ỨNG DỤNG ACCESS TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN

BÁO CÁO " ỨNG DỤNG EXCEL TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO " pdf

BÁO CÁO
... xây dựng ứng dụng chuyên nghiệp phục vụ cho việc giải toán kinh doanh 2.3 Ứng dụng Excel công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 2.3.1 Quy trình dòng thông tin - Phiếu nhập kho - Phiếu ... hành kế toán hàng tồn kho để xây dựng nên chương trình kế toán hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày nhiều doanh nghiệp hiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Bá Tiến, Sử dụng Excel công tác quản ... đáp ứng số yêu cầu doanh nghiệp Tuy nhiên chương trình thực phần hành công tác kế toán, hướng phát triển em tiếp tục hoàn thiện chức có chương trình, xây dựng thêm chức ứng dụng cho phần hành kế...
 • 4
 • 405
 • 6

BÁO CÁO " ỨNG DỤNG EXCEL TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ " potx

BÁO CÁO
... 2012 Kết luận Bài báo cáo trình bày quy trình kế toán Vốn tiền phần mềm Excel Phạm vi đề tài ứng dụng excel công tác kế toán vốn tiền doanh nghiệp vừa nhỏ, sử dụng đơn vị tiền tệ Việt Nam đồng Trong ... tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2012 Hình Sơ đồ hệ thống thông tin doanh nghiệp 2.2 Ứng dụng Excel công tác kế toán vốn tiền doanh nghiệp vừa nhỏ ... cung cấp cán doanh nghiệp 2.2.2 Cơ sở liệu doanh nghiệp Cơ sở liệu doanh nghiệp BẢNG TỔNG HỢP CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH, nơi chứa tất liệu kinh tế phát sinh, mà kế toán dựa vào liệu để tiến...
 • 7
 • 287
 • 2

ỨNG DỤNG EXCEL TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

ỨNG DỤNG EXCEL TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
... 3 Kết luận Bài báo cáo trình bày quy trình kế toán Vốn tiền phần mềm Excel Phạm vi đề tài ứng dụng excel công tác kế toán vốn tiền doanh nghiệp vừa nhỏ, sử dụng đơn vị tiền tệ Việt Nam đồng Trong ... tin doanh nghiệp 2.2 Ứng dụng Excel công tác kế toán vốn tiền doanh nghiệp vừa nhỏ 2.2.1 Thông tin ban đầu - THÔNG TIN DOANH NGHIỆP cho biết thông tin cần thiết doanh nghiệp như: Tên doanh nghiệp, ... cung cấp cán doanh nghiệp 2.2.2 Cơ sở liệu doanh nghiệp Cơ sở liệu doanh nghiệp BẢNG TỔNG HỢP CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH, nơi chứa tất liệu kinh tế phát sinh, mà kế toán dựa vào liệu để tiến...
 • 7
 • 27
 • 0

ỨNG DỤNG ACCESS TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG

ỨNG DỤNG ACCESS TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG
... nhân kế toán tiền lương đáp ứng số yêu cầu doanh nghiệp việc quản nhân công tác kế toán tiền lương như: quản hồ sơ nhân viên, quản lương, tính lương, lên sổ sách, chứng từ kế toán ... trình quản nhân Quá trình quản nhân bao gồm ba trình là: - Quản hồ sơ: tuyển dụng đào tạo nhân sự, quản hồ sơ thông tin nhân viên - Quản lương: quản thông tin lương bản, tính lương ... chương trình với ứng dụng thích hợp việc quản nhân sự, tính lương, xử số liệu kế toán, ghi sổ, in sổ liên quan đến phần hành kế toán tiền lương báo cáo kế toán Nội dung 2.1 Cơ sở thuyết 2.1.1...
 • 6
 • 492
 • 6

ỨNG DỤNG ACCESS TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG

ỨNG DỤNG ACCESS TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG
... nhân kế toán tiền lương đáp ứng số yêu cầu doanh nghiệp việc quản nhân công tác kế toán tiền lương như: quản hồ sơ nhân viên, quản lương, tính lương, lên sổ sách, chứng từ kế toán ... cáo kế toán Nội dung 2.1 Cơ sở thuyết 2.1.1 Khái quát trình quản nhân Quá trình quản nhân bao gồm ba trình là: - Quản hồ sơ: tuyển dụng đào tạo nhân sự, quản hồ sơ thông tin nhân ... trình sử dụng chương trình Giao diện chương trình bao gồm phần (xem hình 1): - Quản nhân - Kế toán chi tiết - Kế toán tổng hợp Hình 1: Form 2.2.4.1 Chức quản nhân Form quản hồ sơ nhân viên:...
 • 6
 • 359
 • 4

Ứng dụng tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty cổ phần may đồng tiến vào việc giảng dạy môn kế toán quản trị tại khoa kế toán – kiểm toán của trường đại học lạc hồng

Ứng dụng tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty cổ phần may đồng tiến vào việc giảng dạy môn kế toán quản trị tại khoa kế toán – kiểm toán của trường đại học lạc hồng
... kiện áp dụng Chƣơng 4: Ứng dụng tổ chức cơng tác kế tốn quản trị Cơng ty Cổ phần may Đồng Tiến vào việc giảng dạy mơn Kế tốn quản trị Khoa Kế Tốn - Kiểm Tốn Chƣơng Lý luận kế tốn kế tốn quản trị ... áp dụng vào việc giảng dạy mơn kế tốn quản trị Khoa Kế Tốn Kiểm Tốn Trƣờng Đại Học Lạc Hồng theo đề cƣơng mơn học Từ thực tế nhóm tác giả chọn đề tài: Ứng dụng tổ chức cơng tác kế tốn quản trị ... thống kế tốn quản trị Cơng ty Cổ Phần May Đồng Tiến 44 Chƣơng Hồn thiện hệ thống kế tốn Quản trị Cơng ty cổ phần may Đồng tiến 3.1 Quan điểm mục tiêu hồn thiện hệ thống kế tốn quản trị Cơng ty Cổ...
 • 132
 • 277
 • 0

Tổ chức công tác kế toán phù hợp với yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán.doc

Tổ chức công tác kế toán phù hợp với yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán.doc
... cấp thông tin Mô hình tổ chức máy kế toán doanh nghiệp định hướng theo dạng: tổ chức kế toán tập trung tổ chức kế toán phân tán - Tổ chức kế toán tập trung mô hình tổ chức có đặc điểm toàn công ... Kê toán máy Nguyển Thị Ngọc ANh B NỘI DUNG I Lí luận chung tổ chức công tác kế toán điều kiện ứng dụng CNTT: 1) Vai trò, ý nghĩa tổ chức công tác kế toán DN 1.1/ Vai trò tổ chức máy kế toán: Tổ ... việc tổ chức tốt công tác kế toán có ý nghĩa sau: -Tổ chức công tác kế toán khoa học hợp lý nhằm đảm bảo cho kế toán thực đầy đủ chức năng, nhiệm vụ yêu cầu quy định, phát huy vai trò kế toán...
 • 20
 • 688
 • 5

Ứng dụng máy vi tính trong công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty khoá Minh Khai

Ứng dụng máy vi tính trong công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty khoá Minh Khai
... máy vi tính Khai thác sử dụng chơng trình điện toán kế toán nguyên vật liệu máy vi tính ý nghĩa Vi c áp dụng máy vi tính công tác kế toán nguyên vật liệu có ý nghĩa to lớn công tác kế toán nguyên ... Chơng Tình hình thực tế công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu công ty khoá Minh Khai Chơng ứng dụng máy vi tính công tác kế toán nguyên vật liệu công ty khoá Minh Khai Trong trình hoàn thành ... toán nh vậy, vi c quản lý nguyên vật liệu công ty có hiệu 2.Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu công ty khoá Minh Khai 2.1 .Kế toán chi tiết nguyên vật liệu công ty Để tổ chức công tác kế toán nguyên...
 • 82
 • 1,084
 • 16

Ứng dụng tin học trong công tác Kế toán hộ kinh doanh

Ứng dụng tin học trong công tác Kế toán hộ kinh doanh
... độ sổ kế toán hệ thống kế toán V.1 - Khái niệm tác dụng sổ kế toán Trên góc độ ứng dụng sổ trong công tác kế toán định nghĩa: Sổ kế toán phơng tiện vật chất bản, cần thiết để ngời làm kế toán ... Các phơng pháp ứng dụng tin học công tác quản lý Có hai phơng pháp ứng dụng tin học công tác quản lý: phơng pháp tin học hoá toàn phơng pháp tin học hoá phần * Phơng pháp tin học hoá toàn Nội ... Tuấn - Tin học 39B 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Phân tích - thiết kế - xây dựng chơng trình kế toán hộ kinh doanh I Đặc điểm chung kế toán hộ kinh doanh Hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh...
 • 117
 • 254
 • 0

257 Ứng dụng tin học trong công tác Kế toán hộ kinh doanh

257 Ứng dụng tin học trong công tác Kế toán hộ kinh doanh
... độ sổ kế toán hệ thống kế toán V.1 - Khái niệm tác dụng sổ kế toán Trên góc độ ứng dụng sổ trong công tác kế toán định nghĩa: Sổ kế toán phơng tiện vật chất bản, cần thiết để ngời làm kế toán ... Các phơng pháp ứng dụng tin học công tác quản lý Có hai phơng pháp ứng dụng tin học công tác quản lý: phơng pháp tin học hoá toàn phơng pháp tin học hoá phần * Phơng pháp tin học hoá toàn Nội ... Tuấn - Tin học 39B 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Phân tích - thiết kế - xây dựng chơng trình kế toán hộ kinh doanh I Đặc điểm chung kế toán hộ kinh doanh Hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh...
 • 117
 • 166
 • 1

Ưng dụng tin học trong công tác kế toán hộ kinh doanh

Ưng dụng tin học trong công tác kế toán hộ kinh doanh
... độ sổ kế toán hệ thống kế toán V.1 - Khái niệm tác dụng sổ kế toán Trên góc độ ứng dụng sổ trong công tác kế toán định nghĩa: Sổ kế toán phơng tiện vật chất bản, cần thiết để ngời làm kế toán ... đợc gọi tắt hộ kinh doanh Chế độ kế toán hộ kinh doanh áp dụng cho tất hộ sản xuất, kinh doanh cha đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp t nhân Nội dung chủ yếu chế độ kế toán hộ kinh doanh: - Số ... ứng dụng tin học công tác quản lý Có hai phơng pháp ứng dụng tin học công tác quản lý: phơng pháp tin học hoá toàn phơng pháp tin học hoá phần * Phơng pháp tin học hoá toàn Đỗ Đình Tuấn - Tin học...
 • 165
 • 194
 • 0

ứng dụng máy vi tính trong công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty khoá Minh Khai

ứng dụng máy vi tính trong công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty khoá Minh Khai
... số liệu kịp thời cho công tác quản lý Từ lý thuyết sở kế toán nguyên vật liệu qua thực tế công ty khoá Minh Khai, em vi t số chơng trình điện toán toán kế toán nguyên vật liệu máy vi tính Với toán ... L tồn cuối kỳ Tạo sổ điện toán kế toán nguyên vật liệu 3.1 Tạo th mục Đối với kế toán vi n thực nghiệp vụ kế toán máy vi tính, cần tạo th mục làm vi c độc lập máy vi tính để bảo vệ thông tin (giả ... hiệu công tác quản lý nguyên vật liệu nói riêng công tác quản lý sản xuất kinh doanh nói chung công ty Tài liệu tham khảo Kế toán doanh nghiệp sản xuất NXB Tài Tổ chức hạch toán công tác kế toán...
 • 21
 • 230
 • 0

Tiểu luận: " Tổ chức công tác kế toán phù hợp với yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán" doc

Tiểu luận:
... khăn kế toán máy tính như: vấn đề an toàn bảo mật thông tin nội khả bị cắp thông tin cao.Nên việc Tổ chức công tác kế toán phù hợp với yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin công tác kế toán ... Kê toán máy Nguyển Thị Ngọc ANh B NỘI DUNG I Lí luận chung tổ chức công tác kế toán điều kiện ứng dụng CNTT: 1) Vai trò, ý nghĩa tổ chức công tác kế toán DN 1.1/ Vai trò tổ chức máy kế toán: Tổ ... việc tổ chức tốt công tác kế toán có ý nghĩa sau: -Tổ chức công tác kế toán khoa học hợp lý nhằm đảm bảo cho kế toán thực đầy đủ chức năng, nhiệm vụ yêu cầu quy định, phát huy vai trò kế toán...
 • 22
 • 228
 • 0

ứng dụng ms access vào công tác kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương tại công ty tnhh tư vấn dịch vụ xây dựng kiến lạc cần thơ năm 2013

ứng dụng ms access vào công tác kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương tại công ty tnhh tư vấn dịch vụ xây dựng kiến lạc cần thơ năm 2013
... THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – DỊCH VỤ XÂY DỰNG KIẾN LẠC 66 5.1 NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN ... tính lương công ty + Nghiên cứu công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty + Xây dựng sở liệu ban đầu + Ứng dụng Access vào công tác kế toán tiền lương khoản phải trích theo lương ... HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ THỊ HỒNG OANH MSSV: LT11235 ỨNG DỤNG MS ACCESS VÀO CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ...
 • 84
 • 91
 • 0

Thực trạng và giải pháp trong công tác kế toán nói chung và kế toán hàng tồn kho tại Công ty Xây dựng Bưu điện

Thực trạng và giải pháp trong công tác kế toán nói chung và kế toán hàng tồn kho tại Công ty Xây dựng Bưu điện
... chức công tác kế toán hàng tồn kho công ty xây dựng bu điện Đối với Công ty xây dựng bu điện hàng tồn kho chiếm vị trí quan trọng hoạt động sản xuất công ty, cần biến động nhỏ hàng tồn kho làm ... - Kiểm toán 43A Báo Cáo Thực Tập PHần II Đặc điểm tổ chức kế toán Công ty xây dựng bu điện I đặc điểm tổ chức kế toán công ty Đặc điểm tổ chức máy kế toán Công ty Công ty Xây dựng bu điện có ... chức công tác kế toán Vật liệu Công ty xây dựng bu điện Đặc điểm quản lý Nguyên vật liệu Công ty xây dựng Bu Điện Công ty có quy mô không lớn hàng năm Công ty sản xuất sản phẩm nh: công trình xây...
 • 84
 • 852
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toánứng dụng điện toán đám mây trong công tác kế toánứng dụng tin học trong công tác kế toánmột số biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toánsự cần thiết của việc ứng dụng tin học trong công tác kế toánmo hinh ung dung cntt trong cong tac quan ly tai chinh ke toan tai co quan ktnnbai3cacppxsthuonggap 130303223102 phpapp02KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM DỰA THEO ĐỘ ĐO VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU CHO CÁC CÔNG TY GIA CÔNG PHẦN MỀMWord of mouth and interpersonal communicationNGHIÊN CỨU MÔ HÌNH ĐẢM BẢO AN TOÀN TRUYỀN TIN DỰA TRÊN CHỮ KÝ SỐ VÀ CHỨNG CHỈ SÔNghiên cứu môi trường xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế VNPTNghiên cứu mức độ hài lòng của khách du lịch nội địa đối với chất lượng dịch vụ của hệ thống khách sạn nhà hàng TP. Cần ThơNGHIÊN CỨU TIÊU CHUẨN ISO 27001 VÀ ỨNG DỤNG LUẬNNghiên cứu, thiết kế mạng băng rộng cho công ty điện thoại Hà Nội 1NOISE REDUCTION IN SPEECH ENHANCEMENT BY SPECTRAL SUBTRACTION WITH SCALAR KALMAN FILTERPhát triển văn hoá doanh nghiệp của Công ty Thông tin di độnPhương pháp tối ưu đàn kiến và ứng dụngSử dung bộ lọc Kalman trong bài toán bám mục tiêuThuật toán và các bài toán lịch biểuỨng dụng chuẩn mã hóa nâng cao (AES) trong giao thức đóng gói bảo mật dữ liệu (ESP)XÂY DỰNG MẠNG XÃ HỘI CHO CỘNG ĐỒNG GIA SƯ - HỌC SINHXử lý trùng lặp, phân loại, xác định từ khóa quan trọng và sinh tóm tắt cho văn bản trong một hệ thống thu thập tin tức tự độngMô tả kiến thức tự chăm sóc và bảo vệ bàn chân của bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Khoa nội tiết Bệnh viện Bạch Mai năm 2015Mô tả mối liên quan giữa chỉ số hình thái với bệnh tim mạch trên những bệnh nhân đang điều trịMô tả một số yếu tố liên quan đến bệnh đột quỵ trên bệnh nhân điều trị nội trú viện tim mạch bệnh viện Bạch MaiMột số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy trong kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập