Giao thức OSPF và ứng dụng

Nghiên cứu giao thức SNMP ứng dụng xây dựng hệ thống giám sát mạng, gửi cảnh báo bằng tin nhắn

Nghiên cứu giao thức SNMP và ứng dụng xây dựng hệ thống giám sát mạng, gửi cảnh báo bằng tin nhắn
... đề tài Nghiên cứu giao thức SNMP ứng dụng xây dựng hệ thống giám sát mạng, gửi cảnh báo tin nhắn , mục tiêu cần phải thực là: Xây dựng hệ thống giám sát nốt mạng hệ thống mạng IP sử dụng thiết ... hợp, đảm bảo yêu cầu thông tin liên lạc Vì lý trên, chọn nghiên cứu thực đề tài: Nghiên cứu giao thức SNMP ứng dụng xây dựng hệ thống giám sát mạng, gửi cảnh báo tin nhắn làm đề tài luận văn, ... nhu cầu xây dựng hệ thống giám sát tình trạng nốt mạng hệ thống kết nối thiết bị mạng IP đơn vị, nhận thấy việc nghiên cứu xây dựng chương trình giám sát thiết bị mạng IP sử dụng giao thức SNMP...
 • 26
 • 1,340
 • 4

Nghiên cứu giao thức IPSec ứng dụng

Nghiên cứu giao thức IPSec và ứng dụng
... đề tài Nghiên cứu giao thức IPSec ứng dụng làm nghiên cứu khoa học để hiểu biết thêm kiến thức, rèn luyện kỹ tiếp cận Đối tượng nghiên cứu - Tìm hiểu VPN - Cơ chế bảo mật VPN - Cách thức hoạt ... IPSec 1.2.1 Khái niệm IPSec IPSec (Internet Protocol Securiry) bao gồm hệ thống giao thức để bảo mật trình truyền thông tin tảng IP IPSec bao gồm giao thức cung cấp cho việc mã hóa xác thực Giao ... chuyển nhiều loại giao thức IP, IPX, Apple Talk gói liệu giao thức khác vào bên đường hầm IP GRE chức bảo mật cấp cao bảo vệ cách sử dụng chế IPSec Thông qua mạng VPN thiết lập sử dụng GRE Tunnel...
 • 62
 • 449
 • 3

chuyển mạch nhãn đa giao thức (mlpls) ứng dụng trong mạng vpv.

chuyển mạch nhãn đa giao thức (mlpls) và ứng dụng trong mạng vpv.
... công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS) CHƯƠNG II CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC Chuyển mạch nhãn đa giao thức (Multi-Protocol Label Switch MPLS) công nghệ mạng với nhiều tính vượt trội so ... Giao thức PPTP: Giao thức PPTP phát triển Microsoft, COM Ascend communication Giao thức PPTP đề xuất giao thức thay giao thức IPSEC Tuy nhiên, IPSEC tiếp tục giao thức kết nối ngầm logic sử dụng ... tương đương với chuyển mạch nhãn Do ứng dụng MPLS để nâng cao tốc độ chuyển mạch ưu điểm chủ yếu đưa MPLS vào ứng dụng mạng • Thiết lập sở hạ tầng mạng thống Với MPLS, ý tưởng đưa gán nhãn cho tất...
 • 96
 • 155
 • 1

chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS ứng dụng MPLS/VPN

chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS và ứng dụng MPLS/VPN
... router với chuyển mạch WAN cho phép chuyển mạch tham gia vào trình xử lý chuyển tiếp gói tin, kết nối router biên không cần thiết Chuyển mạch nhãn đa giao thức gì? Chuyển mạch nhãn đa giao thức (Multiprotocol ... tốt nghiệp MPLS ứng dụng MPLS/ VPN Chương 1: Trình bày cấu trúc tổng quan mạng MPLS, vấn đề mà tồn mạng IP truyền thống, số ứng dụng chuyển mạch nhãn đa giao thức Chương 2: Hoạt động MPLS chế độ ... bỏ nhãn chuyển tiếp gói tin không gán nhãn Chuyển mạch nhãn MPLS với ngăn xếp nhãn Hoạt động chuyển mạch nhãn thực mà không quan tâm tới số lượng nhãn gán vào gói tin, nhãn ngăn xếp gồm số nhãn...
 • 91
 • 165
 • 0

Nghiên cứu truyền tin bằng giao thức RTP ứng dụng thực tiễn

Nghiên cứu truyền tin bằng giao thức RTP và ứng dụng thực tiễn
... Danh mc cỏc hỡnh v vii M u Chng 1: Giao thc RTP . Gii thiu.. Giao RTP. thc 2.1 Giao thc RTP. . 2.2 Cu trỳc gúi tin RTP. 2.3 Vn ng RTP. ca 2.4 Hot ng ca RTP. Profile v cỏc dng ca payload. ... ni nhn bi cỏc thụng tin nh thi cỏc gúi tin RTP [7] 2.2 Cu trỳc ca gúi tin RTP Cu trỳc gúi tin RTP v header c th c biu din nh sau [29]: IP Header UDP Header +Bits RTP Header RTP Payload 0-1 4-7 ... Cỏc MIB cha thụng tin v cỏc lp RTP , cỏc giao thc phỏt RTP cng nh cỏc giao thc nhn RTP Mc ớch chớnh ca RTP MIB l hp thng kờ v cỏc lp RTP trờn mng xỏc nh cỏc trng hp li, thụng tin cú th c s dng...
 • 98
 • 308
 • 1

Nghiên cứu giao thức OAuth ứng dụng trong xác thực

Nghiên cứu giao thức OAuth và ứng dụng trong xác thực
... cắp sử dụng 1.3 Các giao thức xác thực [11] Giao thức xác thực loại giao thức mã hóa với mục đích chứng thực thực thể có nhu cầu giao tiếp an toàn Hiện có nhiều giao thức xác thực sử dụng như: ... phương pháp kĩ thuật xác thực khác Trong luận văn này, tập trung nghiên cứu giao thức OAuth, từ xây dựng ứng dụng thử nghiệm đăng ký xác thực người dùng Web sử dụng giao thức OAuth qua tài khoản ... thực khác, ứng dụng web sử dụng phổ biến có hai giao thức OAuth OpenID Hai giao thức trình bày chương 13 Chương GIAO THỨC XÁC THỰC OAUTH VÀ OPENID Có nhiều giao thức xác thực internet: Google AuthSub,...
 • 57
 • 398
 • 0

Nghiên cứu chuẩn giao thức FIX ứng dụng xây dựng phần mềm mô phỏng hệ thống khớp lệnh chứng khoán của sở giao dịch chứng khoán hà nội

Nghiên cứu chuẩn giao thức FIX và ứng dụng xây dựng phần mềm mô phỏng hệ thống khớp lệnh chứng khoán của sở giao dịch chứng khoán hà nội
... chuẩn giao thức FIX nghiệp vụ trao đổi liệu sàn giao dịch chứng khoán Nội Chương Xây dựng phần mềm hệ thống khớp lệnh Sở giao dịch chứng khoán Nội Dựa cở sở lý thuyết FIX nghiệp vụ giao dịch ... giao dịch chứng khoán Nội (HNX) Sau nghiên cứu FIX tác giả xây dựng hệ thống hệ thống khớp lệnh HNX, hệ thống phần mềm hỗ trợ đắc lực để thử nghiệm giao dịch xây dựng phần mềm chứng khoán thị ... eXchange) chuẩn thông điệp giao thức chung để đáp ứng nhu cầu lĩnh vực tài Vì tác giả chọn đề tài Nghiên cứu chuẩn giao thức FIX ứng dụng xây dựng phần mềm hệ thống khớp lệnh chứng khoán Sở giao dịch...
 • 4
 • 84
 • 0

Nghiên cứu giao thức OAuth ứng dụng trong xác thực

Nghiên cứu giao thức OAuth và ứng dụng trong xác thực
... Publisher: Apress 11 http://en.wikipedia.org 12 http://groups.drupal.org 13 http:/ /oauth. net 14 http://tutorials.jenkov.com /oauth2 15 http://www.comptechdoc.org 16 http://www.ibm.com/us/en/ 17 http://www.windley.com ... Protocols, Copyright SANS Institute, Author Retains Full Rights Ryan Boyd (2012), Getting Started with OAuth 2.0, Publisher: O’Reilly Media Smith, R E (2002), Authentication: From passwords to public...
 • 2
 • 72
 • 0

Nghiên cứu chuẩn giao thức FIX ứng dụng xây dựng phần mềm mô phỏng hệ thống khớp lệnh chứng khoán của sở giao dịch chứng khoán hà nội

Nghiên cứu chuẩn giao thức FIX và ứng dụng xây dựng phần mềm mô phỏng hệ thống khớp lệnh chứng khoán của sở giao dịch chứng khoán hà nội
... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ LÊ ĐỨC HÙNG NGHIÊN CỨU CHUẨN GIAO THỨC FIX ỨNG DỤNG XÂY DỰNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG HỆ THỐNG KHỚP LỆNH CHỨNG KHOÁN CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Ngành: ... chung để đáp ứng nhu cầu lĩnh vực tài Vì tác giả chọn đề tài Nghiên cứu chuẩn giao thức FIX ứng dụng xây dựng phần mềm hệ thống khớp lệnh chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán Nội với mục ... Chƣơng Xây dựng phần mềm hệ thống khớp lệnh Sở giao dịch chứng khoán Nội Dựa cở sở lý thuyết FIX nghiệp vụ giao dịch chứng khoán Việt Nam quy địch giao dịch HNX, luận văn thiết kế phần mềm mô...
 • 79
 • 76
 • 1

ìm hiểu các kiến thức cơbản về giao thức OSPF các ứng dụng của nó trong mạng IP ngày nay

ìm hiểu các kiến thức cơbản về giao thức OSPF và các ứng dụng của nó trong mạng IP ngày nay
... n t i RIP-2 Giao th c OSPF Giao th c OSPF (Open Shortest Path First) m t giao th c c ng c phát tri n kh c ph c nh ng h n ch c a giao th c RIP B t u c xây d ng vào năm 1988 hồn thành vào năm ... Internet IETF OSPF c phát tri n kh c ph c nh ng h n ch c a giao th c nh n RIP c phát tri n trư c ó tài t t nghi p Giao th c OSPF tìm hi u ki n th c b n v giao th c OSPF ng d ng c a m ng IP ngày Ngồi ... th c Giao th c thơng tin nh n IGP thơng d ng nh n (RIP) Giao th c nh n RIP phiên b n nh n c t giao th c nh n c a h th ng m ng Xerox, mà c g i RIP, RIP c g n vào v i BSP UNIX m t ph n c a giao...
 • 106
 • 403
 • 0

Nghiên cứu giao thức định tuyến OSPF ứng dụng trong mạng doanh nghiệp

Nghiên cứu giao thức định tuyến OSPF và ứng dụng trong mạng doanh nghiệp
... bày số giao thức định tuyến IGP thông dụng 2.6.2.2 Một số giao thức định tuyến IGP thông dụng a Giao thức thông tin định tuyến (RIP) Giao thức định tuyến RIP phiên nhận từ giao thức định tuyến ... vấn đề OSPF Đọc xong chương bạn có kiến thức đầy đủ sâu rộng giao thức định tuyến OSPF Chương 4: Nêu số ứng dung OSPF mạng IP cỡ lớn đồng thời trình bày ứng dụng giao thức định tuyến OSPF mạng ... giao thức IGP 33 2.6.2.1 Khái niệm giao thức IGP 33 2.6.2.2 Một giao thức IGP thông dụng 33 a Giao thức thông tin định tuyến RIP 34 b Giao thức thông tin định tuyến...
 • 67
 • 289
 • 0

GIAO THỨC OSPF các ỨNG DỤNG

GIAO THỨC OSPF và các ỨNG DỤNG
... vị số liệu giao thức Giao thức điểm điểm Giao thức phân giải địa ngược Giao thức thông tin định tuyến RIP phiên Thuật toán ưu tiên đường ngắn Giao thức điều khiển truyền dẫn Giao thức liệu người ... thuật Internet IETF OSPF phát triển để khắc phục hạn chế giao thức định tuyến RIP phát triển trước Đề tài tốt nghiệp Giao thức OSPF tìm hiểu kiến thức giao thức OSPF ứng dụng mạng IP ngày Ngoài ... chậm tồn RIP-2 Giao thức OSPF Giao thức OSPF (Open Shortest Path First) giao thức cổng Nó phát triển để khắc phục hạn chế giao thức RIP Bắt đầu xây dựng vào năm 1988 hoàn thành vào năm 1991, phiên...
 • 105
 • 9
 • 0

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: “Nghiên cứu giao thức SIP xây dựng ứng dụng Voice Chat" pptx

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: “Nghiên cứu giao thức SIP và xây dựng ứng dụng Voice Chat
... thoại Internet, SIP triển khai thương mại điện tử Chính vậy, chúng em chọn đề tài “Nghiên cứu giao thức SIP xây dựng ứng dụng Voice Chat” nhằm tìm hiểu, nghiên cứu giao thức SIP từ xây dựng hệ thống ... 02T2 13 Nghiên cứu giao thức SIP xây dựng ứng dụng Voice Chat II.2 Các đặc điểm giao thức SIP II.2.1 Thông điệp SIP (SIP messages) Các thành phần tham gia vào hệ thống dựa SIP báo hiệu cho trao ... Nghiên cứu giao thức SIP xây dựng ứng dụng Voice Chat SIP hệ thống truyền thông hợp SIP thành phần sử dụng với giao thức khác IETF để tạo nên kiến trúc đa phương tiện hoàn chỉnh, giao thức RTP...
 • 81
 • 359
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án hệ thức viet và ứng dụnggiao an bai giang he thuc viet va ung dungcông thức moivre và ứng dụngtài liệu giáo trình access và ứng dụnggiao thức trong tầng ứng dụngbất đẳng thức bernoulli và ứng dụngbất đẳng thức ptolemy và ứng dụngchuyển gen thực vật và ứng dụngbất đẳng thức cauchy và ứng dụngchuyên đề nhị thức newton và ứng dụnggiáo trình enzyme và ứng dụngcác giao thức trong tầng ứng dụnggiao thức của tầng ứng dụngkỹ thuật chuyển gen thực vật và ứng dụngbất đẳng thức bunhiacopxki và ứng dụngBài tập chương 8: Tính liên thông trong đồ thị Discrete Structures for Computer Science (CO1007)đề thi văn hsgKiểm tra giữa kì môn Cấu trúc rời rạc cho KHMT năm 2016 Đề Đáp án nhóm 1Bài tập chương 4: Relation Discrete Structures for Computer Science (CO1007)Chapter 7: Discrete Probability Discrete Structures for Computing17 đề thi thử 2017 full đáp án chi tiếtData Structure and Algorithms CO2003 Chapter 1 IntroductionData Structure and Algorithms CO2003 Chapter 5 Stack and QueueData Structure and Algorithms CO2003 Chapter 6 TreeData Structure and Algorithms CO2003 Chapter 8 HeapData Structure and Algorithms CO2003 Chapter 11 GraphChapter 1: INTRODUCTION TO COMPUTER AND PROGRAMMINGChapter 3: SOME MORE BASICS IN C++Chapter 6: FUNCTIONS AND POINTERS IN C++1000 câu trắc nghiệm tiếng anh ôn thi tốt nghiệp THPTSlide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ FPT SOFTWARE (Ngày 51+: file handling)Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ FPT SOFTWARE (Ngày 52: debugging techniques)Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ FPT SOFTWARE (Ngày 52+: keyboard mouse interaction)Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ FPT SOFTWARE (Ngày 62: code review techniques)Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ FPT SOFTWARE (Ngày 63: menu resource MDI)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập