Hội thảo mô hình trình diễn giống lúa lai 3 dòng TEJ vàng vụ xuân 2016

hình trình diễn giống lúa mới VD88 doc

Mô hình trình diễn giống lúa mới VD88 doc
... thời kỳ lúa sinh trưởng, phát triển nên toàn chu trình sản xuất, người dân phải sử dụng lần thuốc hóa học cho hình Theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển giống lúa cho thấy: Đây giống lúa ... với 22,3 triệu đồng/ha, cao so với giống đối chứng KD18 10,6 triệu đồng/ha Qua kết sản xuất hình cho thấy giống lúa VD88 có nhiều ưu điểm vượt trội như: giống ngắn ngày, đẹp chịu thâm canh, ... đạt 256 kg/sào, cao giống đối chứng KD18 33 kg/sào Dựa vào suất chi phí mua vật tư, công lao động, sơ hạch toán kinh tế tính cho sào 360m2 giống lúa thử nghiệm cho thấy: giống lúa cho thu lãi 803.000...
 • 3
 • 316
 • 0

Tài liệu Nghiên cứu ứng dụng sinh học phân tử trong tạo dòng phục hồi phục vô công tác chọn tạo giống lúa lai 3 dòng ppt

Tài liệu Nghiên cứu ứng dụng sinh học phân tử trong tạo dòng phục hồi phục vô công tác chọn tạo giống lúa lai 3 dòng ppt
... BB 13/ R 838 BB11/R 23 R7 IR78 IR35 BB14/R242 RV114 10 BB15/TR64 BB4/4492 11 BC15 CC/R 838 12 BB11/R 23 Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam IV KếT LUậN - Kết nghiên cứu cho thấy gen phục hồi ... dũng lúa: BB 13/ R 838 , R7, IR35, RV114, BB4/4492, CC/R 838 , BB11/R 23, IR78, BB14/R242, BB15/TR64, BC15, BB11/R 23 mang gen phục hồi - Kết hợp với đặc tính nông học s 12 dòng kết cho thấy có dòng: ... PHƯƠN G PHáP N GHIÊN CứU Vt liu nghiờn cu - Dũng m IR58025A l dũng bt dc c t bo cht c chn to ti IRRI Dũng b R100, dũng phc hi c nghiờn cu chn lc ti Trung tõm N ghiờn cu Lỳa lai v 34 dũng trin vng...
 • 6
 • 317
 • 2

Thông tin về giống lúa lai 3 dòng N docx

Thông tin về giống lúa lai 3 dòng N docx
... ưu 838 - N ưu 89 Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, s n phẩm trồng ph n b n quốc gia đánh giá giống tri n vọng qua vụ khảo nghiệm Giống lúa lai dòng N ưu 89 qua khảo nghiệm quốc gia, khảo nghiệm ... lúa lai dòng N ưu 89 (D ống D62A x DR R911) C Công ty TN NHH Khoa học kỹ thuật gi n tr n Đắc Ngu ng ng uyệt, Tứ X Xuy n, Trun Quốc ch tạo độc ng h n y n uất, oanh Tại Việt Nam, Công ty C ph n ... (82 ,3 ha) SX thử (647 ha) Các tỉnh tham gia khảo nghiệm SX thử giống đánh giá cao giống N ưu 89 đề nghị công nh n thức giống để đáp ứng nhu cầu phát tri n SX - Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) định...
 • 4
 • 159
 • 1

Giống Lúa Lai 3 dòng C docx

Giống Lúa Lai 3 dòng C docx
... Giống lúa lai dòng C ưu đa hệ số tạo từ tổ hợp lai CA/Đa hệ số C ng ty Giống trồng Tây Khoa – Tứ Xuyên – Trung Qu c chọn tạo Đây giống lúa lai c suất cao, chất lượng khá, chống chịu sâu ... đương giống Nhị ưu 838 ; thích hợp gieo c y vụ xuân muộn mùa sớm tỉnh phía B c + Giống C ưu đa hệ số giống chịu thâm canh, chăm s c quy trình, suất cao đạt 90 – 100 tạ/ha Năng suất giống vụ xuân cao ... với giống lúa lai kh c, ưu suất tính chống chịu, thích ứng với vùng đất ven biển, trũng vàn thấp Giống c chất lượng c m c ng, phù hợp với chế biến, nông dân chấp nhận đề nghị mở rộng diện tích...
 • 5
 • 208
 • 0

Giống lúa lai 3 dòng SYN 6 pptx

Giống lúa lai 3 dòng SYN 6 pptx
... TNHH SYngenta Việt Nam Giống chọn tạo từ tổ hợp lai CA29A/CR177 tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc SYN6 Bộ Nông nghiệp PTNT công nhận giống trồng nông nghiệp Quyết định số 2878/QĐ-BNN-TT ngày 4/10/ 06 Một ... định số 2878/QĐ-BNN-TT ngày 4/10/ 06 Một số đặc điểm giống: Giống lúa SYN6 có thời gian sinh trưởng tương đối ngắn 125- 130 ngày vụ Xuân phía Bắc Là giống đẻ nhánh khỏe, tập trung, số dảnh hữu hiệu ... chịu sâu bệnh: giống có khả chống chịu với số sâu bệnh hại sâu đục thân, lá, rầy nâu, bệnh khô vằn bệnh bạc vụ Xuân (cấp hại 1 -3 tương đương với giống đối chứng Nhị ưu 838 ) Là giống có khả chống...
 • 5
 • 479
 • 1

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa lai 3 dòng mới tại tỉnh Phú Thọ

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa lai 3 dòng mới tại tỉnh Phú Thọ
... Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển số giống lúa lai dòng tỉnh Phú Thọ Mục tiêu đề tài - Tuyển chọn giống lúa lai dòng có suất cao thích ứng với điều kiện Phú Thọ - Xây dựng mô hình phát triển ... dựng mô hình phát triển giống lúa lai dòng tối ưu Yêu cầu đề tài - Nghiên cứu đánh giá khả sinh trưởng, phát triển suất giống lúa lai dòng tỉnh Phú Thọ - Nghiên cứu đánh giá khả chống chịu với sâu, ... trưởng giống lúa lai dòng 58 Hình 3. 3: Chiều cao cuối giống lúa lai dòng Phú Thọ 60 Hình 3. 4: Năng suất thực thu giống lúa lai dòng Phú Thọ 74 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Lúa (Oryza sativa...
 • 109
 • 98
 • 0

hình trình diễn thâm canh giống lúa chất lượng pot

Mô hình trình diễn thâm canh giống lúa chất lượng pot
... Yêu cầu Ghi Lúa thuần: Giống: Các Khối kg/ha lượng giống - giống Cấp 80 công nhận nguyên chủng giống Quy ≥7 Năng suất tấn/ha ≥5 trung bình Lúa lai: Giống: Các Khối lượng giống - giống kg/ha ... đạo /mô người hình Kết đầu yêu cầu: - Số hộ nông dân tham gia thực hình tối thiểu: 50 hộ; - Số nông dân đến tham quan hình: tối thiểu 75 lượt người; - Số hộ nông dân tập huấn kỹ thuật hình: ... tài số dự án Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo - Về định mức vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống hình trồng; thức ăn, thuốc thú y, giống hình chăn nuôi thủy...
 • 8
 • 340
 • 1

nghiên cứu tổ chức triển khải hình trình diễn lúa lai trên địa bàn huyện quế võ bắc ninh

nghiên cứu tổ chức triển khải mô hình trình diễn lúa lai trên địa bàn huyện quế võ bắc ninh
... dõn i v i s n xu t lỳa lai ủũi h i th c hi n ph i theo ủỳng quy ủ nh c a khung th i v Do ủ c ủi m c a lỳa lai khỏc v i lỳa thu n Lỳa lai cú s c m nh c a u th lai nờn lỳa lai sinh tr ng kho , phỏt ... hỡnh lỳa lai khú khn hn so v i s n xu t lỳa thu n Nhng ủ i l i s n xu t lỳa lai cú khú khn t ch c tri n khai nhng s n xu t lỳa lai chi c n t ch c sỏt hn thỡ nng su t ủem lai t mụ hỡnh lỳa lai cao ... tớch tr ng lỳa lai Nng su t c a lỳa lai dũng cao hn t 5-10% so v i nng su t lỳa lai ba dũng Nm 1996, Trung qu c ti n hnh nghiờn c u siờu lỳa lai v ủó cho ủ i nh ng gi ng lỳa cú u th lai v nng su...
 • 135
 • 340
 • 0

hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất hạt giống hình sản xuất giống lúa dt 37 ở một số tỉnh miền bắc

hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất hạt giống và mô hình sản xuất giống lúa dt 37 ở một số tỉnh miền bắc
... 29 Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam đề tài: Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất hạt giống hình sản xuất giống lúa DT 37 số tỉnh miền Bắc chủ nhiệm đề tài: Đào Thị Thanh Bằng phụ lục ... thin c quy trỡnh sn xut ht ging siờu nguyờn chng ging lỳa DT3 7 Hon thin quy trỡnh sn xut ht ging nguyờn chng ging lỳa DT3 7 Hon thin quy trỡnh sn xut ht ging xỏc nhn ging lỳa DT3 7 Hon thin quy trỡnh ... TT Hng mc sn phm n v K tớnh hoch Quy trỡnh sn xut ht ging SNC, NC, QT XN ca ging lỳa DT3 7 Quy trỡnh thõm canh ca ging lỳa QT DT3 7 Mụ hỡnh thõm canh ca ging lỳa DT3 7 t nng sut cao Sn phm sn xut...
 • 101
 • 227
 • 0

THÀNH CÔNG TỪ CÁC HÌNH TRÌNH DIỄN.doc

THÀNH CÔNG TỪ CÁC MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN.doc
... trở thành quy trình kỹ thuật áp dụng cho tất địa phơng huyện, với lợng phân bón cân đối, bón lót bón thúc sớm, tạo điều kiện cho trồng sinh trởng phát triển tốt Hy vọng rằng, từ thành công hình ... L23 đợc HTX Bắc Sơn, Bảo Xuyên, Cộng Hoà đa vào trồng với diện tích từ vài chục mẫu trở lên Với mục đích hình khảo nghiệm, trình diễn tìm giống bổ xung vào tập doàn giống trồng huyện, thay số ... gần 10% Ngoài ra, Trạm khuyến nông huyện Vụ Bản đa vào trình diễn số loại phân bón diện tích cấy lúa lai lúa Tại HTX Trung Thành, xã Trung Thành, diện tích 10ha đợc bón phân NPK Lâm Thao loại -10...
 • 3
 • 167
 • 0

Đánh giá hiệu quả kinh tế một số hình trình diễn trong khuyến nông ở huyện nam đàn tỉnh nghệ an

Đánh giá hiệu quả kinh tế một số mô hình trình diễn trong khuyến nông ở huyện nam đàn  tỉnh nghệ an
... tế bào kinh tế, phận kinh tế hình kinh tế hình kinh tế nét đặc trưng vấn đề kinh tế chung toàn kinh tế tả tượng 20 kinh tế liên quan đến kinh tế hình kinh tế diễn đạt ... vi + hình kinh tế hình kinh tế vi “phản ánh vận hành khâu riêng biệt kinh tế quốc dân” tả thực thể kinh tế nhỏ” hình kinh tế vi mô đặc trưng vấn đề kinh tế cụ thể tế ... nông Nam Đàn tổ chức xây dựng nhiều hình cho hiệu kinh tế cao hình trồng ớt cay, hình nuôi lươn thương phẩm, hình nuôi gà, hình trồng lạc, … 3.4 Một số hình trình diễn khuyến nông...
 • 63
 • 422
 • 1

Tài liệu KẾT QUẢ XÂY DỰNG HÌNH TRÌNH DIỄN KỸ THUẬT TỈA THƯA RỪNG TRỒNG THÔNG ĐUÔI NGỰA THUẦN LOÀI VÀ THÔNG ĐUÔI NGỰA XEN KEO LÁ TRÀM Ở VÙNG DỰ ÁN KFW1 pptx

Tài liệu KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN KỸ THUẬT TỈA THƯA RỪNG TRỒNG THÔNG ĐUÔI NGỰA THUẦN LOÀI VÀ THÔNG ĐUÔI NGỰA XEN KEO LÁ TRÀM Ở VÙNG DỰ ÁN KFW1 pptx
... cường độ tỉa thưa trước sau tỉa thưa hình trình diễn Kết so sánh thiết kế thực tế tỉa thưa hình tập hợp phụ biểu Trong tất hình tỉa thưa, mục đích tỉa cành theo qui định hướng dẫn kỹ thuật ... 540 34,39 B Thông loài A B Thông loài Cường độ tỉa thưa theo mật độ (%) B Thông xen keo Số tỉa 1620 960 660 40,74 hình Thông xen keo Sau tỉa thưa B Trước tỉa thưa B STT Thông loài Địa điểm ... Căn vào yêu cầu kỹ thuật Dự án KFW1 - Các biện pháp đào tạo qua khảo sát thực tế trường, nhóm chuyên gia nghiên cứu chọn trường làm vật liệu xây dựng hình trình diễn kỹ thuật tỉa thưa Bảng mô...
 • 10
 • 261
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hội thảo bàn về sự hợp tác thực hiện mô hình trình diễn on farm trialsnghiến cứu tổ chức triển khai mô hình trình diễn lúa lai trên địa bàn huyện quế võ tỉnh bắc ninhso sanh mo hinh 1 phai 5 giam o mo hinh trinh dien luamẫu dự toán chi tiết xây dựng đối với dự án xây dựng mô hình trình diễnxây dựng mô hình trình diễncách xây dựng mô hình trình diễnxây dựng mô hình trình diễn kỹ thuậtdanh gia mo hinh trinh dien trong rau o xa phuoc an huyen nhon trachmô hình trình diễn kỹ thuậtbáo cáo hội thảo mô hình cam vinhmo hinh trinh dien tong hop cong nghe xu ly chat thai va danh gia hieu quato chuc quan ly xu ly chat thai vung mo hinh trinh dienvề hoạt động xây dựng mô hình trình diễn4 8 đánh giá của người dân về hoạt động xây dựng mô hình trình diễn4 9 đánh giá của hộ nông dân về điều kiện áp dụng các mô hình trình diễn2017 speaking part 2+3Giải chi tiết đề minh họa lần 2 THPT QG môn toánChất lượng công chức trong cơ quan hành chính nhà nước các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (nghiên cứu ở tỉnh Điện Biên) (1)Phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập trên nền tảng AndroidPhân tích lỗi sai của sinh viên Việt Nam khi sử dụng danh lượng từ trong tiếng Hán hiện đạiHoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Ngân SơnQuản lý nhân lực bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Vũ GiaQuản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Chi nhánh Hà TĩnhQuản lý tài chính tại Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Nguyễn NgọcQuản lý thiết bị dạy học tại Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ đáp ứng yêu cầu dạy học thực hànhQuản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan TP. Hà NộiQuản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ AnQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hạ Long.Tạo động lực lao động tại Tập đoàn Việt ÁThe effects of using collocations in teaching English vocabulary for 11th – grade students at Son Tay high schoolThiên nhiên trong sáng tác của Nguyễn Khuyến từ góc nhìn phê bình sinh tháiSản xuất và tiêu thụ lúa trên đại bàn xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng TrịTăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam- chi nhánh Hà NamMột số giải pháp góp phần xây dựng và phát triển du lịch bền vững ở Tây Bắc Việt NamBiện pháp quản lý hoạt động dạy học nhóm ngành nghệ thuật của trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Nam Định trong giai đoạn hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập