Tài liệu về : “Biên bản giao nhận hồ sơ

Biên bản giao nhận hồ

Biên bản giao nhận hồ sơ
... LÝ HỒ SƠMã tài liệu: HC-14-BM03Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ- Căn cứ…..(Danh mục hồ năm….Kế hoạch thu thập tài liệu),Chúng tôi gồm:BÊN GIAO: (tên đơn vị giao ... Tình trạng tài liệu giao nộp ……………………………………………………………….5. Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu kèm theo .Biên bản này được lập thành hai bản; bên giao (đơn vị/cá nhân) giữ một bản, bên nhận (lưu trữ hiện ... danh…………………………………………………………………..BÊN NHẬN: (tên đơn vị giao nộp tài liệu), đại diện là:Ông ( bà )………………………………………………………………………………………..Chức vụ công tác/chức danh………………………………………………………………….Thống nhất lập biên bản giao nhận tài...
 • 1
 • 10,658
 • 114

MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN CHỨNG THƯ SỐ

MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN CHỨNG THƯ SỐ
... giao nhận (1) Thời điểm có hiệu lực của chứng thư số (2) (Ngày/tháng/năm) Ghi chú (3) 1 2 … Biên bản giao nhận được làm thành 02 bản, Bên giao giữ 01 bản, Bên nhận giữ 01 bản. ĐẠI DIỆN BÊN GIAO ... việc giao nhận chứng thư số như sau: Bên giao đã giao cho Bên nhận: ……… (bằng chữ:……………) bộ chứng thư số, cụ thể như sau: STT Họ tên Số hiệu chứng thư số Số hiệu thiết bị lưu khóa bí mật Lý do giao ... lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- BIÊN BẢN GIAO NHẬN CHỨNG THƯ SỐ Hôm nay, vào hồi … giờ… ngày … tháng … năm ….., tại …………………chúng tôi gồm: I. Bên giao: .............................................................................................................................
 • 2
 • 1,045
 • 5

BIÊN BẢN GIAO, NHẬN SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI

BIÊN BẢN GIAO, NHẬN SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI
... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————— Mẫu số: 02/SBH BIÊN BẢN GIAO, NHẬN SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI   ... <YOS1?EDX<Y VZ4<Y<EVZ4<Y ĐẠI DIỆN BÊN GIAO L[M\] ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN L[M\] Mục đích:0^E@1_1EAQ 'V`7 ... /&AB>1CD BÊN NHẬNE).FG) " :- ; .HI- 9 .0).F0) /012: ; J4K.J3L0M7...
 • 5
 • 365
 • 7

Bien ban kiem tra ho so giao vien.

Bien ban kiem tra ho so giao vien.
... kiểm tra hồ giáo viên Giáo viên : Dạy lớp : Bản TT Tên hồ Nhận xét Xếploại1Sổ chủnhiệm 2Sổ theodõi kiểmtra,...
 • 2
 • 1,774
 • 17

Mẫu Biên bản giao nhận tài liệu

Mẫu Biên bản giao nhận tài liệu
... liệu:…………………………………………………………………………………5. Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu kèm theo …………………………………………………………… Biên bản này được lập thành hai bản; bên giao (đơn vị/cá nhân) giữ một bản, bên nhận (lưu trữ hiện hành của ... ................................................................................Thống nhất lập biên bản giao nhận tài liệu với những nội dung cụ thể như sau:1. Tên khối tài liệu giao nộp: .......................................................................................................................2. ... QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI LIỆUMã tài liệu: HC-15-BM06Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI LIỆU- Căn cứ vào ........................................................;-...
 • 1
 • 7,201
 • 36

Biên bản giao nhận con nuôi trong nước

Biên bản giao nhận con nuôi trong nước
... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .Biên bản này được làm thành ...................... bản4 , 01 bản trao cho bên nhận, 01 bản trao cho bên giao, 01 bản lưu tại ........................................................................................................................................................nơi ... thoại/fax/emailĐã hoàn thành việc giao nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:1 Ghi tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận nuôi con nuôi.2 Ghi tên cơ quan tổ chức việc đăng ký, giao nhận con nuôi.3 Như chú thích ... HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc____________________BIÊN BẢN GIAO NHẬN CON NUÔICăn cứ Giấy chứng nhận nuôi con nuôi số…………............... Quyển số ..................ngày………............….tháng………....….năm…….............….của1...
 • 2
 • 481
 • 0

Biên bản giao nhận con nuôi

Biên bản giao nhận con nuôi
... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .Biên bản này được làm thành 06 bản, 01 bản trao cho bên nhận, 01 bản trao cho bên giao, 01 bản lưu tại Sở Tư pháp, 02 bản gửi cho Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp, 01 bản gửi cho Uỷ ban ... TP/CN-2011/CNNNg.06CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_____________________BIÊN BẢN GIAO NHẬN CON NUÔIThi hành Quyết định số…………........…/QĐ-UBND ngày………….tháng………....….năm…….............….của ... chiếu/Giấy CMNDNơi cấp Ngày, tháng, năm cấpĐịa chỉ liên hệĐiện thoại/fax/email1Đã hoàn thành việc giao nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:Họ và tên: ………………………………...........................…………..................…...............Giới...
 • 2
 • 173
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP