4927 QD BGTVT 264607

Quyết định 2594/QĐ-BGTVT

Quyết định 2594/QĐ-BGTVT
... đường Phụ lục Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 4381/2001/QĐBGTVT ngày 19/12/2001 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Bộ Giao thông vận tải 60/2007/QĐBGTVT Quyết định ban hành Quy định giới hạn ... 67/2008/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản Điều 42 Nghị định số 146/2007/NĐCP ngày 14 tháng năm 2007 quy định xử phạt vi phạm hành Chính phủ 29/5/2008 23/2004/NĐ-CP 186/2004/NĐ-CP Nghị định quy định quản ... lực VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ Nghị định quy định niên hạn sử dụng ô tô tải ô tô chở người Bị bãi bỏ Nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 quy định niên hạn sử dụng xe ô tô chở hàng xe...
 • 4
 • 137
 • 0

Quyết định số 2240/QĐ-BGTVT ppt

Quyết định số 2240/QĐ-BGTVT ppt
... ngừa ô nhiễm môi trường thu khoản phí theo quy định pháp luật Điều Các quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan quy định Quyết định này, quy định pháp luật có liên quan để tổ chức thực hoạt ... an toàn hàng hải, an ninh hàng hải phòng ngừa ô nhiễm môi trường Điều Chủ đầu tư quy định Quyết định này, quy định pháp luật có liên quan điều kiện khai thác cảng để tổ chức khai thác mục đích, ... dầu khí khơi mỏ Chim Sáo thu khoản phí theo quy định pháp luật; Căn điều kiện thực tế quy định pháp luật có liên quan phép tàu thuyền có thông số kỹ thuật phù hợp với thiết kế cảng ra, vào hoạt...
 • 3
 • 52
 • 0

Quyết định số 2342/QĐ-BGTVT docx

Quyết định số 2342/QĐ-BGTVT docx
... b) Khoa Cơ khí; c) Khoa Điện; d) Khoa Cơ Nghiên cứu khoa học; đ) Khoa Sư phạm Dạy nghề” Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Điều Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ, Hiệu trưởng Trường Cao ... vận tải Trung ương I, Thủ trưởng quan, đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng Bộ GTVT (để báo cáo); - Bộ Lao ... thuật công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định pháp luật” Khoản Điều sửa đổi, bổ sung sau: “1 Tổ chức bồi dưỡng giáo viên dạy nghề chưa đạt...
 • 3
 • 60
 • 0

Quyết định số 2557/QĐ-BGTVT pptx

Quyết định số 2557/QĐ-BGTVT pptx
... đường sắt; - Phải thực quy định pháp luật xây dựng Quyết định này; - Phải thông báo cho quan quản lý đường sắt sở đến kiểm tra định vị công trình; - Xuất trình Quyết định cho phép kết nối với ... trước phải báo cáo chờ định quan cho phép kết nối tuyến đường sắt - Khi xây dựng xong phải lập hồ sơ hoàn công báo cáo quan cho phép kết nối tuyến đường sắt Hiệu lực định: Quyết định có hiệu lực thời ... 5m, vị trí ghi Bnền = 7m; đường cong mở rộng đường theo quy định + Rãnh thoát nước: Đặt rãnh BTCT thoát nước dọc đường số 60 đường số 61 - Dịch chuyển cột hiệu phía Nam ga Hương Canh (phía Lào...
 • 4
 • 26
 • 0

Quyết định số 2577/QĐ-BGTVT pptx

Quyết định số 2577/QĐ-BGTVT pptx
... ngừa ô nhiễm môi trường thu khoản phí theo quy định pháp luật Điều Các quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan quy định Quyết định này, quy định pháp luật có liên quan để tổ chức thực hoạt ... an toàn hàng hải, an ninh hàng hải phòng ngừa ô nhiễm môi trường Điều Chủ đầu tư quy định Quyết định này, quy định pháp luật có liên quan điều kiện khai thác cảng để tổ chức khai thác mục đích, ... khí khơi mỏ Tê Giác Trắng thu khoản phí theo quy định pháp luật; Căn điều kiện thực tế quy định pháp luật có liên quan phép tàu thuyền có thông số kỹ thuật phù hợp với thiết kế cảng ra, vào hoạt...
 • 3
 • 54
 • 0

Quyết định số 2839/QĐ-BGTVT ppt

Quyết định số 2839/QĐ-BGTVT ppt
... Tư vấn thiết kế giao thông vận tải, Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 2; - Bộ trưởng (để b/c); - Bộ Tài chính; -...
 • 2
 • 24
 • 0

Quyết định số 2839/QĐ-BGTVT doc

Quyết định số 2839/QĐ-BGTVT doc
... KIỂM TOÁN (Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-KTNN ngày 05/12/2011 Tổng Kiểm toán Nhà nước) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Quy chế quy định việc Kiểm toán Nhà nước ... toán đăng ký, Hội đồng thẩm định doanh nghiệp kiểm toán xem xét, trình Tổng Kiểm toán Nhà nước định tổ chức đấu thầu định thầu, theo quy định pháp luật Hội đồng thẩm định doanh nghiệp kiểm toán ... gây thiệt hại cho đơn vị kiểm toán theo quy định pháp luật e) Thực quyền khác theo quy định pháp luật Nghĩa vụ đơn vị kiểm toán a) Chấp hành Quyết định kiểm toán b) Lập gửi đầy đủ, kịp thời báo...
 • 2
 • 27
 • 0

Quyết định số 2947/QĐ-BGTVT pdf

Quyết định số 2947/QĐ-BGTVT pdf
... ngừa ô nhiễm môi trường thu khoản phí theo quy định pháp luật Điều Các quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan quy định Quyết định này, quy định pháp luật có liên quan để tổ chức thực hoạt ... an toàn hàng hải, an ninh hàng hải phòng ngừa ô nhiễm môi trường Điều Chủ đầu tư quy định Quyết định này, quy định pháp luật có liên quan điều kiện khai thác cảng để tổ chức khai thác mục đích, ... dầu khí khơi mỏ Chim Sáo thu khoản phí theo quy định pháp luật; Căn điều kiện thực tế quy định pháp luật có liên quan phép tàu thuyền có thông số kỹ thuật phù hợp với thiết kế cảng ra, vào hoạt...
 • 3
 • 46
 • 0

Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2756/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải pot

Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2756/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải pot
... tiện giao thông vận tải Thủ tục hành ban hành kèm theo Quyết định số 2756/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 12 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Mẫu Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận sở bảo hành, ... Thủ tục hành ban hành kèm theo Quyết định số 2756/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 12 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận sở bảo hành, bảo dưỡng xe ôtô theo ... - Các quy định ghi biên bản, xác nhận vào sổ bảo hành, bảo dưỡng (1) Thủ tục hành ban hành kèm theo Quyết định số 2756/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 12 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Thương...
 • 6
 • 170
 • 0

Quyết định số 18/QĐ-BGTVT pdf

Quyết định số 18/QĐ-BGTVT pdf
... Tiếp thị giao thông vận tải A Nhà xuất Giao thông vận tải B Công ty Vận tải Xây dựng C Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, ... Nhà xuất Giao thông vận tải, Thủ trưởng đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 2; - Bộ trưởng (để b/c); - Bộ Tài chính; -...
 • 2
 • 42
 • 0

Quyết định số 137/QĐ-BGTVT doc

Quyết định số 137/QĐ-BGTVT doc
... hoạch phát triển GTVT đường đến 2020, định hướng đến 2030 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định: số 1327/QĐ-TTg ngày 24/8/2009; số 129/QĐ-TTg ngày 18/11/2010; số 140/QĐ-TTg ngày 21/01/2010 - Các ... 2025 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 20/8/2007 UBND tỉnh Hà Tĩnh duyệt điều chỉnh (theo ủy quyền Thủ tướng Chính phủ) Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 - Các ... Hồng Trường PHỤ LỤC THÔNG SỐ, QUY HOẠCH CHI TIẾT CẢNG VŨNG ÁNG - SƠN DƯƠNG TỈNH HÀ TĨNH (Kèm theo Quyết định số 137/QĐ-BGTVT ngày 17/01/2012 Bộ trưởng Bộ GTVT) TT Thông số Đơn vị Giai đoạn quy...
 • 13
 • 49
 • 0

Quyết định số 18/QĐ-BGTVT pot

Quyết định số 18/QĐ-BGTVT pot
... Tiếp thị giao thông vận tải A Nhà xuất Giao thông vận tải B Công ty Vận tải Xây dựng C Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, ... Nhà xuất Giao thông vận tải, Thủ trưởng đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 2; - Bộ trưởng (để b/c); - Bộ Tài chính; -...
 • 2
 • 32
 • 0

Quyết định số 1045/QĐ-BGTVT docx

Quyết định số 1045/QĐ-BGTVT docx
... NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1045/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng năm 2012 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) Đơn vị tính: người 2012 2013 2014 2015 A Đào tạo Tổng số Theo trình độ - 6348 6801 ... nhiệm vụ liên quan đến việc tổ chức triển khai thực Quyết định Vụ Tổ chức cán - Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quan, đơn vị thực có hiệu Quyết định này; tổng hợp báo cáo kết thực công tác xây dựng ... tính nhân văn, đạo đức, lối sống … - Tạo hội để cán khoa học - công nghệ tự nguyện đầu việc truyền bá tri thức tiến cộng đồng, áp dụng có hiệu tiến vào sản xuất đời sống, góp phần thiết thực nâng...
 • 8
 • 58
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quyết định số 15 2006 qđ bgtvtquyết định số 49 2005 qđ bgtvtquyết định số 08/2008/qđ-bxdquyết định 10/2007/qđ-ubndquyết định số 09/2007/qđ-ttgquyết định 02/2007/qđ-ubndquyết định 23/2007/qđ-ubndquyết định số 146/2005/qđ-ttgquyết định số 234/2003/qđ-btcquyết định số 138/2004/qđ-ubquyết định số 149/2001/qđ-btcquyết định số 123/2008/qđ-btcquyết định 78/2009/qđ-ubndquyết định 159/2003/qđ-ttgquyết định 224/2000/qđ-btsDrill and drill n2 choukai dokkaiJLPT n2 moshi to taisakuJLPT n2 sample testNihongo soumatome n2 dokkaiShiken ni deru n1, n2 moji goiShin kanzen masuta n2 dokkaiThực trạng và giải pháp thu hút nguồn nhân lực tại ngân hàng agribank gia địnhThực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo tại công ty cổ phần kềm nghĩaDrill and drill n2 bunpouThực trạng và giải pháp marketing địa phương của tỉnh bình dươngThực trạng và một số biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống tiền lương tiền thưởng tại nhà máy thuốc lá khatoco khánh hòaThực trạng và giải pháp cho dịch vụ môi giới bđs tại công ty dịch vụ địa ốc ACBPHƯƠNG TRÌNH mặt cầuShin kanzen masuta n2 bunpouSlide Hội nhập điều dưỡng Asean, cơ hội thách thức và định hướngNew microsoft word documentỨng dụng mô hình chiết khấu dòng tiền tự do của vốn chủ sở hữu (FCFE) vào thẩm định giá trị công ty cổ phần bánh kẹo bibica năm 2010ĐỒ ÁN NGUYÊN LÝ CHI TIẾT MÁY ĐỀ 3 FULL_SPKTBài luyện nói tả cây bàng(tổ 2)Nghiên cứu đề xuất áp dụng mô hình tính toán thiết kế hệ thống chữa cháy tự động sprinker cho nhà cao tầng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập