Tìm hiểu về Chữ quốc ngữ

Tìm hiểu về Chữ quốc ngữ

Tìm hiểu về Chữ quốc ngữ
... (Serampore, 1838) kiện toàn thêm hình thức viết cho chữ quốc ngữ Mặc dù chữ quốc ngữ ổn định cách viết, có thay đổi nhỏ nhặt, có ý thức, có vô tình Chữ quốc ngữ không “nhất thành bất biến” Hình 2: trang ... soạn chữ quốc ngữ năm 1659 chứng tỏ trưởng thành vượt bực hệ thống chữ viết Latin việc ghi âm tiếng Việt Chữ viết triệt để theo qui tắc ghi âm, nghĩa nói viết vậy, kí hiệu âm Cách viết chữ quốc ngữ ... khác… Đó ưu điểm nhìn vẻ đa diện chữ quốc ngữ mặt cấu tạo Ngày nay, đọc lại sách A.de Rhodes để đối chiếu với sách đời sau này,sẽ nhận thấy thay đổi cách viết chữ quốc ngữ Một thí dụ: từ điển A de...
 • 3
 • 347
 • 0

bước đầu tìm hiểu về chủ nghĩa tư bản hiên đại và học thuyết về chủ nghĩa đế quốc của lê nin

bước đầu tìm hiểu về chủ nghĩa tư bản hiên đại và học thuyết về chủ nghĩa đế quốc của lê nin
... nghĩa đại 51 4.2 Giới hạn chủ yếu chủ nghĩa đại 54 Nhận thức đối xử chủ nghĩa .59 CHƯƠNG 3: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN HIỆN ĐẠI VÀ “HỌC THUYẾT VỀ CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC” CỦA LÊ NIN ... đề Bước đầu tìm hiểu chủ nghĩa hiên đại học thuyết chủ nghĩa đế quốc Nin làm đề tài nghiên cứu cho Tuy nhiên, hạn chế hiểu biết nên khía cạnh tìm hiểu chưa sâu sát lắm, mong kết nghiên ... Đi vào tìm hiểu vòng điều chỉnh chủ nghĩa đại rút số vấn đề có ý nghĩa - Nhìn nhận lại học thuyết chủ nghĩa đế quốc Nin theo quan điểm Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp tiếp cận nghiên...
 • 85
 • 211
 • 0

Tìm hiểu về tính cách người Việt Nam qua đời sống tình cảm trong so sánh với người Hàn Quốc.

Tìm hiểu về tính cách người Việt Nam qua đời sống tình cảm trong so sánh với người Hàn Quốc.
... cảm Việt Nam thể sống hàng ngày phản ảnh tính cách người Việt - Phạm vi nghiên cứu: tìm hiểu tính cách người Việt Nam liên quan đời sống tình cảm, so sánh với Hàn Quốc Ở đây, nghiên cứu đời sống ... dựng cách nhìn đầy đủ tính cách người Việt Nam qua nghiên cứu đời sống tình cảm người Việt Nam đại so sánh với đời sống tình cảm người Hàn Quốc Từ đó, luận văn góp phần hoàn thiện hình ảnh Việt Nam ... đời sống tình cảm người Việt Nam đại so sánh với người Hàn Quốc Chương III: Tính cách người Việt Nam qua đời sống tình cảm đề xuất Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Khái niệm tính cách dân tộc 1.1.1 Tính...
 • 124
 • 231
 • 0

TÌM HIỂU về CHỮ nôm mượn NGUYÊN TRONG tác PHẨM CHINH PHỤ NGÂM DIỄN nôm

TÌM HIỂU về CHỮ nôm mượn NGUYÊN TRONG tác PHẨM CHINH PHỤ NGÂM DIỄN nôm
... lượng chữ Nôm mượn nguyên câu không giống Có câu xuất chữ Nôm mượn nguyên có câu toàn câu chữ Nôm mượn nguyên Bảng thống kê số chữ Nôm mượn câu STT Số lượng chữ Nôm chữ Nôm chữ Nôm chữ Nôm chữ Nôm ... Những vấn đề chung chữ Nôm tác phẩm Chinh phụ ngâm diễn Nôm Chương 2: Khảo sát ch Nôm mượn nguyên tác phẩm Chinh phụ ngâm diễn Nôm Chương 3: Giá trị phong cách chữ Nôm mượn nguyên phương diện ... Ý Yến Chữ Nôm mượn nguyên từ đơn tiết mượn lần tác phẩm Chinh phụ ngâm diễn Nôm có số lượng nhiều Điều cho thấy 21 chữ Nôm mượn nguyên có vai trò không nhỏ tác phẩm chữ Nôm Chữ Nôm mượn nguyên...
 • 68
 • 154
 • 0

Tìm hiểu về kế toán nguyên vật liệu trong các Doanh nghiệp sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên

Tìm hiểu về kế toán nguyên vật liệu trong các Doanh nghiệp sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên
... tài sản doanh nghiệp sử dụng bán bên + Các vật liệu khác: gồm vật liệu lại thứ kể 1.1.2.2 Phân theo nguồn nguyên vật liệu + Nguyên vật liệu mua vào + Nguyên vật liệu tự sản xuất gia công + Nguyên ... trạng công tác kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất số ý kiến đóng góp 17 2.1 Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất 17 2.1.1 Về công tác ... trình độ kế toán viên điều kiện vật chất trang thiết bị cho công tác kế toán để doanh nghiệp lựa chọn phơng pháp thích hợp 1.2 Kế toán nguyên vật liệu theo phơng pháp khai thờng xuyên 1.2.1...
 • 27
 • 969
 • 8

32 Tìm hiểu về kế toán nguyên vật liệu trong các Doanh nghiệp sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên

32 Tìm hiểu về kế toán nguyên vật liệu trong các Doanh nghiệp sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên
... tài sản doanh nghiệp sử dụng bán bên + Các vật liệu khác: gồm vật liệu lại thứ kể 1.1.2.2 Phân theo nguồn nguyên vật liệu + Nguyên vật liệu mua vào + Nguyên vật liệu tự sản xuất gia công + Nguyên ... trạng công tác kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất số ý kiến đóng góp 17 2.1 Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất 17 2.1.1 Về công tác ... trình độ kế toán viên điều kiện vật chất trang thiết bị cho công tác kế toán để doanh nghiệp lựa chọn phơng pháp thích hợp 1.2 Kế toán nguyên vật liệu theo phơng pháp khai thờng xuyên 1.2.1...
 • 27
 • 327
 • 0

nghiên cứu, tìm hiểu về nội dung nguyên tắc đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

nghiên cứu, tìm hiểu về nội dung nguyên tắc đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
... hợp với quy định kỹ thuật văn Thực trạng áp dụng nguyên tắc xây dựng văn quy phạm pháp luật Việt Nam Hiện nguyên tắc hợp hiến, hợp pháp trọng xây dựng văn quy phạm pháp luât, góp phần xây dựng hệ ... dung nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa” Điều luật : bảo đảm tính hợp hiến hợp pháp tính thống văn quy phạm pháp luật hệ thống pháp luật ” 2.2- Tính hợp pháp Thuật ngữ tính hợp pháp sử dụng ... vậy, để đảm bảo tính hợp hiến hệ thống văn quy phạm pháp luật, bảo đảm cho chủ thể tham gia trình lập pháp hiểu rõ, quán với tư tưởng nguyên tắc Hiến pháp, vấn đề cụ thể quy định mang tính khái...
 • 6
 • 550
 • 3

TÌM HIỂU VỀ CÁC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

TÌM HIỂU VỀ CÁC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
... tiến 6 III – NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C/C++ • C/C++ ngôn ngữ lập trình mạnh Nó tảng để viết nên nhiều ngôn ngữ JAVA (ngôn ngữ lập trình mạng mạnh phổ biến nay), Visual C++ (là ngôn ngữ lập trình dựoc ... :Chọn ngôn ngữ để lập trình? Không biết nên học ngôn ngữ nào? Tuy nhiên nên hiểu điều : Chúng ta không nên coi trọng ngôn ngữ Học ngôn ngữ , miễn ta phải có tư lập trìnhvà cần nắm đựơc ngôn ngữ ... Là ngôn ngữ lập trình dựa tảng C++ lập trình hướng đối tượng - Ưu điểm : Giao diện đồ hoạ tốt Là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Có thể tác dụng sâu vào hệ thống - Nhược điểm : Là ngôn ngữ...
 • 13
 • 630
 • 2

Tìm hiểu về cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng máy nén khí GA-75FF

Tìm hiểu về cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng máy nén khí GA-75FF
... nước làm lạnh 3: Nước làm lạnh dẫn vào 4: Khí nén sau làm lạnh 5: Bộ phận tách nước chứa khí nén 6: Nước làm lạnh dẫn 7: khí nén đucợ dẫn vào từ máy nén khí Hỡnh 1.4 Nguyờn hot ng ca bỡnh ngng ... K50 Khí nén nóng sấy khô ỏn tt nghip1: Khí nén nóng sấy khô 2: Bộ phận trao đổi nhiệt, khí chất làm lạnh 3: Bộ phận kết tủa 4: Van thoát nươc ngưng tụ tự động Khí nén nóng sấy khô 5: Máy nén ... nước ngưng tụ tự động 5: Máy nén để phát chất làm lạnh 6: Bình ngưng tụ 7: Rơle điều chỉnh nhiệt độ 8: Van điều chỉnh lưu lượng chất làm lạnh Khí nén từ máy nén khí Chất làm lạnh Độ ẩm, dầu bôi...
 • 85
 • 1,023
 • 6

Tìm hiểu về nhật thực - Nguyệt thực

Tìm hiểu về nhật thực - Nguyệt thực
... Mặt Trăng Nhật thực hình khuyên • • Nhật thực lai kiểu trung gian nhật thực toàn phần nhật thực hình khuyên Ở số điểm Trái Đất, quan sát thấy nhật thực toàn phần; nơi khác lại nhật thực hình ... xảy nguyệt thực nhật thực Còn cách xa hai giao điểm dù mồng Mtrăng qua phía hoạc phía Mtrời mà -> Nhật thực , hay dù ngày rằm mặt trăng vào bóng TĐ -> Nguyệt thực. Như , điều kiện để xảy nguyệt ... kiến Mặt Trăng Mặt Trời gọi độ lớn nhật thực Nguyệt thực Về nguyên nhân tượng tương tự Nhật thực , MtrờiTrái đất - Mặt trăng thẳng hàng gần thẳng hàng .Nguyệt thực xảy đêm trăng rằm, lúc ta thấy...
 • 8
 • 1,086
 • 4

Góp phần tìm hiểu về dòng họ nguyễn duy ở làng đông linh ( xã an bài, huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bình ) luận văn tốt nghiệp đại học

Góp phần tìm hiểu về dòng họ nguyễn duy ở làng đông linh ( xã an bài, huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bình ) luận văn tốt nghiệp đại học
... 2011 Trờng đại học vinh khoa lịch sử === === NGUYN TH NGUYT KHểA LUN TT NGHIP I HC Góp phần tìm hiểu dòng họ Nguyễn Duy làng Đông Linh (xã An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) CHUYấN NGNH ... lng ụng Linh (An Bi, Qunh Ph, Thỏi Bỡnh) Chng 2: Nguyn Duy - dũng h hin ca quờ hng ụng Linh (An Bi, Qunh Ph, Thỏi Bỡnh) Chng 3: c im kin trỳc cỏc nh th ca dũng h Nguyn Duy ụng Linh (An Bi, Qunh ... t tờn cho sụng Húa l sụng Linh Giang (sụng linh thiờng) Vỡ vy lch s, ụng Linh sm tr thnh mt trung tõm giao lu, trao i, buụn bỏn gia x ụng (Hi Dng) vi x Nam (Thỏi Bỡnh), gia x Bc vi vựng bin Cỏc...
 • 98
 • 894
 • 4

Tài liệu THI TÌM HIỂU VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH pptx

Tài liệu THI TÌM HIỂU VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH pptx
... lên chủ nghĩa xã hội Đây sáng tạo lý luận Hồ Chí Minh Ngày 2-9-1969, Hồ Chí Minh qua đời Theo dẫn Người, nhân dân ta đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào Với chiến dịch lịch sử mang tên Hồ Chí Minh, ... nghĩa xã hội phân thành thời kỳ chủ yếu + Thời kỳ 1930 - 1945 Tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Hồ Chí Minh thời kỳ thể rõ Văn kiện Hồ Chí Minh soạn thảo Hội nghị hợp thông ... gian khổ ấy, Hồ Chí Minh đòi hỏi Đảng, Nhà nước người dân phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội * Sự thể thực tế tư tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã...
 • 3
 • 350
 • 0

tìm hiểu về chữ ký điện tử và cài đặt chương trình minh họa

tìm hiểu về chữ ký điện tử và cài đặt chương trình minh họa
... 0982.070.520 Khóa luận tốt nghiệp – 2011 Tìm hiểu chữ điện tử cài đặt chương trình minh họa tập chữ điện tử (chữ điện tử bao hàm chữ số) Một chữ điện tử chữ số sử dụng phương pháp mã hóa ... ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH MINH HỌA” tìm hiểu vấn đề nêu cài đặt chương trình số minh họa Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu sở lý luận chứng thực thông tin, chữ điện tử, cài đặt chương trình số kết ... 2011 Tìm hiểu chữ điện tử cài đặt chương trình minh họa hay không, xác nhận chữ Y A văn P, ngược lại thay đổi Một số trường hợp xảy với chữ điện tử, giống trường hợp xảy với chữ ký...
 • 52
 • 572
 • 3

Tìm hiểu về họa sĩ Nguyễn Sáng doc

Tìm hiểu về họa sĩ Nguyễn Sáng doc
... Larousse Pháp Ông nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh Chân dung họa Nguyễn Sáng Tranh họa Nguyễn Sáng Hội họa Ông làm cách tân đáng kể lĩnh vực sơn dầu sơn mài Đồng thời, ông khai ... Việt Nam Giai đoạn sung sức nghiệp sáng tạo nghệ thuật Nguyễn Sáng vào thập niên 70 Cô gái hoa sen Kết nạp đảng Điện Biên Phủ Một số tranh họa Nguyễn Sáng Đồ họa Sau Cách mạng Tháng Tám, ông ... công Nguyễn Sáng nằm sơn mài đóng góp lớn Nguyễn Sáng cho hội hoạ chất liệu danh tiếng Các tác phẩm Nguyễn Sáng có tầm cỡ kỹ năng, mang rõ thông điệp lớn thân phận người tiềm ẩn tài lớn sáng...
 • 15
 • 362
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập