Tài liệu về : “Quy trình soạn thảo văn bản

Bài soạn Chương trình soạn thảo văn bản tin học văn phòng

Bài soạn Chương trình soạn thảo văn bản tin học văn phòng
... cho các đoạn văn bản đã bôi đen4 - Làm đậm đoạn văn bản đã bôi đen6- Làm gạch chân đoạn văn bản đã bôi đen7 - Đa các đoạn văn bản đã bôi đen sang bên trái8 - Đa các đoạn văn bản đã bôi đen ... Borders16 - Chèn bản vào văn bản 17 - Chèn bảng tính vào văn bản 18 - Chia văn bản thành cột báo19 - Bật tắt thanh công cụ Drawing20 - Xem danh sách các số chỉ mục của văn bản 21 - Bật tắt ... chơng trình soạn thảo: Vào Start \ Programs \ Microsoft Word3. Giới thiệu về màn hình soạn thảo: Màn hình của chơng trình soạn thảo có dòng tiêu đề màu xanh dùng để viết tên của tệp văn bản đang...
  • 19
  • 104
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP