De BT ky DS1 (HK2 14 15) (1)

Đề thi toán 6 hk2 14 15

Đề thi toán 6 hk2 14 15
... biết: Bài 6: (2,0 điểm)Trên đường thẳng xy , lấy điểm O Trên nửa mặt phẳng bờ xy , vẽ hai tia OA, OB cho = 55o; = 110o a) Tính số đo b) Tia OA có phải tia phân giác không? Vì sao? Toán – 1/4 ... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Toán – 2/4 ...
 • 3
 • 423
 • 0

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 (học kỳ II) UNIT 14: (phần 1) docx

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 (học kỳ II) UNIT 14: (phần 1) docx
... The university b The trip c The Grand Canyon d The Colorado River 28 What is the depth of the Grand Canyon? a 277 miles b 2 78 miles c mile d no information 29 What does the word ‘wonder’ in Ene ... luggage ABCD IV Choose the word (a, b, c, or d) that best fits each of the blank spaces The Amazon ( 21) in a stream near the top of a mountain which (22) _ Cerro Huagra The stream is called the ... the Amazon The (25) of the Amazon from the (26) of the Huarco to the Atlantic Ocean is 6,4 48 kilometers 21 a begin b began c begins d is beginning 22 a call b calls c is call d is calling...
 • 7
 • 445
 • 3

Đề BT Toán + TV cuối tuần (tuần 1-tuần 26

Đề BT Toán + TV cuối tuần (tuần 1-tuần 26
... 2: Tự luận: Bài Rút gọn tính: a) + 15 b) Bài Tính a) 15 + 45 2 + + 25 30 b) c) + 28 45 32 72 5 + 12 = + ( + ) 28 c) Bài Tìm x a) x + d) b) + x + = 35 5 30 24 + Bài Hai vòi nớc chảy vào bể, vòi ... 5* Tính cách thuận tiện: a) 2 + + + + 7 b) 12 16 48 52 56 + + + + + + + 9 9 9 Thứ sáu ngày 29 tháng năm 2008 Trờng THDL Lê Quý Đôn Lớp: 4A1 Họ tên: Phiếu ôn tập tuần 24 Môn: Tiếng Việt Bài Tìm ... đợc số phần quãng đờng là: A 13 20 B Đúng ghi Đ, sai ghi S: 5 a) + = 2+3 5+5 C x + x5 = 5 b) + c) 13 D +3 + 5 d) 20 x + x5 + = 5 +5 Một lớp học có 18 học sinh nữ 12 học sinh nam Hỏi số hoc sinh...
 • 50
 • 3,598
 • 80

Bài giảng ĐỀ ĐỊNH KỲ ANH VĂN 9-NO.1,2,3

Bài giảng ĐỀ ĐỊNH KỲ ANH VĂN 9-NO.1,2,3
... very interesting …………………………….to watch a football match A.watching B.watch C.to watch D.watching Hanh can’t go to the movies because she has to look …………… her little sister A.after B.at C.for D.up...
 • 9
 • 135
 • 0

Bài giảng ĐỀ ĐỊNH KỲ ANH VĂN 9-NO.1,2,3

Bài giảng ĐỀ ĐỊNH KỲ ANH VĂN 9-NO.1,2,3
... very interesting …………………………….to watch a football match A.watching B.watch C.to watch D.watching Hanh can’t go to the movies because she has to look …………… her little sister A.after B.at C.for D.up...
 • 9
 • 148
 • 1

chuyên đề chu kỳ 3 bài 14+17

chuyên đề chu kỳ 3 bài 14+17
... mạnh mẽ II Dạy văn nghị luận SGK Ngữ văn THCS: Yêu cầu chung: a Đọc - hiểu văn bản: Nhằm xác định vấn đề liên quan tới tác phẩm - Đề tài, chủ đề nghị luận - Đối tượng phạm vi nghị luận - Hướng khai ... dạy học văn nghị luận cách hệ Giáo viên cần có vốn tri thức nghị luận, vấn đề xã hội, lịch sử Đồng thời có chu n bị chu đáo, có phương pháp giảng dạy phù hợp ... Bài 17 DẠY VĂN BẢN NGHỊ LUẬN TRONG SGK NGỮ VĂN THCS I Tìm hiểu chung văn nghị luận: Thảo luận: Thế văn ghị luận ? Một số ý kiến...
 • 20
 • 48
 • 0

ĐỀ THI KỸ THUẬT LẬP TRÌNH LẦN 1 VÀ LẦN 2 TRƯỜNG CAO THẮNG

ĐỀ THI KỸ THUẬT LẬP TRÌNH LẦN 1 VÀ LẦN 2 TRƯỜNG CAO THẮNG
... int ThiL1, ThiL2; float TK; }; KQ x,y; float n; l nh dư i ñây sai ? a) if(x.ThiL1>x.ThiL2) x.TK=x.ThiL1; else x.TK=x.ThiL2; b) n=(y.ThiL1+y.ThiL2) /2; c)* if(x!=y) n =1; d) y=x; Câu 39: K t qu thi ... if(x.ThiL1>x.ThiL2) x.TK=x.ThiL1; else a) b)* c) d) Câu 35: x.TK=x.ThiL2; c) n=(y.ThiL1+y.ThiL2) /2; d)* if(x!=y) n =1; Câu 38: Cho bi t câu l nh b l i : #include void main() { (1) int ... main() { int n, m[Max] = {1, 3,6,8 ,15 ,24 ,5 ,14 ,29 ,44}; for (n=0; n...
 • 18
 • 217
 • 0

10 đề kiểm tra giữa HK2 tiếng việt 1 (hướng dẫn chấm)

10 đề kiểm tra giữa HK2 tiếng việt 1 (hướng dẫn chấm)
... KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ II Năm học : 2008 - 2009 Môn thi : Tiếng Việt Thời gian làm 60 phút ( không kể thời gian giao đề) PHẦN I: Kiểm tra đọc: 1) Đọc “Bàn tay mẹ” sách Tiếng việt lớp 1- ... tã lót đầy) - SGK Tiếng Việt 1/ tập II ( trang 55 ) Phòng GD&ĐT Quận Hai Bà Trưng Trường Tiểu học Trưng Trắc KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II Năm học : 2009 - 2 010 Môn : Tiếng Việt (viết) - Lớp ... học : 2009 - 2 010 Môn : Tiếng Việt (viết) - Lớp Thời gian : 35 phút Tập chép: (10 điểm) - Học sinh tập chép bài: Bàn tay mẹ (Từ đầu – chậu tã lót đầy) - SGK Tiếng Việt 1/ tập II ( trang 55 ) Phòng...
 • 22
 • 157
 • 0

Đề thi kỳ thi TS 10 phần 1 (có đáp án)

Đề thi kỳ thi TS 10  phần 1 (có đáp án)
... ĐÁP ÁN Câu 1: a) A = 10 0 − + 45 = 10 − + = 10 x + y = 2 x = x = x = ⇔ ⇔ ⇔ x − y = y = x − y = x − y =1 b)  Vậy hệ phương trình có nghiệm (x;y) = (4 ;1) c) Đặt t = x2 ... ⇒ m ≥ -1 x + x = 2(m + 1) Viết Viel :   x1 x = m − Thay vào: x1 + x2 + x1.x2 = ⇔ m1 = (nhận); m2 = -2 (loại) Kết luận: Khi m = phương trình có hai nghiệm x1,x2 thỏa mãn: x1 + x2 + x1.x2= Bài ... = nên t1 = (nhận); t2 = (nhận) t1 = x2 = ⇒ x1 = - 1; x2 = t2 = x2 = ⇒ x3 = 2; x4 = -2 Vậy phương trình có nghiệm: x1 = - 1; x2 = 1; x3 = 2; x4 = -2 Câu 2: Phương trình có hai nghiệm x1; x2 ∆...
 • 3
 • 36
 • 0

Đề cương sinh trùng thú y 1(nguồn Đinh Công Trưởng)

Đề cương ký sinh trùng thú y 1(nguồn Đinh Công Trưởng)
... đồng thời g y hại sinh trùng; sinh vật sinh trùng sống sinh chủ (vật chủ); Đinh Công Trưởng K55 – TYD Email: dinhcongtruong1311@gmail.com - KST nhất thiết phải sống nhờ chủ, không ... Chỉ sinh chủ định + Ví dụ : giun đũa gà (Ascaridia galli) sinh gà, giun đũa lợn (Ascaris suum) sinh lơn, giun đũa bê nghé (Neoascaris vitulorum) sinh bê nghé - KST đa kỳ: KST sinh ... sinh nhiều chủ khác + Ví dụ: muỗi f KST ngẫu nhiên - Bình thường KST sinh chủ đó, y u tố khách quan , điều kiện chuyển sang sinh chủ khác g y bất lợi lớn cho cho chủ - Ví...
 • 78
 • 62
 • 0

Đề kiểm tra 15'' - 1 tiết học kỳ 1 lớp 6

Đề kiểm tra 15'' - 1 tiết học kỳ 1 lớp 6
... tên: Lớp: A Điểm Kiểm tra: Số học Thời gian: 15 Lời phê cô giáo Đề 0 811 5: Họ tên: Lớp: A Điểm Kiểm tra: Số học Thời gian: 15 Lời phê cô giáo Đề 0 811 5: Họ tên: Lớp: 6A Điểm Kiểm tra: Số học ... phần tử B 14 phần tử C 13 phần tử D 27 phần tử 2/ Cho tập hợp D = {14 ;15 ; 16 } Điền kí hiệu thích hợp: ; = vào ô trống { 16 } a) {15 ; 16 } D b) D {14 ; 16 ;15 } c) 16 D d) D {4;5 ;6} Viết tất tập hợp tập ... - 16 :22 b) 14 49 - { [ ( 2 16 + 18 4 ) : 8] 9} Câu3(3 điểm) Tìm số tự nhiên x biết a) x- 18 :2 = b) 2x 13 8 = 23 32 Câu4 (1 iểm) Không dùng máy tính, so sánh: A = 20 06. 20 06 B = 2007 2005 Câu 5:(1...
 • 24
 • 363
 • 2

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KỲ THI THỬ ĐH NĂM 2011 MÔN: TIẾNG ANH – ĐẾ 14 Phần 1. 1. a. pps

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KỲ THI THỬ ĐH NĂM 2011 MÔN: TIẾNG ANH – ĐẾ 14 Phần 1. 1. a. pps
... both a and b d heat air ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 14 A 2.D 3.B 4.A 5.C A B D 9.A 10 C 11 C 12 B 13.D 14 A 15.B 16.C 17 A 18 C 19 D 20.D 21 A 22 A 23 B 24 C 25 D 26 C 27 B 28 A 29 A 30 B 31.C 32.D 33.B 34.C 35.A ... 37.D 38 C 39 B 40 D 41.B 42.A 43.B 44.D 45.C 46.D 47.A 48.C 49.D 50.B 51 D 52.A 53.D 54.D 55.B 56.A 57.B 58.A 59.D 60.C 61.C 62.D 63.B 64.C 65.A 66.D 67.B 68.B 69.D 70.C 71.A 72.B 73.C 74.D 75.A ... I d I am 52 Everything you told me about him is true a that b it c what d who 53 Could I .on these shoes, please? a fill b put c look d try 54 Tell me there is anything special that...
 • 6
 • 134
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi kỹ thuật mạch điện tử 1đề cương ôn thi hk2 môn toán 11de cuong on thi hk2 vat ly 11đề bt toán tv cuối tuần tuần 1tuần 26de cuong on tap hk2 tieng anh 10de va dap an kiem tra 15 phut mon anh van lop8 hk2de kt lop 7 hk2 15 phutde kt lop 7 hk2 15 phut mon cong ngheđề thi học kì 2 toán 15đề thi giữa kỳ môn tiếng việt lớp 1đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh 10đề học kỳ 1 môn địa lý 6đề thi kỳ 1 tiếng việt 5đề thi kỳ 1 toán 2đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn tiếng việt 1QUẢN lý HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ kết QUẢ học tập của SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG kỹ THUẬT CÔNG NGHIỆPTăng cường thu hút FID của Malaysia vào Việt NamRÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO dục TIỂU học các kĩ NĂNG ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH học tập môn TOÁN của học SINHSỬ DỤNG THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA PHÁT TRIỂN vốn từ PHỔ THÔNG CHO TRẺ 5 6 TUỔI ở hà TĨNHNhận xét biến đổi một số cytokine trong viêm phổi nặng ở trẻ dưới 5 tuổiNGHIÊN cứu KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, một số đặc điểm GIẢI PHẪU, SINH lí của LOÀI vẹt HAIESII (bruguiera hainesii rog ) và vẹt dù (bruguiera gymnorrhiza (lour ) poir ) TRỒNG THÍ NGHIỆM tại xã GIAO lạc, HUYỆN GIAO THUỶ, TỈNH NAM ĐỊNHNghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô dạ dày 1 3 trên và tâm vị tại bệnh viện việt đức giai đoạn 2010 2013Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nguyên nhân gây hồng ban nút tại khoa cơ xương khớp – bệnh viện bạch maigiai toan olimpic lop 4TƯ DUY NGHỆ THUẬT của MA văn KHÁNG TRONG TIỂU THUYẾT ĐỒNG bạc TRẮNG HOA xòe và mùa lá RỤNG TRONG vườnNGHIÊN cứu HIỆU QUẢ bảo vệ cơ TIM của SEVOFLURAN TRONG PHẪU THUẬT THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦĐề thi tiếng nhật JTEST AD 109NĂNG lực TIẾNG VIỆT của học SINH TRƯỜNG THCS NÙNG NÀNG và TRƯỜNG nội TRÚ HUYỆN TAM ĐƯỜNG TỈNH LAI CHÂUTANG CA của NGƯỜI MÔNG đỏ xã mùn CHUNG, HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH điện BIÊNTỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÊMINA TRONG GIẢNG dạy học PHẦN PHƯƠNG PHÁP dạy học TOÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO dục TIỂU họcCÂU hỏi TRÊN báo TIỀN PHONG (KHẢO sát từ THÁNG 1 năm 2013 đến THÁNG 12 năm 2014)Tổ CHứC dạy học CHủ đề TíCH hợp “NGƯờI đầu bếp THÔNG MINH” NHằM PHáT TRIểN NĂNG lực GIảI QUYếT vấn đề THựC TIễN của học SINH TRUNG học cơ sởNGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ TÍNH dễ tổn THƯƠNG DO BIẾN đổi KHÍ hậu của hệ SINH THÁI RỪNG NGẬP mặn tại ĐỒNG RUI, TIÊN yên, QUẢNG NINHTỔ CHỨC dạy học dựa TRÊN vấn đề CHƯƠNG “KHÚC XẠÁNH SÁNG” vật lí 11 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề THỰC TIỄN của học SINHTHỰC TRẠNG sử DỤNG LAO ĐỘNG ở HUYỆN lập THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC