đề thi học giỏi cấp tỉnh và thi vào 10 chuyên môn sinh

Tổng hợp đề đáp án thi học sinh giỏi, thi vào 10 chuyên môn sinh các năm gần đây

Tổng hợp đề và đáp án thi học sinh giỏi, thi vào 10 chuyên môn sinh các năm gần đây
... nhân phát sinh đột biến SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO KỲ THI HỌC SINH GIỎI TRƯƠNG TẠO LỚP THCS NĂM HỌC 2007-2008 Môn: Sinh học ĐỀ CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HSG TRƯƠNG MÔN SINH LỚP NĂM HỌC 2007 - ... chế sinh học ý nghĩa khống chế sinh học Hết -ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN SINH HỌC NĂM HỌC 2008 - 2009 I/ Trắc nghiệm: (Trả lời câu 0.25 điểm) Câu hỏi 10 11 ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NINH ĐỀ THI CHÍNH THỨC Kè THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYấN HẠ LONG NĂM HỌC 2009 - 2 010 Mụn: SINH HỌC Thời gian làm bài:150 phỳt (khụng kể thời gian giao đề) Đề thi gồm...
 • 138
 • 370
 • 0

Bộ đề thi vào 10 chuyên HSG thử môn hóa học 9 cấp tỉnh thanh hóa

Bộ đề thi vào 10 chuyên và HSG thử môn hóa học 9 cấp tỉnh thanh hóa
... = 56; Ni = 59; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108 ; Pb = 207 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên hóa Trờng Đại học quốc gia Hà nội Năm học 199 7 199 8 Thời gian: 150 phút (không kể giao đề) Đề Chính Thức ... Na = 23; Ca = 40 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên hóa Trờng Đại học quốc gia Hà nội Năm học 199 2 199 3 Thời gian: 150 phút (không kể giao đề) Đề Chính Thức Câu Cho sơ đồ biến hóa sau: +B A (1) ... Cl = 35,5; K = 39; Cu = 64; Ba = 137 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên hóa Trờng THPT Hà nội - Amsterdam Năm học 199 1 199 2, (Vòng 1) Thời gian: 150 phút (không kể giao đề) Đề Chính Thức Câu...
 • 143
 • 486
 • 0

Đề thi vào 10 chuyên Văn Quốc học Huế 08-09

Đề thi vào 10 chuyên Văn Quốc học Huế 08-09
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THI N HUẾ ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN QUỐC HỌC MÔN: NGỮ VĂN - NĂM HỌC: 2008-2009 Thời gian làm bài: 150 HƯỚNG DẪN CHẤM Câu ... Yêu cầu kỹ năng: - Học sinh viết văn có kết cấu phần: Mở - Thân - Kết - Đây đề mở, học sinh có nhiều hướng trình bày, đặc biệt kết hợp nhiều phương thức biểu đạt - Bài làm có văn phong phù hợp ... cầu kiến thức: Học sinh trình bày vấn đề nhiều cách Sau định hướng : - Học sinh cần nắm bắt vấn đề: người đời người bình dị sống, người thân, người quen biết, người nghe kể lại - Học sinh viết...
 • 5
 • 936
 • 24

Đề thi vào 10 chuyên văn Quốc học Huế 07-08

Đề thi vào 10 chuyên văn Quốc học Huế 07-08
... THỪA THI N HUẾ KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN - THPT QUỐC HỌC MÔN : NGỮ VĂN - NĂM HỌC: 2007 - 2008 HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: (2 điểm) Yêu cầu câu hỏi gồm hai phần: 1.1 Lý thuyết: (1 điểm) - Trong văn ... nhận thơ hay: - Bài thơ chọn thuộc chương trình Ngữ văn lớp lớp 9, phần Văn học Việt Nam (không giới hạn giai đoạn) - Bài thơ thực tác phẩm văn chương có giá trị (về nội dung, nghệ thuật) - Người ... lạc Văn phong tốt, cảm xúc chân thành - Điểm 2: Bài tỏ chưa thật hiểu nội dung, giải thích chưa đạt, trình bày cảm nhận sơ sài, thi u liệu, ý chưa thật hợp lý Văn lủng củng - Điểm 1: Bài sa vào...
 • 3
 • 708
 • 12

Đề thi vào 10 chuyên Văn Quốc học Huế 06-07

Đề thi vào 10 chuyên Văn Quốc học Huế 06-07
... DỤC–ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT QUỐC HỌC THỪA THI N HUẾ KHOÁ NGÀY 19.06.2006 ĐỀ CHÍNH THỨC SBD: PHÒNG: MÔN : NGỮ VĂN (CHUYÊN) Thời gian làm bài: 150 phút Câu 1: (3 điểm) Đọc văn sau ... trình Ngữ văn Trung học sở), thuộc thời kỳ trung đại, thuộc thời kỳ làm sáng rõ vấn đề - Hết SỞ GIÁO DỤC–ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT QUỐC HỌC THỪA THI N HUẾ KHOÁ ... SỞ GIÁO DỤC–ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT QUỐC HỌC THỪA THI N HUẾ KHOÁ NGÀY 19.06.2006 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN Câu 1: ( điểm) a Kể tên văn nhật dụng: (1 điểm) + Lớp 8:...
 • 6
 • 568
 • 11

Đề thi vào 10 chuyêntính Khánh Hòa

Đề thi vào 10 chuyên lí tính Khánh Hòa
... t' = t - 10 = 65 - 10 = 55, t3 = 45 C , (4) từ (3) (4) ta có 2c.(55 - 45) = (900 + 4200).(65 - 55) 2c (10) = 5100 .10 suy c = 5100 = 2550 J/kg.K Vậy nhiệt dung riêng chất lỏng đổ thêm vào 2550J/kg.K ... đúng, không yêu cầu giải thích cách vẽ) L1 A L2 F1 B O1 O2 Hình -Hết - HƯỚNG DẪN CHẤM VÀO LỚP 10 CHUYÊN LÊ Q ĐÔN Năm học 2008-2009 MÔN : VẬT LÝ Bài : 1,50 điểm Khi có cân nhiệt lần thứ nhất, ... V R4 Ta có UV = U3 + U4 = I3.R3 + I4.R4 = I1.R3 + I4.R4 21 + x 2 x 4(21 + x) 10 x + 84 ⋅ ⋅6 = + = = 16 = ⋅x+ 3 9 ⇒ 10x + 84 = 144 suy x = Ω Vậy để số vôn kế 16V R3 = Ω (0,25 đ) (0,50 đ) (0,25...
 • 5
 • 299
 • 5

Đề thi vào 10 chuyêntính Trà Vinh

Đề thi vào 10 chuyên lí tính Trà Vinh
... cấp có 40.000 vòng Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện 400V a) Tính hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp b) Điện trở đường dây truyền R = 40Ω, công suất truyền P = 1.000kW Tính công suất hao phí...
 • 4
 • 224
 • 6

Đề thi vào 10 chuyên Hoá - Quốc học Huế 08-09

Đề thi vào 10 chuyên Hoá - Quốc học Huế 08-09
... THỪA THI N HUẾ KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN QUỐC HỌC MÔN: HOÁ HỌC – Năm học 2008 – 2009 Thời gian làm bài: 150 phút HƯỚNG DẪN CHẤM I Hướng dẫn chung * Đối với phương trình phản ứng hóa học ... x100 = 23,76% 24,625 MgCl %m = 30,86% 0,25đ (Các toán giải theo chương trình THCS) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN QUỐC HỌC THỪA THI N HUẾ MÔN: HOÁ HỌC – Năm học 200 7-2 008 ... TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN QUỐC HỌC MÔN: HOÁ HỌC – Năm học 200 7-2 008 HƯỚNG DẪN CHẤM Thời gian làm bài: 150 phút I Hướng dẫn chung * Đối với phương trình phản ứng hóa học mà cân hệ số sai thi u cân (không...
 • 9
 • 475
 • 14

Đề thi vào 10 chuyên hóa quốc học huế 2006 2007

Đề thi vào 10 chuyên hóa quốc học huế 2006 2007
... 98nx .100 = 100 0 nx (gam) 9,8 mH2SO4 (ct) = 98nx (gam) ⇒ m H2SO4 (dd) = mCO2 = 44nx (gam) 0,5đ Từ (1), áp dụng đlbt khối lượng, tacó: mM2(SO4)n (dd) = (2M + 60n)x + 100 0nx - 44nx = (2M + 101 6n)x ... CaO Al2O3) 56,80 Theo gt: mB = mA = 6,248a gam 100 56.x 40 y + Vậy: = 6,248a - a = 5,248a (II) Giải hệ (I,II), suyra : x = 5,8a 100 84 5,8a .100 a .100 Vậy %mCaCO3 = 0,75đ 0,25đ Câu 5:(2,25 điểm) ... (2) Đặt a, x, y số gam Al2O3,CaCO3, MgCO3 hỗn hợp X Theo gt: mAl2O3 = 1 /10 m (MgCO3, CaCO3) ⇒ x + y = 10a (I) Vậy mA = 10a + a = 11a gam 0,5đ = 9,09% 0.5đ 0.25đ b Khi nung 22,44 gam X, ta có:...
 • 4
 • 328
 • 1

Đề thi vào 10 chuyên tiếng anh tỉnh khánh hòa, năm 2009

Đề thi vào 10 chuyên tiếng anh tỉnh khánh hòa, năm 2009
... this school what To tell the truth, …… what we need is …… a swimming pool for this school Chuyên Anh 10 Chính Th泳c * 2009- 2 010 * Page 12 of _ 18 Do you know whose this ... and this happens in winter Chuyên Anh 10 Chính Th c * 2009- 2 010 * Page 13 of _ Many trees shed their leaves; this happens in winter Many trees shed their leaves This ... Drying the rice Distribution and marketing Preparation Harvesting Processing Chuyên Anh 10 Chính Th泳c * 2009- 2 010 * Page 10 of _ B FILM CRITIC (16 marks) Mark Adams looks...
 • 7
 • 355
 • 0

10 de thi vao 10 chuyen sinh học

10 de thi vao 10 chuyen sinh học
... ung th 0,25 ubnd tỉnh bắc ninh Đề THI TUYểN SINH VàO LớP 10 THPT CHUYÊN sở giáo dục đào tạo NĂM HọC 2011 2012 Môn thi: Sinh học (Dành cho thí sinh thi vào chuyên Sinh) đề CHíNH THứC Thời gian: ... 0,25 Kè THI TUYN SINH VO LP 10 THPT CHUYấN NM HC: 2013 2014 THI MễN SINH HC CHNH THC Thi gian lm bi: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) Lu ý: thi gm 01 trang Thớ sinh lm bi vo t giy thi Cõu ... GIO DC V O TO K THI TUYN SINH VO LP 10 THPT CHUYấN VNH PHC NM HC 2013-2014 THI MễN: SINH HC CHNH THC Dnh cho thớ sinh thi vo lp chuyờn Sinh hc Thi gian lm bi: 150 phỳt, khụng k thi gian giao...
 • 35
 • 362
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi vào 10 chuyên văn quốc học huế 0809đề thi vào 10 chuyên sinh tỉnh bình dươngbo de thi vao chuong chuen mon sinh hocđề thi vào 10 chuyên lí tỉnh quảng ngãiđề thi vào 10 chuyên lý tỉnh quảng ngãiđè thi vào 10 chuyên đại học vinh môn vănđề thi vào 10 chuyên lí tính khánh hòa năm 2008 2009đề thi vào 10 chuyên anh hà nộiđề thi vào 10 chuyên anh chu văn ande thi vao 10 chuyen anh le hong phongde thi vao 10 chuyen anh ha noiđề thi vào 10 chuyên anh sư phạmđề thi vào 10 chuyên anhđề thi vào 10 chuyên anh amsđề thi vào 10 chuyên anh lam sơnMAN306 CKTN17 NHOM 5 BTNECO102 CKTN17 NHOM6Trọn bộ File Autocad thiết kế nhà 9x16mNghiên cứu sự biến đổi và giá trị tiên lượng của procalcitonin ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng-sốc nhiễm khuẩn sau phẫu thuật ổ bụng (full text)Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS34Tăng cường huy động vốn khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Tài liệu tập huấn phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn sinh họcNghiên cứu kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất gạch tại Việt Nam (tt)Một số phương pháp nghiên cứu sự hội tụ của chuỗi số dươngPhương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn tư tưởng hồ chí minh theo định hướng phát triển năng lực ở các trường đại học, cao đẳng hiện nayđáp án bài tập phổ hữu cơ IR NMRCHƯƠNG 11 tư TƯỞNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAMCHƯƠNG 3 CHƯƠNG 2 các học THUYẾT CHÍNH TRỊ HY lạp c ổ đạiCHƯƠNG 4tư TƯỞNG CHÍNH TRỊ LA mã cổ đạiCHƯƠNG 6 các học THUYẾT CHÍNH TRỊ ở ANH THỜI cần đạiCHƯƠNG 7 các học THUYẾT CHÍNH TRỊ ở PHÁP THỜI cần đạiQuy trình kỹ thuật sản xuất rau an toànICM “3 GIẢM 3 TĂNG” TRÊN CÂY LÚA“Nâng cao năng lực quản lý ngành Trồng trọt nhằm cải thiện sản lượng và chất lượng sản phẩm cây trồng”6 1 mach tuan tu part 1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập