lap trinh MATLAB ỨNG DỤNG MALAP LÊ BÁ D

Lập trìnhứng dựng matlab cho điều khiển tự động

Lập trình và ứng dựng matlab cho điều khiển tự động
... của  MATLAB.   Để  tạo  một  ma  trận  ta  viết  một  m‐file  cho MATLAB đọc  file  này.  Ví  dụ  ta  tạo  file  ct1_1.m như sau    A = [  1  2   3  2  3   4  3  4    5    ]  nạp vào MATLAB bằng cách đánh lệnh:  ... từ lần gọi này sang lần gọi khác. Các biến persistent chỉ có thể khai báo trong  hàm. Chúng tồn tại trong bộ nhớ cho đến khi hàm bị xoá hay thay đổi.    3. Điều khiển vào ra: Các lệnh sau dùng để số liệu đưa vào ra    disp(a)    hiển thị nội dung của mảng a hay văn bản  ...                                  [0.6 0.3 0.1 0.05],ʹHorizontalAlignmentʹ,ʹLeftʹ);    3.  Tự động cập  nhật  giá  trị  lên  GUI:  Để  hoàn  thiện  ví  dụ  GUI  ta  thực  hiện  chương trình với nhiệm vụ tính quy đổi từ độ K sang độ C tự động điền kết  quả vào các ô bên cạnh chuỗi Celcius. Đoạn mã sau phục vụ mục đích callback ...
 • 168
 • 224
 • 0

Chương 3: Ngôn ngữ lập trìnhứng dụng

Chương 3: Ngôn ngữ lập trình và ứng dụng
... 57 Chương 3: Ngôn ngữ lập trình ứng dụng Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 58 Chương 3: Ngôn ngữ lập trình ứng dụng ... khác, chương trình xử lý ngắt để thực chương trình trực tiếp với cổng vào/ra Nếu sử dụng chế độ ngắt, chương trình tương ứng với tín hiệu ngắt soạn thảo cài đặt phận chương trình Chương trình ... điều khiển chương trình 3.4 Cú pháp cách ứng dụng SIMATIC struction S7-200: 3.4.1 Toán hạng giới hạn cho phép: Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 63 Chương 3: Ngôn ngữ lập trình ứng dụng Bộ...
 • 28
 • 166
 • 0

Lập trình mạng ứng dụng

Lập trình mạng ứng dụng
... Chương trình Client 127 VII.3 Lập trình Socket bất đồng sử dụng tiểu trình 132 VII.3.1 Lập trình sử dụng hàng đợi gởi hàng đợi nhận thông điệp 132 VII.3.2 Lập trình ứng ... hình thiết bị A chạy hai ứng dụng Server, hai ứng dụng chờ gói tin từ Client Một ứng dụng gán port 8000 ứng dụng gán port 9000 Thiết bị mạng B muốn kết nối đến thiết bị mạng A phải gán TCP port ... bên lập trình mạng, phải hiểu rõ giao thức IP, hiểu cách chuyển liệu thiết bị mạng Lập trình mạng dùng giao thức IP thường phức tạp Có nhiều yếu tố cần quan tâm liên quan đến cách liệu gởi qua mạng: ...
 • 141
 • 141
 • 0

Tài liệu CHƯƠNG 3: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNHỨNG DỤNG docx

Tài liệu CHƯƠNG 3: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VÀ ỨNG DỤNG docx
... khác, chương trình xử lý ngắt để thực chương trình trực tiếp với cổng vào/ra Nếu sử dụng chế độ ngắt, chương trình tương ứng với tín hiệu ngắt soạn thảo cài đặt phận chương trình Chương trình ... 3 .3: Mô tả ngăn xếp S7 200 3.2.Vòng quét (thực chương trình) cấu trúc chương trình: PLC thực chương trình theo vòng lặp Mỗi vòng lặp gọi vòng quét (scan) Các giai đoạn vòng quét: Khi gặp lệnh vào/ra ... chuyển liệu Tập lệnh điều khiển chương trình Tập lệnh thao tác với ghi (dịch/quay vòng ghi) Tập lệnh làm việc với chuỗi Tập lệnh làm việc với bảng liệu Tập định thời Tập lệnh gọi chương trình chương...
 • 80
 • 145
 • 0

Tài liệu Tự Động Đo Lường - Ngôn ngữ lập trìnhứng dụng docx

Tài liệu Tự Động Đo Lường - Ngôn ngữ lập trình và ứng dụng docx
... Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 55 Chương 3: Ngôn ngữ lập trình ứng dụng Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện 3.3.Tập lệnh S 7-2 00: Tập lệnh S 7-2 00 chia làm nhóm: Các lệnh mà thực làm việc độc lập không ... Đức - Nguyễn Kim Ánh 73 Chương 3: Ngôn ngữ lập trình ứng dụng Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện Hình 3.24: Ví dụ cách sử dụng TONR Hình 3.25: Ví dụ cách sử dụng TOF Biên soạn: Lâm Tăng Đức - ... Tự Động Đo Lường – Khoa Điện Hình 3.26: Ví dụ cách sử dụng CTD Hình 3.27: Ví dụ cách sử dụng CTUD Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 76 Chương 3: Ngôn ngữ lập trình ứng dụng Bộ môn Tự Động...
 • 28
 • 210
 • 0

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin lập trìnhứng dụng giải thuật quay lui trong lập trình - THUẬT TOÁN QUAY LUI

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin lập trình và ứng dụng giải thuật quay lui trong lập trình - THUẬT TOÁN QUAY LUI
... Dung C1 THUẬT TOÁN VÀ ĐỘ PHỨC TẠP C2 CHIA ĐỂ TRỊ C3 QUY HOẠCH ĐỘNG C4 THUẬT TOÁN THAM LAM C5 THUẬT TOÁN QUAY LUI Nguyễn Thanh THUẬT TOÁN QUAY LUI 5.1 Thuật toán quay lui 5.2 Một số toán minh ... Thanh THUẬT TOÁN QUAY LUI 5.1 Thuật toán quay lui 5.1.1 Đệ quy 5.1.2 Thuật toán quay lui tổng quát Nguyễn Thanh 5.1 Thuật toán quay lui Quay lui (backtracking) chiến lược tìm kiếm lời giải cho toán ... Nguyễn Thanh 5.1.2 Thuật toán quay lui tổng quát  Ta trình bày trình tìm kiếm lời giải thuật toán quay lui sau: Nguyễn Thanh THUẬT TOÁN QUAY LUI 5.2 Một số toán minh họa 5.2.1 Bài toán liệt kê dãy...
 • 40
 • 660
 • 5

lập trình 3d ứng dụng trên nền tảng android

lập trình 3d ứng dụng trên nền tảng android
... Vòng đời ứng dụng Android: Không giống ứng dụng tảng khác, ứng dụng Android điều khiển đến vòng đời chúng Thay vào đó, thành phần ứng dụng phải lắng nghe việc thay đổi trạng thái bên ứng dụng tác ... ảo máy tính để phát triển ứng dụng với hàm API hỗ trợ cho lập trình viên lập trình thiết bị di động sử dụng tảng Android thông qua ngôn ngữ lập trình Java SDK gồm có:  android. jar : tập tin lưu ... chọn ứng dụng từ hình chủ trình khởi chạy ứng dụng Activity khởi động Activity Android tương tự Form ứng dụng desktop truyền thống  Dịch vụ (Services): service làm việc ẩn ứng dụng, sử dụng...
 • 132
 • 453
 • 2

Lập trình Android: ứng dụng mail ppsx

Lập trình Android: ứng dụng mail ppsx
... android:layout_height="wrap_content" android:text="@string/hello" /> Các bạn lưu ý phải bỏ...
 • 3
 • 228
 • 2

Lập trình Android: Ứng dụng nghe nhạc pptx

Lập trình Android: Ứng dụng nghe nhạc pptx
... mediaPlayer.release(); } catch(Exception e) { e.printStackTrace(); } } } } Và debug bạn có phần mềm nghe nhạc sau: Lập trình Android – http://laptrinhdidong.vn Page Trung tâm Tin học – ĐH KHTN Mọi ý kiến đóng ... R.id.stopPlayerBtn: if(mediaPlayer != null) { mediaPlayer.stop(); playbackPosition = 0; } break; Lập trình Android – http://laptrinhdidong.vn Page Trung tâm Tin học – ĐH KHTN } } private void playLocalAudio_UsingDescriptor() ... góp bạn vui lòng gữi viết forum: http://forum.laptrinhdidong.vn/ Rất mong nhận phản hồi bạn Lập trình Android – http://laptrinhdidong.vn Page ...
 • 4
 • 1,334
 • 59

Lập trình Android: ứng dụng quay Video docx

Lập trình Android: ứng dụng quay Video docx
... android:text=" " android:textColor="#FF0000" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" /> ...
 • 8
 • 262
 • 2

Lập trình Android: Ứng dụng chụp ảnh pdf

Lập trình Android: Ứng dụng chụp ảnh pdf
... inn.setData(myPicture); startActivity(inn); } } } Và bạn debug ứng dụng sau (Các bạn lưu ý phải debug với Virtual Device có SD card): Lập trình Android – http://laptrinhdidong.vn Page Trung tâm Tin ... bạn vui lòng gữi viết trang web: http://forum.laptrinhdidong.vn/ Rất mong nhận phản hồi bạn Lập trình Android – http://laptrinhdidong.vn Page ...
 • 3
 • 317
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Dự Án Trình Diễn Mô Hình Quản Lý Và Giữ Gìn Vệ Sinh Môi Trường Dựa Vào Cộng Đồng Tại Xã Nhị Mỹ Và Thị Trấn Mỹ Thọ Tỉnh Đồng ThápDự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa GianhNhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, điều trị và chăm sóc người bệnh đột quỵ não tại khoa thần kinh Bệnh viện tỉnh Nam ĐịnhThông Tin Thị Trường Da Giầy, Túi Xách Hoa Kỳtang san boc dich p1Giảng dạy nhạc Chèo cho đàn Bầu tại trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân độiPhân tích ba tác phẩm cho đàn Bầu hoà tấu cùng Dàn nhạc giao hưởngGiảng dạy âm nhạc Chèo truyền thống cho đàn Tam thập lục tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt NamĐề cương chi tiết học phần Thực hành chuẩn bị sản xuất (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thiết kế nón, túi xách (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực tập tốt nghiệp (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Cisco CCNA routing and switching study guideĐề cương chi tiết học phần Công nghệ CAD ngành may (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hành kĩ thuật may cơ bản (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hành Thiết kế trang phục nữ cơ bản (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU DIMETHYL ETHER (DME) CHO ĐỘNG CƠ DIESEL CỠ NHỎTÌM HIỂU TỔNG QUAN hệ THỐNG và PHƯƠNG PHÁP xây DỰNG điều HÀNH WEBSITE của CTY CP HÃNG HÀNG KHÔNG JETSTAR PACIFIC ARELINESTổng hợp đề thi công chức Thuế năm 2012Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu hoàng namĐề cương chi tiết học phần Tổ chức quản lý sản xuất (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập