đồ án học phần thiết kế cung cấp điện trong nhà máy luyện kim đen phân xưởng cơ khí

Tài liệu Đồ án môn học Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đen docx

Tài liệu Đồ án môn học Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đen docx
... M0(4,07;3,24) 20 cung cấp điện ĐỒ ÁN MÔN HỌC Chương III THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CAO ÁP CHO XÍ NGHIỆP YÊU CẦU ĐỐI VỚI SƠ ĐỒ CUNG CẤP ĐIỆN : - Yêu cầu sơ đồ cung cấp điện nguồn cung cấp đa dạng Nó phụ ... cung cấp điện ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LUYỆN KIM ĐEN Chương I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY LOẠI NGÀNH NGHỀ, QUY MÔ VÀ NĂNG LỰC CỦA ... toán kinh tế - kỹ thuật cho phương án: 32 cung cấp điện ĐỒ ÁN MÔN HỌC Sau tính toán kinh tế kỹ thuật cho phương án Mục đích tính toán phần so sánh tương đối phương án cấp điện, cần tính toán...
 • 91
 • 672
 • 2

Đồ án - Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đen

Đồ án - Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đen
... thit k mt mng in cho mt xớ nghiờp, nh mỏy nht nh Bn thõn em c nhn bi: Thit k h thng cung cp in cho nh mỏy luyn kim en, vi cỏc s liu v ph ti ó cho THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM EN CHNG I ... ngui 1 2 6H81 7A35 3130 872A HC-12A P-4T - 4.5 5.8 2.8 4.0 2.8 2.8 0.65 - THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM EN CHNG II XC NH PH TI CHO NH MY T NH TON PH TI CHO PHN XNG SA CHA C KH 1.1: Phõn nhúm ... kt qu tớnh toỏn tn tht cụng sut trờn ng dõy ng cỏp F(mm2) L(m) TBATG-B1 TBATG-B2 TBATG-B3 TBATG-B4 TBATG-B5 TBATG-B6 TBATG-B7 B58 B56 2*(3ì120) 2*(3ì95) 2*(3ì70) 2*(3ì70) 2*(3ì50) 2*(3ì35) 2*(3ì70)...
 • 118
 • 536
 • 0

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LUYỆN KIM ĐEN THẦY GIÁO ĐẶNG QUỐC THỐNG

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LUYỆN KIM ĐEN THẦY GIÁO ĐẶNG QUỐC THỐNG
... Created by Vũ Quang Tiến Thiết kế hệ thống cung cấp điện Ch-ơng III Thiết kế mạng điện cao áp nhà máy 3.1 Yêu cầu sơ đồ cung cấp điện : Việc lựa chọn sơ đồ cung cấp điện ảnh h-ởng lớn đến tiêu ... Tiến Thiết kế hệ thống cung cấp điện a/ Tính toán cho nhóm 1: Số liệu phụ tải nhóm cho bảng: Nhóm I Máy tiện ren Máy tiện tự động Máy tiện tự động Máy tiện tự động Máy tiện tự động Máy tiện Máy ... Tiến Thiết kế hệ thống cung cấp điện Mục lục Lời nói đầu ch-ơng I: Giới thiệu chung nhà máy ch-ơng II: Xác định phụ tải tính toán ch-ơng III: Thiết kế mạng điện cao áp nhà máy ch-ơng IV: Thiết...
 • 106
 • 92
 • 0

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đen

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đen
... t h thng cung cp in cp cho cỏc trm bin ỏp phõn xng thụng qua trm PPTT, nh vy m vic qun lý hnh mng in cao ap s thun li tn tht mng cao ỏp s gim , tin cy ca cung cp in s tng ,song u t cho mng s ... MBA Trong mi trng hp thỡ t MBA l n gin nht ,thun lij cho vic hnh xong ti cy thp Dung lng cỏc mỏy bin ỏp c chon theo iu kin: nKhc*SdmBStt c kim tra theo iu kin sau xy s c vi mt mỏy: (n-1)*Khc*SdmBSttsc ... in cho ph ti 0.4kV cho phõn xng lũ Mactin v phõn xng cỏn phụi tm,trm b trớ 2MBA lm vic song song (n*Khc*SdmBStt SdmB Stt ( 2659 + 1513) = = 2086 ( kVA ) 2 Ta chn MBA cú dung lng 2500 kVA Kim...
 • 114
 • 640
 • 5

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đen

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đen
... in cho mt xớ nghiờp, nh mỏy nht nh Bn thõn em c nhn bi: Thit k h thng cung cp in cho nh mỏy luyn kim en, vi cỏc s liu v ph ti ó cho ĐINH NGọC SƠN HT 3-K48 THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM ... THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM EN 11 12 13 14 15 Mỏy ca Mỏy mi hai phớa Mỏy khoan bn Mỏy ộp tay Bn th ngui ĐINH NGọC SƠN 2 872A HC-12A P-4T - 2.8 2.8 0.65 - HT 3-K48 THIT K CUNG CP IN CHO ... vi nh mỏy t trờn mt t ĐINH NGọC SƠN 19 HT 3-K48 THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM EN CHNG II THIT K MNG CAO P CHO NH MY CHN CP IN P CP CHO NH MY Ta cú cụng thc kinh nghim U = 4.34* L + 0.016*...
 • 95
 • 278
 • 1

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đen

 Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đen
... THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM EN 14 Mỏy ộp tay 15 Bn th ngui Nguyễn Quốc Cờng - HTĐ - K48 P-4T - - THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM EN CHNG II XC NH PH TI CHO NH MY T NH TON PH TI CHO ... mng in cho mt xớ nghiờp, nh mỏy nht nh Bn thõn em c nhn bi: Thit k h thng cung cp in cho nh mỏy luyn kim en, vi cỏc s liu v ph ti ó cho Nguyễn Quốc Cờng - HTĐ - K48 THIT K CUNG CP IN CHO NH ... mỏy t trờn mt t Nguyễn Quốc Cờng - HTĐ - K48 23 THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM EN CHNG II THIT K MNG CAO P CHO NH MY CHN CP IN P CP CHO NH MY Ta cú cụng thc kinh nghim U = 4.34* L + 0.016*...
 • 119
 • 259
 • 0

Đề Tài: Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đen

Đề Tài: Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đen
... in cho mt xớ nghiờp, nh mỏy nht nh Bn thõn em c nhn bi: Thit k h thng cung cp in cho nh mỏy luyn kim en, vi cỏc s liu v ph ti ó cho Nguyn Quc Cng - HT - K48 THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM ... THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM EN NHIM V THIT K 1.Tờn thit k : Thit k cung cp in cho nh mỏy luyn kim en 2.Sinh viờn thc hin: Nguyn Quc Cng, lp : ... THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM EN CHNG I GII THIU CHUNG V NH MY I, V TR A L V VAI TRề KINH T Nh mỏy luyn kim en l nh mỏy cụng nghip nng quan trng nn kinh t quc dõn , cung cp nguyờn liu cho...
 • 121
 • 255
 • 0

Tài liệu Đề Tài: THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LUYỆN KIM ĐEN pdf

Tài liệu Đề Tài: THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LUYỆN KIM ĐEN pdf
... in cho mt xớ nghiờp, nh mỏy nht nh Bn thõn em c nhn bi: Thit k h thng cung cp in cho nh mỏy luyn kim en, vi cỏc s liu v ph ti ó cho INH NGC SN HTẫ 3-K48 THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM ... THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM EN TRNG HBK H NI B MễN H THNG IN THIT K MễN HC H THNG CUNG CP IN 1.Tờn thit k : Thit k cung cp in cho nh mỏy luyn kim en 2.Sinh viờn thc ... HC-12A P-4T - 4.5 5.8 2.8 4.0 2.8 2.8 0.65 - HTẫ 3-K48 THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM EN CHNGII XC NH PH TI CHO NH MY T NH TON PH TI CHO PHN XNG SA CHA C KH 1.1: Phõn nhúm ph ti Tờn thit b 7...
 • 96
 • 191
 • 0

Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy xi măng

Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy xi măng
... nghip Thit k cung cp in cho nh mỏy xi mng Trm bin ỏp cung cp in cho phõn xng v Trm bin ỏp cung cp in cho phõn xng 3, 8, 10 Trm bin ỏp cung cp in cho phõn xng Trm bin ỏp cung cp in cho phõn xng ... DT24/400 3GD140 8-4 B DT24/400 3GD140 8-4 B DT24/400 22 0.4 25) 3GD140 8-4 B 3GD140 8-4 B Sinh viờn : Ngụ Trung Kiờn - (K11 Thit b in in t) DT24/400 đồ nguyê n l ý cấp điệ cho nhà má y n 3GD140 8-4 B 48 ỏn ... Kiờn - (K11 Thit b in in t) 47 ỏn tt nghip mng Thit k cung cp in cho nh mỏy xi 3GD140 8-4 B DT24/400 2X LPE (3x2 5) 3GD140 8-4 B 3GD140 8-4 B 8DC11 DT24/400 DT24/400 AC 70 3GD140 8-4 B 3GD140 8-4 B DT24/400...
 • 90
 • 1,094
 • 9

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất vòng bi ppt

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất vòng bi ppt
... - LỚP HỆ THỐNG ĐIỆN - K4 - UB 98 13 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP VÒNG BI 10 11 12 13 THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY SX Máy phay vạn Máy bào ngang Máy mài tròn vạn Máy mài phẳng Máy cưa Máy mài phía Máy ... (nhq,ksd), nhq - số thiết bị dùng điện hiệu ĐẶNG VĂN MẠNH - LỚP HỆ THỐNG ĐIỆN - K4 - UB 98 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP VÒNG BI THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY SX Số thiết bị dùng điện hiệu nhq số thiết bị ... dây cho phương án Tính toán kinh tế - kỹ thuật để lựa chọn phương án hợp lý ĐẶNG VĂN MẠNH - LỚP HỆ THỐNG ĐIỆN - K4 - UB 98 24 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP VÒNG BI THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY SX Thiết...
 • 85
 • 665
 • 2

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy xi măng docx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy xi măng docx
... nghip Thit k cung cp in cho nh mỏy xi mng Trm bin ỏp cung cp in cho phõn xng 3, 8, 10 Trm bin ỏp cung cp in cho phõn xng Trm bin ỏp cung cp in cho phõn xng 7, 9, 11 Trm bin ỏp cung cp in cho phõn ... mng Thit k cung cp in cho nh mỏy xi TNH PH TI TNH TON CHO TON NH MY CHNG I C S Lí THUYT V CUNG CP IN I) NHNG YấU CU KHI THIT K CUNG CP IN Mc tiờu c bn ca nhim v thit k cung cp in l m bo cho h tiờu ... (K11 Thit b in in t) DT24/400 đồ nguyê n l ý cấp điệ cho nhà má y n 3GD1408-4B 48 ỏn tt nghip mng Thit k cung cp in cho nh mỏy xi CHNG THIT K CHI TIT MNG CAO P CHO NH MY I) THIT K NG DY T TRM...
 • 90
 • 651
 • 3

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY ĐỒNG HỒ ĐO CHÍNH XÁC Giáo viên hướng dẫn TRẦN TẤN LỢI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY ĐỒNG HỒ ĐO CHÍNH XÁC Giáo viên hướng dẫn TRẦN TẤN LỢI
... 76,2 78,7 X 82,2 22 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy Đồng hồ đo xác Chương III Thiết kế mạng điện cao áp cho nhà máy Việc lựa chọn sơ đồ cung cấp điện ảnh hưởng lớn ... chọn cấp điện áp truyền tải từ hệ thống nhà máy điện áp Uđm= 35 kV Nguyễn Viết Hà Lớp HTĐ - T3 23 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy Đồng hồ đo xác II Vạch phương án cung ... Đồ án tốt nghiệp Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy Đồng hồ đo xác Tính toán chi phí cho Máy Cắt: Chi phí cho MC hoàn toàn tương tự phương án I: KMC = 2560.106đ Tính toán chi phí cho...
 • 97
 • 358
 • 0

CÁC BẢN VẼ A0 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY ĐỒNG HỒ ĐO CHÍNH XÁC

CÁC BẢN VẼ A0 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY ĐỒNG HỒ ĐO CHÍNH XÁC
... TS.Trần Tấn Lợi SV thực Nguyễn viết hà sơ đồ nguyên lý mạng điện cao áp toàn nhà máy Số vẽ : Bản vẽ : 02 sơ đồ nguyên lý hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng SCCK 3x150+70mm c801N c801N 4G70 0,25 20 ... đại học bách khoa hà nội môn hệ thống điện GV hướng dẫn TS.Trần Tấn Lợi SV thực Nguyễn viết hà sơ đồ nguyên lý cấp điện cho phân xưởng SCCK Số vẽ : Bản vẽ : 04 11 17 ĐL1 17 13 10 ĐL3 14 4G70 ... thép , chôn đất Ký hiệu 18 19 22 28 31 33 42 40 49 Nguyễn viết hà TS.Trần Tấn Lợi ĐL5 Số vẽ : Bản vẽ : 03 Bản vẽ lắp đặt trạm biến áp b5 Ký hiệu Cáp đặt 41 4G25 42 4G25 44 4G25 46 4G25 47 4G25 4G25...
 • 5
 • 469
 • 9

CÁC BẢN VẼ A0 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY CHẾ TẠO KHÍ NÔNG NGHIỆP

CÁC BẢN VẼ A0 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY CHẾ TẠO CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP
... khoa khoa điện - môn HTđ GVHD S.Viên Mã hiệu SV lớp Ts bạch quốc khánh lê văn hà đề tài thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo khí nông nghiệp tên vẽ đồ nguyên lý cung cấp điện p.x.s.c ... sáng PVC 4G6 trƯờng đại học bách khoa khoa điện - môn HTđ GVHD S.Viên Mã hiệu SV lớp Ts Bạch quốc khánh Lê văn hà đề tài thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy khí nông nghiệp tên vẽ đồ ... nén khí kho vật liệu trƯờng đại học bách khoa khoa điện - môn HTđ GVHD S.Viên Mã hiệu SV lớp ts Bạch quốc khánh Lê văn hà đề tài thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy khí nông nghiệp tên vẽ...
 • 5
 • 358
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: đồ án tốt nghiệp thiết kế cung cấp điện cho nhà máy xi măngđồ án thiết kế cung cấp điện cho nhà máy cơ khí trung quy môđồ án thiết kế cung cấp điện cho nhà máyđồ án tốt nghiệp thiết kế cung cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệpđồ án thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất thức ăn gia súc luận văn đồ án đề tài tốt nghiệpthiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất dầu ăn nakydacophần iii thiết kế cung cấp điện cho nhà máy chế tạo thiết bị cơ khíthiết kế cung cấp điện cho nhà máy xi măngthiết kế cung cấp điện cho nhà máy cơ khíthiết kế cung cấp điện cho nhà máy nhựa tiến tânthiết kế cung cấp điện cho nhà máy liên hợp dệthiết kế cung cấp điện cho nhà máy cơ khí công nghiệp địa phươngthiết kế cung cấp điện cho nhà máy sợi cao cấpthiết kế cung cấp điện cho nhà máy cơ khí quang trungthiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất kéoQuản lý đầu tư công cho xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng (LV thạc sĩ)Quản lý phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh thông qua hoạt động Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở các trường THCS huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ)Truyện ngắn, tản văn Nguyễn Quang Thiều từ góc nhìn phê bình sinh thái (LV thạc sĩ)Thiết kế cải tiến đầu đùn socola cho máy in thực phẩm 3dAnalogue filter designMỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 12Thuyết Minh Dự Án Giấy Công Xuất 100 000 Tấn Nămcách viết cv xin việc cho kỹ sư cơ khíCác kỹ thuật cầm máu cơ bảnlý thuyết hạt nhân nguyên tử hay nhất.TOÀN BỘ BÀI TẬP MÔN HÓA HỌC 12 MỚI NHẤT.thiet ke nha may, thiết kế hệ thống sấy thăng hoaThay đổi sinh kế của các hộ dân bị thu hồi đất sau tái định cư nghiên cứu tình huống dự án khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn, Bình ĐịnhCác yếu tố tạo động lực cho giảng viên tại Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí MinhPháp luật về bảo vệ quyền của bên vay trong hợp đồng tín dụng (tt)CÔNG tác ĐBCL DHKHXHNVGiáo án BD HSG địa lí 943446 1892014153015phamxuandaonoidungcam nghi ve mai truong
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập