Nghiên cứu thu hồi protein và chitin từ đầu tôm thẻ chân trắng bằng hệ enzyme nội tại

nghiên cứu quá trình thủy phân dịch ép đầu tôm thẻ chân trắng bằng enzyme protamex

nghiên cứu quá trình thủy phân dịch ép đầu tôm thẻ chân trắng bằng enzyme protamex
... quan enzyme protease trình thủy phân protein - Xác định thành phần hóa học dịch ép đầu tôm thẻ chân trắng - Xác định thông số tối ưu cho trình thủy phân dịch ép đầu tôm Enzyme Protamex CHƯƠNG I: ... lượng dịch lớn cụ thể dịch đầu tôm có chứa hàm lượng protein cao chưa tận dụng Đây nguồn lợi lớn cần nghiên cứu ứng dụng Vì em chọn đề tài nghiên cứu trình thủy phân dịch ép đầu tôm thẻ chân trắng ... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 3.1 Hiệu suất thu dịch ép đầu tôm từ phế liệu 38 3.2 Thành phần hóa học dịch tôm thẻ 39 3.3 Kết nghiên cứu hiệu thủy phân dịch tôm Enzyme Protamex...
 • 66
 • 294
 • 3

Nghiên cứu thu hồi hỗn hợp caroten protein từ đầu tôm thẻ chân trắng bằng phương pháp kết hợp HCl flavourzyme

Nghiên cứu thu hồi hỗn hợp caroten protein từ đầu tôm thẻ chân trắng bằng phương pháp kết hợp HCl và flavourzyme
... KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM o0o LÊ THỊ XUÂN THI NGHIÊN CỨU THU HỒI HỖN HỢP CAROTEN- PROTEIN TỪ ĐẦU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP HCL FLAVOURZYME ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành ... Phượng Tên đề tài: Nghiên cứu thu hồi hỗn hợp C-P từ đầu tôm thẻ chân trắng phương pháp kết hợp acid hydrochloric Flavourzyme Nội dung: - Xác định thành phần hóa học đầu tôm - Nghiên cứu điều kiện ... Điều kiện xử lý đầu tôm thích hợp phương pháp kết hợp HCl Flavourzyme để thu nhận hỗn hợp C-P Điều kiện thủy phân thích hợp HCl Flavourzyme trình xử lý đầu tôm để thu hồi hỗn hợp C-P xác định...
 • 76
 • 197
 • 0

Nghiên cứu thu hồi hỗn hợp caroten protein từ đầu tôm thẻ chân trắng bằng phương pháp ủ xi lô kết hợp HCl lactic

Nghiên cứu thu hồi hỗn hợp caroten protein từ đầu tôm thẻ chân trắng bằng phương pháp ủ xi lô kết hợp HCl và lactic
... lý kết hợp với acid HCl công đoạn đầu để thu hỗn hợp caroten- protein có hàm lượng carotenoid cao Đề xuất quy trình thu nhận hỗn hợp caroten- protein từ đầu tôm thẻ chân trắng phương pháp xi ... CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM o0o PHẠM THỊ SÂM NGHIÊN CỨU THU HỒI HỖN HỢP CAROTEN- PROTEIN TỪ ĐẦU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP XI LÔ KẾT HỢP HCL LACTIC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành ... Tên đề tài: Nghiên cứu thu hồi hỗn hợp caroten- protein từ đầu tôm phương pháp xi kết hợp acid hydrochloric acid lactic Nội dung: Xác định thành phần hóa học đầu tôm thẻ chân trắng Xác định...
 • 72
 • 215
 • 0

Nghiên cứu kết hợp quá trình ép khử Protein từ đầu tôm thẻ chân trắng bằng Enzymy Neutrase trong sản xuất Chitin - Chitosan

Nghiên cứu kết hợp quá trình ép và khử Protein từ đầu tôm thẻ chân trắng bằng Enzymy Neutrase trong sản xuất Chitin - Chitosan
... Dịch ép Ép ép Điều kiện: - Nhiệt độ: 55oC - Thời gian: Khử protein - Tỷ lệ enzyme /đầu tôm = 0,4% enzyme Neutrase - Nước /đầu tôm = 2/1 - pH = 6,5 Điều kiện: Khử protein NaOH - Nhiệt độ: 50oC - ... Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 3.1 Thành phần hóa học phế liệu tôm thẻ chân trắng 34 3.2 Kết nghiên cứu công đoạn khử protein enzyme Neutrase 35 3.2.1 Kết nghiên cứu xác ... 1,4 x 103 - Staphylococcus aureus KPH - 10 Escherichia coli KPH - 11 Salmonella KPH - 12 Clostridium KPH - Chitosan 1: Chitosan sản xuất từ Chitin 1; Chitosan 2: Chitosan sản xuất từ Chitin 2;...
 • 69
 • 416
 • 0

nghiên cứu thu nhận bột đạm giàu carotenoid từ đầu tôm thẻ chân trắng bằng phƣơng pháp xử lý kết hợp hai enzyme protease

nghiên cứu thu nhận bột đạm giàu carotenoid từ đầu tôm thẻ chân trắng bằng phƣơng pháp xử lý kết hợp hai enzyme protease
... chiết đạm giàu carotenoid từ đầu tôm thẻ chân trắng - Đề xuất qui trình thu nhận bột đạm tôm giàu carotenoid phƣơng pháp xử kết hợp hai enzyme protease trình sản xuất chitin-chitosan từ đầu tôm ... nhận bột đạm giàu carotenoid phƣơng pháp xử kết hợp hai enzyme protease trình sản xuất chitin từ đầu tôm thẻ chân trắng Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu điều kiện thủy phân cặp enzyme protease ... suất thu hồi thành phần hóa học chế phẩm đạm giàu carotenoid thu nhận từ đầu tôm xử phƣơng pháp kết hợp ………………64 3.2.4 Tận dụng bã đầu tôm trình thu nhận chế phẩm đạm giàu carotenoid để thu...
 • 125
 • 356
 • 0

Nghiên cứu thu hồi dịch protein từ dịch thủy phân đầu tôm thẻ chân trắng bằng alcalase đánh giá một số tính chất chức năng của sản phẩm

Nghiên cứu thu hồi dịch protein từ dịch thủy phân đầu tôm thẻ chân trắng bằng alcalase và đánh giá một số tính chất chức năng của sản phẩm
... Nghiên cứu thu hồi dịch protein từ dịch thủy phân đầu tôm thẻ chân trắng Alcalase đánh giá số tính chất chức sản phẩm. ” đề xuất thực Mục tiêu đề tài: - Thu hồi đặc trưng tính chất dịch thủy phân ... CỨU Tối ưu hóa trình thu hồi dịch thủy phân protein đầu tôm thẻ chân trắng enzyme alcalase: - Thu hồi đặc trưng tính chất dịch protein hòa tan - Nghiên cứu chế độ cô quay ảnh hưởng đến tính chất ... đến tính chất dịch thủy phân tối ưu trình cô quay 26 2.2.3 Nghiên cứu ảnh hưởng trình sấy đến tính chất sản phẩm thu hồi 29 iii 2.2.4 Đánh giá số tính chất chức sản phẩm...
 • 69
 • 790
 • 2

nghiên cứu kết hợp khử protein trong công đoạn khử khoáng của quy trình sản xuất chitin từ vỏ, đầu tôm thẻ chân trắng bằng pepsin hcl

nghiên cứu kết hợp khử protein trong công đoạn khử khoáng của quy trình sản xuất chitin từ vỏ, đầu tôm thẻ chân trắng bằng pepsin và hcl
... acid Nghiên cứu sử dụng enzyme Pepsin trình sản xuất chitin kết hợp trình khử protein trình khử khoáng HCl Từ thực tế cho thấy việc Nghiên cứu kết hợp khử protein công đoạn khử khoáng quy trình sản ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ĐÀO THỊ TUYẾT MAI NGHIÊN CỨU KẾT HỢP KHỬ PROTEIN TRONG CÔNG ĐOẠN KHỬ KHOÁNG CỦA QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHITIN TỪ VỎ, ĐẦU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG BẰNG PEPSIN HCl ... enzyme Pepsin - Tối ƣu hóa trình khử khoáng kết hợp với khử protein enzyme Pepsin - Hoàn thiện đề xuất quy trình sản xuất chitin kết hợp khử protein công đoạn khử khoáng enzyme Pepsin HCl 3...
 • 114
 • 218
 • 1

Nghiên cứu thu hồi dịch thủy phân protein có hoạt tính sinh học từ đầu tôm thẻ chân trắng

Nghiên cứu thu hồi dịch thủy phân protein có hoạt tính sinh học từ đầu tôm thẻ chân trắng
... việc nghiên cứu thu hồi dịch thủy phân protein giá trị sinh học từ đầu tôm cần thiết Đề tài Nghiên cứu thu hồi dịch thủy phân protein hoạt tính sinh học từ đầu tôm thẻ chân trắng đƣợc đề ... học từ đầu tôm thẻ chân trắng Mục đích đề tài Đề xuất qui trình sản xuất cho phép thu hồi dịch thủy phân protein hoạt tính sinh học từ đầu tôm thẻ chân trắng Nội dung đề tài - Nghiên cứu ảnh ... oxy hóa dịch thủy phân; - Nghiên cứu chế độ thủy phân tối ƣu để thu dịch thủy phân protein hoạt tính sinh học cao; - Nghiên cứu thử nghiệm khả chống oxy hóa lipit dịch thủy phân protein thu đƣợc;...
 • 93
 • 128
 • 0

Nghiên cứu sử dụng pepsin để khử protein trong qui trình sản xuất chitin từ vỏ tôm thẻ chân trắng

Nghiên cứu sử dụng pepsin để khử protein trong qui trình sản xuất chitin từ vỏ tôm thẻ chân trắng
... tài Nghiên cứu sử dụng Pepsin để khử protein qui trình sản xuất Chitin từ vỏ tôm thẻ chân trắng thực Mục đích đề tài: Xác lập thông số cho trình khử protein vỏ tôm thẻ chân trắng với enzyme Pepsin ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 NGUYÊN VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1.1 Nguyên liệu vỏ tôm Vỏ tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) chọn đối tượng nghiên cứu Vỏ lấy từ nguyên liệu tôm Thẻ chân trắng chế biến ... pH 8,0 để khử protein từ vỏ tôm, vỏ ghẹ, vỏ tôm hùm công nghệ sản xuất chitosan Kết loại bỏ 88%, 67%, 83% protein theo thứ tự Synowiecki cộng (2002) nghiên cứu ứng dụng Alcalase để khử protein...
 • 85
 • 351
 • 0

nghiên cứu thu nhận ứng dụng enzyme protease nội tạng để sản xuất bột canh tôm từ đầu tôm thẻ chân trắng

nghiên cứu thu nhận và ứng dụng enzyme protease nội tạng để sản xuất bột canh tôm từ đầu tôm thẻ chân trắng
... thực đề tài: Nghiên cứu thu nhận ứng dụng enzyme protease nội tạng để sản xuất bột canh tôm từ đầu tôm thẻ chân trắng. ” nhằm tăng giá trị kinh tế tận dụng triệt để nguồn nguyên liệu tôm, góp phần ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG   NGUYỄN HOÀNG THANH NGHIÊN CỨU THU NHẬN VÀ ỨNG DỤNG ENZYME PROTEASE NỘI TẠNG ĐỂ SẢN XUẤT BỘT CANH TÔM TỪ ĐẦU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG Chuyên ... 3.1 Đề xuất qui trình thu nhận CPE từ đầu tôm thẻ chân trắng 60 Sơ đồ 3.2 Đề xuất qui trình sản xuất bột canh tôm từ đầu tôm thẻ chân trắng 75 MỞ ĐẦU  Tính cấp thiết đề tài: Hiện nay, tôm mặt...
 • 106
 • 259
 • 0

Nghiên cứu quy trình sản xuất dịch lên men lactic giàu carotenoids từ đầu tôm thẻ chân trắng (penaeus vannamei) thử nghiệm ứng dụng dịch lên men làm thức ăn cho cá tứ vân (capoeta tetrazone)

Nghiên cứu quy trình sản xuất dịch lên men lactic giàu carotenoids từ đầu tôm thẻ chân trắng (penaeus vannamei) và thử nghiệm ứng dụng dịch lên men làm thức ăn cho cá tứ vân (capoeta tetrazone)
... đề tài Nghiên cứu quy trình sản xuất dịch lên men lactic giàu carotenoids từ đầu tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) thử nghiệm ứng dụng dịch lên men làm thức ăn cho Tứ Vân (Capoeta Tetrazona)” ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG -oOo - NGUYỄN THỊ NHƯ XUÂN NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT DỊCH LÊN MEN LACTIC GIÀU CAROTENOIDS TỪ ĐẦU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Penaeus vannamei) VÀ THỬ NGHIỆM ... sắc Tứ Vân .73 3.3.2 Ảnh hưởng tỷ lệ dầu đậu nành khác đến màu sắc Tứ Vân 77 3.4 Đề xuất quy trình sản xuất dịch lên men lactic từ nguyên liệu đầu tôm bổ sung vào thức ăn tổng hợp cho cá...
 • 121
 • 237
 • 0

nghiên cứu tối ưu hóa quá trình sản xuất chitin từ vỏ tôm thẻ chân trắng với sự kết hợp của alkalase – pepsinvà hcl

nghiên cứu tối ưu hóa quá trình sản xuất chitin từ vỏ tôm thẻ chân trắng với sự kết hợp của alkalase – pepsinvà hcl
... tài: Nghiên c u t i ưu hóa trình s n xu t Chitin t v tôm th chân tr ng v i s k t h p c a Alkalase Pepsin HCl ã c th c hi n 2 M c ích c a tài xu t quy trình s n xu t chitin t v tôm th chân ... n d Quy trình s n xu t Chitosan t v tôm Sú b ng phương pháp hóa h c v i m t công o n x lý ki m (Tr n Th Luy n) V tôm khô Ngâm HCl V tôm tươi HCl 10% to phòng t =5h w/v = 1/10 Ngâm HCl HCl 10% ... PHÁP NGHIÊN C U 2.1 NGUYÊN V T LI U NGHIÊN C U 2.1.1 Nguyên li u v tôm V tôm th chân tr ng (Penaeus vannamei) c ch n i tư ng nghiên c u V tôm c l y t ph n nguyên li u l i c a quy trình ch bi n tôm...
 • 66
 • 689
 • 0

nghiên cứu điều kiện chiết rút carotenoprotein từ đầu vỏ tôm thẻ chân trắng bằng các enzyme protease thương mại

nghiên cứu điều kiện chiết rút carotenoprotein từ đầu vỏ tôm thẻ chân trắng bằng các enzyme protease thương mại
... Nghiên cứu điều kiện chiết rút carotenoprotein từ đầu vỏ tôm thẻ chân trắng enzyme protease thƣơng mại đƣợc thực Nội dung thực hiện: - Xác định thành phần hóa học đầu tôm the chân trắng - Nghiên ... phế liệu tôm đầu thẻ chân trắng Đầu tôm thẻ chân trắng sau thu mua đƣợc tiến hành đem phân tích tiêu chất lƣợng đƣợc trình bày Bảng 3.1: Bảng 3.1 Thành phần hóa học phế liệu tôm thẻ chân trắng Chỉ ... hóa học đầu tôm the chân trắng - Nghiên cứu điều kiện chiết carotenoprotein từ đầu tôm thẻ chân trắng enzyme Alcalase, Flavourzyme - Đánh giá chất lƣợng carotenoprotein thu đƣợc - Đề xuất quy...
 • 56
 • 552
 • 5

Tối ưu quá trình thuỷ phân protein trên đầu tôm thẻ chân trắng bằng enzyme alcalase đặc trưng tính chất của dịch thuỷ phân

Tối ưu quá trình thuỷ phân protein trên đầu tôm thẻ chân trắng bằng enzyme alcalase và đặc trưng tính chất của dịch thuỷ phân
... tài Tối ưu trình thuỷ phân protein đầu tôm thẻ chân trắng enzyme Alcalase đặc trưng tính chất dịch thuỷ phân thực nhằm xác định chế độ thu hồi đánh giá hoạt tính sinh học dịch thu thủy phân đầu ... oxi hóa dịch thủy phân protein đầu tôm 41 iv 3.5 Kết tối ưu trình thủy phân để thu dịch thuỷ phân có khả khử gốc tự DDPH 45 3.6 Đặc trưng tính chất dịch thủy phân ... trước thủy phân  Đánh giá ảnh hưởng yếu tố đến hàm lượng protein hòa tan khả chống oxi hóa dịch thủy phân đầu tôm Tối ưu trình thuỷ phân protein enzyme Alcalase để thu dịch có hoạt tính chống...
 • 69
 • 779
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tối ưu điều kiện lên men dịch đầu tôm thẻ chân trắng bằng chủng vi khuẩn lb7 phân lập được từ thực phẩm lên men chua tự nhiênnghiên cứu kết hợp quá trình ép và khử protein bằng enzyme neutrase trong công nghệ sản xuất chitin – chitosan từ nguyên liệu đầu tôm thẻ chân trắngnghiên cứu sử dụng chủng vi khuẩn lactic lb7 đã phân lập từ thực phẩm lên men tự nhiên vào công đoạn lên men nguyên liệu đầu tôm thẻ chân trắngphòng và trị bệnh cho tôm thẻ chân trắngnghiên cứu thu hồi gelatinnghiên cứu tách axit humic và fulvic từ than bùnnghiên cứu tách axit humic và fulviv từ than bùnnghiên cứu thu hồi thông tinthực tế tình hình xử lý dpt trên đòi hỏi phải có giải pháp để vừa giảm ô nhiễm môi trường lại vừa tận dụng các thành phần trong da và tiết kiệm chi phí như thu hồi gelatin và chromium từ danghiên cứu xã hội học và chiến lược xóa đóỉ giảm nghèonghiên cứu công nghệ chiết tách cardanol từ dầu vỏ hạt điềunghiên cứu sử dụng chitosan chiết tách từ vỏ tôm làm tác nhân hấp phụ một số ion kim loại nặng trong môi trường nướccác nghiên cứu về định kiến và định kiến giới trên thế giớinghiên cứu kết quả điều trị gãy cổ xương đùi do chấn thương bằng phẫu thuật thay khớp háng toàn phần với xi măngnghiên cứu ảnh hưởng của tảo spirulina platensis nordst geitler lên sự sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng lipopenaeus vannamei tại công ty nuôi trồng thủy sản việt anh kỳ anh hà tĩnhViết email trang trọng bằng tiếng AnhDu lịch với tiếng AnhBài tập trắc nghiệm và tự luận chuyên đề vector Trần Quang ThạnhNhững món đồ phải vứt để nhà cửa gọn gàngCụm động từ thông dụng với DoLập trình gia công nâng cao Siemens NX9Sử dụng CNCkad 8.5 cho máy đột dậpGiáo trình cơ bản NX11Hướng dẫn nhập mã giảm giá ưu đãi 50% mua monkey juniorGIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG trong chương trình giáo dục Mầm nonBÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG Mẫu giáoThiết kế khuôn nâng cao solidworks 2013MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN Trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tíchNghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng, phát triển giống chè shan kinh doanh tại thuận châu, sơn laNhận dạng hệ thống tài liệu tham khảoNghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh Quế Lâm đến sinh trưởng phát triển của giống lúa Hương Chiêm tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên BáiNghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa trong vụ mùa năm 2015 tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn LaTham luận công tác chủ nhiệm trung học cơ sởTham luận Một số biện pháp phụ đạo học sinh yếu kémCÔNG TÁC PHÁT HIỆN VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập