Tính toán hồ nước ngầm

CHƯƠNG 2 TÍNH TOÁN HỒ NƯỚC MÁI VÀ CẦU THANG

CHƯƠNG 2 TÍNH TOÁN HỒ NƯỚC MÁI VÀ CẦU THANG
... Aschon (mm2) ∅ 22 22 760 1 521 1 521 8.8 2L/8 2. 200 40 500 20 0 30 390 23 5 114.77 0.090 0 .21 YES 420 806.183 8.8 3L/8 3.300 40 500 20 0 30 390 23 5 157.40 0. 124 0 .21 YES 4 02 1153.13 ∅ 22 22 8.8 4L/8 ... 30 390 23 5 321 .84 0.039 0 .21 YES 789 120 3.57 2L/8 1.950 70 900 400 30 390 23 5 6 02. 47 0.073 0 .21 YES 773 22 99 .25 3L/8 2. 925 70 900 400 30 390 23 5 820 .77 0.099 0 .21 YES 749 322 9 .2932 32 4034.09 ... 3 42 258 .22 1 7.8 2L/8 1.950 40 400 20 0 30 390 23 5 55.15449 0.071 0 .21 YES 336 484 .25 6 7.8 3L/8 2. 925 40 400 20 0 30 390 23 5 71.19 721 0.0 92 0 .21 YES 328 7.8 4L/8 3.900 40 400 20 0 30 390 23 5 76.54 923 ...
 • 33
 • 669
 • 0

CHƯƠNG 9: TÍNH TOÁN HỒ CHỨA ĐIỀU TIẾT CẤP NƯỚC

CHƯƠNG 9: TÍNH TOÁN HỒ CHỨA ĐIỀU TIẾT CẤP NƯỚC
...  Hồ chứa điều tiết năm (mùa) hồ chứa có nhiệm vụ tích lượng nước thừa thời kỳ thừa nước để cấp bổ sung cho thời kỳ thiếu nước, chu kỳ hoạt động năm    Hồ chứa điều tiết lần Hồ chứa điều tiết ... nhiều nước để cấp bổ sung cho năm nước, chu kỳ hoạt động nhóm năm Hồ chứa điều tiết hoàn toàn  Hồ chứa điều tiết không hoàn toàn  Khái niệm chung (tiếp)  Các hệ số hay sử dụng:  Hệ số nước ... + qthấm +qbốc + qxả thừa • V1, V2: dung tích hồ đầu cuối thời đoạn tính toán II Tính toán hồ chứa điều tiết năm phương pháp lập bảng Bảng 1: Tính toán chưa kể đến tổn thất Tháng WQ Wq WQ- Wq...
 • 29
 • 581
 • 10

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN ỨNG DỤNG PHẦN MỀM SWMM TÍNH TOÁN THOÁT NƯỚC MƯA – NƯỚC THẢI CHO KHU TÁI ĐỊNH CƯ XÃ VĨNH LỘC B HUYỆN BÌNH CHÁNH – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH potx

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN ỨNG DỤNG PHẦN MỀM SWMM TÍNH TOÁN THOÁT NƯỚC MƯA – NƯỚC THẢI CHO KHU TÁI ĐỊNH CƯ XÃ VĨNH LỘC B HUYỆN BÌNH CHÁNH – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH potx
... làm việc mơ hình SWMM < /b> 20 PHẦN IV : ỨNG DỤNG MƠ HÌNH SWMM < /b> TÍNH TIÊU THỐT NƯỚC CHO < /b> KHU < /b> TÁI ĐỊNH CƯ XÃ VĨNH LỘC B < /b> HUYỆN B NH CHÁNH - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 21 I Tổng quan khu < /b> vực thiết kế ... vi nghiên < /b> cứu < /b> đề < /b> tài < /b> : E Nghiên < /b> cứu < /b> mơ hình thuật tốn sử dụng < /b> tính < /b> tốn phần < /b> mềm,< /b> ứng < /b> dụng < /b> khả mơ phần < /b> mềm < /b> để tính < /b> tốn cho < /b> mạng nước < /b> thị E Tính < /b> tốn tiêu nước < /b> cho < /b> lưu vực thị (Trong đề < /b> tài < /b> khu < /b> ... khu < /b> dân cư < /b> tái < /b> định < /b> cư < /b> xã < /b> Vĩnh < /b> Lộc < /b> B < /b> huyện B nh Chánh < /b> Tp Hồ Chí Minh) www.tainguyennuoc.vn PHẦN II : LÝ THUYẾT CƠ B N VỀ MẠNG LƯỚI THỐT NƯỚC I Lý Thuyết Cơ B n Về Mạng Lưới Thốt Nước < /b> Nhiệm...
 • 58
 • 1,213
 • 4

TÍNH TOÁN TIÊU NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÓ KỂ ĐẾN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TÍNH TOÁN TIÊU NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÓ KỂ ĐẾN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
... động đến tiêu thoát nước thành phố là: - Mưa lớn với tác động biến đổi khí hậu xu lượng mưa tiêu tăng cao dần - Triều cường ngày nâng cao rõ rệt ảnh hưởng nước biển dâng - Xả lũ cao từ hồ chứa ... III/ Tính tóan triều thoát nước mưa TP HCM ứng với năm 2030 bối cảnh biến đổi khí hậu ( BĐKH) 1- Sơ đồ tính Mạng lưới sông bao gồm 105 sông, kênh tập trung chi tiết vào khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh ... mực nước triều năm 2030, công trình ngăn triều (CT2030) 3- Kết tính tóan Kết tính toán cho thấy mực nước max Vũng Tàu dâng cao 30 cm vào năm 2030 mực nước max Phú An (khu vực thành phố Hồ Chí...
 • 12
 • 435
 • 0

TÍNH TOÁN LƯỢNG NƯỚC RỈ RÁC SINH RA

TÍNH TOÁN LƯỢNG NƯỚC RỈ RÁC SINH RA
... nước rỉ rác sinh lớp lượng nước rỉ rác sinh lớp vào cuối tháng năm 1, lượng nước rỉ rác sinh lớp lượng nước rỉ rác sinh lớp vào cuối tháng 12 năm 1, lượng nước rỉ rác sinh lớp lượng nước rỉ rác ... lượng nước rỉ rác sinh lớp lượng nước rỉ rác sinh lớp vào cuối tháng năm 2, lượng nước rỉ rác sinh lớp lượng nước rỉ rác sinh lớp vào cuối tháng năm 2, lượng nước rỉ rác sinh lớp lượng nước rỉ rác ... nước rỉ rác sinh lớp lượng nước rỉ rác sinh lớp vào cuối tháng năm 2, lượng nước rỉ rác sinh lớp lượng nước rỉ rác sinh lớp vào cuối tháng 12 năm 2, lượng nước rỉ rác sinh lớp lượng nước rỉ rác sinh...
 • 18
 • 1,486
 • 8

Tính toán công trình ngầm theo quan điểm liên kết một chiều giữa kết cấu và môi trường đất đá

Tính toán công trình ngầm theo quan điểm liên kết một chiều giữa kết cấu và môi trường đất đá
... tính toán theo quan điểm liên kết chiều lớn tính toán theo quan điểm liên kết hai chiều Điều phù hợp với quy luật học Từ nhận xét dẫn tới khuyến nghị: Khi tính toán công trình ngầm liên kết kết ... thuộc vào trình biến dạng kết cấu Vật liệu kết cấu công trình ngầm môi trờng đất đá xung quanh công trình biến dạng đàn hồi tuyến tính Phản lực môi trờng đất đá lên công trình ngầm tuân theo định ... tổng quan phơng pháp tính toán công trình ngầm theo quan điểm tách kết cấu khỏi môi trờng với mô hình khác nhau, quan điểm kết cấu làm việc đồng thời phơng pháp tính kết cấu liên kết chiều...
 • 27
 • 365
 • 2

nghiên cứu tính toán tiêu nước cho hệ thống thủy nông tỉnh nam định theo kịch bản nước biển dâng

nghiên cứu tính toán tiêu nước cho hệ thống thủy nông tỉnh nam định theo kịch bản nước biển dâng
... tài: Nghiên cứu tính toán tiêu nước cho hệ thống thủy nông tỉnh Nam Định theo kịch nước biển dâng đề xuất để nghiên cứu B MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Tính toán tiêu nước cho hệ thống thuỷ nông ... để tính toán tiêu tỉnh Nam Định 95 Hình 4.4: Mô cống tiêu Mike11 để tính toán tiêu tỉnh Nam Định 96 Hình 4.5: Sơ đồ phân khu tiêu hệ thống thủy nông Nam Định .97 Hình 4.6: Bản đồ ngập tỉnh Nam ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI NGUYỄN THỊ NGỌC ANH NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN TIÊU NƯỚC CHO HỆ THỐNG THUỶ NÔNG TỈNH NAM ĐỊNH THEO KỊCH BẢN NƯỚC BIỂN DÂNG Chuyên ngành:...
 • 166
 • 165
 • 0

PHẦN 8: TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH NGẦM BẰNG HÀM BIẾN PHỨC

PHẦN 8: TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH NGẦM BẰNG HÀM BIẾN PHỨC
... GIAN PHẲNG VỚI MỘT LỖ TRỐNG BÁN KHÔNG GIAN PHẲNG VỚI NHIỀU LỖ TRỐNG DẠNG CUỐI CÙNG CỦA CÁC HÀM BIẾN PHỨC SỰ ĐẨY NỔI CỦA ĐƯỜNG HẦM CÁC DỊCH CHUYỂN DỌC THEO BỀ MẶT ĐẤT Khái quát phương pháp phun...
 • 10
 • 309
 • 0

phương pháp tính toán cột nước bơm cho tưới - tiêu vùng đồng bằng sông cửu long

phương pháp tính toán cột nước bơm cho tưới - tiêu vùng đồng bằng sông cửu long
... MIKE -1 1 để tính toán phân vùng tưới tiêu động lực cho vùng ĐBSCL Để có kết cho t ng vùng cụ thể phục vụ đề án trạm bơm vùng ĐBSCL dự báo nhu cầu bơm thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, nước ... dài sông kênh mô x p xỉ 24.200 km; - ơn 570 n nh hể n ũ đồng, cốn n ăn ặn, cống l nước; - ơn 25 900 đ ểm tính toán mự nướ 18 500 đ ể nh ượng, bình ân 500 ộ đ ểm tính toán; - Các biên mự nước; - ... Cá n ượn : K ực quanh Biển Hồ, hai Sông Vàm Cỏ, Sông Sài Gòn Trị An; - Cá n : n đồng bằn đượ h 120 n nội suy cho t ng vùng dựa 12 trạ n đồng bằng; - Cá đ ểm l nước: nhu cầ nướ đượ nh h 120 phân...
 • 6
 • 56
 • 0

Vấn đề tính toán tiêu nước cho các vùng nông nghiệp đang phát triển khu công nghiệp tập trung

Vấn đề tính toán tiêu nước cho các vùng nông nghiệp đang phát triển khu công nghiệp tập trung
... việc tính toán hệ thống tiêu cho vùng nông nghiệp phát triển khu công nghiệp tập trung cần lưu ý số vấn đề sau: - Kết hợp mô hình thuỷ văn thuỷ lực cách thống nhằm mô tiêu cho công nghiệp nông nghiệp ... lý tối ưu hệ thống tiêu thoát nước Sau trình bày số mô hình tính toán tiêu nước mặt áp dụng cho tính toán nhu cầu tiêu nước cho vùng nông nghiệp phát triển khu công nghiệp tập trung Mô hình ghép ... nghiệp Vấn đề chưa đề cập cách cụ thể chưa nghiên cứu II MỘT SỐ MÔ HÌNH TÍNH TOÁN TIÊU NƯỚC MẶT Việc tính toán nhu cầu tiêu nước cho vùng nông nghiệp phát triển khu công nghiệp tập trung phải...
 • 10
 • 139
 • 0

TÍNH TOÁN BỂ NƯỚC TRÊN MÁI

TÍNH TOÁN BỂ NƯỚC TRÊN MÁI
... 3800 Ø6a200 C Ø6a170 C Dn2 6500 D BỐ TRÍ THÉP NẮP BỂ NƯỚC MÁI D Dd2 Ø10a80 Dd1 Dd1 3800 Ø8a140 Ø8a200 Ø10a120 C C Dd2 6500 D BỐ TRÍ THÉP ĐÁY BỂ NƯỚC MÁI Trang 42 1500 10 Ø6a200 Ø6a200 Ø6a170 Ø8a140 ... = 1494 KG/m Sơ đồ tính: xem dầm nắp dầm đơn giản  q l M= ql Mmax = ql2/8 = 1494 x 42.25 / = 7890 KGm Qmax = ql /2 = 1494 x 6.5 / = 4855.5 KG * Tính cốt thép: Số liệu tính toán:  Bê tông #250 ... ql2/8 = 5797.62 x 42.25 / = 30618.7 KGm Qmax = ql /2 = 5979.62 x 6.5 / = 18842.3 KG b Tính cốt thép: Số liệu tính toán:  Bê tông #250 Rn = 110KG/cm2  Cốt thép dọc CII: Ra = 2600 KG/cm2  Cốt đai...
 • 13
 • 130
 • 1

TINH TOAN CAP NUOC VA QUY CACH ONG NUOC CAP

TINH TOAN CAP NUOC VA QUY CACH ONG NUOC CAP
... Vòi mở nhanh  Vòi mở chậm  Van khóa (shutoff valve)  Van chiều (check valve)  Van an toàn (relief valve)  Van cao độ (altitude valve)  Van xả khí (air release valve)  Thủy lượng kế 29 Ống ... rửa la va bô loại 10 mm 7,2 17 Vòi rửa la va bô loại 15 mm 3,6 17 Máy rửa chén 10,9 – 18 3,6 22,7 Chậu giặt 3,6 18,9 Vòi hoa sen 8,7 11,4 Van cầu W.C 10,9 11,4 Van rửa W.C 7,2 – 14,4 56,8 Van rửa ... HỎI ƠN Đối với van, mệnh đề sau SAI: Van (khóa K) dùng để đóng mở nước cho đoạn ống  Van chiều cho nước chảy theo chiều định  Van xả bùn để tháo nước bùn tẩy rửa đường ống  Van xả khí đặt...
 • 22
 • 144
 • 0

TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC NGẦM KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ CÓ HÀM LƯỢNG ASEN 10mg/l VỚI CÔNG SUẤT 1000m3/ngd

TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC NGẦM KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ CÓ HÀM LƯỢNG ASEN 10mg/l  VỚI CÔNG SUẤT 1000m3/ngd
... 03/19/13 BỂ LỌC HẤP PHỤ NƯỚC RỬA LỌC 50 HỒ ỔN ĐỊNH CẤP NƯỚC Chương : TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC NGẦM KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ CÓ HÀM LƯỢNG ASEN 10mg/l VỚI CÔNG SUẤT 1000m3/ngàyđêm ... TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC NGẦM KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ CÓ HÀM LƯỢNG ASEN 10mg/l VỚI CÔNG SUẤT 1000m3/ngd 03/19/13 DƯƠNG QUỐC HỮU NGUYỄN ... THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC NGẦM KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ CÓ HÀM LƯỢNG ASEN 10mg/l VỚI CÔNG SUẤT 1000m3 /ngàyđêm 03/19/13 Chương CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1.Tình hình ô nhiễm Asen nước ngầm 1.2 Nguyên...
 • 92
 • 921
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tính toán hồ nước máiphương pháp tính toán mực nước ngầmthiết kế tính toán bể nước ngầmtính toán hồ chứa cấp nướcthiết kế hồ nước ngầmtính toán lượng nướctính chất của nước ngầmcông thức tính toán lượng nước thất thoáttính toán bể nước chữa cháycông thức tính toán lượng nước mưa chảy tràntính toán mực nước triều thiết kếtính trữ lượng nước ngầmtinh toan cong trinh ngamtính toán tiêu nước tphcmtính toán lượng nước bốc hơiPhân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xây lắp công nghiệp thực phẩm (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH đầu tư và thương mại Tâm Phúc (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xây lắp và cơ khí cầu đường (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH thương mại Thanh Hoàn (LV tốt nghiệp)Biểu diễn mô hình 3D bằng kỹ thuật NURBS trong máy tính (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng một số tổ hợp phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống lúa Thiên ưu 8 vụ Mùa 2015 và vụ Xuân 2016 tại Hoành Bồ, Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của một mặt hàng thủy sản Việt Nam trên thị trường EU từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (LA tiến sĩ)Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu một số nông sản của Việt Nam (LA tiến sĩ)Đánh giá đa dạng di truyền một số giống lạc địa phương phục vụ chọn tạo giống lạc kháng bệnh héo xanh vi khuẩn (LV thạc sĩ)Hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Sông Công (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường giao thông nối các khu chức năng khu kinh tế Vân Đồn, huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và phát triển của cúc Lá Nho tại thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Thiết kế bộ điều khiển tối ưu LQG cho hệ giảm chấn tích cực có sử dụng bộ lọc biến trạng thái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ lệ bột lá sắn đến năng suất và chất lượng trứng chim cút (LV thạc sĩ)DÒNG TIỀN dự án xây DỰNG22 Đề thi toán tuyển sinh vào lớp 10 các tỉnhthành phố ( có đáp án ) năm học 20172018tiểu luận lý luận nhà nước và pháp luật (đề tài quá trình hình thành của Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam)Bai 24 bai tap dem phat bieu huu co
Đăng ký
Đăng nhập