Bộ đề thi học sinh giỏi lớp 8

bo de thi hoc sinh gioi lop 9

bo de thi hoc sinh gioi lop 9
... Lan việt Nam Xinga -bo 199 0 9, 0 9, 0 3,0 11,2 5,1 8 ,9 199 4 7,5 9, 2 4,4 9, 0 8,8 11,4 199 6 7,8 10,0 5,8 5 ,9 9,3 7,6 199 8 -13,2 -7,4 - 0,6 - 10,8 - 5,8 0,1 2000 4,8 8,3 4,0 4,4 6,7 9, 9 Câu 2: chứng minh ... Tháng năm 198 4 Bru nây nhập ASEAN - Tháng năm 199 2 Việt Nam Lào tham gia hiệp ớc Ba- Li , tháng năm 199 5 Việt Nam nhập ASEAN Tháng năm 199 7 Lào Mi- an -ma nhập ASEAN Tháng năm 199 9 Căm -Pu -Chia ... ghi kiện tơng ứng với mốc thời gian vào ô trống ? - 17-8- 194 5 : - 2 -9- 194 5: 12 - 12-10- 190 45 : - 194 6 195 0 - 196 0 - 1-1- 195 9 : Câu2 (0,5đ) Thất bại nặng nề Mỹ việc thực Chiến lợc...
 • 65
 • 531
 • 2

Tài liệu 30 bộ đề thi học sinh giỏi lớp 8 doc

Tài liệu 30 bộ đề thi học sinh giỏi lớp 8 doc
... lỵng häc sinh giái líp N¨m häc 20 08- 2009 M«n: TiÕng Anh Thêi gian lµm bµi 150 (§Ị kiĨm tra gåm 04 trang, thÝ sinh lµm vµo bé ®Ị kiĨm tra nµy) Đề thi học sinh giỏi – mơn Tiếng Anh lớp Trường học Online ... 58- brains/health 55-smoke 59-lead/exhausts F) Mỗi câu 0,5đ Đề thi học sinh giỏi – mơn Tiếng Anh lớp 39 Trường học Online 62-d 63-d http://school.vnmic.com 64-b 65-c 66-d MÔN THI: TIẾNG ANH Lớp ... by the doctor The doctor ……………………………………………………………… Answer keys I 6® ( mçi c©u 0,5®) 1.B 2.C 3.A 4.D 5.B 6.A 7.B 8. D 12.C 13.C 14A 15.B 16.B 17.B 18. A Đề thi học sinh giỏi – mơn Tiếng Anh lớp 9.A...
 • 92
 • 1,916
 • 20

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 7

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 7
... thức Thi u ý trừ điểm ý Tổng điểm 20 =========Ht======== 2điểm (0 ,7 điểm) (0 ,7 điểm) 1,5 điểm (0 ,7 điểm) (0 ,7 điểm) (1, điểm) (0 ,7 điểm) (0 ,7 điểm) (1, điểm) (0 ,7 điểm) (0 ,7 điểm) THI HC SINH ... thức Thi u ý trừ điểm ý Tổng điểm 20 -HT -41 1,5 điểm (0 ,75 điểm) ( 0 ,75 điểm) 7 iểm ( điểm) ( 0 ,75 điểm) ( 0 ,75 điểm) 2điểm (0 ,7 điểm) (0 ,7 điểm) 1,5 điểm (0 ,7 điểm) (0 ,7 điểm) (1, điểm) (0 ,7 ... khảo: Học sinh làm theo nhiều cách khác nhau, giám khảo xem xét trờng hợp cụ thể mức độ đáp ứng để định cho điểm, ý u tiên thực có khiếu văn, có chất văn ========Ht========== 25 đề thi học sinh giỏi...
 • 63
 • 304
 • 0

BO DE THI HOC SINH GIOI LOP 8 -

BO DE THI HOC SINH GIOI LOP 8 -
... vệ sinh hệ vận động? Câu 5: Giải thích máu chảy mạch không đông, đông ngay.Vẽ sơ đồ truyền máu? Đáp án biểu Điểm đề 04 Câu 1: (2đ) - c; Câu 2: (1đ) 1-B Câu (1,5đ) - D; - a; - b; - e; 2- C - B; ... Câu 2: 1-A 2- D Câu - A; - A; 3-C Câu Làm việc vừa sức (Khối lợng nhịp co thích hợp) - Luyện tập thể dục thể thao thích hợp vừa với lứa tuổi sức khỏe - Trạng thái thần kinh thoải mái - Nhịp độ ... - Bề mặt - Vỏ não - Các rãnh - Dới vỏ não + Chức (0.5đ) (0.5đ) (0.5đ) (0.5đ) (0.5đ) (0.5đ) Tiết 57: kiểm tra ( Năm học: 20 08 -2 009) Môn :Sinh học lớp: (Thời gian làm 45 phút) Họ tên học sinh: ...
 • 20
 • 178
 • 0

Bộ đề thi học sinh giỏi lớp 9 potx

Bộ đề thi học sinh giỏi lớp 9 potx
... THANH HO ======***===== Kè THI HC SINH GII LP Mụn Thi : Toỏn (Thi gian 150 phỳt,khụng k giao ) Ngi : Trinh Th Thanh Huyn n v: Trng THPT Triu Sn Bi (2): (Cỏc thi hc sinh gii Toỏn M) Tng ca trung ... MBA = MAB = 15 Chng minh rng : Tam gỏc MCD u (sỏng tỏc) S 80 THI HC SINH GII LP 9- BNG B Mụn thi: Toỏn Thi gian: 150 phỳt(Khụng k thi gian giao ) Ngi : Nguyn Vn Hi Trng THPT Thch Thnh II Cõu ... 9R Cõu X : Cho t din OABC cú OA, OB, OC vuụng gúc vi tng ụi mt Gi H l trc tõm ABC Chng minh rng : 1 1 = + + 2 OH OA OB OC S GD&T THANH HO TRNG THPT NH XUN S 95 THI HC SINH GII LP 9_ THCS Thi...
 • 64
 • 305
 • 0

Bộ đề thi học sinh giỏi lớp 7 tham khảo

Bộ đề thi học sinh giỏi lớp 7 tham khảo
... khái quát lại vấn đề - Bộc lộ tình cảm, suy nghĩ thân vấn đề vừa làm sáng tỏ Đề thi học sinh giỏi Môn: Ngữ văn ( 2) Thời gian làm bài: 120 phút (không tính thời gian giao đề) Câu (5điểm): Chỉ ... (0 .75 điểm) - Câu tục ngữ học làm ngời cho ngày cần phát huy nhiều tinh thần tốt đẹp (Liên hệ thân ngời xung quanh em) (0.5 điểm) * Kết luận: (0.5 điểm) Khẳng định vấn đề Đề thi học sinh giỏi ... Nhấn mạnh lại cảm xúc suy ngẫm cảnh sắc thi n nhiên tâm hồn nhà thơ Đề thi học sinh giỏi Môn: Ngữ văn ( 7) Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Cõu 1: (5 im) 11 Chỏu chin u hụm Vỡ...
 • 22
 • 277
 • 0

Bộ đề thi học sinh giỏi lớp 7 các năm môn ngữ văn

Bộ đề thi học sinh giỏi lớp 7 các năm môn ngữ văn
... giao hoµ tut ®èi víi thi n nhiªn cđa t©m hån Ngun Tr·i ®ỵc thĨ hiƯn ®o¹n trÝch “Bµi ca C«n S¬n” KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP VÒNG HỤN NĂM HỌC 2009-2010 §Ị sè 35 I/ Phần Văn Học( 5 điểm) Chép thuộc ... lần.” (Trích Ngữ văn – Tập 2) Dựa vào nội dung đoạn văn trên, em viết đoạn văn ngắn nói cần thi t phải học Ngữ văn Câu 2: Chép lại xác câu tục ngữ nói người xã hội Hãy nêu ý nghĩa câu tục ngữ : “Đi ... học, em giải nghĩa từ sau: - Tích cực - Thân thi n Câu 3: (1đ) Tìm hàm nghĩa cụm từ “ta với ta” thơ “Qua Đèo Ngang” Bà Huyện Thanh Quan II Tập làm văn: (7 ) Ngơi trường em u ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI...
 • 40
 • 1,436
 • 0

Bộ đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn tiếng Anh pdf

Bộ đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn tiếng Anh pdf
... leave me alone Đề số 7: ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP -THCS- TPTH Năm học 2004-2005 MÔN THI: TIẾNG ANH Thời gian: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Question 1: Complete this report, ... train leaves at about 00.15 Đề số 5: Phòng Giáo Dục Đề thi chọn học sinh giỏi lớp THCS Năm học 2003 – 2004 MÔN TIẾNG ANH Thời gian : 120 phút ( Không kể thời gian giao đề) Question 1: Put the verbs ... get a job as soon as Đề số 6: Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp THCS Năm học 2003 - 2004 MÔN TIẾNG ANH Thời gian : 150 phút ( Không kể thời gian giao đề) Question 1: a- Supply the...
 • 55
 • 343
 • 0

50 bộ đề thi học sinh giỏi lớp 8 có đáp án chi tiết

50 bộ đề thi học sinh giỏi lớp 8 có đáp án chi tiết
... Bµi thi 1 0500 ( 9, 85 0 − 0,001.2700) = 9,625 (Kg) 1 0500 − 2700 0,5 0,5 m2 = m – m1 = 9, 85 0 -9,625 = 0,225 (Kg.) b NÕu H = 95% thay vµo ta cã : 0,5 1 0500 ( 9, 85 0 − 0,95.0,001.2700 ) m1 = = 9 ,80 7 ... h1 chi u cao cột chất lỏng nhánh khơng pitton, h2 chi u cao cột chất lỏng nhánh pitton Dễ thấy h1 > h2 Áp suất tác dụng lên điểm chất lỏng đáy chung nhánh gồm Áp suất gây nhánh khơng ... 0, 18 = dn (0, 18 - h)  80 00 0, 18 = 10000 (0, 18 - h) 1440 = 180 0 - 10000.h => 10000.h = 360 => h = 0,036 (m) = 3,6 ( cm) VËy : §é cao chªnh lƯch cđa mùc chÊt láng ë hai nh¸nh lµ : 3,6 cm §Ị thi3 ...
 • 65
 • 1,216
 • 1

18 BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5

18 BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5
... sắc thời học sinh Tiểu học qua b) Viết văn ngắn (khoảng 20 dòng) kể lại kỉ niệm sâu sắc em thầy (cô) giáo dạy em mái trường Tiểu học BÀI LÀM (Phần tập: Câu 3,4) Đề luỵên thi Học Sinh giỏi môn ... 4: (4 ,5 ) Em kể lại câu chuyện để lại ấn tượng đẹp đẽ tình bạn mái trường tiểu học BÀI LÀM (Phần tập: Câu 2,3,4) Đề luỵên thi Học Sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 2010-2011 Họ tên HS: Lớp : ... Câu4: (4 ,5 ) Tả lại cảnh vui chơi em bạn đêm trăng đẹp quê hương BÀI LÀM (Phần tập:Câu 2,3,4) 14 Đề luỵên thi Học Sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 2010-2011 Họ tên HS: Lớp : *Trình bày : 0 ,5 điểm...
 • 20
 • 75
 • 0

Bộ đề thi học sinh giỏi lớp 6 môn toán

Bộ đề thi học sinh giỏi lớp 6 môn toán
... AOB Đề số 27 Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1: (3 đ) Bộ đề thi học sinh giỏi lớp môn toán a Kết điều tra lớp học cho thấy: Có 20 học sinh thích bóng đá, 17 học sinh thích bơi, 36 học sinh ... chuyền, 14 học sinh thích đá bóng bơi, 13 học sinh thích bơi bóng chuyền, 15 học sinh thích bóng đá bóng chuyền, 10 học sinh thích ba môn, 12 học sinh không thích môn Tính xem lớp học học sinh? ... b.Tính số đo góc mOn Đề số 22 Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1: (3đ) Thực phép tính cách hợp lí: 1) A = 63 6 363 .37 − 373737 .63 + + + + 20 06 Bộ đề thi học sinh giỏi lớp môn toán 12 12 12 4  ...
 • 19
 • 833
 • 3

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5
... BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP ĐỀ ĐỀ BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP ĐỀ ĐỀ BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP ĐỀ ĐỀ BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP ĐỀ ĐỀ BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP ĐỀ 10 ĐỀ 11 BỘ ĐỀ THI HỌC SINH ... SINH GIỎI LỚP ĐỀ 12 ĐỀ 13 BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP ĐỀ 14 ĐỀ 15 BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP ĐỀ 16 ĐỀ 17 BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP ĐỀ 18 10 BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP ĐỀ 19 11 BỘ ĐỀ THI HỌC SINH ... GIỎI LỚP ĐỀ 20 12 BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP ĐỀ 21 13 BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP ĐỀ 22 14 BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP ĐỀ 23 15 BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP ĐỀ 24 16 BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP...
 • 18
 • 148
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi học sinh giỏi lớp 8bộ đề thi học sinh giỏi lớp 3bộ đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn tiếng việtbộ đề thi học sinh giỏi lớp 1bộ đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn toánbộ đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn toánđề thi học sinh giỏi lớp 8 môn toán 2012các đề thi học sinh giỏi lớp 8 môn toánđề thi học sinh giỏi lớp 8 môn toán tphcmđề thi học sinh giỏi lớp 8 môn anh vănđề thi học sinh giỏi lớp 8 môn vănđề thi học sinh giỏi lớp 8 môn toán co dap anđề thi học sinh giỏi lớp 8 môn hóađề thi học sinh giỏi lớp 8 môn ngữ vănđề thi học sinh giỏi lớp 8 môn vật lýTạo động lực làm việc cho đội ngũ dịch thuật viên và cộng tác viên tại công ty cổ phần dịch thuật chuyên nghiệp số 1Đồ án thiết kế dây chuyền công nghệ dệt với hai loại vải KT 7643 166 và vải KS 7639 1 với việc được trang bị máy dệt PICANOL (bỉ)sản phẩm Newgi 5 dùng trị mụnBáo cáo thực tập tốt nghiệp ngành cầu đường tại công trường tuyến đường đông tây 1PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LÀM VĂNcac bai toan nang cao lop 5Báo cáo tham quan Nhà máy Phân Đạm Hà Bắcđồ án QHSDD xã Giao Lạc, huyen Giao Thủy, tỉnh Nan ĐịnhPHUONG PHAP XU LY CHAT THAI RANĐánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của hỗn hợp chủng vi khuẩn khử sulfate nhằm ứng dụng xử lý nước thải ô nhiễm chì ở việt namĐề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 2016Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 trường THCS Phan Chu Trinh, Đắk Nông năm 2013 2014Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Tân Hiệp, Kiên Giang năm học 2016 2017Tóm tắt truyện Buổi học cuối cùng của tác giả Anphôngxơ ĐôđêBài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 2: Từ bài Lao Xao của Duy Khán, em hãy tả lại khu vườn trong một buổi sáng đẹp trờiVăn mẫu lớp 6: Cảm nhận về thiên nhiên và con người lao động qua văn bản Vượt thác của nhà văn Võ QuảngVăn mẫu lớp 6: Hãy nhập vai vào anh đội viên để kể lại bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ”Văn mẫu lớp 6: Phát biểu cảm nghĩ về truyện ngụ ngôn Thầy bói xem voiPHƯƠNG PHÁP LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC CĂN BẢN VÀ NÂNG CAODạy học dựa vào dự án trong đào tạo công nghệ thông tin trình độ cao đẳng với sự hỗ trợ của Elearning
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập