De BT ky DS1 (HK2 14 15) (1)

Đề thi toán 6 hk2 14 15

Đề thi toán 6 hk2 14 15
... biết: Bài 6: (2,0 điểm)Trên đường thẳng xy , lấy điểm O Trên nửa mặt phẳng bờ xy , vẽ hai tia OA, OB cho = 55o; = 110o a) Tính số đo b) Tia OA có phải tia phân giác không? Vì sao? Toán – 1/4 ... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Toán – 2/4 ...
 • 3
 • 437
 • 0

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 (học kỳ II) UNIT 14: (phần 1) docx

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 (học kỳ II) UNIT 14: (phần 1) docx
... The university b The trip c The Grand Canyon d The Colorado River 28 What is the depth of the Grand Canyon? a 277 miles b 2 78 miles c mile d no information 29 What does the word ‘wonder’ in Ene ... luggage ABCD IV Choose the word (a, b, c, or d) that best fits each of the blank spaces The Amazon ( 21) in a stream near the top of a mountain which (22) _ Cerro Huagra The stream is called the ... the Amazon The (25) of the Amazon from the (26) of the Huarco to the Atlantic Ocean is 6,4 48 kilometers 21 a begin b began c begins d is beginning 22 a call b calls c is call d is calling...
 • 7
 • 484
 • 3

Đề BT Toán + TV cuối tuần (tuần 1-tuần 26

Đề BT Toán + TV cuối tuần (tuần 1-tuần 26
... 2: Tự luận: Bài Rút gọn tính: a) + 15 b) Bài Tính a) 15 + 45 2 + + 25 30 b) c) + 28 45 32 72 5 + 12 = + ( + ) 28 c) Bài Tìm x a) x + d) b) + x + = 35 5 30 24 + Bài Hai vòi nớc chảy vào bể, vòi ... 5* Tính cách thuận tiện: a) 2 + + + + 7 b) 12 16 48 52 56 + + + + + + + 9 9 9 Thứ sáu ngày 29 tháng năm 2008 Trờng THDL Lê Quý Đôn Lớp: 4A1 Họ tên: Phiếu ôn tập tuần 24 Môn: Tiếng Việt Bài Tìm ... đợc số phần quãng đờng là: A 13 20 B Đúng ghi Đ, sai ghi S: 5 a) + = 2+3 5+5 C x + x5 = 5 b) + c) 13 D +3 + 5 d) 20 x + x5 + = 5 +5 Một lớp học có 18 học sinh nữ 12 học sinh nam Hỏi số hoc sinh...
 • 50
 • 3,768
 • 84

Bài giảng ĐỀ ĐỊNH KỲ ANH VĂN 9-NO.1,2,3

Bài giảng ĐỀ ĐỊNH KỲ ANH VĂN 9-NO.1,2,3
... very interesting …………………………….to watch a football match A.watching B.watch C.to watch D.watching Hanh can’t go to the movies because she has to look …………… her little sister A.after B.at C.for D.up...
 • 9
 • 143
 • 0

Bài giảng ĐỀ ĐỊNH KỲ ANH VĂN 9-NO.1,2,3

Bài giảng ĐỀ ĐỊNH KỲ ANH VĂN 9-NO.1,2,3
... very interesting …………………………….to watch a football match A.watching B.watch C.to watch D.watching Hanh can’t go to the movies because she has to look …………… her little sister A.after B.at C.for D.up...
 • 9
 • 156
 • 1

chuyên đề chu kỳ 3 bài 14+17

chuyên đề chu kỳ 3 bài 14+17
... mạnh mẽ II Dạy văn nghị luận SGK Ngữ văn THCS: Yêu cầu chung: a Đọc - hiểu văn bản: Nhằm xác định vấn đề liên quan tới tác phẩm - Đề tài, chủ đề nghị luận - Đối tượng phạm vi nghị luận - Hướng khai ... dạy học văn nghị luận cách hệ Giáo viên cần có vốn tri thức nghị luận, vấn đề xã hội, lịch sử Đồng thời có chu n bị chu đáo, có phương pháp giảng dạy phù hợp ... Bài 17 DẠY VĂN BẢN NGHỊ LUẬN TRONG SGK NGỮ VĂN THCS I Tìm hiểu chung văn nghị luận: Thảo luận: Thế văn ghị luận ? Một số ý kiến...
 • 20
 • 51
 • 0

ĐỀ THI KỸ THUẬT LẬP TRÌNH LẦN 1 VÀ LẦN 2 TRƯỜNG CAO THẮNG

ĐỀ THI KỸ THUẬT LẬP TRÌNH LẦN 1 VÀ LẦN 2 TRƯỜNG CAO THẮNG
... int ThiL1, ThiL2; float TK; }; KQ x,y; float n; l nh dư i ñây sai ? a) if(x.ThiL1>x.ThiL2) x.TK=x.ThiL1; else x.TK=x.ThiL2; b) n=(y.ThiL1+y.ThiL2) /2; c)* if(x!=y) n =1; d) y=x; Câu 39: K t qu thi ... if(x.ThiL1>x.ThiL2) x.TK=x.ThiL1; else a) b)* c) d) Câu 35: x.TK=x.ThiL2; c) n=(y.ThiL1+y.ThiL2) /2; d)* if(x!=y) n =1; Câu 38: Cho bi t câu l nh b l i : #include void main() { (1) int ... main() { int n, m[Max] = {1, 3,6,8 ,15 ,24 ,5 ,14 ,29 ,44}; for (n=0; n...
 • 18
 • 231
 • 0

10 đề kiểm tra giữa HK2 tiếng việt 1 (hướng dẫn chấm)

10 đề kiểm tra giữa HK2 tiếng việt 1 (hướng dẫn chấm)
... KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ II Năm học : 2008 - 2009 Môn thi : Tiếng Việt Thời gian làm 60 phút ( không kể thời gian giao đề) PHẦN I: Kiểm tra đọc: 1) Đọc “Bàn tay mẹ” sách Tiếng việt lớp 1- ... tã lót đầy) - SGK Tiếng Việt 1/ tập II ( trang 55 ) Phòng GD&ĐT Quận Hai Bà Trưng Trường Tiểu học Trưng Trắc KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II Năm học : 2009 - 2 010 Môn : Tiếng Việt (viết) - Lớp ... học : 2009 - 2 010 Môn : Tiếng Việt (viết) - Lớp Thời gian : 35 phút Tập chép: (10 điểm) - Học sinh tập chép bài: Bàn tay mẹ (Từ đầu – chậu tã lót đầy) - SGK Tiếng Việt 1/ tập II ( trang 55 ) Phòng...
 • 22
 • 173
 • 0

Đề thi kỳ thi TS 10 phần 1 (có đáp án)

Đề thi kỳ thi TS 10  phần 1 (có đáp án)
... ĐÁP ÁN Câu 1: a) A = 10 0 − + 45 = 10 − + = 10 x + y = 2 x = x = x = ⇔ ⇔ ⇔ x − y = y = x − y = x − y =1 b)  Vậy hệ phương trình có nghiệm (x;y) = (4 ;1) c) Đặt t = x2 ... ⇒ m ≥ -1 x + x = 2(m + 1) Viết Viel :   x1 x = m − Thay vào: x1 + x2 + x1.x2 = ⇔ m1 = (nhận); m2 = -2 (loại) Kết luận: Khi m = phương trình có hai nghiệm x1,x2 thỏa mãn: x1 + x2 + x1.x2= Bài ... = nên t1 = (nhận); t2 = (nhận) t1 = x2 = ⇒ x1 = - 1; x2 = t2 = x2 = ⇒ x3 = 2; x4 = -2 Vậy phương trình có nghiệm: x1 = - 1; x2 = 1; x3 = 2; x4 = -2 Câu 2: Phương trình có hai nghiệm x1; x2 ∆...
 • 3
 • 37
 • 0

Đề cương sinh trùng thú y 1(nguồn Đinh Công Trưởng)

Đề cương ký sinh trùng thú y 1(nguồn Đinh Công Trưởng)
... đồng thời g y hại sinh trùng; sinh vật sinh trùng sống sinh chủ (vật chủ); Đinh Công Trưởng K55 – TYD Email: dinhcongtruong1311@gmail.com - KST nhất thiết phải sống nhờ chủ, không ... Chỉ sinh chủ định + Ví dụ : giun đũa gà (Ascaridia galli) sinh gà, giun đũa lợn (Ascaris suum) sinh lơn, giun đũa bê nghé (Neoascaris vitulorum) sinh bê nghé - KST đa kỳ: KST sinh ... sinh nhiều chủ khác + Ví dụ: muỗi f KST ngẫu nhiên - Bình thường KST sinh chủ đó, y u tố khách quan , điều kiện chuyển sang sinh chủ khác g y bất lợi lớn cho cho chủ - Ví...
 • 78
 • 70
 • 0

Đề kiểm tra 15'' - 1 tiết học kỳ 1 lớp 6

Đề kiểm tra 15'' - 1 tiết học kỳ 1 lớp 6
... tên: Lớp: A Điểm Kiểm tra: Số học Thời gian: 15 Lời phê cô giáo Đề 0 811 5: Họ tên: Lớp: A Điểm Kiểm tra: Số học Thời gian: 15 Lời phê cô giáo Đề 0 811 5: Họ tên: Lớp: 6A Điểm Kiểm tra: Số học ... phần tử B 14 phần tử C 13 phần tử D 27 phần tử 2/ Cho tập hợp D = {14 ;15 ; 16 } Điền kí hiệu thích hợp: ; = vào ô trống { 16 } a) {15 ; 16 } D b) D {14 ; 16 ;15 } c) 16 D d) D {4;5 ;6} Viết tất tập hợp tập ... - 16 :22 b) 14 49 - { [ ( 2 16 + 18 4 ) : 8] 9} Câu3(3 điểm) Tìm số tự nhiên x biết a) x- 18 :2 = b) 2x 13 8 = 23 32 Câu4 (1 iểm) Không dùng máy tính, so sánh: A = 20 06. 20 06 B = 2007 2005 Câu 5:(1...
 • 24
 • 366
 • 2

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KỲ THI THỬ ĐH NĂM 2011 MÔN: TIẾNG ANH – ĐẾ 14 Phần 1. 1. a. pps

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KỲ THI THỬ ĐH NĂM 2011 MÔN: TIẾNG ANH – ĐẾ 14 Phần 1. 1. a. pps
... both a and b d heat air ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 14 A 2.D 3.B 4.A 5.C A B D 9.A 10 C 11 C 12 B 13.D 14 A 15.B 16.C 17 A 18 C 19 D 20.D 21 A 22 A 23 B 24 C 25 D 26 C 27 B 28 A 29 A 30 B 31.C 32.D 33.B 34.C 35.A ... 37.D 38 C 39 B 40 D 41.B 42.A 43.B 44.D 45.C 46.D 47.A 48.C 49.D 50.B 51 D 52.A 53.D 54.D 55.B 56.A 57.B 58.A 59.D 60.C 61.C 62.D 63.B 64.C 65.A 66.D 67.B 68.B 69.D 70.C 71.A 72.B 73.C 74.D 75.A ... I d I am 52 Everything you told me about him is true a that b it c what d who 53 Could I .on these shoes, please? a fill b put c look d try 54 Tell me there is anything special that...
 • 6
 • 141
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi kỹ thuật mạch điện tử 1đề cương ôn thi hk2 môn toán 11de cuong on thi hk2 vat ly 11đề bt toán tv cuối tuần tuần 1tuần 26de cuong on tap hk2 tieng anh 10de va dap an kiem tra 15 phut mon anh van lop8 hk2de kt lop 7 hk2 15 phutde kt lop 7 hk2 15 phut mon cong ngheđề thi học kì 2 toán 15đề thi giữa kỳ môn tiếng việt lớp 1đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh 10đề học kỳ 1 môn địa lý 6đề thi kỳ 1 tiếng việt 5đề thi kỳ 1 toán 2đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn tiếng việt 1Bộ đề gồn 60 đề thi tuyển công chức ngành giáo dục tiểu học có đáp án hay nhấtHệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thi công chức thuế năm 2016Trả lời 200 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh thi công chức năm 2016Bộ đề gồn 60 đề thi tuyển công chức ngành giáo dục tiểu học có đáp án hay nhấtÔn thi công chức năm 2016- 2017Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cảu doanh nghiệp tư nhân Thanh YênMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Trung.PDFMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần xây dựng sô 2 tỉnh Điện BiênMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần sữa Ba VìMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - VinacominMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu đôngh tại Công ty Cổ phầnTOYOTA Thăng LongNâng cao hiệu quả cho vay ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh TP Hưng YênMột số giải pháp nhằm nâng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Huy ThôngMột số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á - Phòng giao dịch Hà Huy TậpNâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam sở giao dịchNâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Việt nam - BIDV Từ sơnNâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Yên Lạc, Vĩnh PhúcNâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Cầu GiấyNâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại NHNo&PTNT Chi nhánh Cầu GiấyNâng cao chất lượng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam- Chi nhánh Tân Thuận