Cách chuyển đổi câu gián tiếp dạng đặc biệt

Cách biến đổi câu gián tiếp

Cách biến đổi câu gián tiếp
... his work the next day “Must you go soon?” she said –> He asked if I had to go soon L Câu cảm thán lời nói gián tiếp • What + a + noun! /how + adj –> said that + clause –> gave an exclamation of ... –> he wished me luck “Congratulation!”, he said –> he congratulated me Bài tập: Chuyển câu sau sang gián tiếp “Shall I help you with the exercises?” he said “Shall we give him a birthday cake?” ... chuyển: “ You’d better work hard” he said –> He said that I had better work hard 2.4 Các cách chuyển đổi A Say that + a statement –> agree (đồng ý), refuse (từ chối), offer (đề nghị), promise...
  • 5
  • 80
  • 1

Cách chuyển đổi câu trong tiếng Anh

Cách chuyển đổi câu trong tiếng Anh
... people chuyển sang câu bị động không cầnby VD : People speak English ===> English is spoken *********************************************** Câu trực tiếp ==> Câu gián tiếp : Câu ngoặc lùi lại ... nguyên thể Chuyển thành: CN + Will be + P2 ( done ) VD : I will buy new car =====> A new car will be bought Chú ý : câu chủ động chủ ngữ : I , we , she , he , you , they , some one , people chuyển ... THEY + Were + Động từ đuôi ing ( Verb + ing ) Chuyển thành : ) Qúa khứ hoàn thành ( Past Perfect ) : Chủ ngữ + HAD + Động từ đuôi ed Chủ ngữ + Đều chuyển thành : CN + Had been + P2 ( done ) VD...
  • 3
  • 8,296
  • 135

on thi vao 10 : chuyen de cau gian tiep

on thi vao 10 : chuyen de cau gian tiep
... after wonder, want to know: 'Shall/Should I wait for them or go on? ”, he wondered → He wondered whether to wait for them or go on or → He wondered whether he should wait for them or go on d whether ... to Jason → They said to/ told Jason that he hadn’t learnt well recently QUESTIONS: 2.1 Yes- No question: asked O S + wondered IF/WHETHER S +V (ch) + ( O/C/A) wanted to know IF/ WHETHER: (liệu ... NOTES: Had better : She said to Jason,” You’d better arrive on time,” → She said that Jason had better arrive on time → She advised Jason to arrive on time “ If I were you…” : “ If I were you,...
  • 7
  • 701
  • 6

CHUYÊN đề câu GIÁN TIẾP

CHUYÊN đề câu GIÁN TIẾP
... Học sinh dễ dàng để ghi nhớ bước chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp Kết em làm tập phần lời nói gián tiếp kiểm tra đề thi khảo sát Chuyên đề hoàn thành cá nhân tác giả nên tránh khỏi ... ý: Một số trường hợp không đổi động từ câu gián tiếp: - Nếu động từ mệnh đề giới thiệu dùng đơn, tiếp diễn, hoàn thành tương lai đơn, động từ câu gián tiếp không thay đổi Eg: He says/ he is saying/ ... Câu gián tiếp với động từ nguyên thể( Reported speech with to infinitive) Khi lời nói trực tiếp lời đề nghị, mệnh lệnh, ý định, lời hứa, lời yêu cầu,… chuyển sang câu gián tiếp, động...
  • 32
  • 400
  • 0

cách chuyển đổi câu hay và chi tiết

cách chuyển đổi câu hay và chi tiết
... Bên có IF dùng khứ đơn (thay was = were) Bên IF dùng tương lai khứ (would + nguyên mẫu ) - Can/ could thay will/ would CÁCH CHUYỂN TỪ CÂU THƯỜNG SANG CÂU ĐIỀU KIỆN: - Nếu câu đề - / tương lai dùng ... Mary Ôn thi vào lớp 10 môn tiếng Anh (phần 5) CHUYỂN ĐỔI QUA LẠI GIỮA ĐỘNG TỪ VÀ DANH TỪ CHỈ NGƯỜI Các dạng đề thường cho : S + V + ADV => S +BE + (a/an) ADJ + N (người) Cách làm : - Đổi động từ ... exam => He studied too badly to pass the exam Ôn thi vào lớp 10 môn tiếng Anh (phần 2) CHUYỂN ĐỔI TỪ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH SANG QUÁ KHỨ ĐƠN (VÀ NGƯỢC LẠI) Dạng có mẫu sau , công thức nên đưa ví...
  • 12
  • 182
  • 1

Câu bị động dạng đặc biệt

Câu bị động dạng đặc biệt
... had be fought B had been fighted C had been fought D has been fought Bài tập 2: Chuyển câu sau sang dạng bị động: They must their task now He expected me to buy him a book They want him to invite ... the plates last night 16 The door mustn’t be closed IV BÀI TẬP VỀ NHÀ Bài tập: Viết lại câu sau sang câu bị động: People say he is very rich We see her walk with him every evening They had the typist ... 14 “Need to” động từ thường You don’t need to prepare the lesson  The lesson doesn’t need to be prepared III CỦNG CỐ KIẾN THỨC Bài tập 1: Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau: All...
  • 6
  • 1,442
  • 48

Chuyên đề cấu trúc dữ liệu đặc biệt doc

Chuyên đề cấu trúc dữ liệu đặc biệt doc
... Chuyên đề cấu trúc liệu đặc biệt Nguyễn Minh Hiếu Chắc hẳn nhiều bạn nghĩ thuật toán băn khoăn điều liệu có cách để xét hình chữ nhật lần hay không ? Cấu trả lời : muốn xét ... CN+N div , đỉnh lưu số phần bị phủ lên tung độ từ CN+N div +1 -> C2*N v.v… Trang Chuyên đề cấu trúc liệu đặc biệt Nguyễn Minh Hiếu Với đỉnh nhị phân ta có thông số cần lưu số HCN phủ lên đoạn ... lên đoạn = tổng số phần bị phủ nút ngược lạI ta không cần phải xét tới nút Trang Chuyên đề cấu trúc liệu đặc biệt Nguyễn Minh Hiếu •Nếu Y1 >= CF Y2 Y2 hoàn toàn chẳng phủ...
  • 8
  • 352
  • 5

Chuyên đề cấu trúc dữ liệu đặc biệt

Chuyên đề cấu trúc dữ liệu đặc biệt
... thời gian ngắn vừa tìm hiểu vừa viết chuyên đề nên tránh khỏi thiếu sót mong góp ý thầy cô em học sinh để chuyên đề hoàn thiện 16 Cấu trúc liệu đặc biệt D TÀI LIỆU THAM KHẢO Giải thuật lập trình ... http://vn.spoj.com/problems/LITES/ http://vn.spoj.com/problems/MARBLE/ 15 Cấu trúc liệu đặc biệt C KẾT LUẬN Interval tree cấu trúc liệu đặc biệt, giúp ta giải nhiều toán thời gian cho phép Độ phức tạp thông ... biến đổi Dữ liệu ra: file QMAX.OUT gồm q dòng tương ứng kết yêu cầu liệu vào Ví dụ: QMAX.INP QMAX.OUT 62 132 463 34 Giới hạn: 1≤ N≤ 100000; |Ai|≤ 1000, M≤ 100000 Nhận xét Cấu trúc liệu đặc biệt −...
  • 17
  • 68
  • 0

Cách chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp pps

Cách chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp pps
... lời nói gián tiếp, có tân ngữ sau hôk cần giới từ 3)_Các chuyển đổi từ lời nói trực tiếp sang gián tiếp: Để chuyển đổi cần tuân theo quy tắc: a/ Đổi ngôi: + Ngôi thứ => chủ ngữ mệnh đề tường thuât ... tường thuật ý nghĩa câu hôk thay đổi 2)_ Động từ tường thuật a/ say: thường đc dùng lời nói trực tiếp, có tân ngữ sau fải thêm giới từ "to" b/ Tell: thường đc dùng lời nói gián tiếp, có tân ngữ ... +Wh_+S_V * Nếu dùng với wanted to know thường có thêm cụm từ "or not" (hay hôk)* BT nàzz :chuyển đổi câu trực tiêp sau thành câu gián tiếp: I said to you: " Do you thanks to me? " ...
  • 6
  • 477
  • 5

Cách chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp

Cách chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp
... their (tơng ứng ngời nghe ) Bảng Đối với trạng từ : Câu trực tiếp Now Today Tonight Tomorrow Yesterday Last night Ago Here This These Next Câu gián tiếp Then That day That night The next / following ... The day before The night before Before There That Those The following Bảng VD : Đổi câu sau sang câu gián tiếp ( change the sentence into reported speech ) Mr Ba said : I stay here with my son. ... with my son. Lập luận : Bớc : ỏnh du từ cần thay đổi ngoặc kép I stay here with my son Bớc : Đây câu khẳng định Bớc : + Động từ chia đơn nên : stay -> stayed.( bảng ) + I -> He ; my -> his ( chủ...
  • 3
  • 595
  • 18

skkn giúp học sinh lớp 10b3 trường thpt lộc hưng biết cách đổi các đại từ trong câu trực tiếp sang câu gián tiếp thông qua một số bài tập thực hành

skkn giúp học sinh lớp 10b3 trường thpt lộc hưng biết cách đổi các đại từ trong câu trực tiếp sang câu gián tiếp thông qua một số bài tập thực hành
... học sinh khơng đổi đại từ từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, điều dẫn đến làm tập đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp khơng xác Ngay học sinh giỏi cũng đơi bị sai đổi đại từ Để thay đổi ... Trường THPT Lộc Hưng Trang Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Năm học: 2013 - 2014 GIÚP HỌC SINH LỚP 10B3 TRƯỜNG THPT LỘC HƯNG BIẾT CÁCH ĐỔI CÁC ĐẠI TỪ TRONG CÂU TRỰC TIẾP SANG ... tập cách đổi đại từ đối với nhóm thực nghiệm lớn Vậy: giả thuyết của đề tài Giúp học sinh lớp 10B3 trường THPT Lộc Hưng biết cách đổi đại từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp thơng qua...
  • 42
  • 193
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: cách chuyển đổi câu trực tiếp sang gián tiếpbài tập câu trực tiếp gián tiếp dạng đặc biệtcâu trực tiếp gián tiếp dạng đặc biệtcách chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếpchuyển đổi câu trực tiếp sang câu gián tiếpbài tập chuyển đổi câu trực tiếp sang gián tiếpchuyển đổi câu trực tiếp sang gián tiếpcong thuc chuyen doi cau truc tiep gian tiepcong thuc chuyen doi cau truc tiep sang cau gian tiepcách sử dụng câu gián tiếp trong tiếng anhchuyên đề câu gián tiếpcau truc truc tiep gian tiep loai dac bietcách chuyển đổi câu tiếng anhcách chuyển đổi câu trong tiếng anhcách viết lại câu gián tiếpChương 1 tổ chức quản lý đầu tư xây dựngĐỀ KIỂM TRA MÔN XML KIỂM TRA GIỮA KỲEmail marketing A ZSLIDE GIỚI THIỆU CỘNG NGHỆ AJAXĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM QUẢN LÝ DƯỢCQuản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện phú bình tỉnh thái nguyênVăn hóa ứng xử của người việt trong truyện cổ tích thần kìNghiên cứu điều kiện học tập, sức khỏe học sinh và đánh giá hiệu quả giải pháp can thiệp phòng chống cận thị ở học sinh trường tiểu học Quận Thanh Xuân Hà Nội trong 3 năm 2009 - 2012 (FULL TEXT)Các phương pháp gia công đăc biệtCơ học vật rắn jean marie brebec (chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao)Giáo trình Máy xúc thủy lựcPhân tích tìm nguyên nhân hư hỏng (KS ngô văn định bd)Tìm hiểu và phân tích về LượnBiện pháp phối hợp giữa nhà trường và các lực lượng giáo dục trong việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh tiểu học tại trường phổ thông nhiều cấp hai bà trưng hải phòngBiểu tượng trong chân dung một nghệ sĩ trẻ của james joyceCuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh (2001 2015) (LV thạc sĩ)Giải gần đúng một hệ phương trình cặp tích phân fourier (LV thạc sĩ)Ánh xạ và nội dụng dạy học ánh xạ ở phổ thông (LV tốt nghiệp)Logic mệnh đề trong một số bài toán ở phổ thông (LV tốt nghiệp)IELTS reading practice tests 2016
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập