TÀI LIỆU HỘI THẢO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

đáp án cuộc thi tìm hiểu Chủ Tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân Việt Nam

đáp án cuộc thi tìm hiểu Chủ Tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân Việt Nam
... lợi khác Người sáng lập Đảng Macxít-Lêninnít Việt Nam, sáng lập Mặt trận dân tộc thống Việt Nam, sáng lập lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hồ, góp phần tăng ... tộc, nhà văn hố kiệt xuất Việt Nam Ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi Trước lúc qua đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho nhân dân Việt Nam di chúc lịch sử, có ... Quốc hội khố I bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hồ (1946) Cùng với Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo tồn Đảng, tồn qn, tồn dân Việt Nam phá tan âm mưu đế quốc, giữ...
 • 8
 • 518
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Chủ tịch Hồ Chí Minh với quá trình hình thành phát triển của pháp luật về các tổ chức kinh tế tập thể ở Việt Nam" pptx

Tài liệu Báo cáo
... Tạp chí luật học quản lí kinh tế tập thể l sở lí luận cho việc xây dựng v ho n thiện pháp luật tổ chức kinh tế tập thể Đó l sợi đỏ xuyên suốt văn pháp lí phong tr o hợp tác hoá trớc v đổi tổ chức ... chức v quản lí doanh nghiệp tập thể giai đoạn Trong việc đổi t pháp lí, t tởng Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tr o hợp tác hoá v tổ chức v hoạt động tổ chức kinh tế tập thể nguyên tính đắn v tính ... nông nghiệp v tổ chức kinh tế tập thể ng nh nghề khác đ thực giữ vai trò quan trọng thiếu kinh tế quốc dân nớc ta Những t tởng Chủ tịch Hồ Chí Minh v đờng lối, sách Đảng cộng sản Việt Nam hợp...
 • 5
 • 292
 • 0

Tài liệu Bài học từ lời cảm ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tài liệu Bài học từ lời cảm ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh
... tiếng Hằng Phương với tâm hồn thi sĩ cảm động thú vị đọc thơ cảm ơn Chủ tịch - nhà thơ Hồ Chí Minh Câu thơ “Ăn nhớ kẻ trồng cây” câu tục ngữ Việt Nam nhà thơ Hồ Chí Minh dẫn nói lời cảm ơn người biếu ... Phương với tư cách công dân, dùng lời trang trọng “Kính dâng Chủ tịch , “Anh hùng mở mặt giang san” Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với bà nông dân Hùng Sơn-Thái Nguyên năm 1954 Ảnh TL Gửi lời cảm ... “Thơ Hồ Chủ tịch trả lời bà Hằng Phương: “Bà Hằng Phương gửi biếu gói cam, kèm theo thơ Vì bà không viết chỗ ở, gửi thư cảm ơn đến đâu Nên nhờ Tiếng Gọi Phụ Nữ đăng lời cảm tạ sau” (Bài thơ...
 • 5
 • 733
 • 0

Tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chủ tịch Hồ Chí Minh với bài Quốc ca Việt Nam pps

Tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chủ tịch Hồ Chí Minh với bài Quốc ca Việt Nam pps
... Bác Hồ xác hơn, đẹp đáp ứng yêu cầu Quốc ca Việt Nam Sau cân nhắc kỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ T.Ư Đảng vị Hội nghị quốc dân trí lấy “Tiến quân ca làm Quốc ca nước Việt Nam Dân chủ ... tháng 8.1945, Hội nghị quốc dân thành lập với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Trần Huy Liệu Hội nghị quốc dân trí thông qua Quốc kỳ, Quốc huy thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Thủ đô Hà ... chúng Ban tuyển chọn quốc ca trình lên Hội nghị quốc dân Hồ Chủ tịch là: “Cùng Hồng binh” Đỗ Nhuận, “Diệt phátxít” Nguyễn Đình Thi “Tiến quân ca Văn Cao, hát trở thành quốc ca, vấn đề chỗ phép...
 • 4
 • 110
 • 0

Báo cáo khoa học:Cống hiến to lớn của chủ tịch Hồ Chí MInh về độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội doc

Báo cáo khoa học:Cống hiến to lớn của chủ tịch Hồ Chí MInh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội doc
... dda dan toe minh td nd le tdi tU ma cdn lam cho dan tpc Viet Nam yeu quy cua NgUdi ddng van hang ngu cac dan tdc tien phong thdi dai mdi 2- Sang tao noi bat ciia Ho Chi Minh ve doc lap dan toe va ... n h : Toan tap, Sdd, tap 1, tr 298 H Chi M i n h : Toan tap, Sdd, tap 1, tr 266 H Chi M i n h : Toan tap, Sdd, tap , tr 28 Ho Chi M i n h : Toan tap, Sdd, tap 1, tr 28 H6 Chl M i n h : Toan tap, ... Ho Chi Minh: Toan tap, NXB CTQG, H 2009, tap , tr 161 Vo Nguyen Giap, (chij bien): Tu tLfdng H6 Chi M i n h va dudng each mang Viet Nam, NXB C T Q G , H 1997, tr 231-232 Ho Chl Minh: Toan tap,...
 • 10
 • 336
 • 1

TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh-người giải quyết cuộc khủng hoảng đường lối cứu nướcở Việt Nam

TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh-người giải quyết cuộc khủng hoảng đường lối cứu nướcở Việt Nam
... cứu nước Việt Nam II Giải vấn đề Hồ Chí Minh người giải khủng hoảng đường lối cứu nước Việt Nam 1.Tình hính Việt Nam chưa có lãnh đạo Hồ Chí Minh Năm 1858,khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt ... Tiểu luận tưởng Hồ Chí Minh Chủ tịch HCM người giải khủng hoảng đướng lối cứu nước Việt Nam I.Đặt vấn đề Trong lịch sử dân tộc lịch sử giới , có vĩ nhân mà đời nghiệp, tưởng hành ... –Trường ĐHXD -7- Tiểu luận tưởng Hồ Chí Minh Chủ tịch HCM người giải khủng hoảng đướng lối cứu nước Việt Nam thảo công bố trước quốc dân đồng bào toàn giới đời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.Đây...
 • 10
 • 192
 • 0

Chủ tịch Hồ Chí Minh với thiếu nhi Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh với thiếu nhi Việt Nam
... từ ngày Quốc tế Thiếu nhi năm 1969, thiếu nhi Việt Nam không Bác gửi thư Nhưng lòng yêu thương lời dạy Người đồng hành thiếu niên, nhi đồng nước Các hệ thiếu niên, nhi đồng Việt Nam hôm qua, hôm ... hôm và mai sau cất cao lời hát: “Ai yêu nhi đồng Bác Hồ Chí Minh Ai yêu Bác Hồ Chí Minh thiếu niên nhi đồng” Các thế hệ thiếu niên, nhi đồng Việt Nam hãy khắc ghi và phấn đấu cao nhất, ... Người: Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đội Nhi đồng Hồ Chí Minh Người lớn (trước hết là bố, mẹ, thầy, cô, Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn Việt Nam) phải làm...
 • 4
 • 331
 • 0

Bài soạn CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI VIỆC XÂY DỰNG BẢO VỆ NỀN CỘNG HÒA (1945-1946)

Bài soạn CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI VIỆC XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ NỀN CỘNG HÒA (1945-1946)
... tch H Chớ Minh (Ngun: http://baodaklak.vn/channel/3721/201012/Bac-Ho-viet-Loi-keu-goi-toanquoc-khang-chien-1970609/) 17 Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học s phạm hà nội cộng hòa xã hội chủ nghĩa ... [7] H Chớ Minh, ton tp: Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni, 2002 19 [8] H Chớ Minh, ton tp: Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni, 2002 [9] H Chớ Minh, ton tp, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni, 2002 [10] H Chớ Minh, ton ... ca Tng tuyn c Nhng vi nim tin vụ b bn vo nhõn dõn, Ch tch H Chớ Minh ó khng nh mt cỏch chc chn: Nhõn dõn rt thụng minh H s bit dựng lỏ phiu ca h, Tng tuyn c s thnh cụng Vo dp bu c, ng bo c nc...
 • 20
 • 421
 • 0

CHỦ TỊCH hồ CHÍ MINH với CÔNG tác GIÁO dục đạo đức học SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

CHỦ TỊCH hồ CHÍ MINH với CÔNG tác GIÁO dục đạo đức học SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG
... CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐỨC HOÀ (*) Khẳng định giáo dục đạo đức mối quan tâm hàng đầu, tâm nguyện lớn Chủ tịch Hồ Chí Minh ... Chí Minh công tác giáo dục nhà trường, tác giả làm rõ vấn đề phải trọng giáo dục đạo đức nhà trường Từ đó, tác giả trình bày nội dung giáo dục đạo đức nhà trường theo tư tưởng Hồ Chí Minh gồm ... tác giả, giáo dục đạo đức cho em học sinh không giáo dục cho em học phẩm chất đạo đức tốt đẹp, mà thầy, cô giáo phải gương đạo đức cho em Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng nghiệp “trồng người” công...
 • 11
 • 250
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: biên niên sử chủ tịch hồ chí minh với công tác thanh trachủ tịch hồ chí minh với đồng bào công giáochủ tịch hồ chí minh với công tác ngoại giaonhững bài viết của chủ tịch hồ chí minhcác bài viết về chủ tịch hồ chí minhbài viết của chủ tịch hồ chí minhnhững bài viết về chủ tịch hồ chí minhbài viết về chủ tịch hồ chí minhchủ tịch hồ chí minh với quan hệ việt làothơ viết về chủ tịch hồ chí minhnhững bài thơ viết về chủ tịch hồ chí minhnhững bài văn viết về chủ tịch hồ chí minhchủ tịch hồ chí minh với công tác thanh niênquan diem cua dang va nha nuoc chu tich ho chi minh ve giai quyet khieu nai to caotai lieu hoi thao ve cong tac chu nhiemĐánh giá khả năng dự báo hạn mùa của một số mô hình khí hậu khu vực cho việt namTIET 103 THAO TAC LAP LUAN BINH LUANTIẾT 86 87 đây THÔN vĩ dạTIẾT 74 NGHĨA của câuTIẾT 77 78 hầu TRỜITìm hiểu và triển khai WSUS, Auditing and EFS trên Windows Server 2008 và 2012TIẾT 66 PHƯƠNG PHÁP THUYẾT MINHBình luận các quy định của luật doanh nghiệp năm 2014 về xử lý tài chính khi xử lý lại và chuyển đổi mô hình doanh nghiệpTìm hiểu và triển khai quản lý lưu trữ (Disk Management), các chính sáchnhóm (Group Policy), profiles, tạo user bằng script trên Windows Server 2012merge tieng nga giao tiepBảo mật kết nối với VPN FirewallBAO CAO SO KET TO 4,5 NAM HOC 2015 2016chuyen de Cam thu van hoc lop 5BAO CAO CONG TAC KIEM TRA NOI BO TRUONG HOCEbook Kiếm tiền với Product Lauch hay không cưỡng nổi...BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU LĐTTMẪU THẺ HỌC SINH TIỂU HỌCCICD technology for devops fieldhoc tieng nhat khi di du lich15 đề thi thử tốt nghiệp lý 12
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập