Đánh giá tính sinh miễn dịch của vắc xin cúm AH5N1 dự tuyển thử nghiệm lâm sàng

Đánh giá tính sinh miễn dịch của Vắc xin cúm A H5N1 dự tuyển thử nghiệm lâm sàng

Đánh giá tính sinh miễn dịch của Vắc xin cúm A H5N1 dự tuyển thử nghiệm lâm sàng
... thử nghiệm lâm sàng giai đoạn vắc xin cúm A/ H1N1/09 (2013) A/ H5N1 (2014) tạo tảng quan trọng để sản xuất vắc xin cúm A/ H5N1, chuẩn bị sản phẩm cho thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2/3 IVACFLU A/ H5N1 ... HỌC NHA TRANG VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC -o0o - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ TÍNH SINH MIỄN DỊCH C A VẮC XIN CÚM A/ H5N1 DỰ TUYỂN THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG ... số liệu thử nghiệm, vắc xin cúm A/ H5N1 tạo miễn dịch cúm m a Năm 2006, nghiên cứu Treanor cộng vắc xin cúm tiểu phần sản xuất từ chủng A/ Vietnam/1194/04 (H5N1) cho thấy cần hai liều vắc xin không...
 • 61
 • 64
 • 0

Đánh giá tính an toàn và tính sinh miễn dịch của vắc xin rotavin m1 sống giảm độc lực, uống phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ em ở việt nam

Đánh giá tính an toàn và tính sinh miễn dịch của vắc xin rotavin  m1 sống giảm độc lực, uống phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ em ở việt nam
... đồng đánh giá sở đề tài 9/12/2010 khoa học công nghệ cấp nhà nước Đánh giá tính an toàn tính sinh miễn dịch vắc xin Rotavin- M1 sống giảm độc lực, uống phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ em Việt Nam , ... Nhà nước Tổ chuyên gia đánh giá nghiệm thu đề tài Đánh giá tính an toàn tính sinh miễn dịch vắc xin Rotavin- M1 sống giảm độc lực, uống phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ em Việt Nam , mã số KC.10.33/06-10 ... chi toán cho sản phẩm/nội dung công việc hoàn thành đề tài Đánh giá tính an toàn tính sinh miễn dịch vắc xin Rotavin- M1 sống giảm độc lực, uống phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ em Việt Nam , mã...
 • 202
 • 341
 • 0

Đánh giá tính an toàn và tính sinh miễn dịch của vắc xin Rotavin M1 do Việt Nam sản xuất

Đánh giá tính an toàn và tính sinh miễn dịch của vắc xin Rotavin M1 do Việt Nam sản xuất
... Đánh giá tính an toàn tính sinh miễn dịch vắc xin Rotavin- M1 Việt Nam sản xuất Mục tiêu luận án: Đánh giá tính an toàn vắc xin Rotavin- M1 Việt Nam sản xuất Đánh giá tính sinh miễn dịch vắc xin ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG .* BÙI ĐỨC NGUYÊN ĐÁNH GIÁ TÍNH AN TOÀN VÀ TÍNH SINH MIỄN DỊCH CỦA VẮC XIN ROTAVIN- M1 DO VIỆT NAM SẢN XUẤT Chuyên ngành: Dịch ... 1.6) Giai đoạn I II nhằm đánh giá tính an toàn, tính sinh miễn dịch nhóm nhỏ đối tượng Nếu vắc xin chứng minh tính an toàn sinh miễn dịch giai đoạn I giai đoạn II, vắc xin tiếp tục thử nghiệm...
 • 156
 • 196
 • 0

Đánh giá tính an toàn và tính sinh miễn dịch của vắc xin Rotavin M1 do Việt Nam sản xuất (tóm tắt)

Đánh giá tính an toàn và tính sinh miễn dịch của vắc xin Rotavin M1 do Việt Nam sản xuất (tóm tắt)
... gia Vắc xin Sinh phẩm Y tế cấp giấy chứng nhận chất lượng để tiến hành đề tài: Đánh giá tính an toàn tính sinh miễn dịch vắc xin Rotavin- M1 Việt Nam sản xuất Mục tiêu luận án: Đánh giá tính an ... sản xuất Mục tiêu luận án: Đánh giá tính an toàn vắc xin Rotavin- M1 Việt Nam sản xuất Đánh giá tính sinh miễn dịch vắc xin Rotavin- M1 Việt Nam sản xuất Xác định liều dùng lịch sử dụng thích hợp ... nghệ sản xuất vắc xin Rota Việt Nam, để triển khai bước nhằm tiến tới xin cấp đăng ký sử dụng vắc xin Rota Việt Nam, sử dụng sản phẩm đề tài cấp nhà nước nói loạt vắc xin Rotavin- M1 đánh giá phòng...
 • 14
 • 385
 • 0

THỬ NGHIỆM lâm SÀNG GIAI đoạn III ĐÁNH GIÁ TÍNH AN TOÀN và TÍNH SINH MIỄN DỊCH của vắc XIN FLUVAX DO CÔNG TY VABIOTECH sản XUẤT

THỬ NGHIỆM lâm SÀNG GIAI đoạn III ĐÁNH GIÁ TÍNH AN TOÀN và TÍNH SINH MIỄN DỊCH của vắc XIN FLUVAX DO CÔNG TY VABIOTECH sản XUẤT
... 125 62, chiếm 49,6% Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I II vắcxin cúm A/H5N1 - Fluvax VABIOTECH sản xuất hoàn thành, kết cho thấy vắcxin cúm Fluvax tính an toàn cho đáp ứng miễn dịch tốt tất đối ... vắc xin thử nghiệm: tiêm bắp, lịch “0-28” ngày, liều tiêm 30µg/ml Các đối tượng lấy máu lần (M2) lần (M3) sau tiêm mũi 28 56 ngày Phương pháp đánh giá tính an toàn Tính an toàn vắc xin đánh giá ... ứng theo tiêu chuẩn châu Âu Để sớm đưa vắc xin cúm Fluvax vào sử dụng rộng rãi phòng bệnh dịch cúm A/H5N1xảy ra, thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III vắc xin Fluvax tiến hành số lượng lớn đối tượng...
 • 5
 • 67
 • 0

Đánh giá tính gây miễn dịch của Vacxin cúm A H5N1 hấp thụ tá chất MF - 59 và Chitosan trên súc vật thí nghiệm

Đánh giá tính gây miễn dịch của Vacxin cúm A H5N1 hấp thụ tá chất MF - 59 và Chitosan trên súc vật thí nghiệm
... nh t tr ng Swiss: - Vacxin cúm A/ H5N1 không h p ph ch t - Vacxin cúm A/ H5N1 h p ph ch t MF- 59 - Vacxin cúm A/ H5N1 h p ph Chitosan PH N I: T NG QUAN I.1 T NG QUAN V VIRUT CÚM I.1.1 c i m chung ... KI N: - Nghiên c u, ánh giá an toàn c a nhóm vacxin h p ph ch t chitosan nhóm vacxin h p ph ch t MF- 59 - Ti p t c nghiên c u công th c h p ph i v i ch t chitosan MF- 59 a vacxin an toàn ... t ch : liên k t -2 ,6 Gal-SA hay liên k t -2 ,3 Gal-SA HA virut cúm chim có l c liên k t -2 ,3 Gal-SA; có nhi u t bào bi u mô c a ru t HA virut cúm ngư i có l c liên k t -2 ,6 Gal-SA; có t bào bi...
 • 43
 • 170
 • 0

đánh giá đáp ứng miễn dịch của gà và vịt được tiêm phòng vacxin cúm gia cầm h5n1 của tỉnh hà tây cũ

đánh giá đáp ứng miễn dịch của gà và vịt được tiêm phòng vacxin cúm gia cầm h5n1 của tỉnh hà tây cũ
... gia cầm Trong điều kiện chăn nuôi gia cầm Việt Nam nay, để kiểm soát dịch cúm gia cầm, biện pháp quan trọng tạo miễn dịch chủ động cách tiêm vacxin cho đàn gia cầm Nh để kiểm soát dịch cúm gia cầm ... H9N2 xảy tây, dịch cuối đợc ghi nhận vào tháng 11/2005 Canada: Đ xảy dịch cúm gia cầm subtyp H7N3, H3, H5, H5N2 gà, tây vào ngày 19/02/2004 09/03/2004 Ca bệnh cuối đợc ghi nhận vào ngày 22/11/2005 ... nhận vào ngày 19/8/2005 Nga: ổ dịch đợc ghi nhận ngày 24/07/2005 subtyp H5N1 gây bệnh cho gà, tây, ngỗng, vịt dịch cuối đợc ghi nhận vào ngày 19/12/2005 Rumani: ổ dịch đợc ghi nhận ngày 22/10/2005...
 • 85
 • 100
 • 0

Luận văn đánh giá đáp ứng miễn dịch của vịt được tiêm vacxin cúm gia cùm h5n1 tại trung tâm nghiên cứu vịt đại xuyên

Luận văn đánh giá đáp ứng miễn dịch của vịt được tiêm vacxin cúm gia cùm h5n1 tại trung tâm nghiên cứu vịt đại xuyên
... vacxin cúm gia c m H5N1 cho v t t i Trung tâm Nghiên c u V t ð i Xuyên 45 3.4 ðánh giá m c ñ an toàn c a vacxin qua tri u ch ng lâm sàng 46 3.5 ðáp ng mi n d ch ñ dài mi n d ch c a v t ñư c tiêm vacxin ... v t t i TT Nghiên c u V t ð i Xuyên 44 3.3 K t qu giám sát huy t virus ñàn v t trư c tiêm phòng 44 3.4 K t qu tiêm vacxin cúm gia c m năm 2008 45 3.5 S v t ph n ng sau tiêm vacxin H5N1 46 3.6 ... n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………………… Trư c tình hình th c t ñó ti n hành ñ tài: “ðánh giá ñáp ng mi n d ch c a v t ñư c tiêm vacxin cúm gia c m H5N1 t i Trung tâm Nghiên c u V t ð i Xuyên ...
 • 94
 • 285
 • 3

Đặc điểm nhiễm virut viên gan A ở một số đối tượng và tính an toàn, tính sinh miễn dịch của Vacxin phòng viên gan A do Việt Nam sản xuất

Đặc điểm nhiễm virut viên gan A ở một số đối tượng và tính an toàn, tính sinh miễn dịch của Vacxin phòng viên gan A do Việt Nam sản xuất
... tài: Đặc điểm nhiễm virut viêm gan A số đối tợng tính an toàn, tính sinh miễn dịch vacxin phòng viêm gan A Việt Nam sản xuất Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả số đặc điểm nhiễm virut viêm gan A học viên ... tính an toàn, tính sinh miễn dịch vacxin viêm gan A Việt Nam sản xuất với liều tiêm, lịch tiêm khác 2 Những đóng góp Luận án - Lần Việt Nam, Luận án khẳng định vacxin phòng viêm gan A Việt Nam ... nghiệm định lợng nồng độ anti-HAV - Vacxin viêm gan A: Do Việt Nam sản xuất với tên thơng mại Havax 2.3 Phơng pháp nghiên cứu 2.3.1 Mô tả số đặc điểm nhiễm virut viêm gan A học viên (Đơn vị X) trẻ...
 • 27
 • 115
 • 0

đánh giá độ dài miễn dịch của vaccin dịch tả vịt và viêm gan vịt sản xuất tại xí nghiệp thuốc thú y trung ương

đánh giá độ dài miễn dịch của vaccin dịch tả vịt và viêm gan vịt sản xuất tại xí nghiệp thuốc thú y trung ương
... c vào ñó ta có th ñánh giá hi u giá virut 2.2.3.3 Các type c a virut cư ng ñ c Viêm gan v t B nh Viêm gan v t type virut g y nên virut Viêm gan v t type I, virut Viêm gan v t type II virut Viêm ... 100 ñ n 1000 li u nghi p thu c thú y trung ương, công ty thu c thú y trung ương phân vi n thú y mi n trung s n xu t, m t s sñư c nh p kh u c a Marial, Fizer T năm 2000 ñ n nay, b môn VSV-TN-BL ... vaccin viêm gan v t lô sau 21 ng y tiêm phòng 62 4.10.c K t qu thu ñư c v m c ñ b o h c a vaccin viêm gan v t lô sau 21 ng y tiêm phòng 63 4.11.a ðánh giá m c ñ b o h c a lô vaccin viêm gan v...
 • 98
 • 149
 • 1

Đánh giá đáp ứng miễn dịch của gà, vịt được tiêm phòng vaccine cúm gia cầm h5n1 (chủng RE 5) tại hà nội

Đánh giá đáp ứng miễn dịch của gà, vịt được tiêm phòng vaccine cúm gia cầm h5n1 (chủng RE  5) tại hà nội
... tài: Đánh giá đáp ứng miễn dịch gà, vịt tiêm vaccine cúm gia cầm H5N1 (chủng Re5 ) Nội * Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá mức độ thiệt hại bệnh cúm gia cầm gây Nội - Đánh giá đáp ứng miễn dịch ... tình hình tiêm phòng vaccine cúm Nội từ năm 2010-2014 - Đánh giá đáp ứng miễn dịch độ dài miễn dịch gà, vịt tiêm vaccine cúm H5N1 chủng Re- 5 2.2 Địa điểm nghiên cứu - Các trang trại gà, vịt địa ... đàn gà vịt sau tiêm vaccine cúm gia cầm - Đánh giá hiệu việc tiêm phòng chương trình phòng chống cúm gia cầm H5N1 địa bàn thành phố Nội * Ý nghĩa khoa học thực tiễn - Các kết thu sở đánh giá...
 • 81
 • 224
 • 2

Nghiên cứu tính sinh miễn dịch của các epitope kháng nguyên HA của virus cúm AH5N1 đã được dự đoán bằng phương pháp tin sinh học

Nghiên cứu tính sinh miễn dịch của các epitope kháng nguyên HA của virus cúm AH5N1 đã được dự đoán bằng phương pháp tin sinh học
... ĐÃ ĐƯỢC DỰ ĐOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TIN SINH HỌC 68 3.1.1 Tổng hợp hóa học epitope tế bào B epitope tế bào T dự đoán từ kháng nguyên HA 68 3.1.2 Thiết kế tổng hợp gen mã hóa kháng nguyên ... “ kháng nguyên miễn dịch nguyên , thuật ngữ kháng nguyên thường sử dụng thay cho miễn dịch nguyên Khả 13 Tổng quan miễn dịch nguyên hay kháng nguyên gây đáp ứng miễn dịch vật chủ gọi tính ... 1.7 DỰ ĐOÁN EPITOPE KHÁNG NGUYÊN VIRUS CÚM A/H5N1 BẰNG PHƯƠNG PHÁP TIN SINH HỌC NHẰM ỨNG DỤNG TRONG PHÁT TRIỂN VẮC-XIN 27 1.7.1 Epitope 27 1.7.2 Dự đoán epitope kháng nguyên...
 • 174
 • 95
 • 0

kiểm tra an toàn, hiệu lực và độ dài miễn dịch của vắc xin vô hoạt xuất huyết thỏ

kiểm tra an toàn, hiệu lực và độ dài miễn dịch của vắc xin vô hoạt xuất huyết thỏ
... DUNG TH NGHI M - Ki m tra vụ trựng, an ton v hi u l c c a lụ v c xin xu t huy t th - Ki m tra di mi n d ch c a v c xin xu t huy t th thỏng - Ki m tra hi u l c c a v c xin xu t huy t th c b ... khỏm - 8oC v 3.4.3 Ki m tra hi u l c c a lụ v c xin sau b o qu n thỏng M c ớch: xỏc nh nh h ng c a th i gian b o qu n n hi u l c c a v c xin V c xin sau c ki m tra vụ trựng, an ton v hi u l c Chỳng ... ng ti n hnh ki m tra L y lụ v c xin b o qu n di b o qu n nhi t t tiờu chu n - 8oC - 8oC v thỏng Sau thỏng v thỏng b o qu n Ki m tra hi u l c c a v c xin theo phng phỏp ki m tra hi u l c nh m...
 • 54
 • 288
 • 0

xác định tính sinh miễn dịch và hiệu quả của các loại vacxin từ vi khuẩn Edwardsiella ictaluri phân lập

xác định tính sinh miễn dịch và hiệu quả của các loại vacxin từ vi khuẩn Edwardsiella ictaluri phân lập
... "Xác định tính sinh miễn dịch hiệu loại vacxin từ vi khuẩn Edwardsiella ictaluri phân lập cá tra vùng địa lý vào thời điểm khác thuộc ĐBSCL" 1.2 Mục đích yêu cầu Xác định tính sinh miễn dịch loại ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  XÁC ĐỊNH TÍNH SINH MIỄN DỊCH VÀ HIỆU QUẢ CỦA CÁC LOẠI VACXIN TỪ VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri PHÂN LẬP TRÊN CÁ ... định tính sinh miễn dịch hiệu loại vacxin từ vi khuẩn Edwardsiella ictaluri phân lập cá tra vùng địa lý vào thời điểm khác thuộc đồng sông Cửu Long" Đề tài đƣợc thực từ tháng đến năm 2007 Vi n Nghiên...
 • 72
 • 327
 • 3

Tuyển chọn nuôi cấy chủng aspergillus awamori sinh tổng hợp endo-β-1, 4-glucanase và đánh giá tính chất lý hóa của endo-β-1, 4-glucanase

Tuyển chọn nuôi cấy chủng aspergillus awamori sinh tổng hợp endo-β-1, 4-glucanase và đánh giá tính chất lý hóa của endo-β-1, 4-glucanase
... chọn, nuôi cấy chủng Aspergillus awamori sinh tổng hợp endo-β-1,4 -glucanase đánh giá tính chất hóa endo-β-1,4 glucanase” với mục tiêu: (1) Tuyển chọn chủng Aspergillus awamori sinh tổng hợp endo-β-1,4 -glucanase ... - NGUYỄN VĂN TUÂN TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS AWAMORI SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4 -GLUCANASE VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT LÝ HÓA CỦA ENDO-β-1,4 -GLUCANASE Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm ... tổng hợp endo-β-1,4 -glucanase cao tìm môi trƣờng nuôi cấy thích hợp để tạo endo-β-1,4 -glucanase ngoại bào, (2) Tinh đƣợc endo-β-1,4 glucanase đánh giá số tính chất hóa Số hóa bới Trung tâm...
 • 97
 • 580
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá tính an toàn và tính sinh miễn dịch của vắc xin rotavin m1 do việt nam sản xuất tóm tắttính sinh miễn dịch của kháng nguyêncác yếu tố ảnh hưởng tới tính sinh miễn dịch của vắcxin viêm gan b trên trẻ có mẹ mang hbsagtính sinh miễn dịch của một số kháng nguyên hệ rhphần ii các yếu tố ảnh hưởng đến tính sinh miễn dịch của knnhằm đánh giá hiệu lực miễn dịch của hai loại vaccine đối với bệnh gumboro chương 2khả năng gây miễn dịch của văc xin a dk vn qb7412 vô hoạt trên vịtđánh giá tình hình học tập của sinh viênđánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em trường mầm non chiềng sinh chiềng sinh sơn lađánh giá tình trạng dinh dưỡng của học sinh 68 tuổi tại trường tiểu học xuân phương huyện từ liêm hà nội năm 2008đánh giá tình hình thực tập của sinh viênkết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 2013 và đánh giá tình hình hoạt động của phòng giao dịchđánh giá tình hình tài chính của công ty cổ phần thương mại dịch vụ tân yêntính sinh miễn dịchphân tích đánh giá tình hình tài chính của công ty dầu tường an(Triết học) vận dụng quan điểm toàn diện để phân tích thực trạng đói nghèo ở một số vùng đồng bào dân tộc miền núi miền bắc nước taBỘ ĐỀ ÔN HÈ TOÁN LỚP 1 LÊN LỚP 2 HAY NHẤTDoc thu sieu ky nang luyen de megabookCambridge English for Scientists Students Bookslich mối quan hệ giữa dân số và tỉ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ theo thành thị và nông thôn từ năm 2006 đến năm 2012CÁC DẠNG CÂU điều KIỆNASEAN EDUCATION (học bổng, du học,..)Hướng dẫn giải bài 111 Ước và bội SGk toán lớp 6 tập 1Đánh giá tình hình thực hiện nông thôn mới xã liên mạc,huyện mê linhGiải pháp tạo việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số ở huyện phong thổ, tỉnh lai châuPhân tích hiệu quả kỹ thuật trong xuất khẩu hàng hóa của việt nam sang trung quốcQuản lý bồi dưỡng năng lực cho hiệu trưởng các trường tiểu học huyện xuân trường tỉnh nam định theo định hướng đổi mới giáo dụcTuyển tập đề thi ôn luyện môn lí có đáp ánTổng hợp, nghiên cứu các phức chất của ytri, europi, tecbi với hỗn hợp phối tử l phenylalanin, o phenantrolin và thăm dò hoạt tính sinh học của chúngCẤU TRÚC CỦA TỔNG ĐÀI EWSD – SIEMENSTăng cường quản lý nhà nước với hoạt động huy động vốn của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố lai châuTăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thái nguyênNghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ lệ bột lá sắn đến năng suất và chất lượng trứng chim cútCác tình tiết loại trừ tính chất tội phạm của hành vi theo pháp luật hình sự Việt NamCác tình tiết loại trừ tính chất tội phạm của hành vi theo pháp luật hình sự Việt Nam tt
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập