Luật doanh nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2013 hoàng anh (hệ thống hóa) pdf

Luật sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung năm 2009

Luật sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung năm 2009
... o h năm mươi năm tính t năm ti p theo năm cu c bi u di n c nh hình Quy n c a nhà s n xu t b n ghi âm, ghi hình c b o h năm mươi năm tính t năm ti p theo năm công b ho c năm mươi năm k t năm ti ... th i h n b o h su t cu c i tác gi năm mươi năm ti p theo năm tác gi ch t; trư ng h p tác ph m có ng tác gi th i h n b o h ch m d t vào năm 13 th năm mươi sau năm ng tác gi cu i ch t; c) Th i h ... ngày 29 tháng 11 năm 2005) LU T S H U TRÍ TU Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu...
 • 116
 • 123
 • 0

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT, TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT TÌM HIỂU LUẬT CƯ TRÚ NĂM 2006 (ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2013)

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT, TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT  TÌM HIỂU LUẬT CƯ TRÚ NĂM 2006 (ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2013)
... khác vi phạm pháp luật trú Câu 44 Quyền tự trú công dân pháp luật quy định nào? Trả lời: Điều Luật trú quy định quyền công dân trú sau: Lựa chọn, định nơi thường trú, tạm trú phù hợp ... hỏi pháp luật quy định vấn đề nào? Trả lời: Theo quy định Điều 13, Điều 14 Luật trú nơi trú người chưa thành niên nơi trú người giám hộ thì: Nơi trú người chưa thành niên nơi trú ... nơi trú theo quy định khoản Điều 12 Luật trú (khoản Điều 12 quy định nơi trú công dân: Nơi trú công dân chỗ hợp pháp mà người thường xuyên sinh sống Nơi trú công dân nơi thường trú...
 • 21
 • 279
 • 0

Đánh giá các điểm mạnh và yếu của Luật Doanh nghiệp kiến nghị giải pháp bổ sung sửa đổi

Đánh giá các điểm mạnh và yếu của Luật Doanh nghiệp kiến nghị giải pháp bổ sung sửa đổi
... cáo Đánh giá điểm mạnh yếu Luật Doanh nghiệp kiến nghị giải pháp bổ sung sửa đổi Hà Nội, tháng 11/2004 Tóm tắt nội dung Luật doanh nghiệp đánh dấu bớc tiến dài đổi t thực cải cách kinh tế cải cách ... liên tục có đánh giá tác động Luật Doanh nghiệp So với báo cáo đánh giá trớc Luật Doanh nghiệp, Báo cáo có số điểm khác sau đây: (i) Mục đích báo cáo để tiếp tục đẩy mạnh thực Luật Doanh nghiệp, ... thảo Luật Doanh nghiệp thống (tức để nâng cao chất lợng Luật Doanh nghiệp; (ii) Báo cáo đánh giá tập trung vào nội dung Luật, tức điểm mạnh yếu nội dung Luật, mặt đợc cha đợc việc thực Luật Báo...
 • 58
 • 486
 • 2

những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung trong bộ luật hình sự 1999 của các tội phạm về môi trường

những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung trong bộ luật hình sự 1999 của các tội phạm về môi trường
... sung Bộ luật hình 1999 tội phạm môi trường Ngày 19/6/2009 Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật hình 1999 Theo có 44 Điều luật sửa đổi nội dung sửa đổi mặt kỹ thuật bổ sung ... Dưới nội dung quan trọng sửa đổi, bổ sung BLHS 1999 tội phạm môi trường: 2.2.1 Điểm Bộ luật hình 1999 việc phân nhóm tội phạm môi trường 30 Trên sở nghiên cứu 11 tội danh quy định Luật sửa đổi, bổ ... cầu Bộ luật hình năm 1999 có nhiều điểm bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật hình bảo vệ môi trường Trong có việc bổ sung thêm tội phạm môi trường bổ sung thêm chương Chương XVII: Các tội phạm...
 • 53
 • 266
 • 0

So sánh và bình luận nội dung quy định tại Điều 75 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 (sửa đổi, bổ sung năm 2002) và Điều 78 Luật ban Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008

So sánh và bình luận nội dung quy định tại Điều 75 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 (sửa đổi, bổ sung năm 2002) và Điều 78 Luật ban Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008
... mà luật ban cũ vướng mắc, hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật từ có thành cao KẾT THÚC Việc so sánh nội dung Điều 75 (Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 1996 sửa đổi, bổ sung năm 2002) ... hành tình trạng khẩn cấp, văn quy định ngày có hiệu lực sớm Tại Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2008, điều 78 quy định sau: Điều 78 Thời điểm có hiệu lực việc đăng Công báo văn quy phạm ... phạm pháp luật Thời điểm có hiệu lực văn quy phạm pháp luật quy định văn không sớm bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày công bố ký ban hành Trường hợp văn quy phạm pháp luật quy định biện pháp thi hành...
 • 9
 • 293
 • 0

Bài dự thi tìm hiểu luật PC Ma túy và sửa đổi bổ sung

Bài dự thi tìm hiểu luật PC Ma túy và sửa đổi bổ sung
... Luật phòng, chống ma tuý quy định: Ngời nghiện ma tuý ngời sử dụng chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hớng thần bị lệ thuộc vào chất Câu 5: Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật phòng, chống ma ... m bo i sng thi gian cai nghin Câu 8: Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật phòng, chống ma tuý sau chấp hành xong thời gian cai nghiện ma tuý bắt buộc sở cai nghiện, ngời nghiện đợc đa vào hình thức ... phũng, chng tỏi nghin ma tuý c hng chớnh sỏch u ói theo quy nh ca phỏp lut." Câu 6: Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật phòng, chống ma tuý quy định những đối tợng đợc cai nghiện ma tuý gia đình, cộng...
 • 6
 • 404
 • 0

Báo cáo " Các nội dung chủ yếu của luật đất đai sửa đổi, bổ sung năm 2001 " potx

Báo cáo
... Điều Luật đất đai sửa đổi bổ sung năm 2001 quy định: Chính phủ định giao đất trờng hợp sau đây: Việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 v 18 Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật đất đai năm 2001 ... phải thuê đất nhng Điều 24 Luật đất đai năm 1993 cha quy định vấn đề n y Vì vậy, khoản Điều Luật đất đai sửa đổi, bổ sung năm 2001 sửa đổi, bổ sung Điều 24 xác định rõ thẩm quyền giao đất nông ... giá loại đất v nguyên tắc, phơng pháp xác định giá đất nghị định tới Chính phủ để thực thi Luật đất đai sửa đổi, bổ 30 - Tạp chí luật học sung năm 2001, Nh nớc bảo đảm vai trò đại diện chủ sở hữu...
 • 7
 • 152
 • 1

MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ doc

MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ doc
... - Sửa trình tự thực - Sửa điều kiện Thủ tục c n - Sửa thời hạn giải ………………… II Lĩnh vực… Thủ tục d - Sửa thành phần, số lượng hồ sơ - Sửa thời hạn giải Thủ tục e - Sửa thời hạn giải - Sửa trình ... hiện: - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thời hạn giải quyết: - Đối tượng thực thủ tục hành chính: - Cơ quan thực thủ tục hành chính: - Kết thực thủ tục hành chính: - Phí, lệ phí (nếu có): - Tên mẫu ... hiện; - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thời hạn giải quyết: - Đối tượng thực thủ tục hành chính: - Cơ quan thực thủ tục hành chính: - Kết thực thủ tục hành chính: - Phí, Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu...
 • 7
 • 181
 • 0

MẪU DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ pptx

MẪU DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ pptx
... tượng thực thủ tục hành chính: e Cơ quan thực thủ tục hành chính: g Kết thực thủ tục hành chính: h Lệ phí (nếu có): i Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:* k Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành (nếu có): ... l Căn pháp thủ tục hành chính: Thủ tục b … II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH Thủ tục c a Trình tự thực hiện: b Cách thức thực hiện; c Thành phần, số lượng hồ sơ: d Thời ... mẫu đơn, mẫu tờ khai:* k Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành (nếu có): l Căn pháp thủ tục hành chính: Thủ tục d … ...
 • 2
 • 195
 • 0

Luật dầu khí sửa đổi bổ sung năm 2008 ppt

Luật dầu khí sửa đổi bổ sung năm 2008 ppt
... số điều Luật dầu khí số 19/2000/QH10 20 Bãi bỏ điều 33, 34, 35, 36, 37 39 Luật dầu khí năm 1993 sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật dầu khí số 19/2000/QH10 Điều Luật có hiệu ... dầu khí Việt Nam” cụm từ “Tập đoàn dầu khí Việt Nam” khoản Điều 3, khoản Điều 15, điều 20, 21, 22, 25 khoản Điều 30 Luật dầu khí năm 1993 sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật ... dầu khí ký kết hợp đồng dầu khí với tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí theo quy định pháp luật. ” Điều 17 sửa đổi, bổ sung sau: “Điều 17 Thời hạn hợp đồng dầu khí không hai mươi lăm năm, ...
 • 6
 • 121
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tình hình sản xuất và tiêu thụ vôi ở việt nam và trên thế giớiTính toán kiểm tra xe tải khi xe chở quá tảiTỔNG hợp các PHƯƠNG PHÁP xác ĐỊNH sắt TRONG nướcXây dựng tài liệu kĩ thuật về thiết kế triển khai sản xuất sản phẩm áo khoác ngoài trong sản xuất may công nghiệp sản phẩm cụ thể là áo jacket 3 lớpXây dựng website kinh doanh máy tính cho công ty tnhh công nghệ DƯƠNG THƯQuá trình lắng trong xử lý nước cấpThiết kế kho mát bảo quản thanh long với năng suất 200 tấnThiết kế và lập quy trình công nghệ chế tạo phanh lưu chất từ biến có cuộn dây nằm hai bênBảng cân đối kế toánĐề, đáp án vật lí 9 chọn đội tuyển thi tỉnh vòng 2 2016 2017 ngọcBiến đổi văn hóa của cộng đồng ngư dân vạn chài Hạ Long, tỉnh Quảng NinhCác hình thức xử lý kỷ luật lao động trong pháp luật lao động Việt Nam hiện hànhĐảng bộ huyện Yên Mô (Ninh Bình) thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng từ năm 2001 đến năm 2015Kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi (1)Kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi (3)Đề đáp án 9 2015 2016 (ngọc)22 8 2016Đề tài chiến tranh trong trường ca Trần Anh TháiHỗn độn của Nguyễn Khắc Phục từ góc nhìn tự sự họcNâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tàu biển tại Nha Trang, Khánh HòaChinh phục điểm 8 9 10 hóa học quyển 2 hữu cơ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập