ÔN THI vào lớp 10 TRUNG học PHỔ THÔNG CHUYÊN môn TIẾNG ANH

Đề cương ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông mới môn toán

Đề cương ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông mới môn toán
... cụng vic mt Hay 22 Đề cương ôn thi vào lớp 10 Môn Toán Trường Trần Đại Nghĩa thi gian bng thi gian i ó lm v i lm trụng thi gian bng i ó lm thỡ din tớch trng c ca hai i bng Tớnh thi gian mi i phi ... > ) 23 Đề cương ôn thi vào lớp 10 Môn Toán x Ta cú h pt x Trường Trần Đại Nghĩa 1 3 x y y x 10 y 15 x y y x = 10 , y = 15 tho k ca n Vy vũi th nht chy mt mỡnh mt 10 gi , ... OBCI ni tip b) Gi E, F ln lt l trung im ca AP, AQ, K l trung im ca EF Khi ng thng d quay quanh A thỡ K chuyn ng trờn ng no? 38 Đề cương ôn thi vào lớp 10 Môn Toán Trường Trần Đại Nghĩa c) Tỡm...
 • 39
 • 1,098
 • 3

Tổng hợp đề thi ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông

Tổng hợp đề thi ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông
... today? I have a feeling that something goes wrong What’s that you are eating? Are you hearing anything from Wendy these days? 10. I think you’re being rather mean about this ... Without thinking, I ran into the house, but it was no good Everthing was burning and it was terriblly hot Then, while I was standing there, something hit me……….the back of my head The next thing ... a feeling that something goes wrong ………………………………………………… what’s that you’re eating? ……………………………… Are you hearing anything from Wendy these days? …………………………………………………………… 10. I think you’re being...
 • 43
 • 270
 • 0

Bộ tài liệu ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chọn lọc

Bộ tài liệu ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chọn lọc
... 2-A:I think we should take a shower instead of a bath to save energy B:…………………………… …………………………… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2014-2015 KHÓA NGÀY … /……2014 Đề thi ... doing this Secondly, ships drop about six million tons of (3) _ into the sea each year Thirdly, there are oil (4) _ from ships A ship has an accident and oil leaks from the vessel This ... SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2014-2015 KHÓA NGÀY … /……2014 Đề thi thử Môn thi: TIẾNG ANH – Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) Part 1: Pick out the word( A, B , C or D ) whose...
 • 21
 • 172
 • 0

Hướng dẫn tự ôn Ngữ văn 9 để thi vào lớp 10 Trung học phổ thông

Hướng dẫn tự ôn Ngữ văn 9 để thi vào lớp 10 Trung học phổ thông
... dung thông báo biết để thực hay tham gia Yêu cầu: - Văn thông báo phải cho biết rõ thông báo, thông báo cho ai, nội dung công việc, quy định thời gian, địa điểm,… phải cụ thể, xác - Văn thông ... hỏi tự luận đòi hỏi người học phải tập trung để giải quyết, nhiều thời gian Các em nên học tác phẩm trả lời câu hỏi tự luận theo bài, có ý tới thời gian học làm Giữa nhóm ( tự trung đại, tự đại, ... điện có điều tốt lành ỨNG DỤNG VÀO VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC CÂU HỎI TRONG ĐỀ THI: LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN HƯỚNG DẪN CHUNG I Thế đoạn văn? Khái niệm đoạn văn trường phổ thông hiểu theo nhiều cách khác...
 • 70
 • 2,225
 • 100

Hướng dẫn tự ôn Ngữ văn 9 để thi vào lớp 10 Trung học phổ thông pot

Hướng dẫn tự ôn Ngữ văn 9 để thi vào lớp 10 Trung học phổ thông pot
... cầu đổi thi tuyển vào lớp 10, đặc biệt nhằm mục đích hướng dẫn em tự ôn tập Ngữ văn để thi vào 10, biên soạn “ Hướng dẫn tự ôn Ngữ văn để thi vào lớp 10 Trung học phổ thông Nội dung sách cấu ... em học sinh xa gần Các tác giả HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Các em thân mến! Các em có tay sách nhỏ bổ ích, người bạn đồng hành trình tự ôn luyện chương trình Ngữ văn để thi vào lớp 10 Phổ thông trung học ... trích dẫn số đoạn văn tiêu biểu em Các tác giả sách hi vọng sách nhỏ góp phần giúp em có thêm người bạn đồng hành trình tự ôn luyện chương trình Ngữ văn để thi vào lớp 10 Phổ thông trung học Rất...
 • 90
 • 1,668
 • 26

Đề cương tham khảo ôn tập ngữ văn thi vào lớp 10 trung học phổ thông

Đề cương tham khảo ôn tập ngữ văn thi vào lớp 10 trung học phổ thông
... ông tham gia đội, hoạt động chiến trờng Nam Bộ Từ sau năm 1954, tập kết Bắc, Nguyễn Quang Sáng bắt đầu viết văn Những năm chống Mĩ, ông trở Năm Bộ tham gia kháng chiến tiếp tục sáng tác văn học ... Mua cấp + Xin, chạy cho vào trờng chuyên, lớp chọn + Đuờng dây chạy điểm vào THPT, Đại học + Thi hộ, thi thuê + Chạy chức chạy quyền - Bệnh thành tích giáo dục : +Báo cáo không thực tế + Bao che ... Công cha đạo Uốngnớc nhớ nguồn" - Nghĩa bóng: - Nghĩa câu: b KĐ: đúng, sai - Khảng Định: Đi ngày đàng học sàng khôn 10 Gần mực đen Gần đèn rạng - Quan niệm sai trái: 11 .Học thầy không tày học...
 • 43
 • 3,883
 • 8

Hướng dẫn tự ôn Ngữ văn 9 để thi vào lớp 10 Trung học phổ thông

Hướng dẫn tự ôn Ngữ văn 9 để thi vào lớp 10 Trung học phổ thông
... hiểu văn hoá dân tộc văn chơng Trung Quốc Cuộc đời trải, nhiều, tiếp xúc nhiều tạo cho Nguyễn Du vốn sống phong phú niềm cảm thông sâu sắc với đau khổ nhân dân Nguyễn Du thi n tài văn học, đại thi ... trỡnh Ng thi vo lp 10 Ph thụng trung hc Vic thi tuyn vo lp 10 l nhm kim tra nhng kin thc v k nng m mi em ó tớch lu c qua quỏ trỡnh hc trng Trung hc c s, c bit trung vo chng trỡnh lp 9, lp cui ... ( 192 0- 2007), quê Từ Sơn, tỉnh Bắc Tập thơ: Đầu súng trăng treo ( 196 6) Vầng trăng quầng lửa ( 197 0), Thơ chặng đờng ( 197 1) hai đầu núi ( 199 81) Tuyển tập Phạm Tiến Duật (2007) Lửa thi ng ( 194 0),...
 • 43
 • 325
 • 1

Tài liệu ôn toán lớp 9, luyện thi vào lớp 10 trung học phổ thông tham khảo (6)

Tài liệu ôn toán lớp 9, luyện thi vào lớp 10 trung học phổ thông tham khảo (6)
... tự trung điểm BC, AB Chứng minh: a) Bốn điểm A,B,H,E nằm đờng tròn tâm N HE// CD b) M tâm đờng tròn ngoại tiếp HEF đề thi tuyển sinh LớP 10 thpt Sở gd-đt thái bình ******* Ngày thi : (Đề thi ... +r22 Sở gd-đt thái bình ******* Ngày thi : Bài 1(2 điểm): đề thi tuyển sinh LớP 10 thpt Cho biểu thức M = Năm học 2003-2004 Thời gian : 150 phút 2( x + 1) x 10 x + + + x x + x + x3 1 Với giá ... tiếp CDE không đổi Bài 5(0,5 điểm): Tìm cặp số (x;y) thoả mãn: (x2+1)( x2+ y2) = 4x2y Sở gd-đt thái bình ******* Ngày thi : 24/07/2004 Câu 1: (2,0điểm) đề thi tuyển sinh LớP 10 thpt Năm học 2004-2005...
 • 14
 • 206
 • 0

Tài liệu ôn toán lớp 9, luyện thi vào lớp 10 trung học phổ thông tham khảo (5)

Tài liệu ôn toán lớp 9, luyện thi vào lớp 10 trung học phổ thông tham khảo (5)
... = 11 «n thi vµo líp 10 m«n to¸n - x + y = −2 10 x + 15 y = 10 11 y = −22  y = −2 x = ⇔ ⇔ ⇔ ⇔  5 x + y = 10 x + ... B cã 250 HS líp dù thi vµo líp 10, kÕt qu¶ cã 210 HS ®· tróng tun TÝnh riªng tØ lƯ ®ç th× trêng A ®¹t 80%, trêng B ®¹t 90% Hái mçi trêng cã bao nhiªu HS líp dù thi vµo líp 10 4) To¸n lµm chung ... x = −b c ; x1 x = a a 18 m«n to¸n «n thi vµo líp 10 -3- Sau dựa vào hệ thức VI-ÉT rút tham số theo tổng nghiệm, theo tích nghiệm...
 • 33
 • 170
 • 0

Tài liệu ôn toán lớp 9, luyện thi vào lớp 10 trung học phổ thông tham khảo (4)

Tài liệu ôn toán lớp 9, luyện thi vào lớp 10 trung học phổ thông tham khảo (4)
... cã 250 HS líp dù thi vµo líp 10, kÕt qu¶ cã 210 HS ®· tróng tun TÝnh riªng tØ lƯ ®ç th× trêng A ®¹t 80%, trêng B ®¹t 90% Hái mçi trêng cã bao nhiªu HS líp dù thi vµo líp 10 Bµi 10 Hai vßi níc cïng ... + 10 = (m lµ tham sè) T×m m cho 2 nghiƯm x1; x2 cđa ph¬ng tr×nh tho¶ m·n 10x1x2 + x1 + x ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt T×m gi¸ trÞ ®ã Trêng THCS Th¨ng B×nh GV:Lª Anh Tn C¸c d¹ng to¸n «n thi vµo líp 10 ... C¸c d¹ng to¸n «n thi vµo líp 10 (4) vµ (5) => HAK lµ tam gi¸c c©n t¹i A cã AE lµ ®êng cao nªn ®ång thêi lµ ®¬ng trung tun => E lµ trung ®iĨm cđa HK (6) Tõ (3) , (4) vµ (6) => AKFH lµ h×nh thoi...
 • 33
 • 145
 • 0

Tài liệu ôn toán lớp 9, luyện thi vào lớp 10 trung học phổ thông tham khảo (3)

Tài liệu ôn toán lớp 9, luyện thi vào lớp 10 trung học phổ thông tham khảo (3)
... + + ( x + x + 3) ( x − 1)(7 x3 + 37 x + 103 x + 105 ) 2( x + 3)3 ( x + 2)( x3 + 3x + x + 1)3 2(8 x + 41)  x −  ( x + x + 3) ( x + 1)(7 x + 37 x + 103 x + 105 ) −   3 2( x + 3)  ( x + 2)( x + ... x + 103 x + 105 ) ( x + 2)( x + 3x + x + 1)3 ≥ 2(8 x + 41) x + 38 x + D th y ( x + x + 3) ≥ 2 ( x + 2)( x3 + 3x + x + 1) x + 38 x + Nên ta ch c n ch ng minh 4( x + 1)(7 x3 + 37 x + 103 x + 105 ) ... OA4 t i R v i OR > OA4 (5) OM (6) = Thay OA3 = 2OM vào (4) ta đư c: OQ OD OM OF4 = = > T (4) (6) suy PQ / / MF2 nên OR OQ OA4 OF K t h p v i (3) ta có: OA4 > OR; ≥ OR mâu thu n v i (5) OD V y...
 • 20
 • 138
 • 0

Tài liệu ôn toán lớp 9, luyện thi vào lớp 10 trung học phổ thông tham khảo (3)

Tài liệu ôn toán lớp 9, luyện thi vào lớp 10 trung học phổ thông tham khảo (3)
... f(5) = b) x = 10 x = 12 f ( x) = 10 x = 10 x = c) A= x2 f ( x) = x ( x 2)( x + 2) Với x > suy x - > suy A = x+2 Với x < suy x - < suy A = Câu x+2 Luyện thi vào lớp 10 ... f(5) = b) x = 10 x = 12 f ( x) = 10 x = 10 x = c) A= x2 f ( x) = x ( x 2)( x + 2) Với x > suy x - > suy A = x+2 Với x < suy x - < suy A = Câu x+2 Luyện thi vào lớp 10 ... = 2.99 + ( 33+333+3333+ +333 33) = 198 + ( 99+999+9999+ +999 99) ( 102 -1 +103 - 1 +104 - 1+ +101 00 1) = 198 33 + 101 01 10 +165 B= 27 198 + Câu 2: 1)x2 -7x -18 = x2 -4 7x-14 = (x-2)(x+2)...
 • 38
 • 176
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn tự ôn ngữ văn 9 để thi vào lớp 10 trung học phổ thông potđề cương tham khảo ôn tập ngữ văn thi vào lớp 10 trung học phổ thôngôn thi vào lớp 10 trung học phổ tôngôn thi vào lớp 10 năm học 2014 2015kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2013 – 2014 môn toán sở giáo dục và đào tạo đăk lăkdạy học các trích đoạn truyện kiều theo đặc trưng thi pháp thể loại cho học sinh lớp 10 trung học phổ thôngde cuong on thi vao lop 10 nam hoc 20142015 da nangrèn luyện kĩ năng giải phương trình cho học sinh lớp 10 trung học phổ thônggiáo dục ý thức về chủ quyền biển đảo tổ quốc cho học sinh trong dạy học lịch sử việt nam lớp 10 trung học phổ thông chương trình chuẩnskkn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực trong chương trình ngữ văn lớp 10 trung học phổ thôngbồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hình học lớp 10 trung học phổ thôngskkn hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài cho giờ đọc văn lớp 10 trung học phổ thôngôn thi vào lớp 10 môn hóa họcđề cương ôn thi vào lớp 10 môn sinh họccác bài toán hình học ôn thi vào lớp 10GIA CONG PRObai giang cad cam cnc phay tien2005Giải pháp tăng cường kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thuỷ sản và nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) huyện Thanh TrìCẮT LỚP VI TÍNH ĐỘNG MẠCH PHỔI, BS. Phan Nhân Hiển ,Khoa CĐHA- BV ĐHYHNChinh phục lý thuyết vật lýTăng cường vai trò nhà nước trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nayỨNG DỤNG ĐẠO HÀM TRONG BẤT ĐẲNG THỨC CỰC TRỊ VÀ PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNHCHUYÊN ĐỀ trắc nghiệm TOÁN ỨNG DỤNG THỰC TẾ ôn thi thpt quốc giaĐề tài thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần thi công cơ giới và dịch vụSáng tạo toán học tập 3Vật lí nguyên tử và hạt nhân lê chấn hưngTrọng tâm kiến thức ngữ văn 11 tập 1Đánh giá tác động của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm của người dân khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ AnTổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thôngNhững bài làm văn tiêu biểu 11Hướng dẫn học và làm bài ngữ văn 11Đánh giá tình hình thực hiện chính sách giao đất, giao rừng tại huyện Bắc Quang tỉnh Hà GiangHoàn thiện dịch vụ bảo lãnh ngân hàng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt namHoạch định chiến lược tài chính của CTCP cơ điện thủ đức giai đoạn 2011 2020Giải pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh đồng nai
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập