Tổng quan về chuyển mạch chùm quang

Nghiên cứu về Chuyển mạch chùm quang OBS, các giải thuật xếp lịch trong OBS và mô phỏng.doc

Nghiên cứu về Chuyển mạch chùm quang OBS, các giải thuật xếp lịch trong OBS và mô phỏng.doc
... đệm quang, logic quang chưa thực chuyển mạch gói quang chưa thể áp dụng vào thực tế Chuyển mạch chùm quang công nghệ trung gian chuyển mạch kênh quang chuyển mạch gói quang đáp ứng yêu cầu vận chuyển ... Tổng quan chuyển mạch chùm quang  Chương 2: Kiến trúc mạng chuyển mạch chùm quang  Chương 3: Báo hiệu giải xung đột mạng OBS  Chương 4: Các giải thuật xếp lịch mạng OBS  Chương 5 :Mô kết Phương ... suốt liệu liệu chuyển hoàn toàn miền quang gói tin điều khiển chuyển miền điện Các công nghệ chuyển mạch quang đề xuất chuyển mạch kênh quang, chuyển mạch gói quang chuyển mạch chùm quang, công...
 • 89
 • 618
 • 11

Tổng quan về chuyển mạch mềm và phương pháp đo lường trong chuyển mạch mềm

Tổng quan về chuyển mạch mềm và phương pháp đo lường trong chuyển mạch mềm
... mức tối thiểu.Vì việc xây dựng phương pháp đo lường đo quan trọng có ý nghĩa.Bản đồ án nghiên cứu chuyển mạch mềm, phương pháp đo chuyển mạch mềm, đồ án đặc biệt sâu vào khảo sát,nghiên cứu giao ... triển,do tài liệu phương pháp đo lường hạn chế Dựa việc nghiên cứu tiêu chuẩn ITU-T, ETSI, MSF, đồ án giới thiệu tổng quan chuyển mạch mềm phương pháp đo lường chuyển mạch mềm Nội dung đồ án ... I: Tổng quan mạng hệ sau công nghệ chuyển mạch mềm - Chương II: Giới thiệu giao thức chuyển mạch mềm - Chương III: Đo lường số giao thức chuyển mạch mềm - Chương IV: Giới thiệu số thiết bị đo...
 • 13
 • 250
 • 0

Tài liệu Tổng quan về chuyển mạch mềm và giải pháp của ALCATEL, chương 2 pptx

Tài liệu Tổng quan về chuyển mạch mềm và giải pháp của ALCATEL, chương 2 pptx
... Các thành phần NGN Mối tương quan cấu trúc phân lớp chức thành phần NGN mô tả hình 1 .2 Lớp ứng dụng / dịch vụ Lớp điều khiển Thiết bị chuyển mạch mềm Lớp chuyển mạch AGW TGW WGW Mạng truy cập ... bao kết nối đến tổng đài chuyển mạch PSTN khác giao tiếp V5 .2 thông qua cổng truy nhập Tuy nhiên, NGN, cổng truy nhập điều khiển từ Softswitch qua giao thức MGCP hay Megaco/H .24 8 Lúc này, lưu ... chủ ứng dụng Điều khiển truyền thông Cổng báo hiệu H .24 8 H .24 8 PBX Cổng truy nhập H .24 8 IP/XX Network PSTN Cổng truyền thông Cổng truy nhập H .24 8 Cổng truy nhập Hình 1.3: Các thành phần NGN Mô...
 • 10
 • 211
 • 0

Tài liệu Tổng quan về chuyển mạch mềm và giải pháp của ALCATEL, chương 4 ppt

Tài liệu Tổng quan về chuyển mạch mềm và giải pháp của ALCATEL, chương 4 ppt
... Các tổng đài chuyển mạch nội hạt sử dụng kỹ thuật chuyển mạch kênh Trong cấu chuyển mạch, thông tin thoại tồn dạng dòng 64Kbps, cổng vào chuyển mạch, dòng số 64K dồn/ tách kênh theo thời gian vào ... giám tham gia vào thị trường lớn Cũng có vài nhà cung cấp thử tham gia thị trường cấp cấp với chuyển mạch kênh cách thiết lập tổng đài chuyển mạch để phục vụ vài thành phố Chuyển mạch phân chia ... cấp thông qua tổng đài nội hạt theo công nghệ chuyển mạch kênh, đơn giản chẳng có giải pháp khác Chính điều cản trở phát triển dịch vụ, nguyên nhân sau đây:  Giá thành chuyển mạch tổng đài nội...
 • 6
 • 171
 • 0

Tài liệu Tổng quan về chuyển mạch mềm và giải pháp của ALCATEL, chương 5 docx

Tài liệu Tổng quan về chuyển mạch mềm và giải pháp của ALCATEL, chương 5 docx
... lý chuyển mạch kênh Hay nói cách khác, phần mềm sử dụng tổng đài nội hạt phụ thuộc vào phần cứng tổng đài Điều gây khó khăn cho việc tích hợp mạng PSTN mạng chuyển mạch gói xây dựng NGN Giải pháp ... chuyển mạch mềm Hay chuyển mạch mềm thiết bị thực việc xử lý gọi mạng NGN Việc phân tách chức điều khiển gọi dịch vụ từ mạng truyền tải nằm phía giải pháp cho mạng dựa chuyển mạch mềm Hỗ trợ giao ... Công nghệ chuyển mạch mềm cho phép kết nối Internet, mạng vô tuyến, mạng cáp mạng điện thoại truyền thống Hình 2.2 giới thiệu hội tụ mạng đạt nhờ sử dụng chuyển mạch mềm Chuyển mạch mềm cho phép...
 • 5
 • 201
 • 0

Tài liệu Tổng quan về chuyển mạch mềm và giải pháp của ALCATEL, chương 6 pdf

Tài liệu Tổng quan về chuyển mạch mềm và giải pháp của ALCATEL, chương 6 pdf
... giúp giải thiếu sót chuyển mạch tổng đài nội hạt truyền thống Thực chất khái niệm chuyển mạch mềm phần mềm thực chức xử lý gọi hệ thống chuyển mạch có khả chuyển tải nhiều loại ... ngữ chuyển mạch mềm chức chuyển mạch vật lý thực cổng phương tiện (MG), xử lý gọi chức điều khiển cổng phương tiện (MGC) Việc tách hai chức giải pháp tốt vì:  Cho phép có giải pháp phần mềm ... tới mạng NGN hoàn toàn MGC sử dụng chuyển mạch mềm thay tổng đài nội hạt (cấp 5) Khi chuyển mạch mềm không thiết lập giải phóng gọi mà thực chức phức tạp khác tổng đài cấp ...
 • 9
 • 170
 • 1

Tài liệu Tổng quan về chuyển mạch mềm và giải pháp của ALCATEL, chương 7 ppt

Tài liệu Tổng quan về chuyển mạch mềm và giải pháp của ALCATEL, chương 7 ppt
... sánh chuyển mạch mềm với chuyển mạch kênh 2.5.1 Đặc tính chuyển mạch Mạng chuyển mạch kênh truyền thống minh hoạ đơn giản sau: Phone Phone Phone Switch Phone Phone Phone Hình 2.4: Chuyển mạch ... (chỉ vài phút) 2.5.2 Cấu trúc hai mạng có khác biệt Hình 2.6: Cấu trúc chuyển mạch mềm Hình 2 .7: Cấu trúc chuyển mạch kênh Nhận xét: Cả dạng chuyển mạch sử dụng phương pháp ghép kênh trước thực chuyển ... thực chuyển mạch Như hình vẽ ta thấy rõ chuyển mạch mềm thành phần hệ thống chuyển mạch module riêng biệt nhau, phần mềm xử lý điều khiển gọi không phụ thuộc vào phần cứng chuyển mạch vật lý...
 • 7
 • 196
 • 2

Tài liệu Tổng quan về chuyển mạch mềm và giải pháp của ALCATEL, chương 8 pdf

Tài liệu Tổng quan về chuyển mạch mềm và giải pháp của ALCATEL, chương 8 pdf
... Hình 2.10: Lưu đồ xử lý gọi chuyển mạch mềm Cả cách thức thực gọi (chuyển mạch mềm hay chuyển mạch kênh) phải thiết lập kết nối trước thực đàm thoại Trong chuyển mạch kênh, kênh báo hiệu kênh ... CBK Gác máy RLG Hình 2.9: Lưu đồ xử lý gọi chuyển mạch kênh 2.5.3.2 Cuộc gọi chuyển mạch mềm (1) Khi có thuê bao nhấc máy (thuộc PSTN) chuẩn bị thực gọi tổng đài nội hạt quản lý thuê bao nhận biết ... PRI Gateway  Ứng dụng tổng đài chuyển tiếp chuyển mạch gói (packet tandem)  Ứng dụng tổng đài nội hạt 2.6.1 Ứng dụng làm SS7 PRI Gateway (giảm tải Internet) Ứng dụng nhằm vào nhà khai thác dịch...
 • 9
 • 160
 • 2

Tài liệu Tổng quan về chuyển mạch mềm và giải pháp của ALCATEL, chương 9 doc

Tài liệu Tổng quan về chuyển mạch mềm và giải pháp của ALCATEL, chương 9 doc
... Tandem Tất nhiên có giải pháp cho vấn đề Softswitch giải pháp Trong hình 2.12 phía bên phải cho thấy softswitch với MG thay chức tổng đài chuyển tiếp chuyển mạch kênh trước đây, tổng đài nội hạt ... lại buổi đêm) - Nếu có nhiều tổng đài chuyển tiếp mạng, tổng đài lại nối với nhóm tổng đài nội hạt, gọi chuyển qua nhiều tổng đài chuyển tiếp để đến nơi lưu giữ tài nguyên mạng (như trường hợp ... mạng lớn nhu cầu thực tế cho tổng đài chuyển tiếp Ví dụ, tổng đài nội hạt thêm vào mạng lưới, phải xây dựng nhóm trung kế từ tổng đài tới tổng đài chuyển tiếp tới số tổng đài nội hạt khác - Các...
 • 7
 • 163
 • 1

Tài liệu Tổng quan về chuyển mạch mềm và giải pháp của ALCATEL, chương 10 docx

Tài liệu Tổng quan về chuyển mạch mềm và giải pháp của ALCATEL, chương 10 docx
... thích hợp API Điều có nghĩa mặt tạo vùng vận hành bảo dưỡng 3.2 Các thành phần chuyển mạch mềm Thành phần chuyển mạch mềm điều khiển thiết bị Media Gateway Controller (MGC) Bên cạnh có thành phần ... điều khiển cổng phương tiện (MGC) MGC đơn vị chức chuyển mạch mềm, thường gọi Call Agent hay điều khiển cổng (Gateway Controller), hay chuyển mạch mềm Hình trình bày kết nối MGC với thành phần khác ... phần thể hình sau: Hình 3.2: Các thành phần chuyển mạch mềm Một Media Gateway Controller quản lý nhiều Media Gateway Hình minh hoạ MGC quản lý MG Media Gateway nối đến nhiều loại mạng khác...
 • 6
 • 210
 • 0

Tài liệu Tổng quan về chuyển mạch mềm và giải pháp của ALCATEL, chương 11 doc

Tài liệu Tổng quan về chuyển mạch mềm và giải pháp của ALCATEL, chương 11 doc
... 3.2.2 Cổng báo hiệu (SG) SG thực chức cầu nối mạng báo hiệu SS7 nút quản lý chuyển mạch mềm mạng IP SG làm cho chuyển mạch mềm giống nút SS7 mạng báo hiệu SS7 Nhiệm vụ SG xử lý thông tin báo hiệu ... rộng vài giao diện T1/E1 với mạng TDM - Mật độ khoảng 120 cổng - Sử dụng bus H .110 để đảm bảo tính linh động cho hệ thống nội 3.2.4 Máy chủ phương tiện (MS) MS thành phần tuỳ chọn chuyển mạch mềm, ... Gatekeeper cung cấp dịch vụ định tuyến gọi (và chuyển dịch sang dạng số) cho đầu cuối H.323 Gatekeeper điều khiển tính cước quản lý băng thông cho chuyển mạch mềm VPN - Dịch vụ thiết lập mạng riêng...
 • 11
 • 175
 • 0

Tài liệu Tổng quan về chuyển mạch mềm và giải pháp của ALCATEL, chương 12 docx

Tài liệu Tổng quan về chuyển mạch mềm và giải pháp của ALCATEL, chương 12 docx
... định nghĩa dịch vụ truyền thông đa phương tiện sở mạng chuyển mạch gói H.323 phần họ Phiên đưa vào năm 1996 phiên gần (version 4) ban hành vào 7/2001 Phiên hỗ trợ H.245 TCP, Q.931 TCP RAS UDP Các ... Hình 4.1: Phân loại giao thức báo hiệu chuyển mạch mềm Các giao thức phân thành hai loại: - Giao thức ngang cấp: H323, SIP - Giao thức chủ tớ: ... Gateway - Một Gateway phải hỗ trợ giao thức hoạt động mạng H.323 mạng sử dụng chuyển mạch kênh (SCNSwitched Circuit Network) - Về phía H.323, Gateway phải hỗ trợ báo hiệu điều khiển H.245 cho trình...
 • 8
 • 193
 • 1

Tài liệu Tổng quan về chuyển mạch ppt

Tài liệu Tổng quan về chuyển mạch ppt
... chuyển mạch quang-điều khiển quang) Hình 1-11 Sự phát triển hệ thống chuyển mạch Switching Engineering Page 18 Phương thức chuyển mạch ! ! ! ! ! ! Chuyển Chuyển Chuyển Chuyển Chuyển Chuyển mạch mạch ... node chuyển mạch cho thông tin liệu ! ! Lý do: Nhu cầu sử dụng thông tin liệu phát triển mạnh, dẫn đến phân biệt mạng chuyển mạch kênh dự liệu Chuyển mạch gói Frame Relay Hình 1-8 Chuyển mạch liệu ... 17 Chuyển mạch quang ! ! Phục vụ cho trao đổi thông tin tốc độ cao (hàng Gbits/s) Hướng tới mạng toàn quang (chuyển mạch điện tử - điều khiển điện tử " chuyển mạch quang-điều khiển điện tử " chuyển...
 • 28
 • 171
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổng quan về chuyển mạchtổng quan về chuyển mạch mềmtổng quan về chuyên mạch góichuyển mạch chùm quangmạng chuyển mạch chùm quangmạng chuyển mạch chùm quang obstổng quan về mạng truy nhập quangchuyển mạch chùm quang obstổng quan về chuyển giátổng quan về bo mạch chủtổng quan về bưu điện tỉnh quảng ninhbáo cáo tổng hợp tổng quan về công ty tnhh quảng cáo trường hảiphần thứ hai tổng quan về chuyên đề thực tậptổng quan về vi mạch số lập trình đượctổng quan về tích hợp ip quangBi kip giai he phuong trinh bang casio nguyen the lucSKKN: Một số phương pháp giải các bài toán quang hình học lớp 9tổng hợp các kỹ năng giải toán bằng máy tính casioCONG PHA BAI TOAN OXI HOA KHUTăng cường thu hút đầu tư nước ngoài từ Nhật Bản của tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ))leader market 2 inter downBO CAU HOI TRAC NGHIEM ON TAP SINHNâng cao chất lượng cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Bắc Ninh (LV thạc sĩ))Kiểm toán gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ))LY THUYET VAT LY 12 TOAN TAP CO DAP ANKI THUAT GIAI NHANH BAI TOAN HOA HOC CO GIAI CHI TIETHàm lượng oxi trong dầu mỏ12Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi tại trường mầm non Nga ThiệnMỘT SỐ BI ỆN PH ÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC B ẢO VỆ MÔ I TRƯỜNG TRONG TRƯỜNG MẦM NON NGA LĨNHMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON NGA ĐIỀNNHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI LUẬT dân sự 2015 (p2)đề thi đại học cao đẳng 2002 2016 file wordMỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA THANHMột số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi tại trường mầm non Nga LĩnhEssentials of investments 9e by BODIE KANE and MARCUS
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập