Luận án nghiên cứu xác định giống và biện pháp kỹ thuật canh tác đậu xanh ở nghệ an và hà tĩnh

Nghiên cứu ảnh hưởng của các biện pháp kỹ thuật canh tác tổng hợp đến dịch hại năng suất của giống cà chua TN386 trong vụ Đông Xuân 2013-2014 tại Thái Nguyên.

Nghiên cứu ảnh hưởng của các biện pháp kỹ thuật canh tác tổng hợp đến dịch hại và năng suất của giống cà chua TN386 trong vụ Đông Xuân 2013-2014 tại Thái Nguyên.
... giống chua TN386 - Ảnh hưởng tổ hợp biện pháp kỹ thuật canh tác đến tình hình sâu bệnh hại chua - Ảnh hưởng tổ hợp biện pháp kỹ thuật canh tác đến suất yếu tố cấu thành suất chua - Ảnh ... Nông Lâm Thái Nguyên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng biện pháp kỹ thuật canh tác tổng hợp đến dịch hại suất giống chua TN386 vụ Đông Xuân 2013-2014 Thái Nguyên” Trong thời ... 4.6 Ảnh hưởng biện pháp kỹ thuật canh tác tổng hợp đến suất yếu tố cấu thành suất giống chua TN386 48 4.7 Ảnh hưởng biện pháp canh tác đến số tiêu chất lượng giống chua TN386...
 • 67
 • 141
 • 0

Nghiên cứu tuyển chọn giống một số biện pháp kỹ thuật canh tác đậu dải thích hợp với điều kiện sinh thái tỉnh bình định

Nghiên cứu tuyển chọn giống và một số biện pháp kỹ thuật canh tác đậu dải thích hợp với điều kiện sinh thái tỉnh bình định
... trình nghiên c u v ñ u d i Xu t phát t th c t trên, ñã ti n hành th c hi n ñ tài: Nghiên c u n ch n gi ng m t s bi n pháp k thu t canh tác ñ u d i thích h p v i ñi u ki n sinh thái t nh Bình ... cao, ch t lư ng t t, thích nghi v i ñi u ki n sinh thái t nh Bình ð nh; - Xác ñ nh ñư c m t ñ xây d ng ñư c công th c bón phân thích h p cho ñ u d i v i ñi u ki n sinh thái t nh Bình ð nh 2.2 Yêu ... DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 V t li u nghiên c u V t li u nghiên c u g m có 10 gi ng ñ u d i: Huy t Hu , ð Gia Lai, L4G5, ðen Ngh An, Tr ng Gia Lai, ð Hu , ðen Bình ð nh, CO-4, tr ng Bình...
 • 117
 • 143
 • 0

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác cây men (mosla dianthera) huyện na rì tỉnh bắc kạn

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác cây men (mosla dianthera) huyện na rì tỉnh bắc kạn
... ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ THỊ THỬ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY MEN (MOSLA DIANTHERA) TẠI HUYỆN NA RÌ TỈNH BẮC KẠN CHUYÊN NGÀNH : KHOA HỌC CÂY TRỒNG MÃ SỐ : 60 62 01 10 LUẬN VĂN THẠC ... cao Xuất phát từ thực tiễn nên tiến hành đề tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật canh tác men (Mosla dianthera) huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... vùng sâu Năm 2012, nhóm nghiên cứu Đặng Kim Vui cộng nghiên cứu ảnh hưởng biện pháp kỹ thuật canh tác đến sinh trưởng suất men (Mosla dianthera) huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Ba thí nghiệm thời vụ...
 • 116
 • 151
 • 0

Luận án Tiến sĩ nông nghiệp: Nghiên cứu xác định giống một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà chua tại Đồng bằng sông Hồng

Luận án Tiến sĩ nông nghiệp: Nghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà chua tại Đồng bằng sông Hồng
... trng c chua trỏi v v ng dng gc ghộp sn xut Nhng nm gn õy, vi vic ng dng cỏc ging c chua cú nng sut cao, thớch ng rng t cỏc ging c chua nhp ni, sn lng c chua ca Vit Nam ó tng lờn rừ rt v cõy c chua ... tr thnh ngnh kinh doanh i Loan, gúp phn quan trong xut khu c chua ca nc ny (AVRDC reports, 2005) [71] Chn to ging c chua lai cú nng sut qu cao rt thnh cụng M Nm 1920 cỏc ging c chua ch bin ch ... Nghiờn cu chn to ging c chua 15 1.3.1.1 Phng phỏp chn to ging c chua 15 1.3.1.2 Kt qu nghiờn cu chn to ging c chua trờn th gii 18 1.3.1.3 Kt qu nghiờn cu chn to ging c chua Vit Nam 23 1.3.2 Nghiờn...
 • 195
 • 486
 • 5

tóm tắt luận án nghiên cứu xác định giống một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà chua tại đồng bằng sông hồng

tóm tắt luận án nghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà chua tại đồng bằng sông hồng
... Kết nghiên cứu thảo luận 3.1 THC TRNG SN XUT C CHUA NG BNG SễNG HNG 3.1.1 iu kin thi tit khớ hu ng bng sụng Hng giai on 2008-2012 iu kin thi tit khớ hu vựng BSH cho phộp phỏt trin cõy c chua ... xut c chua ti BSH t hiu qu kinh t cao hn trờn c s phỏt huy li th, khc phc cỏc tn ti k thut sn xut c chua ca vựng Gúp phn b sung nhng lun c khoa hc, gii phỏp k thut nõng cao nng sut v hiu qu kinh ... gc ghộp (c chua Hawaii 7996 v c gai), ó gúp phn lm a dng v phong phỳ b ging, ng thi nõng cao nng sut, cht lng c chua lai thng phm v thỳc y phỏt trin, m rng sn xut c chua cú hiu qu kinh t cao...
 • 31
 • 290
 • 0

Tóm tắt luận án nghiên cứu xác định giống phát triển lúa japonica miền bắc việt nam (Tóm tắt + toàn văn)

Tóm tắt luận án nghiên cứu xác định giống và phát triển lúa japonica ở miền bắc việt nam (Tóm tắt + toàn văn)
... thái miền Bắc Việt Nam Vì vậy, lúa japonica hướng phát triển nghề trồng lúa miền Bắc nước ta Xuất phát từ lí trên, việc thực hiện: Nghiên cứu xác định giống phát triển lúa japonica miền Bắc Việt ... cứu luận án đánh giá miền Bắc Việt Nam nơi có tiềm lớn để phát triển lúa japonica Đã xác định giống lúa japonica J01 J02 giống cho suất cao ổn định, chống chịu với sâu bệnh Đồng thời xác định số ... suất giống lúa japonica J01 đảm bảo hiệu kinh tế cao tư liệu có sở khoa học góp phần phát triển lúa japonica tỉnh miền Bắc Việt Nam Khối lƣợng cấu trúc luận án: Luận án gồm 144 trang Cấu trúc luận...
 • 27
 • 309
 • 4

Nghiên cứu xác định giống kỹ thuật trồng xen, luân canh cây đậu tương với cây mía, ngô góp phần tăng thu nhập cho người sản xuất mía ngô hàng hóa tại cao bằng

Nghiên cứu xác định giống và kỹ thuật trồng xen, luân canh cây đậu tương với cây mía, ngô góp phần tăng thu nhập cho người sản xuất mía và ngô hàng hóa tại cao bằng
... tương phù hợp trồng xen luân canh với mía, ngô - Xây dựng quy trình kỹ thu t canh tác trồng xen luân canh đậu tương với mía, ngô nhằm nâng cao hiệu sản xuất vùng sản xuất mía, ngô hàng hoá - Xây ... luân canh với mía, ngô Cao Bằng 1.3 Nghiên cứu số biện pháp kỹ thu t trồng xen, luân canh đậu tương với mía, ngô Cao Bằng Xây dựng mô hình thử nghiệm tập huấn hướng dẫn kỹ thu t Vật liệu nghiên cứu ... gắn với chế biến, xuất [10] Góp phần thực Chiến lược Quốc gia, mục tiêu tỉnh Cao Bằng đề tài Nghiên cứu xác định giống kỹ thu t trồng xen, luân canh đậu tƣơng với mía, ngô góp phần tăng thu nhập...
 • 103
 • 86
 • 0

Nghiên cứu xác định giống giá thể thích hợp nhằm tăng năng suất chất lượng xà lách, cải xanh, cần tây trồng bằng cÔNG NGHỆ THUỶ CANH TUẦN HOÀN (NFT) TRONG NHÀ LƯỚI

Nghiên cứu xác định giống và giá thể thích hợp nhằm tăng năng suất và chất lượng xà lách, cải xanh, cần tây trồng bằng cÔNG NGHỆ THUỶ CANH TUẦN HOÀN (NFT) TRONG NHÀ LƯỚI
... công ngh cho s n xu t rau an toàn nư c ta, ti n hành ñ tài Nghiên c u xác ñ nh gi ng giá th thích h p nh m tăng su t ch t lư ng lách, c i xanh, c n tây tr ng b ng công ngh thu canh tu n hoàn ... N IV K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 33 4.1 Xác ñ nh lo i giá th gi tr ng thu canh thích h p ñ i v i lo i rau ăn lá: lách, c i xanh, c n tây 33 4.1.1: nh hư ng c a giá th ñ ñ n ... p 32 PH N IV K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 4.1 Xác ñ nh lo i giá th gi tr ng thu canh thích h p ñ i v i lo i rau ăn lá: lách, c i xanh, c n tây 4.1.1: nh hư ng c a giá th ñ ñ n sinh trư...
 • 90
 • 502
 • 15

Luận văn thạc sỹ nghiên cứu xác định giống giá thể thích hợp nhằm tăng năng suất chất lượng xà lách, cải xanh, cần tây trồng bằng công nghệ thuỷ canh tuần hoàn (NFT) trong nhà lưới

Luận văn thạc sỹ nghiên cứu xác định giống và giá thể thích hợp nhằm tăng năng suất và chất lượng xà lách, cải xanh, cần tây trồng bằng công nghệ thuỷ canh tuần hoàn (NFT) trong nhà lưới
... công nghệ cho sản xuất rau an toàn nước ta, tiến hành đề tài Nghiên cứu xác định giống giá thể thích hợp nhằm tăng suất chất lượng lách, cải xanh, cần tây trồng công nghệ thuỷ canh tuần hoàn ... nặng 4.2 Xác định giống rau lách, cải xanh, cần tây thích hợp trồng công nghệ thuỷ canh tuần hoàn NFT 4.2.1 So sánh khả sinh trưởng, phát triển, suất chất lượng giống lách trồng công nghệ NFT ... NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Xác định loại giá thể giữ trồng thuỷ canh thích hợp loại rau ăn lá: lách, cải xanh, cần tây 4.1.1: Ảnh hưởng giá thể đỡ đến sinh trưởng, phát triển, suất chất lượng...
 • 78
 • 435
 • 0

Nghiên cứu xác định giống một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà chua tại đồng bằng sông hồng tóm tắt

Nghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà chua tại đồng bằng sông hồng tóm tắt
... k thut trng c chua trỏi v, k thut trng c chua ghộp, l qui trỡnh gc chung, cn c hon thin cho tng ging tng vựng sinh thỏi c th Trong bi cnh ú, ỏnh giỏ v ng dng nhanh cỏc ging c chua lai nhp ni ... xut c chua ti BSH t hiu qu kinh t cao hn trờn c s phỏt huy li th, khc phc cỏc tn ti k thut sn xut c chua ca vựng Gúp phn b sung nhng lun c khoa hc, gii phỏp k thut nõng cao nng sut v hiu qu kinh ... gc ghộp (c chua Hawaii 7996 v c gai), ó gúp phn lm a dng v phong phỳ b ging, ng thi nõng cao nng sut, cht lng c chua lai thng phm v thỳc y phỏt trin, m rng sn xut c chua cú hiu qu kinh t cao...
 • 30
 • 634
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xác định giống và phát triển lúa japonica ở miền bắc việt namnghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật canh tác cho một số giống chè nhập nội tại thái nguyêngiong cay tru va nghien cuu mot so bien phap ky thuat canh tac cay ho tieu vung tay nguyenmột số nghiên cứu xác định selen theo phương pháp động học xúc tác trắc quangtai lieu tham khao nghien cuu anh huong mot so bien phap ky thuat den nang suat va chat luong rau cai ngông tai huong thuong dong hythai nguyennghiên cứu biện pháp kỹ thuật canh tác cho một số giống chè nhập nội tại thái nguyênkết quả nghiên cứu điều tra về các biện pháp kỹ thuật trồng một số loại rau trên địa bàn thành phố bắc giangkết quả ứng dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác trên đất dốc ở xuân hòa lập thạch và hương sơn bình xuyên tỉnh vĩnh phúcnghiên cứu xác định chế độ phân bón thích hợp cho cây dâu dùng cho nuôi tằm giống và tằn kén ươmluận văn nghiên cứu xác định hàm lượng vết kim loại nặng zn cu pb cd trong một số loại nấm linh chi bằng phương pháp von ampe hòa tan anot xung vi phân khóa luận tốt nghiệp đại họcluận văn nghiên cứu xác định hàm lượng zn cd pb cu trong các mô của ngao dầu ở vùng biển đồ sơn hải phòng luận văn thạc sỹ hóa họcluận văn nghiên cứu xác định giá trị tiềm năng mêtan sinh hóa của một số loại chất thải hữu cơluận văn nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật nhằm kéo dài thời gian tồn trữ của tỏi đặc sản lý sơnnghiên cứu đặc điểm cấu trúc tái sinh tự nhiên của một trạng thái thảm thực vật đề xuất biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi rừng ở huyện mai sơn tỉnh sơn lakhảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các nhóm biện pháp quản lý công tác gvcn lớp ở trường thpt khoái châu tỉnh hưng yênĐồ án thiết kế cầu dầm t BTCT dự ứng lực căng trướcTuyển tập các dạng bài tập ngân hàng thương mại193 từ vựng tiếng anh chuyên ngành ngân hànggiáo án tự nhiên xã hội bài 16giáo án tự nhiên xã hội tuần 30giáo án tự nhiên xã hội bài 16 (2)PHÂN TÍCH mô HÌNH câu đảo NGỮ bộ PHẬN TRẠNG NGỮ TRONG TIẾNG ANH (tt)giáo án tự nhiên xã hội lớp 1 (3)giáo án tự nhiên xã hội bài 25giáo án tự nhiên xã hội bài 28đề thi giáo viên giỏiHóa _Ôn THPT Quốc gia 2017_ chuyên biên hòa lần 2Xây dựng ứng dụng quản lý học tập dựa trên phương pháp học tập đảo (tóm tắt)Đặc trưng cơ bản của bộ dân luật bắc kì 1931 (tóm tắt)đề thi giáo viên giỏi 4Tài liệu sản xuất sạch hơnAnh 49 đề _Ngày làm số 49_Kỹ sư hư hỏng_Ôn THPT Quốc gia 2017Kiểm thử dịch vụ quản lý trường trần nhân tôngKH BOI DUONG THUONG XUYEN CA NHAN 2015 2016Toán 51 giải Ôn THPT Quốc gia 2017
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập