on tap toan lop 4 qua 18 dang và 9 de thi

On Tap toan lop 4+5 (HSG)

On Tap toan lop 4+5 (HSG)
... nc l bao nhiờu ? Bi 15) Mt on tu i qua mt chic cu di 450 m mt 45 giõy v i qua mt ct in mt 15 giõy Tớnh chiu di v tc ca on tu Bi 16) Trờn mt don ng quc l chy song song vi ng tu ho, mt hnh khỏch ... ch mt gi Tớnh quóng song AB ? Bi 4) Lỳc gio 30 phỳt nt ụ tụ hnh t A vi tc 60 km/ h v phi i ti B lỳc 13 gi n 11 gi xe phi dng li sa cha mt 20 phỳt Hi n B dỳng gi quy nh thỡ on ng cũn li xe phi ... chiu cũn cỏch ụ tụ 300m v sau 12 giõy thỡ vt qua mỡnh Em hóy cho bit chiu di ca on tu, bit tc ụ tụ l 42 km/h v tc on tu l 60 km/h Biên soạn: Đặng Văn Nam GV Trờng THCS Trần Hng ĐạoLục Ngạn Bắc...
 • 25
 • 5,095
 • 28

de on tap toan lop 4

de on tap toan lop 4
... 5: Tính cách thuận tiện : x 1 34 x 41 3 x 8182 - 7182 x 41 3 ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 2,547
 • 71

mot so de on tap toan lop 4

mot so de on tap toan lop 4
... Câu 74: Hình sau có cạnh song song nhau? A C B A B C D D Câu 75: Trong hình sau có hai cặp cạnh song song? A Cạnh MN song song với cạnh QP B Cạnh MN song song với cạnh NP C Cạnh MN song song với ... 68 94 không chia hết cho  345 chia hết cho  675 chia hết cho  Câu 1 94: a) A b) A Kết phép tính: 745 96 – 43 285 + 1 346 0 =? 17851 B 44 717 67 × 45 – 57 × 45 =? 45 6 B 567 C 47 471 D 44 771 C 45 0 D 45 7 ... A D B T.tự câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 19 20 C A->3; B- >4 C->2; D->1 48 49 50 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C D C C B C A C D A 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ĐÁP ÁN TRẮC...
 • 26
 • 1,353
 • 8

Ôn tập toán lớp 4

Ôn tập toán lớp 4
... (2009 - 1) x + = 60 24 ( điểm ) Bài 3: (3đ) So sánh phân số cho 1,5 điểm: 13 14 2007 + = (0,25đ) + =1 Ta có: Ta có: 27 27 2008 2008 27 14 + =1 41 4114 14 13 27 > < Nên 27 41 27 41 (0,5đ) 2008 + ... hình vuông là: 90 + - = 90 (m) 0,5đ Cạnh hình vuông là: 0,5đ 90 : = 45 (m) Chiều rộng sân chơi là: 45 - = 40 (m) 0,5đ Chiều dài sân chơi là: 90 - 40 = 50 (m) 0,5đ Diện tích sân chơi là: 50 x 40 = ... đa) ? Bài 4: (4 ) Theo ta có sơ đồ: Số bi Hng: 340 viên Số bi Hà: ? 0,5đ Theo sơ đồ ta có: Tổng số phần là: + = 17 (phần) Số bi Hng là: (0,5đ) 340 : 17 x = 180 (viên) Số bi Hà là: 340 - 180 (1,5đ)...
 • 4
 • 788
 • 8

Ôn tập Toán lớp 4

Ôn tập Toán lớp 4 hè
... sau: 24 480 200 ; ; ; 42 10 840 260 A = 24 ; = 48 0 ; 10 = 200 42 10 840 13 260 200 260 C = 25 ; = 10 ; 24 = 48 0 ; 40 13 42 840 = 25 40 B D = 25 40 ; ; = 24 = 48 0 ; 10 = 42 840 13 24 = 48 0 ; ... 11 Néi dung «n tËp to¸n - Líp 181818 vµ 45 4 545 B 181818 = 45 4 545 Bµi 11: So s¸nh hai ph©n sè A 181818 > 2; 45 4 545 , kÕt ; qu¶ nµo ®óng? C 181818 < 2; 45 4 545 16 22 ; ; ; 18 27 16 22 ; ; ; D 16 ... 17 ; B C 17 64 51 × 64 51 × 64 × = ; 17 64 51 × 51 D GV: Ngun ThÞ Thu HiỊn D 51 × 51 × = ; 17 64 17 × 64 51 17 × 51 × = 17 64 × 64 Néi dung «n tËp to¸n - Líp Bµi 26: TÊt c¶ cã 42 qu¶ t¸o, cam...
 • 10
 • 488
 • 29

on tap toan lop 4

on tap toan lop 4
... (7điểm) 1) Tính (2điểm) : 7251 + 749 □ □ □ □ 25600 – 1 543 ………………………… …………………………… ………………………… …………………………… ………………………… …………………………… ………………………… …………………………… 207 × 45 7 22 548 : 12 ………………………… …………………………… ... ………………………………………………………………………………………… Phần : Ghi dấu x vào trống  ứng với câu trả lời cho tập : 1× = = 4  A 4; 20  C 6; 20  B 5; 20  D 3; 20 3 11 2) Trong phân số ; ; ; phân số tối giản : 10 33 11  A  C 33  B 10  D 22 ... Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 24 m2 = …………… cm2 4m2 8cm2 = …………… cm2 30000cm2 = ………dm2 3075cm2 = …….dm2 …… cm2 7) Mỗi bút giá 1500 đồng , giá 1200 đồng Hỏi mua 24 bút 18 hết tất tiền ? ……………………………………………………………………………………………...
 • 18
 • 329
 • 8

tổng hợp bộ đề ôn tập toán lớp 4 cực hay kèm đáp án

tổng hợp bộ đề ôn tập toán lớp 4 cực hay kèm đáp án
... D 500m Câu 15: Số đo chiều cao học sinh lớp Năm là: 148 cm; 146 cm ; 144 cm ; 142 cm; 140 cm Hỏi trung bình số đo chiều cao cm xăng-ti-mét? A 144 cm B 142 cm II Phần tự luận Tính giá trị biểu ... ……………………………… ĐỀ ƠN TẬP HÈ ( Số ) Mơn : Tốn I Phần trắc nghiệm Câu 1: Một cửa hàng ngày đầu bán 64 gạo, ngày thứ hai bán ngày đầu Hỏi hai ngày bán ki lô gam gạo? A 1 24 kg B 256 kg C 1 240 00 kg D 60000 ... B AB vuông góc AD C AB vuông góc BC D BC vuông góc AD D C Câu 10: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: M N a) MN NP vuông góc  b) MN MQ vuông góc  c) MQ QP vuông góc  d) QP PN không vuông góc...
 • 18
 • 272
 • 1

Đề cương ôn tập toán lớp 4

Đề cương ôn tập toán lớp 4
... CNG ễN TON LP BIấN SON:TRN TH KHANH + : = ..2 + x = 125 84 + 21 54 x 6 84 = 621 54 - 48 750 : 78 = Nn phũng lp hc ca em hỡnh ch nht cú chiu di 8m, chiu rng 5m ngi ta lỏtt ... A 24 m2 B 60 m2 C 8 64 m2 D 744 m2 Số lớn có chữ số mà tổng chữ số 27 là: A 98 765 B 98 730 C 99 900 D 99 999 Trong 10 ngy, trung bỡnh mi ngy ca hng bỏn c 50kg ng Trong ngy u, ca hng bỏn c 42 0kg ... phân số ? A 15 B 20 16 24 S gm triu, chc nghỡn, chc vit l: A 40 20030 B 42 0030 C 7 D C 15 D 12 C 15 24 D 10 24 C 42 00030 D 42 000030 Trong cỏc khong thi gian sau, khong thi gian no di nht? A gi...
 • 14
 • 159
 • 6

Đề cương ôn tập toán lớp 4

Đề cương ôn tập toán lớp 4
... A 11 B 10 Phân số dới phân số ? A 15 B 20 16 24 S gm triu, chc nghỡn, chc vit l: A 40 20030 B 42 0030 C 7 D C 15 D 12 C 15 24 D 10 24 C 42 00030 D 42 000030 Trong cỏc khong thi gian sau, khong thi ... nhanh 245 x 327 245 x 18 x 245 9158 ( 300 + 158 ) 25 x 125 x x H v tờn : ễN TP CUI NM ( S ) Lp 4E Mụn : Toỏn I Phn trc nghim Phân số lớn phân số dới là: A B 2 S cũn thiu ca dóy 1, 2, 4, 7, ... CNG ễN TON LP BIấN SON:TRN TH KHANH + : = ..2 + x = 125 84 + 21 54 x 6 84 = 621 54 - 48 750 : 78 = Nn phũng lp hc ca em hỡnh ch nht cú chiu di 8m, chiu rng 5m ngi ta lỏtt...
 • 14
 • 165
 • 0

hệ thống đề ôn tập toán lớp 4

hệ thống đề ôn tập toán lớp 4
... 27 Bài Giá trị biểu thức: 876 – m với m = 43 2 là: A 44 4 B 43 4 C 42 4 D 41 4 Điền đáp số vào trống 20 …………… Bài Số thích hợp để viết vào trống = là: 44 …………… Bài 6: …………… Diện tích hình bình hành ... m = 43 2 là: A 44 4 B 43 4 C 42 4 D 41 4 Điền đáp số vào trống Bài Cho số 957638 Số thuộc hàng , lớp số: ………………………… Bài 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào trống a) 975 chia hết cho  b) 68 94 khơng chia ... Đ, sai ghi S vào trống: a) 46 008 × – 97865 = 178183  b) 56930 + ( 142 05 + 345 62) × = 7 643 68. c) 8679 × + 123 54 × = 1681 64 d) 95368 – 1325 × = 844 43 Bài 6: Phép chia 1 740 : 70 có số dư : Bài : Chu...
 • 16
 • 106
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 11 HỌC KÌ 2 MỘT SỐ ĐỀ LUYỆN TẬP

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 11 HỌC KÌ 2 VÀ MỘT SỐ ĐỀ LUYỆN TẬP
... (SBC) (ABC) 2a Đề cương ôn tập thi học kỳ môn Toán lớp 11 MỘT SỐ ĐỀ THAM KHẢO BỘ ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ II NĂM HỌC 2 011- 20 12 MÔN TOÁN - LỚP 11 Thời gian 90’ ĐỀ SỐ Câu 1: Tìm giới hạn sau: a lim 2n3 + 3n ... - Đề cương ôn tập thi học kỳ môn Toán lớp 11 ĐỀ SỐ Câu 1: Tìm giới hạn sau: a lim x →3 x −3 b lim x + x − 15 x →1 x +3 2 x −1 Câu 2: Tìm a để hàm số sau liên tục x = –1:  x2 − x −  ... p - x 20 ) y = + tan x Bài 13: Cho hàm số y= x3 -3x+1,Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số taị điểm x =2; Đề cương ôn tập thi học kỳ môn Toán lớp 11 Bài 14: Gọi ( C) đồ thị hàm số : y...
 • 7
 • 26
 • 0

ÔN TẬP TOÁN TUẦN 4 lớp 5

ÔN TẬP TOÁN TUẦN 4 lớp 5
... luận: Trình bày toán sau: Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: kỉ = ……………… năm 50 00 40 0 m2 = …… km2 ……… m2 240 giây = ……… phút 15 m2 25dm2 = …… …… dm2 phút 40 giây = ………… giây m 2 45 0 mm2 = …………… ... Bài 2: Một cửa hàng bán gạo tuần, tuần đầu bán 230kg gạo; tuần thứ hai bán 240 kg gạo, tuần thứ ba bán 1 /4 gạo; tuần thứ tư bán tuần thứ ba yến gạo Hỏi trung bình tuần cửa hàng bán kg gạo ……………………………………………………………………………………… ... MÔN TOÁN Phiếu số 12- Thời gian: 40 ÔN TẬP PHÂN SỐ ( tiếp) I.Phần trắc nghiệm(HS làm vào nháp ghi kết vào phiếu) Họ tên:…………………………………………………… TT Đề Rút gọn phân số: Kết quả, đáp số x5 x x 24...
 • 12
 • 637
 • 0

các dạng toán ôn tập toán lớp 9

các dạng toán ôn tập toán lớp 9
... chung công việc sau 20 ngày hoàn thành Nhng sau làm chung đợc 10 ngày ngời thứ làm việc khác, ngời thứ hai tiếp tục công việc hoàn thành 15 ngày Hỏi làm riêng ngời phải làm ngày để hoàn thành công ... nghiệm phơng trình 16 Bi 9: Cho phơng trình : 2x2 + ( 2m - 1)x + m - = 1) Tìm m để phơng trình có hai nghiệm x1 , x2 thoả mãn 3x1 - 4x2 = 11 2) Tìm đẳng thức liên hệ x1 x2 không phụ thuộc vào m ... nh ca biu thc A c/Chng minh rng A> vi mi x ú b/ Rỳt gn biu thc A d/Tỡm x A t GTLN, tỡm GTLN Bi 9: Cho biu thc Q = a/ Rỳt gn Q vi a > , a v a b/Tỡm giỏ tr ca a Q dng Bi 10: Cho biu thc P = a/...
 • 8
 • 248
 • 2

các dạng bài tập toán lớp 4

các dạng bài tập toán lớp 4
... D 500m Câu 15: Số đo chiều cao học sinh lớp Năm là: 148 cm; 146 cm ; 144 cm ; 142 cm; 140 cm Hỏi trung bình số đo chiều cao cm xăng-ti-mét? A 144 cm B 142 cm II Phần tự luận Tính giá trị biểu ... Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: a) 46 008 × – 97865 = 178183  × = 7 643 68. b) 56930 + ( 142 05 + 345 62) c) 8679 × + 123 54 × = 1681 64  d) 95368 – 1325 × = 844 43  Câu 2: Tính nhẩm: 16 × 100 = ? ... nào? lớp nào? A Hàng nghìn, lớp nghìn C Hàng chục nghìn, lớp nghìn B Hàng trăm, lớp nghìn D Hàng trăm, lớp đơn vò Câu 2: Số gồm trăm nghìn, trăm, chục đơn vò viết là: A 6 643 00 B 60 643 0 C 600634...
 • 19
 • 528
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn tập toán lớp 4ôn tập toán lớp 4 học kỳ 1ôn tập toán lớp 4 cuối nămôn tập toán lớp 4 kì 2ôn tập toán lớp 4chuyên đề ôn tập toán lớp 4đề cương ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2ôn tập toán lớp 4 giữa học kỳ 1đề ôn tập toán lớp 4 học kì 1đề cương ôn tập toán lớp 4 học kỳ 1đề ôn tập toán lớp 4 học kỳ 1ôn tập toán lớp 4 hèôn tập toán lớp 4 giữa kì 2ôn tập toán lớp 4 học kì 2ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2216 bài TOÁN HAY và KHÓ TRONG VIOLYMPIC lớp 580 bài tập trắc nghiệm luyện tập chuyên đề hàm số mẫn ngọc quangAnten thông tin áp dụng trong các hệ thống thông tin đa sóng mangCác phương pháp xây dựng ma trận biến đổi axít amiCác yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch tại các điểm du lịch ở Thành phố Hồ Chí MinhChế tạo vật liệu CdSe CdS cấu trúc nano dạng tetrapod và nghiên cứu tính chất quang của chúngĐánh giá chất lượng dịch vụ hệ thống khách sạn từ 3 – 5 sao của Saigontourist trên địa bàn TP. HCMĐánh giá thị trường cung về hội họp ở các khách sạn 4 – 5 sao tại Thành phố Hồ Chí MinhGiải phán nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố Cần ThơGiải pháp hoàn thiện kinh doanh dịch vụ Mobile Marketing tại Tổng công ty Viễn thông ViettelGiải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần cơ khí Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nayGiải pháp phát triển dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng Viễn thông cho công ty phần mềm và truyền thông VASC.PDFKhai phá tri thức song ngữ và ứng dụng trong dịch máy Anh-ViệtJLPT koushiki mondaishuu n4MỘT SỐ HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌCNGUYÊN TẮC DẠY HỌC (7,8,9)VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC NGUYÊN TẮCShiken ni deru n1, n2 moji goiNihongo power drill n1 goiNihongo power drill n1 bunpouDrill drill n1 bunpou
Đăng ký
Đăng nhập