Khảo sát và ứng dụng VOIP

KHẢO SÁT ỨNG DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN- THIẾT KẾ-THI CÔNG MẠCH KHỐNG CHẾ NHIỆT ĐỘ PHÒNG

KHẢO SÁT VÀ ỨNG DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN- THIẾT KẾ-THI CÔNG MẠCH KHỐNG CHẾ NHIỆT ĐỘ PHÒNG
... 1.Tên đề tài : KHẢO SÁT VÀ ỨNG DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN_THIẾT KẾ_THI CÔNG MẠCH KHỐNG CHẾ NHIỆT ĐỘ PHÒNG Các số liệu ban đầu : 3.Nội dung phần thuyết minh tính toán : 4.Các vẽ : 5.Giáo vi n hướng dẫn ... ứng dụng vi điều khiển 8051 vào vi c đo khống chế nhiệt độ tự động phương pháp tối ưu Đồng đồng ý khoa Điện Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nhóm chúng em tiến hành thực đề tài Khảo sát ứng dụng ... chọn chế độ counter/timer 1=bộ đếm kiện 0=bộ đònh khoảng thời gian Bit chế độ( mode) Bit chế độ 00: chế độ : timer 13 bit 01: chế độ : timer 16 bit 10: chế độ : tự động nạp lại 8255A bit 11: chế độ...
 • 93
 • 1,085
 • 7

Khảo sát ứng dụng vi điều khiển - thiết kế thi công mạch khống chế nhiệt độ phòng

Khảo sát và ứng dụng vi điều khiển - thiết kế thi công mạch khống chế nhiệt độ phòng
... Họ tên sinh vi n thực : Nguyễn Hoàng Vũ Nguyễn Thanh Vũ Lớp : 95 KĐĐ Ngành : điện _điện tử 1.Tên đề tài : KHẢO SÁT VÀ ỨNG DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN _THI T KẾ _THI CÔNG MẠCH KHỐNG CHẾ NHIỆT ĐỘ PHÒNG Các ... ADC 52 Chương 7: THI T KẾ VÀ THI CÔNG 56 I.NHIỆM VỤ THI T KẾ II.SƠ ĐỒ KHỐI VÀ CHỨC NĂNG TỪNG KHỐI 56 III .THI T KẾ VÀ PHÂN TÍCH NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG TỪNG KHỐI 56 IV.SƠ ĐỒ NGUYÊN LÍ VÀ GIẢI THUẬT CHƯƠNG ... điều khiển tự động với lệnh chương trình thi t lập trước Trong trình sản xuất nhà máy, xí nghiệp nay, vi c đo khống chế nhiệt độ tự động yêu cầu cần thi t quan trọng Vì nắm bắt nhiệt độ làm vi c...
 • 94
 • 461
 • 9

Khảo sát ứng dụng vi điều khiển - thiết kế thi công mạch khống chế nhiệt độ phòng

Khảo sát và ứng dụng vi điều khiển - thiết kế thi công mạch khống chế nhiệt độ phòng
... Họ tên sinh vi n thực : Nguyễn Hoàng Vũ Nguyễn Thanh Vũ Lớp : 95 KĐĐ Ngành : điện _điện tử 1.Tên đề tài : KHẢO SÁT VÀ ỨNG DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN _THI T KẾ _THI CÔNG MẠCH KHỐNG CHẾ NHIỆT ĐỘ PHÒNG Các ... 52 Chương 7: THI T KẾ VÀ THI CÔNG 51 56 I.NHIỆM VỤ THI T KẾ II.SƠ ĐỒ KHỐI VÀ CHỨC NĂNG TỪNG KHỐI 56 III .THI T KẾ VÀ PHÂN TÍCH NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG TỪNG KHỐI 56 IV.SƠ ĐỒ NGUYÊN LÍ VÀ GIẢI THUẬT ... điều khiển tự động với lệnh chương trình thi t lập trước Trong trình sản xuất nhà máy, xí nghiệp nay, vi c đo khống chế nhiệt độ tự động yêu cầu cần thi t quan trọng Vì nắm bắt nhiệt độ làm vi c...
 • 93
 • 469
 • 0

Luận văn tốt nghiêp “Khảo sát ứng dụng vi điều khiển – thiết kế - thi công mạch khống chế nhiệt độ phòng”

Luận văn tốt nghiêp “Khảo sát và ứng dụng vi điều khiển – thiết kế - thi công mạch khống chế nhiệt độ phòng”
... a vo vi mch gii mó ri cỏc ngừ ca vi mch gii mó s a chõn CS\ ca cỏc vi mch 8255A - Vớ d: thit k vi mch 8255 A giao tip vi vi x lý theo kiu I/O Ta cú bng a ch cỏc vi mch 8255A IC 8255I - - A6 0 ... nhúm A hot ng modem III GIAO TIP GIA VI X L VI 8255A - Vi mch 8255A cú th giao tip vi vi x lý theo hai kiu xut nhp (I/O) v kiu b nh - Khi vi x lý giao tip vi 8255A Theo kiu I/O thỡ nú ch dựng ... sau xy ra: - Thi hnh hn chnh lnh ang hin hnh - Cỏc DC vo ngt xp - Trng thỏi ngt hin hnh c ct bờn - Cỏc ngt c chn ti mc ca ngt - Nap vp DC a ch Vector ca ISR - ISR thc thi ISR thc thi v ỏp ng...
 • 82
 • 443
 • 1

Khảo sát ứng dụng vi điều khiển - Thiết kế -Thi công mạch khống chế nhiệt độ phòng

Khảo sát và ứng dụng vi điều khiển - Thiết kế -Thi công mạch khống chế nhiệt độ phòng
... 1.Tên đề tài : KHẢO SÁT VÀ ỨNG DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN_THIẾT KẾ_THI CÔNG MẠCH KHỐNG CHẾ NHIỆT ĐỘ PHÒNG Các số liệu ban đầu : 3.Nội dung phần thuyết minh tính toán : 4.Các vẽ : 5.Giáo vi n hướng dẫn ... ứng dụng vi điều khiển 8051 vào vi c đo khống chế nhiệt độ tự động phương pháp tối ưu Đồng đồng ý khoa Điện Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nhóm chúng em tiến hành thực đề tài Khảo sát ứng dụng ... hai vi điều khiển đơn chip với tên gọi 8051 sau hàng loạt vi điều khiển loại với 8051 đời hình thành họ vi điều khiển MCS-51 Đến họ vi điều khiển bit MCS51 có đến 250 thành vi n hầu hết công...
 • 91
 • 259
 • 0

Tài liệu khảo sát ứng dụng cảm biến ap suất MEMS ppt

Tài liệu khảo sát và ứng dụng cảm biến ap suất MEMS ppt
... b o c k, cng knh trc õy Song cụng ngh MEMS mi ang giai on u ca nú v cn rt nhiu nhng nghiờn cu c bn hn, sõu hn Cụng ngh ch to cỏc sn phm MEMS Cỏc sn phm MEMS l s tớch hp vi mch in t vi cỏc linh ... dng ca cỏc cm bin MEMS Tuy rng MEMS mi i cha lõu nhng ó cú rt nhiu ng dng gúp phn khụng nh vo s phỏt trin i sng xó hi Cỏc ng dng ph cp: Cỏc ng dng ph cp nht hin ca cụng ngh MEMS cỏc ngnh cụng ... Vỡ vy cụng ngh MEMS cỏch gia cụng bng laze thng ch dựng 66 lm khuụn Laze dựng l laze exim mi mnh v vt liu gia cụng thng l cht do, polymer Liga LIGA l t ghộp cỏc ch u ca Lithgraphie Galvanofruning...
 • 23
 • 362
 • 2

Luận văn: Khảo sát ứng dụng vi điều khiển-thiết kế-thi công mạch khống chế nhiệt độ phòng pptx

Luận văn: Khảo sát và ứng dụng vi điều khiển-thiết kế-thi công mạch khống chế nhiệt độ phòng pptx
... 1.Tên đề tài : KHẢO SÁT VÀ ỨNG DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN_THIẾT KẾ_THI CÔNG MẠCH KHỐNG CHẾ NHIỆT ĐỘ PHÒNG Các số liệu ban đầu : 3.Nội dung phần thuyết minh tính toán : 4.Các vẽ : 5.Giáo vi n hướng dẫn ... phương pháp để thực hiện, nghiên cửu khảo sát vi điều khiển 8051 nhóm thực nhận thấy rằng: ứng dụng vi điều khiển 8051 vào vi c đo khống chế nhiệt độ tự động phương pháp tối ưu Đồng đồng ý khoa ... chọn chế độ counter/timer 1=bộ đếm kiện 0=bộ đònh khoảng thời gian Bit chế độ( mode) Bit chế độ 00: chế độ : timer 13 bit 01: chế độ : timer 16 bit 10: chế độ : tự động nạp lại 8255A bit 11: chế độ...
 • 94
 • 159
 • 0

khảo sát ứng dụng vi điều khiển vào mạch đo khống chế nhiệt độ

khảo sát và ứng dụng vi điều khiển vào mạch đo và khống chế nhiệt độ
... cần đo 3.Các phơng pháp đo nhiệt độ: Đo nhiệt độ phơng thức đo lờng điện, đo nhiệt độ đợc chia thành nhiều dải: +Đo nhiệt độ thấp + Đo nhiệt độ trung bình + Đo nhiệt độ cao Vi c đo nhiệt độ đợc ... yêu cầu đo khống chế nhiệt độ tự động, có nhiều phơng pháp để nghiên cứu khỏa sát vi điều khiênt 8051 nhóm thực nhận thấy : ứng dụng vi điều khiênt 8051 vào vi c đo khống chế nhiệt độ tự động phơng ... tiến hành thực vi c khảo sát ứng dụng vi điều khiển vào mạch đo khống chế nhiệt độ 2.Mục đích thực đề tài: Nếu nh kiến thức ký thuyết điều kiện cần thực hành lắp ráp mạch thật điều kiện đủ Nó...
 • 28
 • 387
 • 5

Tìm hiểu về các phép lọc số, khảo sát xây dựng thử nghiệm các ứng dụng của phép lọc trên miền tần số với xử lý ảnh màu

Tìm hiểu về các phép lọc số, khảo sát và xây dựng thử nghiệm các ứng dụng của phép lọc trên miền tần số với xử lý ảnh màu
... lớn - Tìm hiểu phép lọc số - Khảo sát ứng dụng phép lọc miền tần số ảnh màu - Xây dựng thử nghiệm ứng dụng phép lọc miền tần số Nhiệm vụ cụ thể tập lớn - Phan Văn Trường: Tìm hiểu phép lọc số - ... Nguyễn Khánh Hưng: Khảo sát phương pháp lọc miền tần số, xây dựng ứng dụng thử nghiệm, báo cáo - Nguyễn Lê hoài Nam: Khảo sát phương pháp lọc miền tần số, ứng dụng phép lọc miền tần số Hà Nội, ngày ... sắc ảnh 35 2.2.1 Lọc tần số cao Ideal 36 2.2.2 Lọc tần số cao Butterworth 36 2.2.3 Bộ lọc tần số cao Gauss 37 Xây dựng thử nghiệm ứng dụng phép lọc miền tần số 37...
 • 47
 • 1,730
 • 4

Luận văn công nghệ may thiết kế bộ sưu tập áo thun nữ trẻ khảo sát tính ứng dụng của áo thun trong một số lĩnh vực

Luận văn công nghệ may thiết kế bộ sưu tập áo thun nữ trẻ và khảo sát tính ứng dụng của áo thun trong một số lĩnh vực
... logo hiệu in áo -2- MỞ ĐẦU Vì tất lí trên, người thực chọn đề tài: Thiết kế sưu tập áo thun nữ trẻ khảo sát tính ứng dụng áo thun số lónh vực -3- CHƯƠNG1 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG NGÀNH DỆT MAY VIỆT ... nay, số nhãn hiệu thời trang chọn áo thun để thực sưu tập mình: - Chẳng hạn, sưu tập thu năm nay, công ty dệt may Thành Công cho đời sưu tập mang tên “TCM, dấu ấn Hè Thu” Bộ sưu tập thiết kế chủ ... sưu tập công ty may 10 Công ty may Nhà Bè: Nhà thiết kế Nguyễn Đăng Khoa lấy cảm hứng từ kết hợp Á& Âu, truyền thống hình thành nên sưu tập Á- Âu May Nhà Bè Đặc biệt số 40 mẫu veston nam nữ có...
 • 151
 • 286
 • 5

Khảo sát xây dựng cơ sở dữ liệu tần suất các alen ở 15 locus gen hệ indentifiler từ quần thể người dân tộc khmer ứng dụng trong giám định ADN

Khảo sát và xây dựng cơ sở dữ liệu tần suất các alen ở 15 locus gen hệ indentifiler từ quần thể người dân tộc khmer ứng dụng trong giám định ADN
... công bố khảo sát phân bố alen 15 locus gen hệ Identifiler quần thể ngi dân tộc Khmer Vỡ vy, vic tin hnh trin khai ti nghiờn cu: Kho sỏt v xõy dng c s d liu tn sut cỏc alen ca 15 locus gen h Identifiler ... th ngi dõn tc Khmer ng dng giỏm nh ADN l mt yờu cu cp thit Đề tài c hoàn thành đáp ứng yêu cầu cấp thiết giám định gen đóng góp ti liệu vào hệ thống gen hình quốc tế Kết đề tài sở pháp lý vững ... đánh giá kết luận giám định vụ án liên quan đến ngi thuộc dân tộc Khmer Mc tiờu ca ti Kho sỏt v xõy dng c s d liu tn sut cỏc alen ca 15 locus gen (ADN) h Identifiler t dõn tc Khmer phc v cho cụng...
 • 71
 • 133
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: THỔI NGẠTTRỢ GIÚP THẦY THUỐC đặt CATHETER và đặt nội KHÍ QUẢNTiểu luận Kinh tế lao động Dịch chuyển cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp 2006 - 2011Tiểu luận Kinh tế lượng Điều tra ảnh hưởng của tiền chu cấp, tiền trọ, tiền ăn tới tiền đi chơi hàng tháng của sinh viênTiểu luận Kinh tế lượng Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá nhàTiểu luận Lãi suất và tỷ giá hối đoái - Thực trạng và giải pháp ở Việt NamPhát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tiểu luận Luật kinh tế Địa vị pháp lý của Hợp tác xãTrắc nghiệm môn giáo dục công dân lớp 12Tiểu luận môn Thị trường chứng khoán Quyền tiên mãi - Thực hiện quyền tiên mãi trên thị trường chứng khoán Việt NamTiểu luận Nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển giao thông nông thôn ở tỉnh Bình ThuậnTiểu luận Những nguyên nhân hình thành nợ xấu một số NHTM ở Tp.Hồ Chí Minh giai đoạn 2002 -2011Tiểu luận Phân tích báo cáo tài chính Công ty thế kỉ 21Tiểu luận Phân tích các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến tăng trưởng công nghiệp bằng mô hình kinh tế lượngTiểu luận Phân tích kinh tế BrasilTiểu luận Quản trị kinh điều hành sản xuất Ứng dụng lý thuyết JIT vào công ty cổ phần giấy An BìnhTiểu luận Quản trị marketing Chiến lược marketing công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk)Tiểu luận quản trị sản xuất điều hành Ứng dụng lý thuyết độ tin cậy và bảo trì tại nhà máy sản xuất bộ thu công ty TNHH Sonion Việt NamTiểu luận Tài chính quốc tế Nợ nước ngoài của Việt Nam, thực trạng và giải phápPT BPT vo ty hay (1)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập