Mẫu báo cáo hoạt động chi đoàn hàng tháng

Tài liệu Mẫu báo cáo hoạt động công đoàn

Tài liệu Mẫu báo cáo hoạt động công đoàn
... ………………………………………………………………………………………………… - Số đoàn viên chưa có thẻ Công đoàn ……………………… người Công tác kiểm tra: - Hoạt động UBKT Công đoàn: + Số lượt kiểm tra công đoàn cấp …………………… Kinh phí hoạt động: - Nêu khó khăn, ... đội ngũ cán công đoàn giáo dục cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, góp phần xây dựng nhà nước vững mạnh Tổ chức: - Về thực chế độ sinh hoạt, hội họp công đoàn, hình ... khác cần báo cáo thêm kiến nghị có liên quan đến công tác nữ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ĐÁNH GIÁ CHUNG Những mặt mạnh, có tiến hoạt động công đoàn, ...
 • 6
 • 373
 • 0

Gián án Mẫu báo cáo hoạt động công đoàn

Gián án Mẫu báo cáo hoạt động công đoàn
... ………………………………………………………………………………………………… - Số đoàn viên chưa có thẻ Công đoàn ……………………… người Công tác kiểm tra: - Hoạt động UBKT Công đoàn: + Số lượt kiểm tra công đoàn cấp …………………… Kinh phí hoạt động: - Nêu khó khăn, ... đội ngũ cán công đoàn giáo dục cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, góp phần xây dựng nhà nước vững mạnh Tổ chức: - Về thực chế độ sinh hoạt, hội họp công đoàn, hình ... khác cần báo cáo thêm kiến nghị có liên quan đến công tác nữ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ĐÁNH GIÁ CHUNG Những mặt mạnh, có tiến hoạt động công đoàn, ...
 • 6
 • 185
 • 0

Bài giảng Mẫu báo cáo hoạt động công đoàn

Bài giảng Mẫu báo cáo hoạt động công đoàn
... ………………………………………………………………………………………………… - Số đoàn viên chưa có thẻ Công đoàn ……………………… người Công tác kiểm tra: - Hoạt động UBKT Công đoàn: + Số lượt kiểm tra công đoàn cấp …………………… Kinh phí hoạt động: - Nêu khó khăn, ... đội ngũ cán công đoàn giáo dục cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, góp phần xây dựng nhà nước vững mạnh Tổ chức: - Về thực chế độ sinh hoạt, hội họp công đoàn, hình ... khác cần báo cáo thêm kiến nghị có liên quan đến công tác nữ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ĐÁNH GIÁ CHUNG Những mặt mạnh, có tiến hoạt động công đoàn, ...
 • 6
 • 219
 • 0

mau bao cao hoat dong cong doan hkI

mau bao cao hoat dong cong doan hkI
... sinh Chương trình 2: Nâng cao phẩm chất, đạo đức, lực trình độ nghề nghiệp đội ngũ giáo viên cán quản lý giáo dục nhằm thực nhiệm vụ ngành “đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đào ... thành tích giáo dục”, giáo viên đề phù hợp với lực thực học sinh, học sinh chòu khó học nên kết HKI cao năm ngối CB – GV – CNV Hưởng ứng tốt vận động “mỗi thầy cô giáo gương đạo đức, tự học tập ... với quyền thực Chỉ thò 40/CT – TW Ban bí thư Quyết đònh 09/QĐ – TTg thủ tướng phủ “xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục” động viên CB – GV – CNV đăng ký theo học lớp...
 • 6
 • 112
 • 0

Báo cáo hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần bắc á chi nhánh thái hà

Báo cáo hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần bắc á chi nhánh thái hà
... CHƯƠNG I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á VÀ NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á CHI NHÁNH KIM LIÊN Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Bắc Á Quá trình phát triển ... sách báo cáo: Chi nhánh mở sổ sách theo dõi hoạt động theo quy định Cuối ngỳ, giao dịch chi nhánh báo chi nhánh thành phố nghiệp vụ phát sinh ngày theo quy định chi nhánh thành phố Định kỳ hàng ... thời trách nhiệm mục tiêu cán công nhân viên chi nhánh nhằm đạt kế hoạch đặt năm 2010 Kho tài liệu Ketnooi.com 22 MỤC LỤC Báo cáo Hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái ...
 • 23
 • 301
 • 2

24/BC-VPUBND: BÁO CÁO Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân Tỉnh và một số tình hình kinh tế - xã hội trong tuần

24/BC-VPUBND: BÁO CÁO Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân Tỉnh và một số tình hình kinh tế - xã hội trong tuần
... Tháp - Kiểm tra tình hình kinh tế - hội tháng đầu năm huyện Thanh Bình, huyện Tân Hồng./ Nơi nhận: - VPCP I, II; - VP/TU, TT/HĐND Tỉnh; - Các thành viên UBND Tỉnh; - LĐVP, CVNC/UBND Tỉnh; - Lưu: ... thuỷ văn nội đồng; họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lần thứ 57 - Tiếp làm việc với đoàn công tác Quân khu Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959 Làm việc với đoàn giám sát Hội đồng nhân dân Tỉnh, giám sát tình hình ... Hợp tác xã; tham gia đoàn công tác Tỉnh uỷ làm việc với huyện Châu Thành - Đối thoại với công dân huyện Cao Lãnh huyện Tam Nông - Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết triển khai Chỉ thị 296/CT-TTg đổi...
 • 3
 • 272
 • 0

Báo cáo Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân Tỉnh và 1 số tình hình kinh tế- xã hội trong tuần

Báo cáo Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân Tỉnh và 1 số tình hình kinh tế- xã hội trong tuần
... hành Uỷ ban nhân dân Tỉnh số tình hình kinh tế - hội tuần (từ ngày 31/ 12/200706/ 01/ 2008) Đề xuất: thông qua, ký ban hành Người trình Nguyễn Văn Tôi Ý kiến Chánh, Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân ... TỈNH ĐỒNG THÁP VĂN PHÒNG Thành phố Cao Lãnh, ngày 03 tháng 01 năm 2008 PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC Kính trình: Phó Chánh Văn phòng Ngô Quang Tuyên Nội dung: Báo cáo hoạt động đạo, điều hành ... doanh, thương mại thật sẵn sàng hội nhập với bên Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cho rằng, Sàn giao dịch thương mại điện tử công cụ hỗ trợ đắc lực để tạo phá cho hoạt động thương mại Đồng Tháp Sàn...
 • 4
 • 259
 • 0

MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
... cộng A = [(I) + (II) + (III)] B Đầu nước Thành lập góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm nước Thành lập chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước Các danh mục đầu khác (liệt kê chi tiết) Tổng...
 • 2
 • 302
 • 2

Báo cáo hoạt động công đoàn trường Mầm non thanh xuan

Báo cáo hoạt động công đoàn trường Mầm non thanh xuan
... xuyên chăm lo đời số ng cán bô ̣ giáo viên, công nhân viên, giúp dỡ khắ c phu ̣c khó khăn cải thiê ̣n đời số ng và công tác TM/BCH CÔNG ĐOÀN Chủ tich ̣ Pha ̣m Thi ̣Liê ̣u ... thực hiê ̣n công tác công đoàn gắ n liề n với nhiê ̣m vu ̣ giáo du ̣c - Tăng cường giáo viên đa ̣t chuẩ n chuẩ n - Tuyên truyề n nâng cao trách nhiê ̣m của mỗi đoàn viên công đoàn ... số công viê ̣c còn ̣n chế Mô ̣t số đoàn viên công đoàn còn chế đô ̣ hơ ̣p đồ ng nên viê ̣c thu đoàn phí rấ t khó khăn cho viê ̣c thu chi nhà trường II Phương hướng nhiêm vu ̣ công...
 • 2
 • 1,560
 • 9

mẫu báo cáo hoạt động ngoài giờ

mẫu báo cáo hoạt động ngoài giờ
... thầy cô” - Quy mô trường: + Tổ chức làm báo tường với 23 tờ báo có chất lượng + Thi cắm hoa với 46 bình hoa Tháng 12: “Uống nước nhớ nguồn” - Các hoạt động quy mô lớp: +Tìm hiểu truyền thống ... xuân” - Các hoạt động quy mô lớp: + Thi tìm hiểu Đảng + Thi viết ca ngợi công ơn Đảng vẻ đẹp quê hương em + Biểu diễn văn nghệ mừng Đảng mừng xuân Tháng 3: “Tiến bước lên Đoàn” - Các hoạt động quy ... Đoàn công xây dựng bảo vệ đất nước Tháng 4: “Hòa bình – hữu nghò” - Các hoạt động quy mô lớp: + Thi : Bạn biết UNESCO? + Sinh hoạt ngày 30/4 lòch sử đáng nhớ - Quy mô trường: + Tuyên tryuền ý nghóa...
 • 5
 • 315
 • 0

Huong dan bao cao hoat dong Cong Doan

Huong dan bao cao hoat dong Cong Doan
... nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn: - Số CBVC học để đạt trình độ: Cao đẳng .Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ Ngoại ngữ Quản lý giáo dục - Công tác bồi dưỡng nâng cao ... Trường): Trong đó: Trình độ chuyên môn: Trung cấp .Cao đẳng ĐH trở lên Trình độ trị: Trung cấp cao cấp cử nhân Trình độ nghiệp vụ Công đoàn: Chứng cao đẳng .ĐH II PHONG TRÀO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN: ... lý giáo dục - Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ trị: Số CBVC học đạt trình độ: Trung cấp cao cấp cử nhân - Tổng số đề tài đăng ký nghiên cứu khoa học: Trong đó: Cấp trường cấp Thành...
 • 8
 • 344
 • 0

báo cáo hoạt động công đoàn nhiệm kì 2007-2009

báo cáo hoạt động công đoàn nhiệm kì 2007-2009
... tận công đoàn viên vận động công đoàn viên thực nhiện tốt nghị TSCBGV Công đoàn trường TH Trần Quốc Toản _ Trang Báo cáo Tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm 2007 - 2009 - Mỗi năm công ... Trang Báo cáo Tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm 2007 - 2009 Công đoàn nhà trường hoạt động chủ yếu dựa vào chương trình mà Liên đoàn LĐ huyện đề nhiệm kỳ 2007-20009 đặc điểm tình hình hoạt động ... Công đoàn nhà trường hoạt động chủ yếu dựa vào chương trình công tác Công đoàn Ban Thường Vụ Công đoàn Giáo dục huyện Krông Búk đề đặc điểm tình hình hoạt động Công đoàn sở nhà trường để đề nhiệm...
 • 10
 • 212
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo hoạt động chỉ đạo ubndmẫu báo cáo hoạt động kinh doanhbáo cáo hoạt động công đoànmẫu báo cáo hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hộimẫu báo cáo hoạt động giới thiệu việc làmmau bao cao dai hoi chi doanmẫu báo cáo đại hội chi đoàn lớp 10mẫu báo cáo đại hội chi đoàn lớpmau bao cao tong ket chi doan thanh nienbao cao hoat dong cong doan hoc ki 1 cua truong tieu hocmau bao cao hoat dong dau tumau bao cao tong ket chi doan cuoi nammẫu báo cáo tổng kết chi đoàn cuối nămmẫu báo cáo sử dụng hoá đơn hàng thángmẫu báo cáo sử dụng hóa đơn hàng thángĐề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn tin họcPhát triển kỹ năng tiếp nhận và xử lý thông tin học tập của sinh viên sư phạm trong đào tạo theo học chế tín chỉ (LA tiến sĩ)Tính chuẩn tắc của họ hàm phân hình một biến và bài toán duy nhất đối với đa thức vi phân (LA tiến sĩ )BÀI dự THI VIẾT THƯ QUỐC tế UPUFAMILY AND FRIENDS 2 TESTING AND EVALUATION BOOKMetformin dạng giải phóng kéo dài (Glucophage XR)ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HK II NGỮ VĂN 9Phác đồ giảm liều dần dần glucocorticoidchuyên đề khối đa diệnbài tập bị động lớp 8Giaos án family and friends 3 từ unit 6 đến 7Giáo Án học kì 1 Smart Start grade 5 (4 tiết tuần) Đại Trường Phát năm 2016 2017Đề tài hệ thống chưng cất metanol Nước dùng tháp mâm xuyên lỗBài tập về Tọa độ véc tơNâng cao tổng hợp điều chế từ cacbohiđrat (đề 1)On tap cacbohdrat – de1Thuy phan , OXH cacbohidrat – de1 – NCBồi dưỡng cho học sinh năng lực phán đoán và lập luận có căn cứ trong dạy học hình học ở trường trung học phổ thông (LA tiến sĩ)Cân bằng hóa họcCấu hình electron (đề cơ bản)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập