Kiểm tra chất lượng sản phẩm ngành may trần thanh hương

Giáo trình kiểm tra chất lượng sản phẩm ngành may pdf

Giáo trình kiểm tra chất lượng sản phẩm ngành may pdf
... TÁC KIỂM TRA CHẤT LƯNG SẢN PHẨM BÀI : KHÁI NIỆM VỀ CHẤ T LƯNG SẢN PHẨM - HỆ THỐNG KIỂM TRA CHẤ T LƯNG SẢN PHẨM Chấ t lượng sản phẩm: Tính chấ t sản phẩm: Tính chất đặ c tính khách quan sản phẩm, ... phương pháp kiểm tra i lên thân hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm khoa họ c Nhiệm vụ chủ yế u củ a phận kiểm tra chất lượ ng sản phẩm : - Tổ c mạng lướ i kiểm tra chất lượng sả n phẩm phạm ... http://www.hcmute.edu.vn Kiểm tra chấ t lượng sả n phẩm khâu Chuẩn bò sản xuất 28 Kiểm tra chấ t lượng sả n phẩm cá c côn g đọan sản xuất 29 Qui trình kiểm tra chất lượ ng áo sơ mi .41 Qui trình kiểm tra...
 • 98
 • 5,667
 • 76

GIÁO TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NGÀNH MAY - CHƯƠNG 3 : GIỚI THIỆU QUI TRÌNH KIỂM TRA THÔNG SỐ VÀ KIỂM TRA CHI TIẾT pps

GIÁO TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NGÀNH MAY - CHƯƠNG 3 : GIỚI THIỆU QUI TRÌNH KIỂM TRA THÔNG SỐ VÀ KIỂM TRA CHI TIẾT pps
... SPKT TP HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn Truong DH SPKT TP HCM http://www.hcmute.edu.vn PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ÁO THUN POLO – SHIRT Kiểm tra chất lượng sản phẩm theo chi u kim ... PHÁP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ÁO JACKET Kiểm tra bên ngồi sản phẩm cách nắm đầu vai, xem xét kỹ mặt trước mặt sau H Su ng D ruo K pham M P HC uat T y th n©T quye an B Mở sản phẩm kiểm tra ... áo, kiểm tra chi tiết túi có 88 Thu vien DH SPKT TP HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn Truong DH SPKT TP HCM http://www.hcmute.edu.vn Kiểm tra bên cổ, đường may vai trái Cần kiểm tra theo chi u...
 • 24
 • 685
 • 13

GIÁO TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NGÀNH MAY - CHƯƠNG 2 : KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NGHÀNH MAY (tiếp theo ) pps

GIÁO TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NGÀNH MAY - CHƯƠNG 2 : KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NGHÀNH MAY (tiếp theo ) pps
... 62 B17 3-1 82 15 8-1 63 25 Dài tay (ngắn ) 16 4-1 72 26 17 3-1 82 26 Cửa tay ngắn 19 20 21 22 23 Vòng ná ch đo cong 26 .5 27 .5 28 .5 29 .5 30.5 Dài Manchette 26 27 Thông số dùn g cho Size s : Đặ c điểm : ... 61 62 15 8-1 63 25 Dài tay (ngắn ) 16 4-1 72 26 17 3-1 82 26 Cửa tay ngắn 19 20 21 22 Vòng ná ch đo cong 26 ,5 27 ,5 28 ,5 29 ,5 Dài Manchette 26 ,5 27 ,5 28 ,5 29 ,5 Thông số dùn g cho Size s : Đặ c điểm : ... quần 15 8-1 63 1 02 có lưng 16 4-1 72 107 buông lai 17 3-1 82 114 ½ vòng ố ng 22 ,5 22 ,5 22 ,5 22 ,5 22 ,5 23 ,5 23 ,5 23 ,5 23 ,5 23 ,5 23 ,5 Dà i dây kéo 17 Dà i baguette 18 Quầ n Kaki: Ký hiệu KKT 127 0 Chi...
 • 28
 • 626
 • 5

GIÁO TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NGÀNH MAY - CHƯƠNG 2 : KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NGHÀNH MAY pps

GIÁO TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NGÀNH MAY - CHƯƠNG 2 : KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NGHÀNH MAY pps
... bướ c công việc sản phẩm mã hàng - Kiểm tra lạ i 100% cá c sản phẩm không đạ t chấ t lượng kiểm hóa cho tá i chế hàn g đạt chất lượng Quyề n hạ n : IV Quyề n hạ n KCS: - Kiểm tra thực yêu cầ ... KCS: III Nhiệm vụ phậ n KCS: - Theo dõi, kiểm tra tỉ lệ đánh giá cụ thể tình hình chấ t lượng sản phẩm trướ c xuấ t xưởng - Theo dõi, tổng hợ p, phâ n tích cá c phát sinh chất lượng sản phẩm trình ... kích thích qú a trình sản HCM xuấ t, nân g cao chấ t lượng sản phẩm TP huat - đến nhân viên chuyên theo dõ i việc thự c hiệ n qui trình sản xuất kiểm tra chất Ky t am lượng sản phẩm xí nghiệ p...
 • 4
 • 782
 • 11

GIÁO TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NGÀNH MAY - CHƯƠNG 1: KIẾN THỨC CHUNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ppsx

GIÁO TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NGÀNH MAY - CHƯƠNG 1: KIẾN THỨC CHUNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ppsx
... quản lý tốt chất lượn g sản phẩm công nghiệp, khâu mấu chố t thuộ c công tác tổ c kiểm tra chấ t lượng sản phẩm Tổ chức kiểm tra chấ t lượ ng sản phẩm: Kiểm tra chấ t lượn g sản phẩm ( viết tắt ... đòa điểm kiểm tra: cá c hình thức kiểm tra chất lượng chia thành loại : kiểm tra cố đònh kiểm tra lưu động - Ở hình thức kiểm tra cố đònh, đố i tượng kiểm tra vận chuyển đế n trạm kiểm tra để xá ... tập giáo trình môn họ c y n n T quye ngành May, nhằm trang bò cho Sinh viên kiến thứ c Kiểm tra chấ t lượng sản n m Ba phẩ bản, tổn g t khoa họ c công tá c kiểm tra chất lượ ng sản phẩm ngành may, ...
 • 22
 • 639
 • 13

Giáo trình kiểm tra chất lượng sản phẩm ngành may 1 Trần Thanh Hương

Giáo trình kiểm tra chất lượng sản phẩm ngành may 1 Trần Thanh Hương
... cụ, phương tiện phương pháp kiểm tra i lên thân hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm khoa họ c Nhiệm vụ chủ yế u củ a phận kiểm tra chất lượ ng sản phẩm : - Tổ c mạng lướ i kiểm tra chất lượng ... http://www.hcmute.edu.vn Kiểm tra chấ t lượng sả n phẩm khâu Chuẩn bò sản xuất 28 Kiểm tra chấ t lượng sả n phẩm cá c côn g đọan sản xuất 29 Qui trình kiểm tra chất lượ ng áo sơ mi . 41 Qui trình kiểm tra ... Kiểm tra đại diện : kiểm tra mà quyế t đònh tổng thể kiểm tra hoặ c trình kiểm tra phụ thuộ c vào kế t kiểm nghiệm mộ t hoặ c mộ t vài mẫu 20 Kiểm tra thống kê chất lượng: kiểm tra chất lượng phương...
 • 22
 • 112
 • 1

Giáo trình kiểm tra chất lượng sản phẩm ngành may 2 Trần Thanh Hương

Giáo trình kiểm tra chất lượng sản phẩm ngành may 2 Trần Thanh Hương
... g sản phẩm Nhiệm vụ kiểm hó a: - Kiểm tra 100% chất lượng từn g bướ c công việc sản phẩm mã hàng - Kiểm tra lạ i 100% cá c sản phẩm không đạ t chấ t lượng kiểm hóa cho tá i chế hàn g đạt chất ... dõi, kiểm tra tỉ lệ đánh giá cụ thể tình hình chấ t lượng sản phẩm trướ c xuấ t xưởng - Theo dõi, tổng hợ p, phâ n tích cá c phát sinh chất lượng sản phẩm trình sản xuất - Kiểm tra qui trình ... tác tổ chức quản lý kiểm tra chấ t lượ ng sản phẩm - Bao t chung côn g tá c kiểm tra chất lượ ng sản phẩm - Thành lập cá c phận đảm nhận hoạt động kiểm tra chất lượ ng sản phẩm công ty, xí nghiệ...
 • 4
 • 89
 • 1

Giáo trình kiểm tra chất lượng sản phẩm ngành may 3 Trần Thanh Hương

Giáo trình kiểm tra chất lượng sản phẩm ngành may 3 Trần Thanh Hương
... 102,6 6 28,6 28,9 29 30 31 32 33 34 74 76,5 79 81,5 84 86,5 105,6 108,2 111 112,8 114,6 117,6 6 6 6 29,2 29,5 29,8 30 ,1 30 ,4 30 ,7 35 36 37 89 91,5 94 119 121 1 23 8 31 31 .3 31,6 56 Thu vien DH ... cong Dài Manchette 36 37 ,5 1 03 1 03 79 44 54 18 25.5 37 38 38 ,5 39 ,5 109 109 80 46 56 19 26.5 26 39 40 41 42 43 44 40,5 41,5 42,5 43, 5 44,5 45,5 115 1 23 129 1 13 1 23 129 81 82 83 48 50 52 58 59 60 ... t đo / Size 36 37 38 39 40 41 42 Vòng cổ 37 38 39 40 41 42 43 Vòng ngự c 104 109 115 1 23 Vòng mô ng 1 03 107 1 13 121 Dài áo 158-1 63 76 77 78 79 164-172 78 79 80 81 1 73- 182 81 82 83 84 Dài đô 46...
 • 28
 • 82
 • 0

Giáo trình kiểm tra chất lượng sản phẩm ngành may 4 Trần Thanh Hương

Giáo trình kiểm tra chất lượng sản phẩm ngành may 4 Trần Thanh Hương
... PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ÁO THUN POLO – SHIRT Kiểm tra chất lượng sản phẩm theo chiều kim đồng hồ H Su ng D ruo K pham M P HC uat T y th n©T quye an B Kiểm tra độ bền đường may ... PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ÁO JACKET Kiểm tra bên ngồi sản phẩm cách nắm đầu vai, xem xét kỹ mặt trước mặt sau H Su ng D ruo K pham M P HC uat T y th n©T quye an B Mở sản phẩm kiểm ... ng dẫ n kiểm tra chấ t lượn g sản phẩm © Tậ p đoà n NIKE – Các tài liệu hướ uyen an q n - Các tài liệu hướng dẫn kiểm tra chấ t lượng sản phẩm 10 Cô ng ty may Việ t Tiế B 11 Các công ty May đòa...
 • 24
 • 84
 • 0

GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRANG PHỤC - CHƯƠNG IV KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NGÀNH MAY pps

GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRANG PHỤC - CHƯƠNG IV KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NGÀNH MAY pps
... II ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM MAY: Chất lượng sản phẩm thước đo quan trọng giá trị sản phẩm Bởi thế, chất lượng sản phẩm, độ xác hồn hảo gia cơng sản phẩm đòi hỏi ngày tăng Chất lượng sản phẩm ... đánh giá cụ thể tình hình chất lượng sản phẩm trước xuất xưởng - Theo dõi, tổng hợp, phân tích phát sinh chất lượng sản phẩm q trình sản xuất - Kiểm tra qui trình quản chất lượng q trìnhHsản ... MẪU SẢN PHẨM THÀNH PHẨM CẦN KIỂM TRA: Mức chấp nhận chất lượng SỐ LƯỢNG HÀNG CẦN SẢN XUẤT 4.0 ( lỗi Số lượng sản phẩm cần kiểm tra 2 6-9 0 9 1-1 50 15 1-2 80 28 1-5 00 50 1-1 .200 1.20 1-3 .200 3.20 1-1 0.000...
 • 22
 • 326
 • 1

ĐỒ ÁN NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM QUẦN ĐỒNG PHỤC TẠI CÔNG TY MAY SUNDIA BÌNH DƯƠNG

ĐỒ ÁN NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM QUẦN ĐỒNG PHỤC TẠI CÔNG TY MAY SUNDIA BÌNH DƯƠNG
... chất lƣợng sản phẩm đạt hiệu quả, công ty đƣa quy trình kiểm soát chuẩn cho sản phẩm đồ quy trình kiểm hàng Nhân viên kiểm tra chất lƣợng công ty - Nhân viên KCS inline công ty phải kiểm tra ... chọn đề tài Quy trình kiểm tra chất lƣợng sản phẩm quần đồng phục công ty Sundia Bình Dƣơng” làm đề tài nghiên cứu đồ án Tuy đề tài nghiên cứu sơ sài, trình độ thân nhiều hạn chế nên không tránh ... đạo công ty công tác tổ chức quản lý kiểm tra chất lƣợng sản phẩm Bao quát chung công tác kiểm soát chất lƣợng sản phẩm Thành lập phận đảm nhận hoạt động kiểm tra chất lƣợng sản phẩm công ty (KCS)...
 • 53
 • 241
 • 0

Nghiên cứu cơ sở pháp lý và trình tự thủ tục đánh giá, chỉ định cơ quan thử nghiệm, cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa, có quan giám định ngành công thương

Nghiên cứu cơ sở pháp lý và trình tự thủ tục đánh giá, chỉ định cơ quan thử nghiệm, cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa, có quan giám định ngành công thương
... xuất trình tự, thủ tục đánh giá, định quan thử nghiệm, quan kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa, quan giám định ngành công thương Mục tiêu đề tài Hệ thống hóa sở pháp đề xuất mô hình quan thử ... dụng, - Nghiên cứu hệ thống sở pháp cho hoạt động đánh giá, định quan thử nghiệm, quan kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá quan giám định ngành công thương: + Nghiên cứu sở pháp quốc ... quan giám định ngành công thương - Đề xuất nâng cao lực quan thử nghiệm, quan kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá quan giám định ngành công thương   - Đề xuất hướng dẫn trình tự, thủ tục đánh giá,...
 • 62
 • 205
 • 0

Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong phân xưởng may và các biện pháp xử lý phát sinh

Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong phân xưởng may và các biện pháp xử lý phát sinh
... II: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG PHAN XƯỞNG MAY VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY 1.Hiện trạng sản xuất công ty 1.1Công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm ... toán ► Phòng đảm bảo chất lượng ● Đảm bảo chất lượng sản phẩm - Kiểm soát trình tạo sản phẩm - Kiểm tra chất lượng sản phẩm - Kiểm soát, khắc phục, phòng ngừa - Xử sản phẩm không phù hợp - ... dụng sản phẩm 2 .Các phương pháp kiểm tra 2.1Theo giai đoạn trình sản xuất - Các hình thức kiểm tra chất lượng sản phẩm chia làm loại : kiểm tra theo công đoạn kiểm tra theo bước công việc +Kiểm tra...
 • 57
 • 1,044
 • 1

đồ án công nghệ may đề tài công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm may

đồ án công nghệ may đề tài công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm may
... 11709006 Trang 40 ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Công nhân kiểm tra sản phẩm Công cụ trực quan sản xuất SVTH: NGUYỄN ĐÔNG ÁI – MSSV: 11709006 Trang 41 ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ... 11709006 Trang 25 ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM SVTH: NGUYỄN ĐÔNG ÁI – MSSV: 11709006 Trang 26 ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM II Qui trình kiểm tra chất lượng mã ... 11709006 Trang ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM MỤC LỤC CHƯƠNG TỔNG QUAN I Cơ sở lý luận công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm Lịch sử hình thành công tác kiểm tra chất lượng...
 • 45
 • 1,676
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình kiểm tra chất lượng sản phẩm ngành maykiểm tra chất lượng sản phẩm dệt maykiểm tra chất lượng sản phẩm ngành nhựađồ án chuyên ngành công nghệ may đề tài công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm may khoa công nghệ may và thời trang trường đh spkt tp hcmkiểm tra chất lượng sản phẩm maykiểm tra chất lượng sản phẩm may mặcĐồ án thiết kế tay máy 3 bậc tự do tài liệu ebook giáo trìnhCho tam giác ABC cân tại aTẠI SAO CẦN PHẢI XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỌC TẬP? PHẢI XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP DỰA TRÊN GIÁ TRỊ CỐT LÕI? LẤY VÍ DỤ VỀ HAI CÔNG TY TIÊU BIỂU ĐỂ CHỨNG MINHBáo Cáo Thực Tập Cuối Khóa Ban Quản Lý Hành Chính – Bộ Tham Mưu – Quân Khu 7Phân tích môi trường kinh doanh quốc tế hồng kông trên cơ sở đó lựa chọn ngành sản phẩm và phương thức kinh doanh tại đâyCatalog for Business ManagementHơn 2 nghìn icon đẹp đủ các loại cho mọi thể loạiKỸ NĂNG PHỎNG VẤN VÀ TRẢ LỜI PHỎNG VẤNGiáo dục môi trườngTiếng việt tập 1Tiếng việt t1 (giáo trình đào tạo giáo viên mầm non)KẾT cấu THÉP THANH THÀNH MỎNG tạo HÌNH NGUỘITHIẾT kế hệ THỐNG dẫn ĐỘNG BĂNG tảiChuyên Đề Chế Độ Công Vụ Và Quản Lý Cán Bộ, Công ChứcLV thạc sĩ khoa học giáo dục: THIẾT KẾ CÁC CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH THÁI HỌC SINH HỌC 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNGBảo quản xoài sau thu hoạchPhát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học nội dung vectơ ở lớp 10 trung học phổ thôngQuản lý công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở các trường mầm non trên địa bàn thành phố việt trì, tỉnh phú thọBước đầu nghiên cứu phân loại chi mận rừng (rhamnus l ) ở việt namNghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển hệ thống cây xanh ở phường thanh bình thành phố hải dương
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập