Giao thức định tuyến RIP

Giao thức định tuyến RIP

Giao thức định tuyến RIP
... 10.0.0.0/8 172.16.0.0/16 tham gia vào trình định ờng u tuyến RIP ự Ta bật tính định tuyến tương tự cho Router1 (chưa làm với Router2): Xem bảng định tuyến Router0 Router1: a Của R0: Của R1: Một ... biết đường mạng học RIP • [120/1]: o 120: giá trị AD RIP, giao thức có AD (Administrative Distance) khác Giao thức có AD bé xem đáng tin cậy o 1: Metric đường mạng học từ RIP, qua router trung ... network với Để xem gói tin RIP gửi cho nhau, ta dùng tính debug: Trên thiết bị dùng câu lệnh debug ip rip để có thông tin hoạt động giao thức RIP R0# debug ip rip R0# debug ip rip events muốn tắt debug...
 • 6
 • 1,770
 • 39

Giao thức định tuyến Rip

Giao thức định tuyến Rip
... SV: GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP VI Kết luận, đánh giá hướng phát triển 4.1 Kết luận ,đánh giá Giao thức định tuyến RIP giao thức đời lâu giao thức định tuyến sử dụng RIP giao thức có tính ổn định, ... chậm kết thúc định tuyến cập nhật thông tin bình thường 2.2 Chi tiết giao thức định tuyến RIP 2.2.1 RIP phiên 2.2.1.1 Đặc điểm SV: GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP RIPv1 giao thức định tuyến theo véctơ ... định tuyến, định tuyến D có đường tới Mạng qua định tuyến C Sau định tuyến D lấy bảng định tuyến vừa cập nhật xong gửi cho SV: GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP định tuyến A Tương tự, định tuyến A cập...
 • 25
 • 770
 • 1

Giao thức định tuyến RIP

Giao thức định tuyến RIP
... Đức GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP GVHD: Đỗ Quang Trung VI Kết luận, đánh giá hướng phát triển 4.1 Kết luận ,đánh giá Giao thức định tuyến RIP giao thức đời lâu giao thức định tuyến sử dụng RIP giao thức ... domain) Các giao thức định tuyến sử dụng bên AS gọi giao thức định tuyến nội miền IGP (Interior Gateway Protocol) Để thực định tuyến AS với phải sử dụng giao thức riêng gọi giao thức định tuyến ngoại ... Đức GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP GVHD: Đỗ Quang Trung GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP I Tổng quát 1.1 Giới thiệu Ngày nay, liên mạng lớn đến mức giao thức định tuyến xử lý công việc cập nhật bảng định tuyến...
 • 26
 • 473
 • 2

Giao thức định tuyến RIPvl

Giao thức định tuyến RIPvl
... 1.2 Định nghĩa THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN RIP giao thức định tuyến miền sử dụng cho hệ thống tự trị Giao thức thơng tin định tuyến thuộc loại giao thức định tuyến khoảng cách véctơ, giao thức ... Mạng Khi định tuyến A cập nhật lại gửi liệu đến Mạng thơng qua định tuyến B Bộ định tuyến B định tuyến đến Mạng thơng qua định tuyến C Bộ định tuyến C định tuyến đến Mạng thơng qua định tuyến D ... tất định tuyến hệ thống mạng có thơng tin định tuyến hệ thống mạng xác) mạng lớn hay phức tạp lâu hội tụ VI Kết luận Giao thức định tuyến RIP giao thức đời lâu giao thức định tuyến sử dụng RIP giao...
 • 27
 • 231
 • 2

Giao thức định tuyến RIPv1/RIPv2

Giao thức định tuyến RIPv1/RIPv2
... 1.2 Định nghĩa THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN RIP giao thức định tuyến miền sử dụng cho hệ thống tự trị Giao thức thơng tin định tuyến thuộc loại giao thức định tuyến khoảng cách véctơ, giao thức ... Mạng Khi định tuyến A cập nhật lại gửi liệu đến Mạng thơng qua định tuyến B Bộ định tuyến B định tuyến đến Mạng thơng qua định tuyến C Bộ định tuyến C định tuyến đến Mạng thơng qua định tuyến D ... tất định tuyến hệ thống mạng có thơng tin định tuyến hệ thống mạng xác) mạng lớn hay phức tạp lâu hội tụ VI Kết luận Giao thức định tuyến RIP giao thức đời lâu giao thức định tuyến sử dụng RIP giao...
 • 27
 • 1,631
 • 20

Hướng dẫn cấu hình giao thức định tuyến RIPng cho IPv6 docx

Hướng dẫn cấu hình giao thức định tuyến RIPng cho IPv6 docx
... Bảng – Các lệnh cấu hình RIPng Việc cấu hình RIPng thực chế độ cấu hình giao diện (interface configuration mode) RIP cho IPv4 sử dụng câu lệnh network chế độ cấu hình router để tìm giao diện RIP ... R1(config) #ipv6 unicast-routing Vào chế độ cấu hình giao diện R1(config)#interface f0/0 Cấu hình giao diện IPv6 Kích hoạt RIPng giao diện R1(config-if) #ipv6 address 2050::1/64 R1(config-if) #ipv6 rip ... Đến R2 Vào chế độ cấu hình toàn cục Kích hoạt chuyển tiếp đơn điểm Ipv6 cho thiết bị Vào chế độ cấu hình giao diện Cấu hình giao diện IPv6 R1#configure terminal R1(config) #ipv6 unicast-routing...
 • 4
 • 289
 • 2

Tìm hiểu về giao thức định tuyến RIP và cấu hình trên Router

Tìm hiểu về giao thức định tuyến RIP và cấu hình trên Router
... 11 Hình : Kiểm tra cố router Sterling Hình : Kiểm tra cố router Hoboken 1.3.2 Định tuyến động (Dynamic Routing) Giao thức định tuyến khác với giao thức định tuyến chức nhiệm vụ Giao thức định tuyến ... cổng giao tiếp router đến mạng Router sử dụng giao thức định tuyến để quản lý thông tin nhận từ router khác, thông tin từ cấu hình cổng giao tiếp thông tin cấu hình đường cố định Giao thức định tuyến ... nhau) Cấu hình : Router( config) #router rip (dùng giao thức định tuyến RIP) Router( config -router) #network địa_chỉ_ip (địa mạng muốn quảng bá giao thức RIP) Router( config -router) #version (dùng RIP...
 • 62
 • 2,151
 • 24

Hướng dẫn cấu hình giao thức định tuyến RIPng cho IPv6 pdf

Hướng dẫn cấu hình giao thức định tuyến RIPng cho IPv6 pdf
... giao diện IPv6 10 Kích hoạt RIPng giao diện R1(config-if) #ipv6 address 2050::2/64 R1(config-if) #ipv6 rip Petri enable Bảng – Cấu hình RIPng Tổng kết Như bạn thấy, việc cấu hình cho RIPng IPv6 đơn ... R1(config) #ipv6 unicast-routing Vào chế độ cấu hình giao diện Cấu hình giao diện IPv6 Kích hoạt RIPng giao diện R1(config)#interface f0/0 R1(config-if) #ipv6 address 2050::1/64 R1(config-if) #ipv6 rip ... terminal Vào chế độ cấu hình router RIP router(config) #ipv6 router rip processIPv6 name Bảng – Truy cập chế độ cấu hình router RIPng Sau ví dụ cấu hình RIPng Hình hình mạng gồm router R1 R2...
 • 4
 • 247
 • 2

Đồ án môn Network :"Tìm Hiểu Về Giao Thức Định Tuyến RIP" pps

Đồ án môn Network :
... Các tuyến (routes)  Tuyến tốt (best route)  Bảo trì kiểm tra thông tin định tuyến CÁC LOẠI ĐỊNH TUYẾN Định tuyến phân tán Định tuyến phân tán Định tuyến tập trung Định tuyến tập trung Định tuyến ... Chương II: Giao thức RIP  Định nghĩa: RIP giao thức định tuyến miền sử dụng cho hệ thống tự trị (AS) Giao thức thông tin định tuyến thuộc loại giao thức định tuyến khoảng cách véctơ, giao thức sử ... bảng định tuyến từ định tuyến sang định tuyến khác theo định kỳ Việc cập nhật định kỳ định tuyến giúp trao đổi thông tin cấu trúc mạng thay đổi 18 Bảng định tuyến A Bảng định tuyến B Bảng định tuyến...
 • 56
 • 567
 • 2

giao thức định tuyến rip , igrp và ospf

giao thức định tuyến rip , igrp và ospf
... Version (RIPv2) * Đặc Điểm Của RIPv2: RIPv2 cung cấp định tuyến cố định, truyền thông tin cố định truyền thông tin subnet mask cập nhật định tuyến Điều gọi Classless Routing Với giao thức định tuyến ... hạn OSPF khắc phục nhược điểm RIP giao thức định tuyến mạnh, có khả mởi rộng, phù hợp với hệ thống mạng đại OSPF cấu hình đơn vùng để sử dụng cho mạng nhỏ So Sánh OSPF Với Giao Thức Định Tuyến ... định tuyến Nếu RIP dùng port 520 giao thức UDP để trao đổi thông tin định tuyến, IGRP làm điều trực tiếp gói tin IP với trường Protocol number IGRP sử dụng khái niệm Autonomous System (AS ), IGRP...
 • 13
 • 109
 • 1

GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP (ROUTING INFOMATION PROTOCOL)

GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP (ROUTING INFOMATION PROTOCOL)
... thước nhỏ - RIP áp dụng cho mạng nhỏ, không sử dụng cho hệ thống mạng lớn phức tạp - Giao thức định tuyến RIP giao thức đời lâu giao thức định tuyến sử dụng - RIP giao thức có tính ổn định, dễ sử ... khác biệt hai version: - RIPv1 giao thức classful RIPv2 giao thức classless Các giao thức classful có nhiều điểm hạn chế nên ngày tiến trình RIP chạy chủ yếu RIPv2 - RIPv1 sử dụng địa broadcast ... động RIP + Khai báo phiên RIP mà ta sử dụng(RIPv1 hay RIPv2) + Cấu hình cho RIP gửi thông tin định tuyến rút gọn cho cổng + Kiểm tra thông tin định tuyến IP rut gọn + Cấu hình cho IGRP RIP chạy...
 • 6
 • 70
 • 0

Chuyên Đề Tốt Nghiệp Giao Thức Định Tuyến Ripv1 / Ripv2

Chuyên Đề Tốt Nghiệp Giao Thức Định Tuyến Ripv1 / Ripv2
... tài: Giao thức định tuyến RIPv 1/ RIPv2 Nội dung đề tài bao gồm: I Giới thiệu chung giao thức thuật toán mà giao thức sử dụng II Nghiên cứu giao thức thông tin định tuyến Ban đầu nói qua định tuyến ... này, định tuyến trao đổi bảng định tuyến với theo định kỳ Do loại định tuyến đơn giản định tuyến trao đổi bảng định tuyến với định tuyến lân cận Khi nhận bảng định tuyến từ định tuyến lân cận, định ... diễn bước từ định tuyến sang định tuyến khác SV: Hà Anh Khoa- A06734 GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIPv 1/ RIPv2 GVHD: Hoàng Trọng Minh Khi cập nhật, định tuyến gửi toàn bảng định tuyến cho định tuyến lân...
 • 22
 • 86
 • 1

Tìm hiểu về các giao thức định tuyến RIP, EIGRP, OSPF và VLAN

Tìm hiểu về các giao thức định tuyến RIP, EIGRP, OSPF và VLAN
... bằng giao thức định tuyến RIP và EIGRP cụ thể Router định tuyến với Router giao thức định tuyến RIP, Router định tuyến với Router bằng giao thức định tuyến EIGRP Sau đó Router Redistribute giao ... Switch tạo VLAN tương ứng với PC : VLAN1 0, VLAN2 0, VLAN3 0, VLAN4 0, VLAN 50, VLAN 60 - Định tuyến VLAN thông qua Router tương ứng để VLAN có chung Router có thể trao đổi với - Định tuyến Router ... CÔNG NGHIỆP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Thực Tập Nghề Nâng Cao Đề Tài Tìm Hiểu Về Các Giao Thức Định Tuyến RIP, EIGRP, OSPF VLAN Sinh viên thực hiện: Nguyễn Công Thành HÀ NỘI - 2012 Báo Cáo Thực...
 • 36
 • 151
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao thức định tuyến ripv2giao thức định tuyến rip là gìgiao thức định tuyến ripngcác giao thức định tuyến ripbài giảng giao thức định tuyến riptài liệu giao thức định tuyến ripcấu hình giao thức định tuyến rip trên các routertìm hiểu về giao thức định tuyến ripgiao thức định tuyến rip và ospfgiao thức định tuyến ripv1 ripv2giao thuc dinh tuyen rip version 2tiết về giao thức định tuyến ripcác giao thức định tuyến trong internet rip ospf bgpgiao thức định tuyếncác giao thức định tuyếnChính sách quản lý nhà nước đối với kinh doanh xăng dầu ở Việt NamChính sách tài chính nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt NamChưng cất dầu thô nhiều phần nhẹTập hợp chi phí sản xuất – tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông II – Thái NguyênThâm hụt kép hay biến động trái chiều, chính sách tài khóa và tài khoản vãng laiTHÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA GIUN ĐẤT Ở KHU VỰC XÃ LIÊN HÒA, LẠC THỦY, HÒA BÌNHThay đổi cơ cấu Giải pháp kích thích có hiệu lực duy nhấtThị trường dịch vụ điện thoại - Thực trạng và giải pháp hoạt động Marketing tại Công ty VMS - Mobi FoneTHỊ TRƯỜNG GIAO SAU NGOẠI TỆ TRÊN THẾ GIỚIThiết kế bộ điều khiển PID số trên nền vi điều khiển PICThiết kế công tắc tơ điện từ xoay chiều ba phaThiết kế công tắc tơ điện xoay chiều 3 phaThiết kế dây chuyền sản xuất dầu nhờn băng phương pháp trích ly bằng dung môi phenolThiết kế đường dây và trạm biến ápThiết kế hệ thống chống sét trực tiếp cho trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCMThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đenThiết kế hệ thống điều chỉnh thyristor động cơ điện 1 chiều mạch vòngThiết kế hệ thống điều khiển cho máy gia công cắt gọt kim loạiThiết kế hệ thống giám sát điều khiển bảo vệ cho trạm biến áp trung gian Gia Lộc Hải Dương bằng phần mềm WincThiết kế hệ thống giao tiếp I2C giữa hai vi điều khiển PIC