Luật doanh nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2013 hoàng anh (hệ thống hóa) pdf

Luật sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung năm 2009

Luật sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung năm 2009
... o h năm mươi năm tính t năm ti p theo năm cu c bi u di n c nh hình Quy n c a nhà s n xu t b n ghi âm, ghi hình c b o h năm mươi năm tính t năm ti p theo năm công b ho c năm mươi năm k t năm ti ... th i h n b o h su t cu c i tác gi năm mươi năm ti p theo năm tác gi ch t; trư ng h p tác ph m có ng tác gi th i h n b o h ch m d t vào năm 13 th năm mươi sau năm ng tác gi cu i ch t; c) Th i h ... ngày 29 tháng 11 năm 2005) LU T S H U TRÍ TU Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu...
 • 116
 • 162
 • 0

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT, TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT TÌM HIỂU LUẬT CƯ TRÚ NĂM 2006 (ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2013)

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT, TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT  TÌM HIỂU LUẬT CƯ TRÚ NĂM 2006 (ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2013)
... khác vi phạm pháp luật trú Câu 44 Quyền tự trú công dân pháp luật quy định nào? Trả lời: Điều Luật trú quy định quyền công dân trú sau: Lựa chọn, định nơi thường trú, tạm trú phù hợp ... hỏi pháp luật quy định vấn đề nào? Trả lời: Theo quy định Điều 13, Điều 14 Luật trú nơi trú người chưa thành niên nơi trú người giám hộ thì: Nơi trú người chưa thành niên nơi trú ... nơi trú theo quy định khoản Điều 12 Luật trú (khoản Điều 12 quy định nơi trú công dân: Nơi trú công dân chỗ hợp pháp mà người thường xuyên sinh sống Nơi trú công dân nơi thường trú...
 • 21
 • 354
 • 0

Đánh giá các điểm mạnh và yếu của Luật Doanh nghiệp kiến nghị giải pháp bổ sung sửa đổi

Đánh giá các điểm mạnh và yếu của Luật Doanh nghiệp kiến nghị giải pháp bổ sung sửa đổi
... cáo Đánh giá điểm mạnh yếu Luật Doanh nghiệp kiến nghị giải pháp bổ sung sửa đổi Hà Nội, tháng 11/2004 Tóm tắt nội dung Luật doanh nghiệp đánh dấu bớc tiến dài đổi t thực cải cách kinh tế cải cách ... liên tục có đánh giá tác động Luật Doanh nghiệp So với báo cáo đánh giá trớc Luật Doanh nghiệp, Báo cáo có số điểm khác sau đây: (i) Mục đích báo cáo để tiếp tục đẩy mạnh thực Luật Doanh nghiệp, ... thảo Luật Doanh nghiệp thống (tức để nâng cao chất lợng Luật Doanh nghiệp; (ii) Báo cáo đánh giá tập trung vào nội dung Luật, tức điểm mạnh yếu nội dung Luật, mặt đợc cha đợc việc thực Luật Báo...
 • 58
 • 531
 • 2

những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung trong bộ luật hình sự 1999 của các tội phạm về môi trường

những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung trong bộ luật hình sự 1999 của các tội phạm về môi trường
... sung Bộ luật hình 1999 tội phạm môi trường Ngày 19/6/2009 Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật hình 1999 Theo có 44 Điều luật sửa đổi nội dung sửa đổi mặt kỹ thuật bổ sung ... Dưới nội dung quan trọng sửa đổi, bổ sung BLHS 1999 tội phạm môi trường: 2.2.1 Điểm Bộ luật hình 1999 việc phân nhóm tội phạm môi trường 30 Trên sở nghiên cứu 11 tội danh quy định Luật sửa đổi, bổ ... cầu Bộ luật hình năm 1999 có nhiều điểm bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật hình bảo vệ môi trường Trong có việc bổ sung thêm tội phạm môi trường bổ sung thêm chương Chương XVII: Các tội phạm...
 • 53
 • 387
 • 0

So sánh và bình luận nội dung quy định tại Điều 75 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 (sửa đổi, bổ sung năm 2002) và Điều 78 Luật ban Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008

So sánh và bình luận nội dung quy định tại Điều 75 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 (sửa đổi, bổ sung năm 2002) và Điều 78 Luật ban Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008
... mà luật ban cũ vướng mắc, hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật từ có thành cao KẾT THÚC Việc so sánh nội dung Điều 75 (Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 1996 sửa đổi, bổ sung năm 2002) ... hành tình trạng khẩn cấp, văn quy định ngày có hiệu lực sớm Tại Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2008, điều 78 quy định sau: Điều 78 Thời điểm có hiệu lực việc đăng Công báo văn quy phạm ... phạm pháp luật Thời điểm có hiệu lực văn quy phạm pháp luật quy định văn không sớm bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày công bố ký ban hành Trường hợp văn quy phạm pháp luật quy định biện pháp thi hành...
 • 9
 • 387
 • 0

Bài dự thi tìm hiểu luật PC Ma túy và sửa đổi bổ sung

Bài dự thi tìm hiểu luật PC Ma túy và sửa đổi bổ sung
... Luật phòng, chống ma tuý quy định: Ngời nghiện ma tuý ngời sử dụng chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hớng thần bị lệ thuộc vào chất Câu 5: Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật phòng, chống ma ... m bo i sng thi gian cai nghin Câu 8: Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật phòng, chống ma tuý sau chấp hành xong thời gian cai nghiện ma tuý bắt buộc sở cai nghiện, ngời nghiện đợc đa vào hình thức ... phũng, chng tỏi nghin ma tuý c hng chớnh sỏch u ói theo quy nh ca phỏp lut." Câu 6: Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật phòng, chống ma tuý quy định những đối tợng đợc cai nghiện ma tuý gia đình, cộng...
 • 6
 • 434
 • 0

Báo cáo " Các nội dung chủ yếu của luật đất đai sửa đổi, bổ sung năm 2001 " potx

Báo cáo
... Điều Luật đất đai sửa đổi bổ sung năm 2001 quy định: Chính phủ định giao đất trờng hợp sau đây: Việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 v 18 Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật đất đai năm 2001 ... phải thuê đất nhng Điều 24 Luật đất đai năm 1993 cha quy định vấn đề n y Vì vậy, khoản Điều Luật đất đai sửa đổi, bổ sung năm 2001 sửa đổi, bổ sung Điều 24 xác định rõ thẩm quyền giao đất nông ... giá loại đất v nguyên tắc, phơng pháp xác định giá đất nghị định tới Chính phủ để thực thi Luật đất đai sửa đổi, bổ 30 - Tạp chí luật học sung năm 2001, Nh nớc bảo đảm vai trò đại diện chủ sở hữu...
 • 7
 • 198
 • 1

MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ doc

MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ doc
... - Sửa trình tự thực - Sửa điều kiện Thủ tục c n - Sửa thời hạn giải ………………… II Lĩnh vực… Thủ tục d - Sửa thành phần, số lượng hồ sơ - Sửa thời hạn giải Thủ tục e - Sửa thời hạn giải - Sửa trình ... hiện: - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thời hạn giải quyết: - Đối tượng thực thủ tục hành chính: - Cơ quan thực thủ tục hành chính: - Kết thực thủ tục hành chính: - Phí, lệ phí (nếu có): - Tên mẫu ... hiện; - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thời hạn giải quyết: - Đối tượng thực thủ tục hành chính: - Cơ quan thực thủ tục hành chính: - Kết thực thủ tục hành chính: - Phí, Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu...
 • 7
 • 228
 • 0

MẪU DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ pptx

MẪU DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ pptx
... tượng thực thủ tục hành chính: e Cơ quan thực thủ tục hành chính: g Kết thực thủ tục hành chính: h Lệ phí (nếu có): i Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:* k Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành (nếu có): ... l Căn pháp thủ tục hành chính: Thủ tục b … II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH Thủ tục c a Trình tự thực hiện: b Cách thức thực hiện; c Thành phần, số lượng hồ sơ: d Thời ... mẫu đơn, mẫu tờ khai:* k Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành (nếu có): l Căn pháp thủ tục hành chính: Thủ tục d … ...
 • 2
 • 228
 • 0

Luật dầu khí sửa đổi bổ sung năm 2008 ppt

Luật dầu khí sửa đổi bổ sung năm 2008 ppt
... số điều Luật dầu khí số 19/2000/QH10 20 Bãi bỏ điều 33, 34, 35, 36, 37 39 Luật dầu khí năm 1993 sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật dầu khí số 19/2000/QH10 Điều Luật có hiệu ... dầu khí Việt Nam” cụm từ “Tập đoàn dầu khí Việt Nam” khoản Điều 3, khoản Điều 15, điều 20, 21, 22, 25 khoản Điều 30 Luật dầu khí năm 1993 sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật ... dầu khí ký kết hợp đồng dầu khí với tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí theo quy định pháp luật. ” Điều 17 sửa đổi, bổ sung sau: “Điều 17 Thời hạn hợp đồng dầu khí không hai mươi lăm năm, ...
 • 6
 • 152
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luật doanh nghiệp 2005 được sửa đổi bổ sung 2009bộ luật hình sự đã được sửa đổi bổ sungbộ luật dân sự đã được sửa đổi bổ sungbộ luật lao động đã được sửa đổi bổ sungcần ban hành kịp thời đầy đủ và chi tiết các văn bản hướng dẫn cụ thể những quy định của bộ luật lao động đã được sửa đổi bổ sung về phần chế độ kỷ luật lao độngbộ luật tố tụng hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009luật doanh nghiệp 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009luật doanh nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2009hiến pháp năm 1992 đã được sửa đổi bổ sungluật đấu thầu đã sửa đổi bổ sung năm 2009luật đất đai được sửa đổi bổ sung năm 2013bo luat lao dong duoc sua doi bo sung nam 2012luận văn tốt nghiệp về tội trộm cắp tài sản trong bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009luật giáo dục 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009hiến pháp 1992 được sửa đổi bổ sung năm 2001Đánh giá khả năng sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lợn lai giữa nái f1(landrace x yorkshire) phối với đực 402 và PIDU nuôi tại thị xã phú thọ tài liệu, ebook, giáo trìnhInternet of things with arduino cookbook (2016)Đánh giá quản lý chất lượng nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp tại thanh trì, hà nội tài liệu, ebook, giáo trìnhTài hiệu hướng dẫn codeigniterSACH LOP 12 1Tiểu luận khảo sát việc sử dụng ngôn từ trên chuyên mục phóng sự báo lao độngTìm hiểu về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của dân tộc mường ở phú thọ hiện naytu dien tieng anh bang hinh anhĐỀ CƯƠNG KỸ THUẬT CÔHNG TRÌNH BỜ BIỂNNâng cao biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học Hùng Vương (LA tiến sĩ)Dạy học giải quyết vấn đề trong phần lý thuyết cơ sở ở trường Cao đẳng kỹ thuật (LA tiến sĩ)ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ CẨM NHƯỢNG, HUYỆN CẨM XUYÊN, TỈNH HÀ TĨNHKế toán doanh thu cung cấp Dịch vụ Vận tải tại Công trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ vận tải Phú SơnĐánh giá thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh HóaĐỀ CƯƠNG MÔN KHÍ TƯỢNG THỦY VĂNGiáo dục hướng nghiệp cho học sinh trong dạy học môn Công nghệ ở trường trung học phổ thông (LA tiến sĩ)Nghiên cứu sử dụng một số loài thực vật và chế phẩm thảo mộc trong sản xuất rau họ hoa thập tự tại Thái Nguyên (LA tiến sĩ)Bài giảng: hàn MIG, MAG nâng cao (1)Đánh giá thực trạng chương trình đào tạo hệ vừa làm vừa học của Trường Đại học Nông Lâm Cơ sở cho đổi mới chính sách và qui chế quản lý (LA tiến sĩ)Bài giảng:Chế tạo phôi Hàn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập