ việc Những tranh chấp kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải Toà án: Tranh chấp phát sinh hoạt động kinh doanh, thương ... hạn toán Vậy trường hợp thuộc tranh chấp mua bán máy in giúp ông A dùng máy in kinh doanh thương mại tranh chấp dân để kinh để phântranh chấp tranh Làm doanh biệt án kinh doanh thương chấp kinh...
 • 12
 • 826
 • 5

tranh chấp đất đai và thẩm quyền giải quyết của tòa án

tranh chấp đất đai và thẩm quyền giải quyết của tòa án
... hình tranh chấp đất đai, phân loại tranh chấp đất đai, nguyên nhân tranh chấp đất đai; quy định pháp luật thẩm quyền giải tranh chấp đất đaĩ Tòa án để tìm sở phân định rõ hơn, thẩm quyền giải tranh ... phần lớn tranh chấp đ ất đai thuộc thẩm qu y ền giải ủ y ban nhân dân cấp, -40- cấp xã có thẩm quyền giải tranh chấp đất đai Tòa án thẩm quyền giải tranh chấp đất đai giải tranh chấp nhà ở, ... Luật Đất đai năm 1993 mở rộng thẩm quyền giải tranh chấp đất đai Tòa án Tòa án thẩm quyền giải tranh chấp quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất có giấy chứng nhận -43- quan Nhà nước có thẩm quyền, ...
 • 108
 • 136
 • 0

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, CỦA UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ potx

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, CỦA UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ potx
... thủ tục hành chính: n Thủ tục n Ghi chú: - Đối với thủ tục hành sửa đổi, bổ sung thay thế, việc chứa đựng thông tin nêu cần phải xác định rõ phận thủ tục hành sửa đổi, bổ sung thay - Đối với thủ ... Đối với thủ tục hành bị hủy bỏ bãi bỏ, thống kê theo nội dung nêu phải xác định rõ tên thủ tục hành bị hủy bỏ bãi bỏ; trường hợp thủ tục hành đăng tải Cơ sở liệu quốc gia thủ tục hành chính, định ... lý thủ tục hành chính: Thủ tục b - Trình tự thực hiện: - Cách thức thực hiện: - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thời hạn giải quyết: - Đối tượng thực thủ tục hành chính: - Cơ quan thực thủ tục hành...
 • 4
 • 133
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thẩm quyền giải quyết của tòa ánthẩm quyền giải quyết của tòa án cấp huyệnthẩm quyền giải quyết của tòa án kinh tếthẩm quyền giải quyết của tòa án theo lãnh thổthẩm quyền giải quyết của tòa án đối với tranh chấp kinh doanh thương mạichi hỗ trợ cho trẻ em lang thang trẻ em lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại nguy hiểm sau khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyệncấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của bộcác đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của uỷ ban nhân dân cấp tỉnhcác đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan nhà nước cấp tỉnhcác đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của bộ tài chínhgiải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở việt namthẩm quyền xét xử của tòa án hành chínhthuộc thẩm quyền giải quyếtbổ sung thuộc thẩm quyền giải quyếtthẩm quyền xét xử của tòa án các cấptiền từ web bán hàng ebayđề thi thử môn hóa chuyên hạ long 2017Thực trạng lao động và việc làm của lao động nông thôn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ AnThực trạng nghèo đói và những giải pháp xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc Thái tại xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ AnThực trạng và giải pháp (Nghiên cứu tại hai phường Đình Bảng và Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh)Tìm hiểu 4 nguyên tắc cơ bản 4RS trong việc mở đối với nguồn học liệu mởTìm hiểu một số đặc trưng của nhiên liệu hạt nhân và xác định độ giàu bằng phương pháp gammaTìm hiểu về các yếu tố gây ra sự lo lắng của học sinh lớp 10 trong các giờ học đọc hiểu tiếng Anh ở trường THPT Tam ĐảoTối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) cho báo điện tửTư tưởng chính trị - xã hội của Plato và ảnh hưởng của nó đến AristotleVai trò của nữ cán bộ trong hoạt động quản lý tại Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội nước CHDCND LàoVấn đề đời sống văn hóa của người lao động Việt Nam trên báo điện tử (Khảo sát báo Lao động online, Lao động thủ đô onlineVấn đề tính dục trong thơ nôm của Hồ Xuân Hương dưới góc nhìn văn hóaXây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm tại phòng tài nguyên và môi trường huyện Tân Yên tỉnh Bắc GiangXây dựng chính sách tài chính hỗ trợ đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành chè Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp Công ty chè Á Châu)Xây dựng chương trình truyền thông về Biến đổi khí hậu tới các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào CaiXây dựng hệ thống kiểm soát độc lập để quản lý các chỉ dẫn địa lý của Việt NamCác giai đoạn của quản lý dự án luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpTRÁCH NGHIỆM LÝ THUYẾT HÓA10 de thi tieng anh 2016 NO KEY NEW
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập