Giáo trình nhiệt động lực học kỹ thuật lê kim dưỡng, đặng thành trung pdf

Giáo trình nhiệt động lực học kỹ thuật

Giáo trình nhiệt động lực học kỹ thuật
... SỐ QUÁ TRÌNH 4.3.1: Các trình nhiệt động khí lý tưởng CM a) Khái niệm: Trong thực tế kỹ thuậ t xảy nhiều P H trình nhiệt động t T thua y gặp là: trình đẳng tích, K c nhau, trình nhiệt động bả ... :công kỹ thuậ t) (4-7) Công thứ c (4-6) (4-7) phương trình đònh luật nhiệt động thứ nhấ t cho hệ kín hệ hở 4.2.3: Phương trình đònh luật nhiệt động thứ trình lưu động Đối vớ i trình lưu động, ... MÁY NHIỆT Máy nhiệt thiết bò thực trình chuyển hoá giữ a nhiệt hai nguồn nóng (T1) lạnh (T2) Máy nhiệt chia làm hai nhóm: Nhóm động nhiệt nhóm máy lạnh, bơm nhiệt Động nhiệt: Gồm máy nướ c, động...
 • 139
 • 170
 • 0

Giáo trình nhiệt động lực học kyc thuật - Chương 7 ppt

Giáo trình nhiệt động lực học kyc thuật - Chương 7 ppt
... c trình: 1-2 : Quá trình nén đoạn nhiệt 2-2 ’: Quá trình cấp nhiệt đẳ ng áp nhờ hồi nhiệt 2 -3 : Quá trình cấp nhiệt đẳ ng áp buồng đốt 3-4 : Quá trình giãn nở đoạn nhiệt 4-4 ’: Quá trình chuyển nhiệt ... http://www.hcmute.edu.vn - 75 Cá c trình: 1-2 : trình nén đoạn nhiệt (chỉ nén không khí) 2-3 : trình cấp nhiệt (q1) đẳng áp 3-4 : trình giãn nở đoạn nhiệt 4-1 : trình nhả nhiệt (q2) đẳng tích *Hiệu suất nhiệt: t ... Hình 7. 14: Đồ thò p.v T-s động phản lực trực lưu Cá c trình: 1-2 : Quá trình né n đoạ n nhiệt 2-3 : Quá trình cấp nhiệt đẳng áp 3-4 : Quá trình giãn nở đoạn nhiệt ống tăng tốc 4-1 : Quá trình...
 • 33
 • 291
 • 1

Giáo trình nhiệt động lực học kyc thuật - Chương 6 pot

Giáo trình nhiệt động lực học kyc thuật - Chương 6 pot
...  q ( 6- 4 ) ( : Có thể lớn 1) = q1 lCT  q1 ( 6- 5 ) q1  q Mối quan hệ   = +1 ( 6- 6 ) 6. 1 .6: Chu trình Carnot a) Chu trình carnot thuận nghòch thuận chiều: Là chu trình bao gồm trình đẳng nhiệt ... (quá trình thuậ n nghòch) công trình lớ n nhấ t  lmax 1-2 = e1 – e2 hay: lmax 1-2 = ( 6- 1 8) i1 – i2 – To(s1 – s2) ( 6- 1 9) - Nếu trình không thuận nghòch có tổn thấ t exergy (et ) nên: lmax 1-2 > ... Đối với trình thuận nghòch: Lúc vật nhậ n nhiệt thuận nghòch, trình xảy vật thuận nghòch, biến đổi entropy là: ds = dq T ( 6- 1 0) - Còn chu trình thuận nghòch: dq T =0 ( 6- 1 1) b/ Đối với trình không...
 • 8
 • 222
 • 0

Giáo trình nhiệt động lực học kyc thuật - Chương 5 docx

Giáo trình nhiệt động lực học kyc thuật - Chương 5 docx
... http://www.hcmute.edu.vn - 47 Trong đó: 1-2 T : trình nén đẳng nhiệt 1-2 n: trình nén đa biến (với n = 1,2  1, 25) 1-2 k: trình nén đoạn nhiệt * Khi piston từ trái sang phải khí nạp vào xilanh với p suất không đổi trình: ... SPKT TP HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn ( 5- 1 4) Truong DH SPKT TP HCM http://www.hcmute.edu.vn - 55 - Số Mach: ký hiệu M, tỉ số giữ a vận tốc dò ng vận tốc âm   M= ( 5- 1 5) a - Khi :  < a ...     ( 5- 4 ) hay k 1    p2  k k    1 RT1   ln =   p1 k 1      ( 5- 5 ) + Khi trình nén đa biến: Tương tự trình đoạn nhiệt ta có: n 1   HCM n n TP  p   1 ( 5- 6 ) RT1 ...
 • 17
 • 231
 • 1

Giáo trình nhiệt động lực học kyc thuật - Chương 4 pps

Giáo trình nhiệt động lực học kyc thuật - Chương 4 pps
... const trình đẳng áp - Khi n =1 ( 4- 3 0) có: T = const trình đẳng nhiệt - Khi n = k - Khi n    k ( 4- 3 0) có: pv = const trình đoạ n nhiệt ( 4- 3 0) có: v = const trình đẳ ng tích 4. 3.2: Các trình nhiệt ... - 34 - Tích phân: q = i +lkt , ( lkt :công kỹ thuậ t) ( 4- 7 ) Công thứ c ( 4- 6 ) ( 4- 7 ) phương trình đònh luật nhiệt động thứ nhấ t cho hệ kín hệ hở 4. 2.3: Phương trình đònh luật nhiệt động thứ trình ... http://www.hcmute.edu.vn - 45 l12 =  pdv = p(v2 – v1) ( 4- 4 0) lkt = -  vdp = ( 4- 4 1) q = i – lkt = i2 - i1 ; ( 4- 4 2) d) Quá trình đẳng nhiệt: i i2 k i1 x=1 x1 x=0 s1 s2 q =  Tds = T(s2 – s1) l12 = q - u ruo...
 • 13
 • 510
 • 6

Giáo trình nhiệt động lực học kyc thuật - Chương 3 pot

Giáo trình nhiệt động lực học kyc thuật - Chương 3 pot
... Ba k cv ( 3- 3 c) Trong k số mũ đoạn nhiệ t: k > Từ ( 3- 3 b) ( 3- 3 c)   R k 1 k.R cp = k 1 cv = ( 3- 3 d) ( 3- 3 e) 3. 2 .3: Sự phụ thuộc nhiệt dung riêng o nhiệt độ a) Quan hệ hằ ng số: Trong kỹ thuật tính ... ( 3- 1 1) l > chất môi giớ i giã n nở l < chất môi giớ i nén Nếu tính cho G kg thì: L = G.l = G  pdv , (J) ( 3- 1 2) 3. 3.2: Công lưu động công kỹ thuật (llđ ,lkt) J/kg p + dp p f f + df dx Hình 3. 1 ... Từ ( 3- 1 3) công kỹ thuật xác đònh: H Su uo © Tr yen u an q dlkt = dl - dllđ ng D K pham M P HC uat T y th ( 3- 1 4) B dlkt = p.dv – d(p.v) hay: dlkt = p.dv – (p.dv + v.dp) Vậy: dlkt = - v.dp Khi trình...
 • 6
 • 156
 • 0

Giáo trình nhiệt động lực học kyc thuật - Chương 2 ppsx

Giáo trình nhiệt động lực học kyc thuật - Chương 2 ppsx
... R hT Ban Từ phương trình trạng thái: pkV = G kRkT  Gk  M P HC uat T h Ky t p kV Rk T ( 2- 2 2) (c) (d) Từ ( 2- 2 2) , (c) (d)  d= p h Rk p k Rh 8314 8314 , Rh = 29 18 p d = 0, 622 h pk Với: Rk =  ... pk + ph  d = 0, 622 mà:   d = 0, 622 ph p  ph ( 2- 2 2a ) ph p h max  p h max p   p h max , ( kg hơi/kg kkk) Thu vien DH SPKT TP HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn ( 2- 2 3) Truong DH SPKT ... d.ih ( 2- 2 4) ik : Enthanpy kg không khí khô, xá c đònh: ik = 1,0048.t  t (kJ/kg) ih : Enthanpy không khí ẩm, xác đònh: ih = 25 00 + 2. t  (kJ/kg) I = t + (25 00 +2. t) d ( 2- 2 5) M P HC uat T 2. 4.4:...
 • 16
 • 182
 • 0

Giáo trình nhiệt động lực học kyc thuật - Chương 1 pps

Giáo trình nhiệt động lực học kyc thuật - Chương 1 pps
... - 71 7.2: Chu trình độ ng đố t (kiể u piston) - 71 7.2 .1: Chu trình động đốt cấp nhiệt đẳng tích - 72 7.2.2: Chu trình động đốt cấp nhiệt đẳng áp - ... - 11 2 .1: Đònh nghóa. - - 11 2.2: Hổn hợp khí lý tưởng 11 2.2 .1: Đònh luật Gip – Dalton 11 2.2.2: ... - 1. 4: Trạng thái thô ng số trạng thá i nhiệt động. - - 1. 4 .1: Thô ng số trạng thái - 1. 4.2: Phương trình trạng thái - Chương...
 • 11
 • 210
 • 1

Nhiệt động lực học kỹ thuật - Đề thi cuối kì

Nhiệt động lực học kỹ thuật - Đề thi cuối kì
... TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA TP.HCM - Khoa CƠ KHÍ ĐỀ THI CUỐI KỲ : Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật BM CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH Môn Thi Thời gian : 90 phút Ngày thi : 21/06/2006 -o0o -Ghi chú: SV sử dụng tài liệu ... 47 ĐẠI HỌC QUỐC GIA Tp HCM - Trường ĐH BÁCH KHOA Khoa CƠ KHÍ Bm CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH Chủ nhiệm BM PGS TS Lê Chí Hiệp ĐỀ THI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 200 6-2 007 Môn Thi : Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật Thời ... Khoa CƠ KHÍ BM CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH Môn Thời gian PHẦN 1: BẮT BUỘC - 7,5 điểm ĐỀ THI HỌC KỲ II (0 6-0 7) : Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật : 90 phút Ngày thi : 31/05/2007 -o0o -Ghi chú: SV sử dụng tài...
 • 44
 • 3,079
 • 67

Nhiệt động lực học kỹ thuật - Đề thi giữa kì

Nhiệt động lực học kỹ thuật - Đề thi giữa kì
... n −1 → Hệ thống nhận nhiệt Kiểm tra đònh luật 1: ΔU = Ghh cvhh (T2 − T1 ) = 13,7 kJ = Q − Ltt 5/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ III (0 6-0 7) Môn thi : NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ THUẬT Ngày thi : 28/07/2007 Thời ... T2 − T1 1− n n−k (T2-T1) Q = G.cv n −1 W = G.R Suy : n = 1,15 T2 = 322 K p2 = 3,3 bar q23 s3 s2 7/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ III (0 5-0 6) Môn thi : NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ THUẬT Ngày thi : 23/07/2006 Thời ... (Nhả nhiệt) GR(T1 − T2 ) = −62,7 kJ n −1 (Nhận công) b Q = Gcv c W = d ΔU = Gcv ΔT = 20,9 60,5 = 31,6 kJ = Q − W 32 9/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ III (0 4-0 5) Môn thi : NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ THUẬT Ngày thi...
 • 15
 • 1,890
 • 35

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm nhiệt động lực học kỹ thuật pdf

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm nhiệt động lực học kỹ thuật pdf
... CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ THUẬT Chương I: 24 câu Theo định nghĩa Hệ nhiệt động thì: a Hệ nhiệt động chất môi giới khảo sát phương pháp nhiệt động b Hệ nhiệt động nguồn ... thực trình nhiệt động c Hệ nhiệt động nguồn lạnh để thực trình nhiệt động d Hệ nhiệt động gồm tất thành phần Đáp án: d Hệ nhiệt động loại máy nhiệt sau, hệ hệ nhiệt động kín: a Động đốt b Động Diesel ... Diesel c Bơm nhiệt d Cả câu Đáp án: c Hệ nhiệt động loại máy nhiệt sau, hệ hệ nhiệt động hở: a Động đốt b Máy lạnh c Chu trình Rankin nước d Cả câu Đáp án: a Trong nhiệt động lực học, trạng thái...
 • 24
 • 2,113
 • 54

Tài liệu Đề thi cuối học kỳ 1 môn Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật - ĐH Bách Khoa HCM doc

Tài liệu Đề thi cuối học kỳ 1 môn Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật - ĐH Bách Khoa HCM doc
... d2 = d1 = 0, 019 kghn/kgkkk → I2 = 94,21kJ/kg Gkk = 21, 62 3600 = 4999 kg / h 94, 21 − 78,64 TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA TP .HCM - Khoa CƠ KHÍ ĐỀ THI CUỐI KỲ : Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật BM CÔNG NGHỆ NHIỆT ... kgkk / h I1 − I Page 24 of 47 TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA TP .HCM Khoa CƠ KHÍ BM CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH Môn Thời gian PHẦN 1: BẮT BUỘC - 7,5 điểm ĐỀ THI HỌC KỲ II (0 6-0 7) : Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật : 90 ... Phong ĐỀ THI HỌC KỲ I – NIÊN HỌC 200 7-2 008 Đề thi lần I - Hệ Không Chính Quy : Kỹ Thuật Nhiệt : 90 phút Bắt đầu : 18 h15 : 29/ 01/ 2008 Ghi chú: SV sử dụng tài liệu Đề thi gồm trang A4 Môn Thi...
 • 44
 • 800
 • 12

BÀI TIỂU LUẬN MÔN NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ THUẬT pot

BÀI TIỂU LUẬN MÔN NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ THUẬT pot
... (kJ/ kg) Bài tập (5.18) Hơi bão hòa khô áp suất P1= 10 bar sau giãn nở đẳng nhiệt, áp suất cuối P2= bar Xác định lượng nhiệt cần cap61cho công hay đổi thể tích Bài giải: + Nhiệt trình dẳng nhiệt ... thái nhiệt có P2= 10 bar, t2= t1= 1800C, từ bảng nước chưa sôi nhiệt tìm s2= 7,743kJ/kg, v2= 2,078 m3/kg, i2= 2835kJ/kg Do vậy: qt= (180+ 273)(7,743-6,587)= 524 kJ/kg Từ định luật nhiệt động...
 • 2
 • 530
 • 6

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ THUẬT potx

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ THUẬT potx
... công kỹ thuật Đáp án: b 49.Trong trình đẳng nhiệt: a Nhiệt lượng tham gia biến thiên nội b Nhiệt lượng tham gia biến thiên enthalpy c Nhiệt lượng tham gia công thay đổi thể tích công kỹ thuật d Nhiệt ... buihuuai@gmail.com dhcn a ẩn nhiệt bốc b Nhiệt c ẩn nhiệt ngưng tụ d ẩn nhiệt hóa rắn 124 Khi thải nhiệt để ngưng tụ, là: a ẩn nhiệt bốc c ẩn nhiệt ngưng tụ b Nhiệt d ẩn nhiệt hóa rắn 125 Độ khô ... d Trạng thái 122 Khi cấp nhiệt cho nước từ nhiệt độ ban đầu ( 25 0C) đến nhiệt độ sôi, là: a ẩn nhiệt bốc c ẩn nhiệt ngưng tụ b Nhiệt d ẩn nhiệt hóa rắn 123 Khi cấp nhiệt cho nước bay hơi, là:...
 • 23
 • 348
 • 5

Câu hỏi trắc nghiệm nhiệt động lực học kỹ thuật potx

Câu hỏi trắc nghiệm nhiệt động lực học kỹ thuật potx
... cấp nhiệt cho nước từ nhiệt độ ban đầu (25 0C) đến nhiệt độ sôi, là: a ẩn nhiệt bốc c ẩn nhiệt ngưng tụ b Nhiệt d ẩn nhiệt hóa rắn 123 Khi cấp nhiệt cho nước bay hơi, là: a ẩn nhiệt bốc c ẩn nhiệt ... công kỹ thuật Đáp án: b 49 Trong trình đẳng nhiệt: a Nhiệt lượng tham gia biến thiên nội b Nhiệt lượng tham gia biến thiên enthalpy c Nhiệt lượng tham gia công thay đổi thể tích công kỹ thuật d Nhiệt ... hoa khi: a Nhận nhiệtc Thải nhiệt b Tỏa nhiệt d a, b 120 Hơi nước hình thành từ thể lỏng bốc khi: a Nhận nhiệtc Thải nhiệt b Tỏa nhiệt d a, b 121 Sự biến đổi pha thay đổi: a Nhiệt độ c Áp suất...
 • 16
 • 361
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Phương pháp lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồnggiáo án hóa học 10 cơ bản soạn theo chương trình mớiĐảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lãnh đạo cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước từ năm 2007 đến năm 2015Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 2020”Nâng cao chất lượng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường trung học phổ thông Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 2020Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cho các đội chiếu bóng lưu động và xây dựng rạp chiếu phim tỉnh Sơn La“Nâng cao chất lượng hoạt động công tác Mặt trận Tổ quốc huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2016 2020”Đánh giá tác động môi trường của khai thác than đến sản xuất nông nghiệp tại thị xã cẩm phả, tỉnh quảng ninhNâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cho vay của ngân hàng sacombank chi nhánh thanh hóaNghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế trang trại tại huyện nho quan, tỉnh ninh bìnhPosterb presentations Đề tài nghiên cứu về cây lúaTONG HOP LOI BAI HAT NHAC VANG SUU TAM MANGTuần 4 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTuần 3 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhNghiên cứu tuổi động mạch trên bệnh nhân bệnh mạch vành tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2015 2016Bài 12. Đề tài Gia đìnhBài 13. Giới thiệu tỉ lệ khuôn mặt ngườiBài giảng Thiết kế kiến trúc chương 3Chiến lược marketing của công ty cổ phần ô tô hyundai thành công việt namBài 11. Trình bày bìa sách
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập