Vi sinh vật môi trường đỗ hồng lan chi và những người khác

VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG

VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG
... Tế bào vi sinh vật 04/28/13 23 Một số vi sinh vật bể Aerotank 04/28/13 24 Hệ vi sinh vật bao gồm:  Vi khuẩn  Tảo  Nấm  Ngun sinh động vật  Trùng bánh xe  Giun tròn  Một số động vật khơng ... trình sinh trưởng lơ lửng (bùn hoạt tính) dính bám (màng sinh học) Vi sinh vật sinh trưởng phát triển thành bùn màng vi sinh  lắng tốt  tách khỏi nước trọng lực Bùn tuần hoàn: trì mật độ sinh ... trình sinh trưởng lơ lửng (bùn hoạt tính) dính bám (màng sinh học) Vi sinh vật sinh trưởng phát triển thành bùn màng vi sinh  lắng tốt  tách khỏi nước trọng lực Bùn tuần hoàn: trì mật độ sinh...
 • 36
 • 496
 • 1

đề cương vi sinh vật môi trường

đề cương vi sinh vật môi trường
... phân bố vi sinh vật mơi trường 1.1 Sơ lược lịch sử phát triển vi sinh vật 1.2 Vị trí vi sinh vật sinh giới 1.3 Các dạng tồn vi sinh vật 1.4 Sự phân bố vi sinh vật mơi trường 1.4.1 Mơi trường đất ... vi sinh vật mơi trường đất 1.4.1.1 Mơi trường đất 1.4.1.2 Sự phân bố vi sinh vật đất mối quan hệ nhóm vi sinh vật 1.4.1.3 Mối quan hệ đất, vi sinh vật thực vật 1.4.2 Mơi trường nước phân bố vi ... Chương Sự phân bố vi sinh vật mơi trường Chương Khả chuyển hóa hợp chất mơi trường tự nhiên vi sinh vật Chương Sinh trưởng phát triển vi sinh vật Chương Thành phần vi sinh vật tham gia trình...
 • 9
 • 412
 • 2

đề tài : " VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG " pdf

đề tài :
... động vi sinh vật - Vi sinh vật tham gia trình nitrat hóa gồm có nhóm:  Vi khuẩn nitrit ( Nitrosomonas ): oxy hóa amoniac thành nitrit hoàn thành giai đoạn thứ Trang VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG Vi khuẩn ... ngược lại vi sinh vật cho kháng sinh gây ức chế vi khuẩn Rhizobium Vi khuẩn hiếu khí sống tự thuộc giống Azotobacter Beiferinckia: - Azotobacter: chủ yếu có loài Trang VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG + ... công vi c này, nhà khoa học chế tạo phân vi sinh vật cố định đạm cho họ đậu (phân Nitragin) hòa thảo mà đặc biệt lúa (phân Azogin) Trang VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG 2.1.1 VI SINH VẬT CỐ ĐỊNH NITO Vi...
 • 16
 • 323
 • 0

Vi sinh vật môi trường đất vai trò của vi sinh vật trong đất ppt

Vi sinh vật môi trường đất và vai trò của vi sinh vật trong đất ppt
... CHƯƠNG 3: ẢNH HƯỞNG VI SINH VẬT ĐỐI VỚI ĐẤT Để dễ dàng theo dõi nắm vai trò vi sinh vật đất, tìm hiểu vai trò vi sinh vật đất 3.1 Vi sinh vật phân giải cellulose Cellulose Vi sinh vật phân giải cellulose ... rãnh…  Nơi đất có đá, đất có cát số lượng thành phần VSV Sự phân bố vi sinh vật môi trường đất Bảng lượng vi khuẩn đất xác định theo chiều sâu đất SỰ PHÂN BỐ VI SINH VẬT TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẤT Tỉ lệ ... sinh vật tìm ngày tăng Một số hình ảnh vi sinh vật đất Virus Tảo Vi khuẩn Bacillus thuringiensis Giun đất Vi khuẩn Cupriavidus gilardii CHƯƠNG 2: SỰ PHÂN BỐ VI SINH VẬT TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẤT o...
 • 47
 • 484
 • 0

BÀI TIỂU LUẬN MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG ppt

BÀI TIỂU LUẬN MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG ppt
... triển virut III.Tác hại virut: - Virut gây nhiều bệnh nguy hiểm cho người, động vật thực vật - Virut kí sinh tế bào chủ nên vi c chữa bệnh khó khăn phức tạp - Đối với nông nghiệp, hầu hết bệnh virut ... trò virut môi trường người? Những yếu tố MT có ảnh hưởng tới phát triển virut? Các p2 hạn chế sâm nhập, lan truyền tác hại virut TÓM TẮT NỘI DUNG I Cấu tạo, đặc điểm sinh học virut II.Yếu tố môi ... virut loại kí sinh vi khuẩn gọi thể thực khuẩn (phage) II Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến phát triển virut: - Nhiệt độ - Độ ẩm - pH - Ánh sáng - Áp suất thẩm thấu Chúng có ảnh hưởng đến sinh...
 • 19
 • 1,475
 • 0

vi sinh vật môi trường đất vai trò của vi sinh vật trong đất

vi sinh vật môi trường đất và vai trò của vi sinh vật trong đất
... CHƯƠNG 3: ẢNH HƯỞNG VI SINH VẬT ĐỐI VỚI ĐẤT Để dễ dàng theo dõi nắm vai trò vi sinh vật đất, tìm hiểu vai trò vi sinh vật đất 3.1 Vi sinh vật phân giải cellulose Cellulose Vi sinh vật phân giải cellulose ... rãnh…  Nơi đất có đá, đất có cát số lượng thành phần VSV Sự phân bố vi sinh vật môi trường đất Bảng lượng vi khuẩn đất xác định theo chiều sâu đất SỰ PHÂN BỐ VI SINH VẬT TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẤT Tỉ lệ ... sinh vật tìm ngày tăng Một số hình ảnh vi sinh vật đất Virus Tảo Vi khuẩn Bacillus thuringiensis Giun đất Vi khuẩn Cupriavidus gilardii CHƯƠNG 2: SỰ PHÂN BỐ VI SINH VẬT TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẤT o...
 • 47
 • 1,414
 • 0

Câu hỏi ôn thi vi sinh vật môi trường

Câu hỏi ôn thi vi sinh vật môi trường
... không Không Không Nhạy cảm Lớp 2-3 Nhiều 1, tha Không Không Không Không Có không Không nhạy cảm Nhạy cảm Không nhạy cảm Không Có có 11-22% LPS = lipopolysacharid Vi sinh vật thờng phân bố đâu môi ... công nông nghiệp Nhng nói vi sinh vật vật thân thi n với môi trờng?(76,134) Chất ngng kết vi sinh vật (bioflococculant) chất xử lý nớc mới, hiệu cao, không độc, không gây ô nhiễm lần sau, không ... mối quan hệ vi sinh vật với sinh vật khác tự nhiên? (72) Cộng sinh Cộng sinh nấm tảo Cộng sinh tảo động vật nguyên thuỷ Cộng sinh VSV với côn trùng Kiến ăn sợi nấm VSV sống thể động vật, ruột dịch...
 • 3
 • 821
 • 14

vi sinh vật môi trường

vi sinh vật môi trường
... Thế giới vi sinh vật II Trao đổi chất sinh trưởng vi sinh vật III Vi sinh vật chu trình sinh địa hóa học IV Vi sinh vật gây bệnh ký sinh trùng nước thải sinh hoạt V Vi sinh vật thị VI Khử trùng ... CHƯƠNG I THẾ GIỚI VI SINH VẬT GIỚI THIỆU Nhóm tiền nhân (procaryote) Vd: vi khuẩn - Nhóm có nhân thật (eucaryote) Vd: nấm, ngun sinh động vật, tảo, tế bào thực vật động vật - Virus • Tế bào eucaryote ... minh gián tiếp • DNA có tế bào tất vi sinh vật, thực vật, động vật; giới hạn nhân thành phần chủ yếu nhiễm sắc thể • Tất tế bào dinh dưỡng (tế bào soma) loại sinh vật chứa lượng DNA ổn đònh Ngược...
 • 85
 • 240
 • 0

bài giảng thực hành vi sinh vật môi trường

bài giảng thực hành vi sinh vật môi trường
... VI SINH VẬT I Mục đích Phân lập vi sinh vật trình tách riêng loài vi sinh vật từ quần thể ban đầu đư a dạng khiết Đây khâu có ý nghĩa quan trọng vi c nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật Vi sinh vật ... để phân loại môi trường II Nguyên tắc vi c chế tạo môi trường Làm môi trường để thực vi c phân lập, nhân giống, giữ giống vi sinh vật, đồng thời để nuôi cấy nghiên cứu đặc điểm sinh học chúng ... giống vi sinh vật ta nhận khuẩn lạc riêng rẽ từ đĩa thứ b Phân lập vi sinh vật kị khí: + Dùng môi trường đặc ống nghiệm đem chưng cách thuỷ để loại bỏ không khí môi trường + Để nguội môi trường...
 • 18
 • 190
 • 0

Bài giảng vi sinh vật môi trường (TS lê quốc tuấn) chương 1 2

Bài giảng vi sinh vật môi trường (TS lê quốc tuấn)  chương 1 2
... VSV môi trường n g n c SỨC TẢI Mưa đưa VSV đất vào môi trường nước cục Chất thải động vật Sử dụng phân bón cho trồng Hệ thống tự hoại mở, nhiễm VSV Vi sinh vật đất vào môi trường nước MÔI TRƯỜNG ... chuyển chủ động Sự phân bố VSV môi trường ng ¾ Trong môi trường ng đất ¾ Là môi trường ng thích hợp cho sinh trưởng ng phát triển VSV ¾ Có đầy đủ chất dinh dưỡng vi lượng ng ¾ Có oxy ¾ Độ ẩm tốt ... Kháng sinh cho thực vật Vai trò VSV chuỗi thức ăn Lưới thức ăn Mối quan hệ nhóm VSV đất Quan hệ ký sinh Quan hệ cộng ng sinh Quan hệ hỗ sinh Quan hệ kháng ng sinh Mối quan hệ đất, VSV thực vật...
 • 26
 • 100
 • 0

Bài giảng vi sinh vật môi trường (TS lê quốc tuấn) chương 6

Bài giảng vi sinh vật môi trường (TS lê quốc tuấn)  chương 6
... Tỉ số vi sinh vật nitrate hóa liên quan đến tỉ số BOD/N Tỷ số BOD5/TKN 0.5 Tỷ số sinh vật nitrate hóa 0.35 0.21 0.12 0.083 0. 064 Quá trình nitrate hóa tách biệt Tỷ số BOD5/TKN Tỷ số sinh vật nitrate ... pH ™ Các yếu tố đồng ảnh hưởng lên nitrate hóa bao gồm: kích cỡ môi trường độ sâu bể Ảnh nh hưởng ng thông số môi trường ng lên trình nitrate hóa Thông số môi trường Nồng độ NH4+ NO2- Mô tả ảnh ... lượng, bước 1: 6NO3- + 2CH3OH 6NO2- + 2CO2 + 4H2O Phản ứng lượng, bước 2: 6NO3- + 2CH3OH 3N2 + 3CO2 + 3H2O + 6OH- Phản ứng lượng toàn phần: 6NO3- + 5CH3OH 5CO2 + 3N2 + 7H2O + 6OH- Một phản ứng...
 • 43
 • 109
 • 0

CÔNG NGHỆ KHỐNG CHẾ VI SINH vật môi TRƯỜNG

CÔNG NGHỆ KHỐNG CHẾ VI SINH vật môi TRƯỜNG
... thuật khống chế vi sinh vật nước sinh hoạt  Kỹ thuật khống chế sinh vật nước uống  Kỹ thuật khống chế vi sinh vật nước tuần hoàn công nghiệp Kỹ thuật khống chế vi sinh vật nước sinh hoạt Kỹ thuật ... Loại số lượng vi sinh vật: tia UV tiêu diệt vi khuẩn, virus, nấm, bào tử vi sinh vật khác có tính nhạy cảm khác Kỹ thuật khống chế vi sinh vật nước thải Kỹ thuật khống chế vi sinh vật nước thải ... thuật khống chế vi sinh vật nước thải  Kỹ thuật khống chế giàu dinh dưỡng nước Kỹ thuật khống chế vi sinh vật nước thải  Khử trùng hóa chất  Khử trùng tia cực tím Kỹ thuật khống chế vi sinh vật...
 • 32
 • 79
 • 0

Bài giảng vi sinh vật môi trường (TS lê quốc tuấn) chương 1 1

Bài giảng vi sinh vật môi trường (TS lê quốc tuấn)  chương 1 1
... cứu vi sinh vật ™ Những cống ng hiến Louis Pasteur 18 54 – 18 64 Chứng ng minh trình lên men vi sinh vật gây nên 18 62 Nhận giải thưởng ng Vi n hàm lâm Khoa học Pháp vi c phủ đònh học thuyết Tự sinh ... sinh vật sinh giới Đến 19 79, nhà sinh vật học Trung Quốc Chen Shixiang (19 05 -19 88) đưa kiến nghò hệ thống ng phân loại giới tổng ng giới sinh vật I – Nhóm sinh vật chưa có tế bào – Giới virus ... sử phát triển vi sinh vật Các ứng dụng vi sinh vật người thời xưa nông nghiệp, thực phẩm y học ™ Antonie van Leewenhoek (16 32 -17 23) phát minh kính hiển vi ™ Louis Pasteur (18 22 -18 95) người đặt...
 • 17
 • 95
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vi sinh vật môi trường đỗ hồng lan chi xử lý nước thảibài giảng vi sinh vật môi trườngvi sinh vật môi trường đấtvi sinh vật môi trường nướctrắc nghiệm vi sinh vật môi trườngtài liệu vi sinh vật môi trườngvi sinh vật môi trường lâm minh triếtvi sinh vật môi trường có hại cho ngườibài tiểu luận môn vi sinh vật môi trường pptgiao trinh vi sinh vat moi truonggiao trinh thi nghiem mon vi sinh vat moi truongvấn đáp vi sinh vật môi truòngcau hoi on thi vi sinh vat moi truongde thi vi sinh vat moi truongvi sinh vat moi truongNghiên cứu tử vong do tai nạn lao động ghi nhận tại tỉnh lạng sơn giai đoạn 2011 2014Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị xây dựng nông thôn mớiQuy Chuẩn Việt Nam 25 2009OME201102 HUAWEI BTS3012 hardware structure ISSUE1 0Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người việt và một số quốc gia đông nam áTìm hiểu về du lịch mua sắm ở lạng sơnĐề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị tăng cường xã hội hóa công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân2 BTS installation training (01 august 2006)6 training of trunk cable connector preparation (01 august 2006)Tiểu luận phật giáo và ảnh hưởng của phật giáo đến đời sống tinh thần của người việt namTìm hiểu các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh quảng ninh phục vụ khai thác phát triển du lịchTìm hiểu hát sình ca của dân tộc cao lan ở xã đại phú huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang4 preparation of antenna feeder connector (01 august 2006)8 earthing specification for indoor macro station(01 august 2006)12 HQS v6 0 wireless base station productA9120 BSC with multipair cables EXTENSION MANUALTiềm năng và hiện trạng khai thác tài nguyên du lịch Vịnh Hạ longThực trạng nhu cầu chăm sóc giáo dục sức khỏe sinh sản của học sinh THPT tại trường THPT trương định hoàng mai hà nộiThực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tình trạng nhân khẩu thực tế cư trú nhưng chưa đăng ký hộ khẩu theo chức năng của cảnh sát quản lý hành chính về thông tin xã hộiĐề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập