TƯ TƯỞNG GIÁO dục ANTON SEMIONNOVIC MAKARENKO

TIỂU LUẬN LỊCH SỬ GIÁO DỤC THẾ GIỚI TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA MAKARENKO

TIỂU LUẬN LỊCH SỬ GIÁO DỤC THẾ GIỚI TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA MAKARENKO
... đoàn niên, công an, phụ nữ… II TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA MAKARENKO Mục tiêu giáo dục 1.1 Lý ng sư phạm Quan điểm giáo dục Makarenkô phản ánh cách rõ rệt đặc điểm giáo dục Xô viết, tức chủ nghia nhân ... tiêu giáo dục bình diện xã hội Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nhà giáo dục nhận xét tưởng giáo dục Makarenko hệ thống giáo dục vô hoàn chỉnh Rõ ràng, để có nội dung giáo dục hay, phương pháp giáo ... năm nội dung: giáo dục đức dục, trí học, thể dục, dục giáo dục lao động xem đầy đủ hệ thống nội dung giáo dục mà đến ngày sử dụng Thực tiễn giáo dục Việt Nam đưa nội dung giáo dục với phân...
 • 32
 • 991
 • 11

tưởng giáo dục của Khổng Tử với việc xây dựng con người mới ở Việt Nam hiện nay

Tư tưởng giáo dục của Khổng Tử với việc xây dựng con người mới ở Việt Nam hiện nay
... dung tưởng giáo dục Khổng Tử; Nêu ý nghĩa giáo dục tưởng Khổng Tử với việc xây dựng người nước ta Phạm vi, đối ng nghiên cứu Trong Tiểu luận này, đề cập đến tưởng giáo dục Khổng Tử; ... cực tưởng giáo dục Khổng Tử với việc xây dựng người Việt Nam Từ việc nghiên cứu tưởng giáo dục Khổng Tử phần trên, rút nhiều học kinh nghiệm cho việc xây dựng người nước ta Thứ nhất, xây dựng ... CHƯƠNG II Ý NGHĨA CỦA TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Một số vấn đề xây dựng người nước ta 2.1.1 Quan điểm người Đảng ta Con người nhân tố...
 • 21
 • 820
 • 4

tưởng giáo dục của Khổng Tử với việc xây dựng con người mới ở Việt Nam hiện nay

Tư tưởng giáo dục của Khổng Tử với việc xây dựng con người mới ở Việt Nam hiện nay
... dung tưởng giáo dục Khổng Tử; Nêu ý nghĩa giáo dục tưởng Khổng Tử với việc xây dựng người nước ta Phạm vi, đối ng nghiên cứu Trong Tiểu luận này, đề cập đến tưởng giáo dục Khổng Tử; ... cực tưởng giáo dục Khổng Tử với việc xây dựng người Việt Nam Từ việc nghiên cứu tưởng giáo dục Khổng Tử phần trên, rút nhiều học kinh nghiệm cho việc xây dựng người nước ta Thứ nhất, xây dựng ... CHƯƠNG II Ý NGHĨA CỦA TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Một số vấn đề xây dựng người nước ta 2.1.1 Quan điểm người Đảng ta Con người nhân tố...
 • 23
 • 526
 • 3

Giái trị của tưởng giáo dục trong nho giáo và sự vận dựng tưởng đó vào nền giáo dục mới ở việt nam

Giái trị của tư tưởng giáo dục trong nho giáo và sự vận dựng tư tưởng đó vào nền giáo dục mới ở việt nam
... Chương I: Giá trị phổ biến tưởng giáo dục Nho giáo Chương II: Vận dụng tưởng Nho giáo giáo dục giáo dục Việt Nam B.NỘI DUNG CHƯƠNG I GIÁ TRỊ PHỔ BIẾN CỦA TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC TRONG NHO GIÁO 1.1 ... 26 CHƯƠNG II VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VỀ GIÁO DỤC ĐỐI VỚI NỀN GIÁO DỤC MỚI VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Thực trạng giáo dục Việt Nam 2.1.1 Những thành tựu mà giáo dục Việt Nam đạt Trong nhiều năm ... nước tưởng giáo dục Nho giáo Trong giai đoạn nay, nhiều tưởng không phù hợp, tưởng giáo dục Nho giáo nhiều ý nghĩa quan trọng nghiệp đổi nước ta, việc xây dựng người Việc kế thừa giá trị...
 • 51
 • 274
 • 0

LUẬN VĂN: tưởng giáo dục của Khổng Tử với việc xây dựng con người mới ở nước ta hiện nay doc

LUẬN VĂN: Tư tưởng giáo dục của Khổng Tử với việc xây dựng con người mới ở nước ta hiện nay doc
... việc xây dựng người Từ vai trò thực trạng người mới, giá trị to lớn tưởng giáo dục Khổng Tử, định chọn đề tài: tưởng giáo dục Khổng Tử với việc xây dựng người nước ta nay làm luận văn thạc ... hoá, giáo dục, … mà chưa sâu phân tích ý nghĩa, giá trị tưởng giáo dục Khổng Tử việc xây dựng người nước ta Như vậy, có nhiều công trình nghiên cứu tưởng giáo dục Khổng Tử, việc xây dựng người ... tưởng giáo dục mẫu mực xã hội Trung Quốc thời nhiều tưởng ông có giá trị trường tồn Chương Ý NGHĨA CỦA TƯ TƯỞNG KHỔNG TỬ VỀ GIÁO DỤC VỚI VIỆC XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI NƯỚC TA HIỆN NAY 2.1...
 • 89
 • 361
 • 0

TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
... Chương tưởng giáo dục Khổng Tử Chương Ý nghĩa tưởng giáo dục Khổng Tử nghiệp giáo dục Việt Nam B NỘI DUNG CHƯƠNG TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ 1.1 Cơ sở hình thành tưởng giáo dục Khổng Tử ... thành tưởng giáo dục Khổng Tử + Những nội dung tưởng giáo dục Khổng Tử + Những giá trị hạn chế tưởng giáo dục Khổng Tử + Ý nghĩa tưởng giáo dục Khổng Tử nghiệp giáo dục Việt Nam Cơ sở ... Khổng Tử 46 CHƯƠNG .55 Ý NGHĨA TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ .55 ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY 55 2.1 tưởng giáo dục Khổng Tử với giáo dục Việt Nam lịch...
 • 96
 • 1,887
 • 14

lược sử các tưởng giáo dục

lược sử các tư tưởng giáo dục
... • • • • I Tiểu sử II Sự nghiệp III tưởng Khổng Tử giáo dục IV.Những ảnh hưởng tưởng giáo dục Khổng Tử đến đời sau • V Những hạn chế tưởng giáo dục Khổng Tử I Tiểu sử • - Khổng Tử ( ... Nhạc kí) III tưởng giáo dục Khổng Tử • Về mặt giáo dục Khổng Tử coi người mở đường, nhà giáo dục tiêu biều giáo dục phong kiến Trung Hoa - Về mục đích giáo dục: - Về nội dung giáo dục : - Về ... vào tưởng tề gia trị quốc bình thiên hạ Khổng Tử để viết thành sách Đại học • Tử Tư: Cháu nội tài đức Khổng Tử dựa vào tưởng ông để viết thành sách Trung Dung • Mạnh tử: Học trò Tử dựa...
 • 16
 • 334
 • 10

Về tưởng giáo dục Arixtốt ppsx

Về tư tưởng giáo dục Arixtốt ppsx
... đích giáo dục, hệ thống giáo dục sư phạm học Về vai trò, mục đích giáo dục Theo quan niệm thông thường, giáo dục, dù công khai hay không công khai, hướng tới lý ng nhân đạo Nhưng Arixtốt, giáo ... giáo dục Lý thuyết giáo dục Arixtốt không tỉnh thời Điều mà ông nói vai trò giáo dục xã hội, hệ thống giáo dục thường xuyên giáo dục cho hoà bình, sư phạm học khiến cho người có trách nhiệm giáo ... cao thượng, đến mà khách phải ý tới việc lập pháp, việc giáo dục công dân Về hệ thống giáo dục Hệ thống giáo dục Arixtốt hướng tới giáo dục thường trực, thường xuyên liên tục, bao trùm kéo dài...
 • 8
 • 242
 • 1

Báo cáo khoa học: "Tìm hiểu tưởng giáo dục của khổng tử" pdf

Báo cáo khoa học:
... tợng giáo dục Nho học Đó hạng ngời thứ hạng ngời thứ t Hai là, giáo dục đạo đức nhân cách Nguyên tắc lớn thứ hai giáo dục Khổng Tử thực thi giáo dục đạo đức nhân cách Ông cho có đề xớng giáo dục ... đợc Khổng Tử cho rằng, ý nghĩa đời nằm chỗ truy cầu nhân cách toàn thiện toàn mỹ, giáo dục để bồi dỡng nhân cách hoàn thiện đó, Khổng Tử đặc biệt trọng đến giáo dục nhân cách KT-ML Giáo dục gơng ... Hữu, Quý Lộ Văn học: Tử Du, Tử Hạ - Luận Ngữ Tiên Tiến) [3.442] Đây Khổng Tử dựa vào sở trờng ngời mà bồi dỡng thành nhân tài Từ thấy phân loại giáo dục ông Tài liệu giáo dục Khổng Tử lục kinh:...
 • 5
 • 272
 • 2

Bài tập lớn môn tưởng giáo dục

Bài tập lớn môn Tư tưởng giáo dục
... đức thực tế giáo dục lại coi nhẹ việc giáo dục đạo đức cho học sinh Môn đạo đức chương trình học xem môn phụ, phân cho giáo viên môn khác kiêm nhiệm, chí bị cắt giảm tiết để dạy môn thi cử khác ... thực hành chữ “liêm” người phải tự gọi rửa tưởng lỗi thời lạc hậu, kế thừa giá trị truyền thống tốt đẹp, vừa tiếp thu có chọn lọc tưởng, phong cách tiến thời đại tạo nên tảng vững Đảng ... trị sống tích cực Nho giáo, Phật giáo tồn đời sống giáo dục dân tộc nhiều năm.- Nó trở thành định hướng giáo dục người xã hội mà người đặc biệt cán bộ, đảng viên tích cực học tập làm theo./ Câu...
 • 10
 • 98
 • 0

tưởng giáo dục truyền thống qua tác phẩm Nam Sơn Tùng Thoại của Nguyễn Đức Đạt

Tư tưởng giáo dục truyền thống qua tác phẩm Nam Sơn Tùng Thoại của Nguyễn Đức Đạt
... tính chất trị – xã hội tưởng Nguyễn Đức Đạt mà Mục đích, nhiệm vụ, giới hạn đề tài: Với đề tài tưởng giáo dục truyền thống qua tác phẩm Nam Sơn tùng thoại Nguyễn Đức Đạt , luận văn tập trung ... Sơn tùng thoại trước tác thể rõ quan điểm, mục đích, nội dung giáo dục ông Nghiên cứu Nam Sơn tùng thoại giúp phần tiếp cận với tưởng giáo dục Nguyễn Đức Đạt nói riêng giáo dục truyền thống ... truyền thống hai ngàn năm việc làm cần thiết, có ý nghĩa thiết thực cho sống tưởng giáo dục PHẦN NỘI DUNG Chương I NGUYỄN ĐỨC ĐẠT VÀ TÁC PHẨM NAM SƠN TÙNG THOẠI” 1 Nguyễn Đức Đạt 1 Thời đại: Nguyễn...
 • 135
 • 429
 • 1

tưởng giáo dục truyền thống qua tác phẩm Nam Sơn Tùng Thoại của Nguyễn Đức Đạt tt

Tư tưởng giáo dục truyền thống qua tác phẩm Nam Sơn Tùng Thoại của Nguyễn Đức Đạt tt
... I: NGUYỄN ĐỨC ĐẠT VÀ TÁC PHẨM NAM SƠN TÙNG THOẠI” 1 Nguyễn Đức Đạt 1 Thời đại 1 Tiểu sử: 1 Một số thu hoạch Nguyễn Đức Đạt sau chuyến điền dã 13 18 1 Sự nghiệp giáo dục: 1 Các trước tác: 21 Nam ... NGỮ VĂN TÊN ĐỀ TÀI: tưởng giáo dục truyền thống qua tác phẩm ` `Nam Sơn tùng thoại` ` Nguyễn Đức Đạt Chuyên ngành: Hán Nôm Mã số: 5.04.32 Người hướng dẫn khoa học: PGS ĐẶNG ĐỨC SIÊU Người thực ... giáo dục kết hợp phương pháp truyền thống số cách tân 75 PHẦN KẾT LUẬN 81 liệu tham khảo Phụ lục1 89 Phụ lục 93 99 TÓM TẮT Luận văn khắc hoạ tưởng giáo dục Nguyễn Đức Đạt tác phẩm Nam Sơn...
 • 5
 • 2,257
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: tư tưởng giáo dục của nho giáotư tưởng giáo dục khổng tửtư tưởng giáo dục của komenskytư tưởng giáo dục của các máctư tưởng giáo dục của rousseautư tưởng giáo dục hồ chí minhtư tưởng giáo dục của hồ chí minhtư tưởng giáo dục của comenxkitư tưởng giáo dục của mạnh tửtư tưởng giáo dục của khổng tửnhững tư tưởng giáo dục tiến bộ của phong trào đông kinh nghĩa thụctư tưởng giáo dục trong luận ngữ của khổng tửhạn chế trong tư tưởng giáo dục của khổng tửtìm hiểu tư tưởng giáo dục của khổng tửluận văn tư tưởng giáo dục của khổng tửSử dụng phần mềm Maple trong dạy học nội dung Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng chương trình Giải tích lớp 12 trung học phổ thôngSử dụng phần mềm Mathematica trong dạy học phần Dao động và sóng điện từ chương trình sách giáo khoa Vật lí lớp 12 trung học phổ thôngThống kê Bayes nhiều chiều và ứng dụngNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học của viêm dạ dày ở trẻ emNghiên cứu nồng độ HBsAg, HBV DNA ở bệnh nhân viêm gan b mạn tính luận văn thạc sỹ y học chuyên ngành nội khoaNghiên cứu ứng dụng thiết bị phóng đại VIDEO cầm tay để trợ thị nhìn gần cho người khiếm thịNghiên cứuđánh giáthựctrạng vi khuẩn helicobacterpylori ởbệnh nhân viêm dạ dày trên địa bàn tỉnh hải dương bằng kỹ thuật sinh học phân tử (tt)Phân tích đồng thời các hợp chất PCB và thuốc trừ sâu cơ CLO trong thủy vực tại một số vị trí tiêu biểu thuộc đới duyên hải miền bắc việt namTeachers and students’ perceptions of a good teacher of english= nhận thức của giáo viên và sinh viên về một người giáo viên tiếng anh tốtNghiên cứu xu hướng nhập khẩu thuốc và một số yếu tố ảnh hưởng giai đoạn 20062014 (LA tiến sĩ)Tìm hiểu vị thế trong tập thể của thanh niên học sinhTích hợp giáo dục ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh lớp 12, địa bàn miền núi qua dạy học tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô HoàiKhảo sát sự thay đổi của một số chỉ số xét nghiệm hoá sinh và huyết học trên 34 bệnh nhân viêm gan b tại bệnh viện e hà nộiKHÁI NIỆM SỐ TỰ NHIÊN TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở BẬC TIỂU HỌCsản suất nấm linh chiĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP BẢN ĐỒ HỌCLập phương án dự báo theo phương pháp lưu lượngmực nước tương ứng từ trạm Sơn Tây đến trạm Hà Nội trên lưu vực sông HồngBÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎTKVThực trạng kế toán các phần hành chủ yếu tại Công Ty TNHH TM Tổng Hợp VHP Việt Namgiao trinh mo dun nhan giong va san xuat nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập