BÀI GIẢNG ĐỘNG LỰC HỌC KẾT CẤU

Bài giảng động lực học kết cấu

Bài giảng động lực học kết cấu
... VỤ MƠN HỌC Động lực học kết cấu lĩnh vực học, nghiên cứu phương pháp phân tích phản ứng (nội lực, ứng suất chuyển vị, vận tốc, gia tốc…) kết cấu chịu tác dụng ngun nhân động 1.2 TẢI TRỌNG ĐỘNG ... tốn học, khối lượng tính lớn, phải việc xác định y(x,t) Nhận xét: Bài tốn tĩnh (bao gồm tốn ổn định) trường hợp đặc biệt tốn động lực qn tính bỏ qua 1.4 BẬC TỰ DO CỦA KẾT CẤU Bậc tự động lực học ... Bậc tự động lực học khác với bậc tự tốn tĩnh (số chuyển vị nút kết cấu) Thí dụ: cho kết cấu hình P bên, P tải trọng tĩnh số bậc tự 3, P tải trọng động số bậc tự vơ Trong thực tế, kết cấu có khối...
 • 146
 • 398
 • 1

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " XÂY DỰNG MỘT PHƯƠNG PHÁP SỐ MỚI VÀ ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP SỐ ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC KẾT CẤU " ppt

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... giá phương pháp số toán động lực học theo tiếu chuẩn lượng, Hội Nghị Cơ Học Toàn Quốc lần thứ 7, Hà Nội, 12-2002 [4] Đố Kiến Quốc, Nguyễn Trọng Phước, Đánh giá phương pháp số toán động lực học ... Nguyễn Thị Dung, Một giải pháp kết cấu cho nhà cao tầng chịu động đất, Hội Nghị Cơ Học Toàn Quốc lần thứ 7, Hà Nội, 12-2002 [7] Đố Kiến Quốc, Võ Minh Thiện, Tìm hiểu khả chông động đất đặc biệt ... Hội nghị tổng kết NCCB KHTN khu vực phía Nam năm 2005 5.2 Các công trình hoàn thành công bố tạp chí KH: không 5.3 Các báo cáo khoa học hội nghị, hội thảo KH [1] Do Kien...
 • 3
 • 278
 • 0

Bài tập lớn môn động lực học kết cấu công trình

Bài tập lớn môn động lực học kết cấu công trình
... −20sin15t (4.1) Phương trình (4.1) phương trình vi phân chuyển động khối lượng m − Giải phương trình vi phân (4.1): u ( t ) = uh ( t ) + u p ( t ) Nghiệm tổng quát phương trình (4.1): 15 Bµi tËp ... ⇔u+ Nghiệm tổng quát phương trình (3.1) tổng nghiệm tổng quát phương trình nghiệm riêng phương trình không u ( t ) = uh ( t ) + u p ( t )  Tìm nghiệm tổng quát phương trình nhất: && & uh + 2ςωn ... thời gian t; sau rút nhận xét: a) Xác định phương trình chuyển động u(t) khối lượng m: Để xác định u(t) ta phải giải phương trình vi phân (1.1) lực kích thích điều hòa p(t) = p0sin(ωt): && & mu...
 • 21
 • 1,016
 • 11

Phân tích động lực học kết cấu công trình biển hệ thanh cố định trên nền san hô chịu tác dụng của tải trọng sóng biển và gió theo mô hình bài toán không gian

Phân tích động lực học kết cấu công trình biển hệ thanh cố định trên nền san hô chịu tác dụng của tải trọng sóng biển và gió theo mô hình bài toán không gian
... Bộ môn Cơ học vật rắn, Khoa Cơ khí, Phòng Sau đại học - Học viện Kỹ thuật quân Trờng Đại học Công nghệ giao thông vận tải tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trình nghiên cứu Tác giả xin trân trọng ... trọng động viên, khuyến khích kiến thức khoa học nh chuyên môn mà Thầy hớng dẫn chia sẻ cho tác giả nhiều năm qua, giúp cho tác giả nâng cao lực, phơng pháp nghiên cứu khoa học Tác giả trân trọng ... un My ti mt ct chõn cc chớnh theo thi gian theo thi gian tng ng cỏc dng mụ hỡnh 73 xiv Hỡnh 3.17 ỏp ng mụ men un My ti mt ct chõn cc ph theo thi gian theo thi gian tng ng cỏc dng mụ hỡnh...
 • 188
 • 57
 • 0

Phân tích động lực học kết cấu công trình biển hệ thanh cố định trên nền san hô chịu tác dụng của tải trọng sóng biển và gió theo mô hình bài toán không gian (TT)

Phân tích động lực học kết cấu công trình biển hệ thanh cố định trên nền san hô chịu tác dụng của tải trọng sóng biển và gió theo mô hình bài toán không gian (TT)
... phân tích động lực phi tuyến liên kết kết cấu công trình biển cố định hệ chịu tác dụng tải trọng sóng gió, sử dụng hình toán không gian kết cấu san tương tác không tương tác Trong tải trọng ... dài Do đó, nghiên cứu, phân tích động lực học kết cấu công trình biển hệ cố định san chịu tác dụng tải trọng sóng biển gió, sử dụng hình không gian, hệ kết cấu - san làm việc đồng thời ... công trình biển hệ san chịu tác dụng tải trọng sóng gió với hai hình toán không gian khác nhau: hình kết cấu - không tương tác hình kết cấu - tương tác Xác định phản ứng động hệ đưa...
 • 27
 • 165
 • 1

Bài giảng động lực học - Chương 1

Bài giảng động lực học - Chương 1
... δ Wc = - V (1. 9) với δV biến phân Thế (1. 9) vào (1. 8): δW = - V + δWnc (1. 10) Thế vào (1. 7): t2 t2 t1 t1 ∫ δ (T − V )dt + ∫ δW nc dt = (1. 11) Đây nguyên lý biến phân Hamilton, đó: T: Động hệ ...   dt dt Nhân hai vế với mi lấy tổng cho toàn hệ: v1 (t) Đường Newton (thật) dv1 (t1+Dt) Đường lệch v(t)+ v1 d v1 (t1) t1 v(t1+Dt) t1 +Dt v1(t 2) t2 t d d    ∑ (m i vδv i ) = ∑ m i v i δv ... = ∑ mi viδvi = ∑ mi viδ i =1 i i dt dt n (1. 5) m v3 v2 v1 m m v4 m (a) t=t1 v 1( t1 ) (b) Mặt khác, ta có đồng thức: t=t2 v1 (t 2) (c) d v1 thật t=t1 +Dt < t d v2 v(t1 +D t) (d) d v4 d v3 d d (viδvi...
 • 12
 • 558
 • 0

Bài giảng động lực học - Chương 2

Bài giảng động lực học - Chương 2
... v(0)cosωt (2. 24) ω Có thể viết (2. 24) dạng khác: v(t) = ρ cos(ωt - θ) (2. 24') v ( 0)   ρ = [v(0) ]2 +  Với biên độ  ω  pha ban đầu   v(0)  -1 θ = tan (2. 25) ωv(0) 2 = chu kỳ: T = (2. 26) ω ... ln = 2 ξ = 2 ξ v n +1 ωD ω 1− ξ 2 ξ πξ , với ξ nhỏ = ≈ 1− ξ (2 ξ ) = e δ = e 2 ξ = + 2 ξ + + ≈ + 2 ξ v n +1 2! − +1 Do đó: ξ = (2. 32) 2 vn+1 − + m = e ξωmt ) (2. 33) Chính xác hơn: ξ = (từ 2mπvn ... v=45miles/h= 72, 4km/h =20 ,1m/s mặt cầu 1,2in=3,05cm L = 40fl = 12, 2m Giải 100lb 45.4kG = = 23 3.4 kG Độ cứng lò xo: k = cm 0.08in 0 .20 3cm Chu kỳ dao động tự nhiên xe: ω 1816 T = 2 = 2 = 0.5 72( s ) k g 22 3.4 ×...
 • 64
 • 416
 • 1

Bài giảng động lực học - Chương 3

Bài giảng động lực học - Chương 3
... G  30 L  3L − 3L L2 − L2  v3    3L − 3L − L2 L2     fG4    v4    3L   36 36 3L   N − 36 36 − 3L − 3L  e [K G ] = 30 L  3L − 3L L2 − L2   3L − 3L − L2 L2    (3. 44) ... (3. 48):  EI   12 − Kt = L    [ 3L 3L ]    8L   EI 39  = 3 L3     8L   3. 3 DAO ĐỘNG TỰ DO KHÔNG CẢN 3. 3.1 Phân tích tần số dao động Từ phương trình (3. 8), phân tích dao động ...  = L  fS3   fS4     − 3L 3L   − 6 − 3L − 3L    2 L   3L − 3L L  3L − 3L L2 L2     v1  v   2   v  v4    (3. 30) Nếu dầm có độ cứng EI(x) thay đổi (3. 30) gần Độ...
 • 54
 • 367
 • 0

Bài giảng động lực học - Chương 4

Bài giảng động lực học - Chương 4
... Thí dụ: E 2 0-1 , p 35 0-3 53 10 20 18 β 16 14 α 12 10 α -1 -2 -2 -4 β -3 -4 β β γ -6 -8 -5 -1 0 -6 -7 -8 -9 -1 2 -1 4 -1 6 -1 8 -1 0 λ -2 0 H .4. 4 Hệ số độ cứng động lực λ Thí dụ: Phân tích dao động dọc tự ...  A4      x= L   j (4. 43) S = Uη hay: η = W −1 v Từ (4. 42) ta có: Thế (4. 45) vào (4. 44) nhận được: (4. 44) (4. 45) (4. 46) Ma trận độ cứng động lực đoạn dầm đóng vai trò trung gian lực ... = − cC λ = aL (4. 48) α= đó: (4. 49) Trong trường hợp tónh học λ = ta có hệ số cứng sau: γ = γ = 12, β = β = 6, α = α = Đồ thò hệ số cứng động lực theo tham số tần số λ cho H .4. 4 γ = γ = 12, β...
 • 18
 • 304
 • 0

Động lực học kết cấu - Chương 1

Động lực học kết cấu - Chương 1
... lực bảo toàn công lực độ giảm hệ nên: (1. 9) δWc = - V với δV biến phân Thế (1. 9) vào (1. 8): (1. 10) δW = - V + δWnc Thế vào (1. 7): t2 t2 t1 t1 ∫ δ (T − V )dt + ∫ δWnc dt = (1. 11) Đây nguyên lý ... điểm t1 t2: δv1(t1) =δv1(t2) =0 (1. 4) Động hệ thời điểm t: T= n ∑ m v i i  = T (v i ) i =1 Biến phân động δT tương ứng với biến phân chuyển vò δvi: Chương MỞ ĐẦU TS ĐỖ KIẾN QUỐC ĐỘNG LỰC HỌC KẾT ... < t δ v2 v(t1 +∆ t) (d) δ v4 δ v3 v1 (t) (a) t=t2 v1 (t 2) thật (1. 5) Đường Newton (thật) δv1 (t1+∆t) Đường lệch v(t)+ v1 δ v(t1+∆t) v1 (t1) t1 v1(t 2) t2 t1 +∆t t Mặt khác, ta có đồng thức:...
 • 9
 • 599
 • 11

Động lực học kết cấu - Chương 2

Động lực học kết cấu - Chương 2
... ban đầu θ = tan-1 ωv(0) (2. 25) chu kỳ: T = 2 = ω f (2. 26) v(t) v(0) v(0) ρ θ ω t T = 2 ω 2. 2.3 Dao động tự có cản- c ≠ c  c  ±  s= −  −ω 2m  2m  Nghiệm (c): (2. 27) Dạng dao động phụ thuộc ... nên: ω (2. 24) Có thể viết (2. 24) dạng khác: Chương HỆ MỘT BẬC TỰ DO 18 TS ĐỖ KIẾN QUỐC ĐỘNG LỰC HỌC KẾT CẤU v(t) = ρ cos(ωt - θ) (2. 24')   v(0)  Với biên độ ρ = [v(0)] +   ω   2  v(0) ... giá trò lớn 21 % so với giá trò từ (h) Chương HỆ MỘT BẬC TỰ DO 17 TS ĐỖ KIẾN QUỐC ĐỘNG LỰC HỌC KẾT CẤU 2. 2 DAO ĐỘNG TỰ DO 2. 2.1 Nghiệm phương trình chuyển động Phương trình chuyển động hệ bậc...
 • 38
 • 374
 • 2

Động lực học kết cấu - Chương 3

Động lực học kết cấu - Chương 3
... 36 36 3L f     N − 36 36 − 3L − 3L  v   G2  =     − L2  v   f G  30 L  3L − 3L L    f G4  L2  v   3L − L − L     (3. 44) 3L   36 36 3L − 36 36 − 3L − 3L ... 8L   Chương HỆ NHIỀU BẬC TỰ DO EI 39 L3 61 ĐỘNG LỰC HỌC KẾT CẤU TS ĐỖ KIẾN QUỐC Bài tập: 11 –8 page 175 3. 3 DAO ĐỘNG TỰ DO KHÔNG CẢN 3. 3.1 Phân tích tần số dao động Từ phương trình (3. 8), phân ... là: B1 = 0 ,35 1 B2 = 1,61 Chương HỆ NHIỀU BẬC TỰ DO B3 = 3, 54 63 ĐỘNG LỰC HỌC KẾT CẤU TS ĐỖ KIẾN QUỐC ω  14,5     Do đó: [ω] = ω  =  31 ,1 (rad/s) ω  46,1  3   3. 3.2 Phân tích...
 • 32
 • 333
 • 2

Động lực học kết cấu - Chương 4

Động lực học kết cấu - Chương 4
... dụ: E 2 0-1 , p 35 0-3 53 10 20 18 β 16 14 12 10 6 -1 -2 -3 -4 β α -2 -4 β β γ -6 -8 -5 -1 0 -6 -7 -8 -9 -1 2 -1 4 -1 6 -1 8 -1 0 Chương HỆ VÔ HẠN BẬC TỰ DO λ -2 0 H .4. 4 Hệ số độ cứng động lực λ 84 TS ĐỖ ...  ′ c −S − C   A4  M j   s  − φ x′= L    S = Uη hay: η =W v Từ (4. 42) ta có: Thế (4. 45) vào (4. 44) nhận được: −1 (4. 43) (4. 44) (4. 45) (4. 46) Ma trận độ cứng động lực đoạn dầm đóng vai ... Trên sở hàm dạng (4. 27) nghiệm xác dầm dao động, dùng để làm hàm dạng, từ dẫn tới phương pháp độ cứng động lực học, Chương HỆ VÔ HẠN BẬC TỰ DO 81 TS ĐỖ KIẾN QUỐC ĐỘNG LỰC HỌC KẾT CẤU coi xác Đặc...
 • 11
 • 270
 • 2

Phân tích động lực học kết cấu tấm mỏng chịu tải trọng di động

Phân tích động lực học kết cấu tấm mỏng chịu tải trọng di động
... t c u ch u t i tr ng di ủ ng 9 Phơng pháp tính Động Tĩnh Không tơng tác Tải trọng tĩnh Kết cấu không khối lợng Tải trọng phụ thuộc thời gian, không khối lợng Tơng tác Tải trọng phụ thuộc thời ... phụ thuộc thời gian, có khối lợng Kết cấu không khối lợng Hệ dao động di động Kết cấu có khối lợng Hỡnh 1.2 Phõn lo i phng phỏp tớnh bi toỏn h ch u t i tr ng di ủ ng Trong m t s tr ng h p, ủ ủn ... giả nâng cao lực khoa học, phơng pháp nghiên cứu lòng yêu nghề Tác giả trân trọng cảm ơn tập thể Bộ môn Cơ học vật rắn, Phòng thí nghiệm Cơ học, Khoa Cơ khí, Phòng Sau đại học - Học viện Kỹ thuật...
 • 172
 • 600
 • 4

Báo cáo khoa học " TÍNH TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC KẾT CẤU VỎ THOẢI CÓ CÁC GỐI TỰA ĐÀN HỒI PHI TUYẾN " pdf

Báo cáo khoa học
... PTHH loi t giỏc nỳt i vi kt cu v u2 x2 y x Nút (Điểm nối với đất) Nút (Điểm nối với vỏ) u1 x1 a) Gối tựa đàn hồi z a) Phần tử chịu kéo-nén xoắn Hỡnh Mụ hỡnh PTHH loi i vi gi ta n hi Vi mi trng ... Mindlin v tỏch bin dng un chung ca phn t thnh bin dng un mụ-men (ký hiu qua ch s "b") v bin dng un lc ct (ký hiu qua ch s "s"), t quan h (9) (10) ta cú th nhn c: bb zBbb u b , Bbb h1 y h1 x ... xoay ca phỏp tuyn ny xung quanh cỏc trc x v y ; ub - vộc-t chuyn v nỳt ca phn t trng thỏi un ("b" ch trng thỏi un ca phn t), uT [ w1 x1 y1 b w2 x y w3 x3 y w4 x y ] ; wi , xi , yi -...
 • 9
 • 279
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế động lực học kết cấu cho hộp giảm tốcbài tập động lực họcbài giảng động lực tàu thủybài giảng động lực hơi nước tàu thủybài toán động lực họcbài giảng động vật họcbài tập động lực học vật rắnbài giảng dược lực họcbai tap dong luc hoc tau thuybài tập lớn cơ học kết cấu 3giải bái toán động lực họcbài tập lớn cơ học kết cấu 2bài tập động lực học vật rắn khó có lời giảibài tập động lực học vật rắn 12phương pháp giải bài tập đọng lục học vật rắnTập hợp bài tập cả năm tiếng anh p01Vật lí trong hoá học sinh học và địa lýChuyên đề điểm và đường thẳng cố định của đồ thịĐề thi thử THPT quốc gia môn hoá họcBộ 9 đề 9 điểm môn toánDCBG PHUC CHAT da suaGiáo án tập đọc lớp 3 LỬA THỬ VÀNG GIAN NAN THỬ SỨC117_Math Vocabulary The number of square units that cover a surface with no overlaps125_Math and Art:Find the ConnectionTHIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP TIÊU CHUẨN MỸ AISCTHỰC TRẠNG NHIỄM KHUẨN vết mổ và một số yếu tố LIÊN QUAN tại KHOA PHẪU THUẬT TIÊU hóa BỆNH VIỆN hữu NGHỊ VIỆT đức năm 2015Vành Euclide các số nguyên đại số (LV thạc sĩ)Social Media and Fake News in the 2016 ElectionĐề tổng duyệt dự đoán đề thi môn hoá kì thi THPT quốc giaBÀI GIẢNG Kiến trúc máy tính (Nguyễn Duy Minh)Bài giảng thiết kế đường đô thịVSTEP đề thi đánh giá năng lực tiếng anh bậc 3 đến bậc 5 định dạng đề thi và đề thi mẫuĐề cương ôn luyện Toán lớp 6Đánh giá hiệu quả của một dự án học tập liên hệ toán học với thực tiễnĐáp án đề kiểm tra cuối học kì môn học khoa học vật liệu dệt
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập