Bảng dữ liệu an toàn hóa chất của Mực in SB Series

Tài liệu Mẫu Phiếu An Toàn Hóa Chất ppt

Tài liệu Mẫu Phiếu An Toàn Hóa Chất ppt
... phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi, khí) Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống nuốt nhầm hóa chất) Lưu ý bác sĩ điều trị (nếu có) Trang 1/4 PHỤ LỤC - MẪU PHIẾU AN TOÀN HOÁ CHẤT Ban hành ... - MẪU PHIẾU AN TOÀN HOÁ CHẤT Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2006/TT-BCN ngày 22 tháng 12 năm 2006 Bộ Công nghiệp Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo Lưu ý người đọc: Những thông tin phiếu an toàn ... không khí) Độ hòa tan nước Giới hạn nồng độ cháy, nổ (% hỗn hợp với không khí) Độ PH Tỷ lệ hoá Khối lượng riêng (kg/m3) Các tính chất khác có PHỤ LỤC - MẪU PHIẾU AN TOÀN HOÁ CHẤT Ban hành kèm theo...
 • 10
 • 755
 • 4

Xây dựng giải pháp triển khai mã hóa truyền dữ liệu an toàn và bảo mật hệ thống thông tin

Xây dựng giải pháp triển khai mã hóa truyền dữ liệu an toàn và bảo mật hệ thống thông tin
... Đảm bảo liệu lưu an toàn Đảm bảo liệu lưu hóa, người quản trị hệ thống cao giải Công việc lưu hệ thống thực thường xuyên II Giải pháp hóa liệu Giải pháp hóa liệu cho tệp tin hệ thống ... chung mật cho nhiều tài khoản I.4 Khôi phục hệ thống Ngắt kết nối Internet khỏi hệ thống hóa /Giải liệu Backup hệ thống Đảm bảo liệu Backup an toàn I.4 Sao lưu hệ thống Không lưu trữ toàn liệu ... Phân tích Hệ thống II Giải pháp hóa liệu III .Giải pháp chống rò rỉ liệu IV.Thảo luận V Tài liệu tham khảo Quy trình công vào hệ thống Tìm kiếm thông tin Dò quét lỗ hổng Khai thác Leo thang đặc...
 • 20
 • 174
 • 0

Hướng dẫn an toàn hóa chất 2

Hướng dẫn an toàn hóa chất 2
... tác nhân gây ung th nh ung th bàng quang + Gây d da ng da n u b d ng ti p xúc nh+ng l n sau dù m c r t th p c ng gây ng a, ban - Bi n pháp an toàn a - An toàn hoá ch t - Xem ch d*n chung; - V ... da - Bi n pháp an toàn a - An toàn hoá ch t - Gi ng nh n-butyl alcohol b - C p c u t i ch - C u ho : T ng t$ n- butyl alcohol - C u n n nhân: T ng t$ n- butyl alcohol 2- Butaxy Ethanol - Tên khác ... u l n gây kích thích da m n tính + Các ch t mang tính kích thích th rõ ng gây t n th ng ph i nh ng v i nhôm nitrate ch a - Bi n pháp an toàn a - An toàn hoá ch t - Xem ch d*n chung; - Tránh nhôm...
 • 16
 • 595
 • 7

Hướng dẫn an toàn hóa chất 3

Hướng dẫn an toàn hóa chất 3
... h i m n: + Gây t n th ng gan, làm da n i ban, s n ng a + Nh ng ch t có tính kích thíc th rõ ng gây tác h i cho ph i nhng v i Bromform cha - Bi n pháp an toàn a - An toàn hoá ch t - Xem ch d n ... ung th gan + ã có b ng ch ng Carbon Tetrachloride có th gây t n th + Ti p xúc th ng xuyên gây t n th ng thai nhi ng nghi m tr ng gan, th n; da d y, n t da - Bi n pháp an toàn a - An toàn hoá ... Carbon Dioxide 5000 - 20000ppm có th m t th'ng b ng ki!m toan c(a c th (gây "Acidosis") nh h"ng n chuy n hoá canxi - Bi n pháp an toàn a - An toàn hoá ch t - Xem ch d n chung; - B o qu n tránh Carbon...
 • 31
 • 458
 • 8

Hướng dẫn an toàn hóa chất 4

Hướng dẫn an toàn hóa chất 4
... h i m n: + ng tích lu' gan c quan khác làm c quan ó b t n th tóc làm cho da tóc có màu xanh + Gây s m i, gây c m giác có v kim lo i, gây d - Bi n pháp an toàn a - An toàn hoá ch t - Xem ch d ... ng v t + Gây t n th + Tác h i ng gan, th n c quan t o huy t n ch c n ng não th*n kinh + Gây r i lo n th giác: nhìn ôi, nhìn m - Bi n pháp an toàn a - An toàn hoá ch t - Xem ch d n chung; - ... an toàn a - An toàn hoá ch t - Xem ch d n chung; - Tránh ti p xúc v i khí Axetylene phòng ng a kh n ng sinh khí Hydrô d! cháy - Tránh ti p xúc v i ch t oxy hoá nh Perchlorate, Peroxide, Permangannate,...
 • 36
 • 395
 • 9

Hướng dẫn an toàn hóa chất 1

Hướng dẫn an toàn hóa chất 1
... ti p xúc v i antimony lactate có th x y s thay i phim X quang ng c, nhng hi n cha th k t lu n antimony lactate, c n nghiên c u thêm - Bi n pháp an toàn - Xem ch- d n chung; a - An toàn hoá ch ... xúc + Ti p xúc th %ng xuyên lâu dài có s thay antimony không c n nghiên c u thêm i phim X quang l,ng ng c, nhng có ph i - Bi n pháp an toàn a - An toàn hoá ch t - Xem ch- d n chung; -C m ti p ... h i cho ph i, nhng v i antimony pentachloride cha rõ - Bi n pháp an toàn a - An toàn hoá ch t Xem ch- d n chung Tránh ti p xúc v i ch t h u c ho c v t li u cháy c nh: g1, giáy, d u v.v b - C...
 • 27
 • 438
 • 8

Phiếu an toàn hóa chất

Phiếu an toàn hóa chất
... Những thông tin Phiếu an toàn hoá chất biên soạn dựa kiến thức hợp lệ hoá chất nguy hiểm phải sử dụng để thực biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn Hoá chất nguy hiểm Phiếu có tính chất nguy hiểm ... dùng cát để ngăn chặn chất lỏng lan rộng PHẦN VII SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN Biện pháp, điều kiện cần áp dụng sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm lưu ý đến việc vận chuyển hóa chất, phải đóng gói ... da bị tổn thương với nước xà phòng, cởi bỏ quần áo bị dính hóa chất Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi, khí): di chuyển nơi có không khí lành,...
 • 5
 • 1,540
 • 8

Phiếu an toàn hóa chất

Phiếu an toàn hóa chất
... lệ hoá chất nguy hiểm phải sử dụng để thực biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn Phiếu an toàn hoá chất xây dựng dựa Luật Hoá chất Nghị định 108/2008/NĐ-CP Hoá chất nguy hiểm Phiếu có tính chất nguy ... biên soạn Phiếu: 01/02/2011 Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo : Công ty TNHH Hóa Chất Gia Linh Lưu ý người đọc: Những thông tin Phiếu an toàn hoá chất biên ... HỦY HÓA CHẤT Thông tin quy định tiêu hủy (thông tin luật pháp) - Xử lí, tái chế rác thải theo luật định địa phương, quôc gia Tiêu huỷ thùng chứa, chất lại không sử dụng Xếp loại nguy hiểm chất...
 • 8
 • 743
 • 3

Mẫu phiếu an toàn hóa chất xylene

Mẫu phiếu an toàn hóa chất xylene
... lệ hoá chất nguy hiểm phải sử dụng để thực biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn Phiếu an toàn hoá chất xây dựng dựa Luật Hoá chất Nghị định 108/2008/NĐ-CP Hoá chất nguy hiểm Phiếu có tính chất nguy ... biên soạn Phiếu: 01/02/2011 Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo : Công ty TNHH Hóa Chất Gia Linh Lưu ý người đọc: Những thông tin Phiếu an toàn hoá chất biên ... báo hoá chất - Phần Thành phần TSCA EC Japan Australia Xylene Có Có Có Có Tình trạng khai báo hoá chất - Phần Canada-Thành phần NDSL DSL Korea Phil Xylene Có Có Không Có Quy định Liên bang, Quốc...
 • 7
 • 868
 • 7

DANH MỤC TẠM THỜI CÁC HOÁ CHẤT XÂY DỰNG PHIẾU AN TOÀN HOÁ CHẤT

DANH MỤC TẠM THỜI CÁC HOÁ CHẤT XÂY DỰNG PHIẾU AN TOÀN HOÁ CHẤT
... xyanua oxit xyanua phức 2837 Fulminat, xyanat thioxyanat 2838 Borat; peroxoborat (perborat) 2840 Muối axit oxometalic axit perxometalic 2841 - Manganit, manganat permanganat: - Kali permanganat ... Trichlorofluoromethane 2903 41 - Dichlorodifluoromethane 2903 42 - Trichlorotrifluoroethanes 2903 43 - Dichlorotetrafluorethanes chloropentafluoroethane 2903 44 - Bromochlorodiflouromethane, bromotrifluoromethane ... nghèo tới U 235 hợp chất nó; thori hợp chất nó; hợp kim, chất tán xạ (kể gốm 2844 30 kim loại), sản phẩm gốm kim loại chất hỗn hợp chứa uran làm nghèo tới U235, thori hay hợp chất sản phẩm Dẫn...
 • 4
 • 561
 • 2

5 cách sao lưu dữ liệu an toàn

5 cách sao lưu dữ liệu an toàn
... với đĩa cứng gắn Từ đó, bạn lưu liệu cần thiết từ đĩa cứng hành vào đĩa cứng để đảm bảo an toàn không liệu Ở mức độ lưu liệu an toàn hơn, sử dụng công nghệ RAID (Redundant Array of Independent Disks), ... Theo đó, toàn liệu lưu hai đĩa cứng giống hệt Trong hệ thống máy tính, bạn nhìn thấy đĩa mà Khi đĩa gặp trục trặc hư hỏng đĩa tiếp tục hoạt động bình thường Lưu trữ trực tuyến Các dịch vụ lưu trữ ... lưu trữ trực tuyến đem lại cách lưu hiệu cho tất máy tính có kết nối Internet Chi phí đầu tư cho hình thức lưu chấp nhận được, bạn phải tốn phí kết nối Internet trả phí lưu trữ trực tuyến dùng dịch...
 • 2
 • 312
 • 1

An toàn hóa chất, cháy nổ và điện

An toàn hóa chất, cháy nổ và điện
... NaHCO3 trung hòa axit hóa ch t n mòn 112 Cát ( r c lên ki m b B t gi t không cháy Khi làm ) hóa ch t quan tr ng c n ph i th c hi n vi c sau ây: Thông báo n chuyên viên an toàn ch u trách nhi m ... thoát n u vi c ó an toàn B o m có thi t b c n thi t d n d p ng Khí nén khí hóa l ng Thông tin liên quan n l u gi khí nén khí hóa l ng có b ng 14 B ng 14 L u gi khí nén khí hóa l ng BÌNH CH A ... KHÔNG DÙNG CHO Cháy i n, cháy dung d ch d cháy kim lo i nóng ch y Kim lo i ki m, gi y Bình ch a cháy Carbon dioxide (CO2) B t khô L a i n, khí dung d ch d cháy Dung d ch khí d cháy, kim lo i...
 • 10
 • 352
 • 6

BÁO CÁO : NGHIÊN CỨU Ơ SỞ KHOA HỌC CHO VIỆC XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VỀ AN TOÀN HÓA CHẤT CHO MỘT SỐ DOANH NGHIỆP HÓA CHẤT pot

BÁO CÁO : NGHIÊN CỨU Ơ SỞ KHOA HỌC CHO VIỆC XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VỀ AN TOÀN HÓA CHẤT CHO MỘT SỐ DOANH NGHIỆP HÓA CHẤT pot
... Thi gian i tng tham gia An ton hoỏ cht v ph bin cỏc Thỏng 2/2007 Doanh bn v phỏp quy cho cỏc doanh nghip v cỏc nghip thuc VINACHEM nh qun lý An ton hoỏ cht cho cỏc doanh Thỏng 12/2007 Doanh nghip ... cht v an ton hoỏ cht 39 1.4 C s khoa hc cho vic xõy dng giỏo trỡnh o to v an ton hoỏ cht v t chc o to v an ton hoỏ cht 41 PHN 2: GIO TRèNH O TO V AN TON HO CHT CHO CC DOANH NGHIP ... kờ iu tra ca c quan y t, qun lý v sinh v an ton lao ng cho thy cỏc doanh nghip hoỏ cht cũn tn ti nhng ln nh quy phm an ton hnh, ni quy an ton lao ng, phũng chỏy - cha chỏy, trang b bo h lao ng...
 • 125
 • 347
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phiếu an toàn hóa chất của naohtài liệu huấn luyện an toàn hóa chấtđọc và hiểu những chỉ dẫn trên nhãn trên phiếu an toàn hoá chất và các tài liệu đựơc cấp kèm theo hoá chất các thiết bị liên quan và phương tiện bảo vệ cá nhânmẫu phiếu an toàn hóa chấtcách sao lưu dữ liệu an toànan toàn hóa chất phòng thí nghiệmquản lý an toàn hóa chấtan toàn hóa chất trong phòng thí nghiệmgiáo trình kỹ thuật an toàn hóa chấtkỹ thuật an toàn hóa chấtphieu an toan hoa chatsử dụng an toàn hóa chấttrung tâm an toàn hóa chất và bảo vệ môi trườnghướng dẫn sử dụng an toàn hóa chấthuấn luyện an toàn hóa chấtĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC LÀM VIỆC CỦA LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - NGỤ Ý CHO ĐÀO TẠO NGHỀĐỀ TÀI KHỐI LỚP HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT QUẢNG NGÃIĐề tài THIẾT KẾ HỆ THỐNG LY HỢP CHO XE TẢI 8 TẤNĐề tài “Nghiên cứu nguyên công mài, thiết kế dụng cụ mài khôn”Đề tài Báo cáo tài chính công ty tư vấn xây dựng Long BiênHoàn thiện công tác đào tạo đội ngũ lao động trực tiếp tại công ty TNHH Nippon Konpo Việt Nam (LV thạc sĩ))Đề tài cấp Bộ Nghiên cứu bổ sung cơ sở lý thuyết và xây dựng luận cứ cho một số nội dung của quy hoạch các khu công nghệ caoĐề tài Công nghệ sản xuất PenicillinĐề tài Công nghệ sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ lá lục bình, lá buông, bẹ chuối, lá dừaĐào tạo nghề cho người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Hà Nội (LV thạc sĩ))Đề tài Đánh giá kết quả điều trị dọa sẩy thai trong 3 tháng đầu thai nghén tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2009Đề tài Dây chuyền tiêu chuẩn thiết bị kiểm địnhĐề tài Điều khiển giám sát mô hình sản xuất cà phê bộtĐề tài Điều tra tình hình sử dụng điện và đề xuất các giải pháp tiết kiệm điện cho các hộ gia đình tại TP. Hồ Chí MinhĐỀ TÀI Khảo sát thông số đầu vào tới quá trình phun của vòi phun nhiên liệu”Tổng hợp bài toán cực trị oxyz hay ra đề thiĐề tài khoa học cấp Bộ Nghiên cứu xây dựng một số cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý và điều hành tác nghiệp cho cơ quan Bộ Công thươngĐề tài khoa học cấp Bộ tuyển thầu năm 2006 Những tác động đối với nền kinh tế Việt Nam khi Việt Nam gia nhập WTOĐề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng Nghiên cứu xây dựng chương trình môn học Điện hóa học (Electrochemistry) phục vụ dạy học tăng cường tiếng Anh tại Đại học Đà NẵngĐề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Đà Nẵng từ tài nguyên văn hóa
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập