Tài liệu về : “Mẫu Biên bản hủy hồ sơ

Mẫu Biên bản hủy hồ

Mẫu Biên bản hủy hồ sơ
... QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HỒ SƠMã tài liệu: HC-14-BM06Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08BIÊN BẢN HUỶ HỒ SƠCăn cứ giấy đề nghị số…………ngày………….của……………………..…………………đã ... ............................................................Cùng tiến hành huỷ hồ với danh mục như sau:STT Tên hồ Mã sốPhương pháp huỷ hồ sơ: …………………………………………………………………………………….Các thành viên tham gia cùng...
 • 1
 • 2,810
 • 22

Biểu mẫu biên bản hủy hóa đơn

Biểu mẫu biên bản hủy hóa đơn
... trả lại, đồng thời hủy hóa đơn .............. số ................. Vậy, chúng tôi cùng thống nhất hủy hóa đơn trên. Biên bản thanh lý được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như ... HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------------------------- BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN Hôm nay, ngày ......./........./............ tại............................................................................. ... ................................................................................ Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản với nội dung sau: Ngày ....../......./.......... bên ..............lập hoá đơn cho bên.............với...
 • 1
 • 1,571
 • 7

BIÊN BẢN NHẬN HỒ

BIÊN BẢN NHẬN HỒ SƠ
... – Hạnh phúc BIÊN BẢN NHẬN HỒ SƠ Tài sản (nhà số): STT Loại giấy tờ Số lượng Ghi chú Bản chính Bản sao - Giấy chứng nhận sở hữu nhà - Tờ khai chuyển dịch + bản nộp thuế trước bạ. - Bản vẽ hiện ... phép hợp thức xây dựng. - Bản đồ hiện trạng vị trí đất. - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. - Biên lai nộp tiền sử dụng đất. - Quyết định của Tòa án. - Biên bản biên, định giá tài sản. - ... giấy tờ liên quan khác. - v.v...... ........., ngày......tháng......năm......... Bên giao hồ Bên nhận hồ (ký tên, đóng dấu) (ký tên, đóng dấu) ...
 • 1
 • 149
 • 0

MẪU BIÊN bản họp thẩm định hồ đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đt HL

MẪU BIÊN bản họp thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đt HL
... cuộc họp (đủ/không đủ điều kiện). Cuộc họp kết thúc vào hồi h ngày Biên bản này được lập thành 02 bản, Cục HKVN 01 bản và (cơ sở) giữ 01 bản để thực hiện. THƯ KÝ ... dung hồ sơ, các thành viên Tổ thẩm định có ý kiến như sau: 1. Ý kiến của các thành viên Tổ thẩm định: 1.1. Về hồ 1.2. Về tổ chức, bộ máy quản lý đào tạo, huấn luyện 1.2. Về hệ thống văn bản ... Mẫu số 7 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ………… , ngày tháng năm 20 BIÊN BẢN Họp thẩm định hồ đề...
 • 2
 • 1,794
 • 2

mau bien ban kiem tra ho so

mau bien ban kiem tra ho so
... – Tự do – Hạnh phúc A Ngo, ngày 11 tháng 10 năm 2010BIÊN BẢNKiểm tra hồ giáo viên tổ tự nhiênI. Thời gian và địa điểmKiểm tra hồ giáo viên tổ tự nhiên vào lúc 7h30 phút ngày 11 tháng ... Tự do – Hạnh phúc A Ngo, ngày 11 tháng 11 năm 2010BIÊN BẢNKiểm tra hồ giáo viên tổ tự nhiênI. Thời gian và địa điểm Kiểm tra hồ giáo viên tổ xã tự nhiên vào lúc 7h30 phút ngày 11 ... chương trình chung- Chú ý hình thức giáo án như: Mẫu giáo án, kênh chữ, font chữ, định dạng văn bản, Kết luận: Hồ xếp loại B3. Giáo viên HỒ VĂN ĐỨCNhiệm vụ được giao: Dạy Toán 7,8 ; Sinh...
 • 4
 • 1,136
 • 6

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP