Núi Koyja Nhật Bản di sản văn hóa

Funaya - Di sản văn hoá độc đáo của Nhật Bản doc

Funaya - Di sản văn hoá độc đáo của Nhật Bản doc
... Funaya hay gọi nhà thuyền, kiểu nhà độc đáo phù hợp với người làm nghề chài lưới Bài viết giới thiệu tới bạn kiểu nhà độc đáo người dân chài Nhật Bản Ine Cho làng nhỏ nằm ... xem vốn qúy người Nhật Bản Năm 2005, khu vực chọn vào nhóm nhà cổ cần bảo tồn Điều có nghĩa nét đặc sắc làng Ine Cho công nhận phần quan trọng di sản văn hóa đất nước Nhật Bản người dân nơi góp ... Nhật Bản Ine Cho làng nhỏ nằm vịnh bán đảo Tango quận Kyoto, Nhật Bản Ngôi làng điển hình cho kiểu kiến trúc độc đáo biết tới với tên Funaya hay gọi nhà thuyền Có khoảng 230 nhà thuyền chạy dọc...
 • 3
 • 151
 • 0

Cùng khám phá: Chinh phục những ngọn núi nguy hiểm, kì vĩ nhất thế giới, những di sản văn hòa thế giới được UNESCO công nhận

Cùng khám phá: Chinh phục những ngọn núi nguy hiểm, kì vĩ nhất thế giới, những di sản văn hòa thế giới được UNESCO công nhận
... Myanmar UNESCO công nhận Di sản giới Ba thành phố nằm di sản bao gồm Halin, Beikthano Sri Ksetra Khu vực lưu giữ nhiều tàn tích Vương quốc Pyu tồn từ năm 200 trước Công nguy n tới năm 900 sau Công nguy n ... từ kỷ VI trước Công Nguy n 17 Làng cổ Battir: Với khu ruộng bậc thang cổ hệ thống thủy lợi có niên đại từ xa xưa, Battir địa danh Palestine UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên giới 18.Các thành ... có 157 nhà leo núi tìm cách chinh phục đỉnh núi 60 người phải thiệt mạng thực lý tưởng Mặt núi phía Nam địa điểm khó leo Annapurna, phải đến năm 1970, chinh phục lần 3 K2, biên giới Pakistan...
 • 50
 • 214
 • 0

Di sản văn hoá truyền thống với vấn đề phát triển du lịch (trên cơ sở khảo sát địa bàn tỉnh Hưng Yên)

Di sản văn hoá truyền thống với vấn đề phát triển du lịch (trên cơ sở khảo sát địa bàn tỉnh Hưng Yên)
... hóa Việt Nam cách toàn di n triển du lịch hệ thống, đặc biệt vấn đề bảo tồn - phát huy giá trị di sản văn hóa phát triển du lịch Việt Nam (trên sở khảo sát địa bàn Tỉnh Hng Yên) Mục đích nhiệm vụ ... thiện sách văn hóa phát triển đất nớc 1.2 Vai trò di sản văn hóa du lịch Di sản văn hóa tồn dới hai dạng: di sản văn hóa vật thể di Giữa du lịch văn hóa có mối liên hệ mật thiết, sản văn hóa phi ... với tơng tác lẫn Khai thác mạnh văn hóa để phát triển du Di sản văn hóa vật thể xuất nh biểu vật chất lịch du lịch phát triển có tác dụng góp phần bảo tồn phát di sản văn hóa phi vật thể di sản...
 • 15
 • 201
 • 0

di sản văn hóa núi thành

di sản văn hóa núi thành
... quan văn hoá Núi Thành V Kết đạt được: Tuy dung lượng vừa phải đề tài “Bước đầu khảo sát vài di sản văn hoá Núi Thành đạt vài kết định: Vẽ tranh tổng quan di sản văn hoá Núi Thành bao gồm di sản ... hoàn thành đề tài “Bước đầu khảo sát vài di sản văn hoá Núi Thành sử dụng biện pháp nghiên cứu sau:  Thứ nhất: Tham khảo báo, tập san… có liên quan đến Núi thành lưu trữ thư viện huyện Núi Thành ... gồm di sản văn hoá vật thể, phi vật thể người Núi Thành Góp phần giáo dục truyền thống quê hương cho hệ trẻ Núi Thành hôm Thôi thúc người dân Núi Thành chung tay bảo tồn phát huy di sản văn hoá...
 • 29
 • 319
 • 3

Giá trị di sản văn hóa của hệ thống lễ hội trên địa bàn thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

Giá trị di sản văn hóa của hệ thống lễ hội trên địa bàn thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ
... 2.2.1 Giá tr văn hóa, h giá tr văn hóa Giá tr t p quán, chu n m c, tri th c ñ u s n ph m c a trình tư duy, s n xu t tinh th n c a ngư i, y u t c t lõi nh t c a văn hoá Giá tr , giá tr văn hoá ... ñ a bàn cư trú nh t ñ nh v i ñi u ki n t nhiên l ch s hình thành khác nhau, ñ c bi t g n v i ch th văn hóa khác Theo ñó, giá tr văn hóa c a h th ng l h i ñ a bàn thành ph Vi t Trì, t nh Phú Th ... nh ng giá tr văn hóa mang tính ph quát như: c k t c ng ñ ng – dân t c, hư ng v c i ngu n, b o t n b n s c văn hóa dân t c hay giá tr văn hóa tâm linh v.v… Tuy nhiên, tính ch t c a nh ng giá tr...
 • 8
 • 243
 • 0

bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ

bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ
... trò di sản văn hoá với phát triển kinh tế du lịch 1.3.2 Nhu cầu phát triển kinh tế du lịch gắn với di sản văn hoá 22 23 1.4 Kinh nghiệm số địa phƣơng bảo tồn, khai thác di sản văn hóa gắn với phát ... trạng bảo tồn, khai thác di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế du lịch Phú Thọ 2.2.3 Đánh giá chung việc khai thác, bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế du lịch tỉnh Phú Thọ 42 ... pháp bảo tồn di sản văn hoá gắn với phát triển kinh tế du lịch địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 60 tầm nhìn đến năm 2030 3.1 Phƣớng hƣớng bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế du lịch...
 • 120
 • 223
 • 1

Số hóa tài liệu địa chí nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ bạn đọc và góp phần bảo tồn di sản văn hóa dân tộc

Số hóa tài liệu địa chí nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ bạn đọc và góp phần bảo tồn di sản văn hóa dân tộc
... có vốn tài liệu địa chí - đặc trưng hạn chế để phục vụ cho bạn đọc nước, tỉnh bạn bạn đọc nước Mảng tài liệu quí Thư viện tỉnh TT-Huế nằm kho Địa chí với 2000 sách địa chí, gần vạn tài liệu sách ... CSDL địa chí nói chung, dạng số nói riêng hệ thống thư viện công cộng địa phương có chất lượng hiệu xã hội, phục vụ cho nhu cầu độc giả, góp phần bảo vệ phát huy di sản văn hóa gốc viết dân tộc ... kế hoạch, CSDL địa chí số hóa với chọn lọc loại tài liệu theo bước phù hợp để phục vụ bạn đọc nói chung, nhà nghiên cứu nói riêng Trong số sách phòng địa chí, năm gân đây, số hóa 39 ngàn trang...
 • 8
 • 92
 • 0

Quản lý du lịch di sản văn hóa trên địa bàn Hà Nội

Quản lý du lịch di sản văn hóa trên địa bàn Hà Nội
... sau đây: - Du lịch di sản văn hóa ? - Quản du lịch di sản văn hóa ? - Công tác quản du lịch di sản văn hóa địa bàn Nội ? - Làm để quản du lịch di sản văn hóa địa bàn Nội đạt hiệu ... VỀ QUẢN LÝ DU LỊCH DI SẢN VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HIỆN TẠI VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH DI SẢN VĂN HÓA THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DU LỊCH DI SẢN VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI CÁC GIẢI PHÁP ... di sản Cần phải phân biệt rõ khái niệm di sản văn hóa sản phẩm du lịch di sản văn hóa Du lịch di sản văn hóa không bán di sản văn hóa, mà bán sản phẩm du lịch đƣợc xây dựng dựa giá trị trội di...
 • 118
 • 107
 • 2

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa người HMông thông qua du lịch cộng đồng ở bản Sín Chải, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai (Tóm tắt)

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa người HMông thông qua du lịch cộng đồng ở bản Sín Chải, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai (Tóm tắt)
... PHÁT HUY DI SẢN VĂN HÓA TỘC NGƢỜI GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH 3.1 Du lịch cộng đồng phƣơng pháp bảo tồn phát huy di sản văn hóa tộc ngƣời 3.1.1 Du lịch cộng đồng - cách tiếp cận với bảo tồn văn hóa ... Chương Phát triển du lịch cộng đồng dựa vào tiềm văn hóa tộc người; Chương Các luận giải bảo tồn phát huy di sản văn hóa tộc người gắn với phát triển du lịch Chƣơng BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA ... kỳ sống mối quan hệ văn hóa - du lịch 3.1.3 Du lịch cộng đồng giải pháp bảo tồn văn hóa người Hmông Sín Chải Du lịch văn hóa có mối quan hệ tác động qua lại lẫn mô hình du lịch phát huy hiệu Đối...
 • 27
 • 67
 • 0

Luận án tiến sĩ Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa người HMông thông qua du lịch cộng đồng ở bản Sín Chải, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai

Luận án tiến sĩ Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa người HMông thông qua du lịch cộng đồng ở bản Sín Chải, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai
... HểA, TH THAO V DU LCH VIN VN HểA NGH THUT QUC GIA VIT NAM o Ngc Anh BảO TồN PHáT HUY DI SảN VĂN HóA NGƯờI HMÔNG THÔNG QUA DU LịCH CộNG ĐồNG BảN SíN CHảI, HUY N SA PA, TỉNH LàO CAI Chuyờn ngnh: ... nghiờn cu v bo tn v phỏt huy húa tc ngi gn vi phỏt trin du lch cng ng Do ú, Bo tn v phỏt huy di sn húa ngi HMụng thụng qua du lch cng ng bn Sớn Chi, huyn Sa Pa, tnh Lo Cai n cha cú tỏc gi no ... lch, nhng ngi iu hnh cỏc tour du lch, ngi dõn a phng tham gia vo hot ng du lch, v khỏch du lch Ni dung phng v cỏc liờn quan n mi quan h gia húa v du lch, ỏnh giỏ v du lch cng ng bn Sớn Chi, cỏc...
 • 167
 • 103
 • 0

CÔNG TÁC KIỂM KÊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CÔNG TÁC KIỂM KÊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
... ẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ Định hư ng ông tá bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể ịa bàn thành phố Đà Nẵng Văn hóa vật thể văn hóa phi vật thể bị mai một, hủy hoại theo ... pháp cụ thể công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể kiểm 47 MỞ ĐẦU Lý kiểm Văn hóa phi vật thể (hay văn hóa thể, văn hóa ẩn) phận quan trọng văn hóa, kết ... hóa phi vật thể 43 CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ 46 Định hướng công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể địa bàn thành phố Đà Nẵng...
 • 52
 • 55
 • 0

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa và phát triển cộng đồng ở Việt Nam

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa và phát triển cộng đồng ở Việt Nam
... du lịch Sự tăng trưởng khách du lịch đến điểm di sản đồng nghĩa với việc giá trị di sản phát huy - Phát triển du lịch di sản văn hóa gắn với phát triển cộng đồng Cộng đồng phần thiếu di sản văn ... du lịch Sự tăng trưởng khách du lịch đến điểm di sản đồng nghĩa với việc giá trị di sản phát huy - Phát triển du lịch di sản văn hóa gắn với phát triển cộng đồng Cộng đồng phần thiếu di sản văn ... hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phát triển cộng đồng Việt Nam Nhận thức vai trò việc phát huy giá trị văn hoá vai trò cộng đồng phát triển du lịch, Nhà...
 • 14
 • 841
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: các di sản văn hóa thế giới của nhật bảndi sản văn hóa thế giới tại nhật bảndi sản văn hóa thế giới ở nhật bảndi sản văn hóa thế giới trong vòng tay bạnchữ thái một sản phẩm trí tuệ của xã hội bản mường một di sản văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc thái ở việt namcác hoạt động cơ bản của việc bảo vệ di sản văn hóadi sản văn hóadi sản văn hoádi sản văn hóaquyết định lĩnh vực di sản văn hóaphí tham quan di sản văn hóaquy định về di sản văn hoádi sản văn hoá vật thểdi sản văn hóa hồ chí minhbảo vệ di sản văn hóaCHIẾN lược KINH DOANH QUỐC tế VINASOY THỊ TRƯỜNG SINGAPORETài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân lý luận và thực tiễnTIEU LUAN THUC TRANG VAN DUNG HOC THUYET QUAN TRI NHAN LUC VAO TRONG DOANH NGHIEPLUAN VAN TOT NGHIEP TKKT NHA HANG TAN LONG TP HO CHI MINHDO AN CHUYEN NGANH THIET KE HE THONG XU LY NUOC THAI SINH HOAT CHO KHU DAN CU 10000 DANLuan van Huong dan su dung va cai dat PIVOTTABLE Nganh Ngan HangDE KHAO SAT CHAT LUONG ON THI THPT QUOC GIA YEN LAC MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)DE KHAO SAT CHAT LUONG NGO SI LIEN MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)Đồ án chuyển đổi trung tố hậu tốde thi tuyen sinh vao lop 10 thpt chuyen 2016 2017 (co dap an)SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO DẠY TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH DÂN TỘCCÁCH TRÌNH BÀY VĂN BẢNHỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÔ HIỆU THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAMChế định viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp Việt NamChính sách thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường EU trong điều kiện tham gia vào WTOChính sách thuế với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt NamGiải pháp hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại trung tâm chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ))Phân tích nội dung quy luật lượng đổi dẫn đến chất đổi. Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật này trong hoạt động thực tiễn.Gốm tiên tiếngốm xốp sic gia cố sợi mulitGiai nhanh trac nghiem toan 12 bang may tinh casio
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập