Bo cau hoi trac nghiem hoa sinh protein

Bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh chương protein

Bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh chương protein
... Bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh - chương protein D Sự phân hủy 44 Sự tự phân đặc trưng cho phân giải phận thành phần chủ yếu mô A Protein B Protein glucid C Glucid lipid D Protein lipidTrắc nghiệm ... Page 49 Bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh - chương protein Câu 14: Đơn vị hoạt độ enzym UI, lượng enzym có khả xúc tác làm chuyển hóa được………… sau phút điều kiện tiêu chuẩn :Trắc nghiệm hoá sinh Nguyễn ... : A Đậu tương & mô não B Đậu tương hoocmôn sinh trưởng C Đậu tương mô D.Tất sai Trắc nghiệm hoá sinh Page 21 Bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh - chương protein Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 21 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn...
 • 88
 • 301
 • 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh có đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh có đáp án
... Tinh bột khả bị thuỷ phân amylase bazo đặc nóng 36.Chọn câu phát biểu đúng: A Nhiệt độ hồ hóa tăng thêm vào môi trƣờng chất khả điện ly cao B Chất nhũ hóa làm tăng độ tinh bột hồ hóaTrắc nghiệm ... đồng phân: a Ligase b Transferase c Isomerase d Lyase Đáp án: C Câu 9: Theo kiểu phản ứng, enzim loại: a b c d Đáp án: D Câu 10: “……… enzim protein kết hợp với phân tử kim loại tạo thành phức ... đối d Đặc hiệu tƣơng đối Đáp án: B Câu 14: Đơn vị hoạt độ enzym UI, lƣợng enzym khả xúc tác làm chuyển hóa đƣợc………… sau phút điều kiện tiêu chuẩn :Trắc nghiệm hoá sinh Nguyễn Văn Khiêm 0974362995...
 • 88
 • 409
 • 2

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HOÁ SINH HAY NHẤT 2016

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HOÁ SINH HAY NHẤT 2016
... Ảnh hưởng đến tính chất lưu biến thực phẩm Trắc nghiệm hố sinh Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 60 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn D Tất Câu hỏi trắc nghiệm HĨA SINH nhóm Chọn nhận định đúng: A Tất gluxit ... izocitric d axit oxalosucinic Trắc Nghiệm Hóa Sinh : Vitamin 1.Xiancobalamin tên hóa học của: a) Vitamin B1 b) Vitamin H c) Vitamin B12 31 d) Vitamin PPTrắc nghiệm hố sinh Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 ... Tinh bột có khả bị thuỷ phân amylase bazo đặc nóng 36.Chọn câu phát biểu đúng: A Nhiệt độ hồ hóa tăng thêm vào mơi trường chất có khả điện ly cao B Chất nhũ hóa làm tăng độ tinh bột hồ hóaTrắc nghiệm...
 • 38
 • 194
 • 0

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HOÁ SINH

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HOÁ SINH
... Cả câu 57 Quan hệ độ hòa tan khả nhũ tương: Tai lieu chia se tai: wWw.SinhHoc.edu.vn Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 -6drkhiemnguyen@yahoo.com.vn Trắc nghiệm hoá sinh Tai lieu chia se tai: wWw.SinhHoc.edu.vn ... wWw.SinhHoc.edu.vn Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 19 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn Trắc nghiệm hoá sinh Tai lieu chia se tai: wWw.SinhHoc.edu.vn D G0 < 5.43 kj/ gốc ĐA : C 20 Có thể tinh Protein khỏi ... hoocmôn sinh trưởng C Đậu tương mô D.Tất sai Tai lieu chia se tai: wWw.SinhHoc.edu.vn Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 20 drkhiemnguyen@yahoo.com.vn Trắc nghiệm hoá sinh Tai lieu chia se tai: wWw.SinhHoc.edu.vn...
 • 87
 • 75
 • 0

Bộ câu hỏi trắc nghiệm vi sinh vật

Bộ câu hỏi trắc nghiệm vi sinh vật
... nuôI cấy VK môI trường nhân tạo Câu 20: Chỉ điểm sai kháng sinh Kháng sinh chất ức chế giết chết VK Kháng sinh để phòng bệnh cho bệnh VR Kháng sinh độc cho thể Kháng sinh dùng để điều trị bệnh nhiễm ... trùng Hiện VK kháng lại với tỷ lệ cao với nhiều kháng sinh Câu 21: Kể tên chế tác dụng kháng sinh Câu 22: Kể tên chế kháng thuốc VK Câu 23: Chọn câu nói sai độc lực Độc lực yếu tố Vk không thay đổi ... Là: Fuonzalidac Câu 49: Chọn ý sai virut vi m não nhật Lây bệnh muỗi truyền lây bệnh qua đường hô hấp Có thể phòng chống bệnh vacxin dạng tiêm Virut lưu hành nhật nên tên gọi virut vi m não nhật...
 • 19
 • 8,178
 • 38

Bộ câu hỏi trách nhiệm hóa sinh - Protein

Bộ câu hỏi trách nhiệm hóa sinh - Protein
... câu nhiệt protein 50 Chọn câu sai: Người ta thường kéo sợi protein từ: A Protein thực vật B Protein động vật C Protein sữa D A & C 51 Nguyên liệu ban đầu dùng để kéo sợi thường có hàm lượng protein: ... phá hủy a.8 0-8 20C b.10 0-1 200C c.9 0-9 50C d 6 3-6 50C 95 Ở nhiệt độ enzym lipase vsv bị hoạt tính, hạn chế thủy phân chất béo a 6 3-6 50C b 8 0-8 20C c 750C d.8 5-9 00C 96 Glycopeptit bao gồm protein peptit ... bào vi sinh vật,bảo vệ hữu hiệu thể khỏi xâm nhập : a.Virut b.Vi khuẩn c.Enzim tripsin d.cả a b 4.Colagen chiếm phần trăm lượng protein thể người a.1 0-1 5% b.1 7-2 5% b.2 0-2 5% d.2 3-2 8% Elastin protein...
 • 19
 • 577
 • 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa học thi HK2 lớp 12

Bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa học thi HK2 lớp 12
... loi Cu ỏp ỏn: A Cõu 124 : Chn phỏt biu sai (chng 7/bi 31/chung/mc 1) A Fe l kim loi cú tớnh kh mnh B Fe l nguyờn t kim loi chuyn tip C Trong t nhiờn, st trng thỏi t cỏc mnh thi n thch D Khi tham ... dch CrCl3 0,1M tỏc dng 300 ml dung dch NaOH 0,12M thu c a gam kt ta Giỏ tr a l (chng 7/bi 34/chung/mc 3) A 1,03 gam B 1,236 gam C 0, 412 gam D 4 ,12 gam ỏp ỏn: C Cõu 262: Cho m gam Cr tỏc dng va ... NaOH C Dn khớ CO2 d vo dung dch NaAlO2 D Thờm dung dch HCl d vo dung dch NaAlO2 ỏp ỏn: C Cõu 112: Cho 120 ml dung dch NaOH 7,5M tỏc dng vi 80ml dung dch Al 2(SO4)3 1,25M Nng mol cỏc mui dung dch...
 • 75
 • 2,175
 • 1

câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần acid amin

câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần acid amin
... oxy hóa acid amin gồm: Amin Acid  cetonic Chọn tập hợp đúng: A 1, NH3 B 2, Acid carboxylic C 3, D 4, 25 NH3 vận chuyển thể chủ yếu dạng: A Kết hợp với acid glutamic tạo glutamin B Kết hợp với acid ... hoá chung acid amin là: Khử hydro Khử amin Chọn tập hợp đúng: A 1, 2, 3 Khử carboxyl Trao đổi amin Kết hợp nước B 1, 2, C 2, 3, 54  Amino Butyric Acid (G.A.B.A) là: Sản phẩm khử amin Acid glutamic ... disulfua E Liên kết muối * Câu hỏi sai: 71 Tất acid amin có hoạt tính quang học A Đúng B Sai 72 Trong thiên nhiên thường gặp loại D  acid amin A Đúng B Sai 73 Số đồng phân acid amin = n + 1, n số carbon...
 • 14
 • 7,838
 • 43

câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần enzyme

câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần enzyme
... Cofactor liên kết lõng lẽo với phần protein enzym B Cofactor liên kết chặt chẽ với phần protein enzym C Nhóm ngoại protein tạp, số cấu tạo vitamin D Câu A, C E Câu B, C 54 Trung tâm hoạt động ... thành enzym hoạt động do: A Yếu tố hoạt hóa gắn vào trung tâm hoạt động enzym B Do môi trường phản ứng, tác dụng enzym enzym khác C Do tự phát D Câu A, B E Câu A, B, C 60 Trypsinogen là: Một phức ... hoạt hóa chất ức chế D Nồng độ chất E Các câu 67 pH sau gần pH thích hợp pepsin: A B C D E 10 68 Sulfamid có tác dụng ức chế vi khuẩn do: A Ức chế tổng hợp protein B Làm rối loạn chuyển hóa acid...
 • 10
 • 8,536
 • 31

câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần glucid (phần 1)

câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần glucid (phần 1)
... hợp     mạch nhánh 36 Thoái hóa Glucid (đi từ Glucose) theo đường Hexose Di  điều kiện hiếu khí cho: A ATP B 31 ATP C ATP D ATP E 13 ATP 37 Thoái hóa Glucid (đi từ Glycogen) theo đường ... 121 ATP điều kiện E ATP 38 Thoái hóa Glucid (đi từ Glycogen) theo đường Hexose Di  điều kiện yếm khí cho: A ATP B ATP C 31 ATP D ATP E 121 ATP 39 Thoái hóa Glucid (đi từ Glucose) theo đường ... C từ Aldose đến Cetose E Tất câu sai 52 Trong trình tổng hợp Glucose từ Pyruvat, chuỗi phản ứng sau, giai đoạn không thuận nghịch với trình thoái hóa Glucose: G (1) G6  (2) (3) F6  F1- Di ...
 • 11
 • 11,474
 • 46

câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần glucid (phần 2)

câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần glucid (phần 2)
... 78 Glucid tham gia tạo hình trong: A Acid nucleic B Glycoprotein C Glycolipid D Các câu B, C E Các câu A, B, C 79 Glucid tham gia tạo hình trong thành phần acid nucleic: A Đúng B Sai 80 Ở vi sinh ... nhánh glycogen 97 Enzym tiêu hoá chất glucid gồm: A Disaccarase B Amylose 1-6 transglucosidase C.Amylase D Câu A B E Câu A C 98 Các enzym tiêu hoá chất glucid thể người gồm: A Amylase, saccarase, ... Ung thư E Tất câu 70 Uống thuốc ngủ đồng thời uống rượu dẫn đến hậu quả: A Giảm tác dụng thuốc B Tăng tác dụng thuốc C Không có ảnh hưởng lẫn D Có ảnh hưởng số thuốc ngủ E Tất câu sai 71 Công...
 • 8
 • 6,158
 • 170

câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần lipid

câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần lipid
... ca lipid cọ acid bẹo , al col v mäüt säú thnh pháưn khạc âỉåüc phán vo loải : A Lipid thưn B Phospholipid C Lipid tảp D Steroid E Lipoprotein 11 Nhỉỵng cháút sau âáy l lipid thưn : A Phospholipid ... sau âáy l lipid tảp : A Cerebrosid, triglycerid, sterid B.Cerid, phosphoglycerid, glycolipid C Glycerid, sterid, glycolipid D.Cererosid, glycolipid, sphingolipid E sterid, cerid, sphingolipid 13 ... lipid thưn : A Phosphoglycerid B Sphingolipid C Glycolipid D Lipoprotein E Sterid 31 Cháút no l lipid tảp : A Triglycerid B Diglycerid C Cerid D Sterid E Glycolipid 32 NhỉỵngCoenzym no sau tham gia...
 • 9
 • 6,036
 • 207

câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần vitamin

câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần vitamin
... xương: A Vitamin D B Vitamin nhóm B D Vitamin C C Vitamin tan dầu E Vitamin B6 27 Vitamin có vai trò chống oxy hoá: A Vitamin B1 B Vitamin B2 C Vitamin B5 D Vitamin B12 E Vitamin C Vitamin E ... coenzyme C Câu A đúng, câu B sai D Câu A sai, câu B E Câu A B 25 Vitamin sau có vai trò bảo vệ thượng bì: A Vitamin C B Vitamin A D Vitamin B12 C Vitamin B1 E Vitamin K 26 Vitamin có vai trò tác ... triển, sinh sản, tiết dịch nhầy, chống nhiễm trùng A Vitamin D B Vitamin K D Vitamin A E Vitamin C 34 Vitamin có vai trò chống oxy hoá: C Vitamin F A Biotin B Vitamin E, Vitamin C D Vitamin D C Vitamin...
 • 5
 • 7,260
 • 173

Xem thêm

Từ khóa: bo cau hoi trac nghiem hoa sinh co dap anđáp án bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa sinhcau hoi trac nghiem hoa sinh proteinbộ câu hổi trắc nghiệm hóa sinh phần vitamincâu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần proteincâu hỏi trắc nghiệm hóa sinhcâu hỏi trắc nghiệm hóa sinh đại cươngngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa sinhcâu hỏi trắc nghiệm hóa sinh có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm hóa sinh họccâu hỏi trắc nghiệm hóa sinh thực phẩmcâu hỏi trắc nghiệm hóa sinh y họcdap an cau hoi trac nghiem hoa sinh phan enzymecâu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần glucid phần 1câu hoi trac nghiem hoa sinh phan acid nucleicOrder of adjectivesĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỂ TÀI DÙNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN VÀ PHƯƠNG PHÁP VIRTUAL CRACK CLOSURE TECHNIQUE (VCCT) THÔNG QUA PHẦN MỀM ANSYS ĐỂ TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG PHÁ HỦY CỦA MỘT KẾT CẤU HAI VẬT LIỆUtrắc nghiệm sinh 10 có đáp ánChương trình “sinh viên năng động 4 0Một số kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục ở trường Mầm nonĐạo đức doanh nhân việt nam hiện naygiáo án dạy học tích hợp môn Địa Lí năm học: 2016 2017 : Tiết 25 Bài 23: VỊ TRÍ GIỚI HẠN HÌNH DẠNG LÃNH THỔ VIỆT NAMNHỮNG YẾU TỐ TÂM LÝ XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN TƯ TƯỞNG, VĂN HÓA LÃNH ĐẠO VIỆT NAMKế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Phát triển kỹ thuật TMDNghiên cứu môi trường tái sinh cây dừa cạn (Catharanthus roseus (L.) G. Don) phục vụ chuyển gen (LV thạc sĩ)Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu Cty CP XD VT TM Đại DươngĐánh giá một số dòng chè Shan tại Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu kỹ thuật LSB và kết hợp thuật toán RSA để giấu tin trong ảnh (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng nữ cán bộ quản lý trường tiểu học huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái trong bối cảnh đổi mới giáo dục (LV thạc sĩ)Doanh nhân cổ vũ tinh thần cộng đồngDoanh nhân việt nam họ là aiTest your vocabulary 3 (intermediate FCE)Tích hợp giáo dục dân số kế hoạch hóa gia đình vào giảng dạy kiến thức (LV tốt nghiệp)So sanh van hoa dong tayMỘT SỐ BIỆN PHÁP LỒNG GHÉP NỘI DUNG GIÁO DỤC DINH DƯỠNG VÀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO TRẺ 45 TUỔI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập