giáo trình tâm lý và kỹ năng giao tiếp khách du lịch

GIÁO TRÌNH tâm kỹ NĂNG GIAO TIẾP TRƯỜNG THƯƠNG mại

GIÁO TRÌNH tâm lý và kỹ NĂNG GIAO TIẾP TRƯỜNG THƯƠNG mại
... kỹ nghề, nội dung mô đun Tâm Kỹ giao tiếp ứng xử với khách du lịch cung cấp cho người học kiến thức tâm học, tâm kỹ giao tiếp ứng xử nói chung, tâm kỹ giao tiếp ứng xử hoạt động kinh ... cách tiếp cận trên, xem tâm khách du lịch ngành tâm học, rõ ràng tâm khách du lịch có mối quan hệ mật thiết với tâm học tâm học xã hội 4.1.2 Mối quan hệ tâm khách du lịch tâm ... không khí tâm xã hội - Bầu không khí tâm xã hội tượng tâm xã hội phát sinh trình hoạt động giao tiếp cá nhân điều kiện định đó, tâm người có ảnh hưởng trực tiếp tới tâm người khác...
 • 155
 • 347
 • 6

luận văn quản trị khách sạn du lịch Giải Pháp Hoàn Thiện Quy Trình Khai Thác Tổ Chức Phục Vụ Khách Du Lịch tại công ty cổ phần du lịch VITOURS Đà Nẵng

luận văn quản trị khách sạn du lịch Giải Pháp Hoàn Thiện Quy Trình Khai Thác Và Tổ Chức Phục Vụ Khách Du Lịch tại công ty cổ phần du lịch VITOURS Đà Nẵng
... Đón khách tiếp Tổ chức phục vụ khách khách sạn Sơ đồ Quy trình tổ chức phục vụ khách b Quy trình tổ chức phục vụ khách du lịch công ty lữ hành Đây quy trình với hoạt động cụ thể liên quan đến công ... dịch vụ ngân hàng phục vụ khách du lịch 2.1.4 Cơ cấu máy tổ chức hoạt động Công ty cổ phần du lịch Việt Nam Đà Nẵng a Mô hình cấu tổ chức Công ty cổ phần du lịch Việt Nam Đà Nẵng HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ... HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG 2.1 Giới thiệu chung công ty cổ phần du lịch Việt Nam Đà Nẵng 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển công ty Công ty cổ phần du lịch Việt...
 • 48
 • 104
 • 0

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình khai thác tổ chức phục vụ khách du lịch trong hoạt động kinh doanh lữ hành tại vitours

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình khai thác và tổ chức phục vụ khách du lịch trong hoạt động kinh doanh lữ hành tại vitours
... kinh doanh lợi nhuận cuối công ty kinh doanh du lịch Đó quy trình khai thác khách tổ chức phục vụ khách du lịch hoạt động kinh doanh lữ hành b Quy trình khai thác khách du lịch Quy trình khai thác ... khởi hành chuyến Quy trình tổ chức phục vụ khách du lịch hoạt động kinh doanh lữ hành a Quy trình chung Công tác tổ chức phục vụ khách du lịch phần công việc quy trình tổ chức thực chương trình du ... xảy trình tiêu thụ sản phẩm công ty III Quy trình khai thác tổ chức phục vụ khách du lịch hoạt động kinh doanh lữ hành Khái niệm a Quy trình kinh doanh hoạt động lữ hành Cũng loại hình kinh doanh...
 • 25
 • 230
 • 1

Hoàn thiện quy trình khai thác tổ chức phục vụ khách du lịch lữ hành tại VITOUR - 8 potx

Hoàn thiện quy trình khai thác và tổ chức phục vụ khách du lịch lữ hành tại VITOUR - 8 potx
... thiện quy trình khai thác tổ chức phục vụ khách du lịch hoạt động kinh doanh lữ hành Vitours Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình khai thác khách Công tác khai thác khách công ty có thành công ... chương trình du lịch mới… Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình phục vụ khách Công ty cần định chuẩn quy trình phục vụ khách ... sử lý ý kiến phản hồi khách hàng sau B3: Chăm sóc khách hàng Khách hàng Vitours hãng lữ hành, tổ chức, địa lý Vitours, khách du lịch mua tour trực tiếp Bộ phận chăm sóc khách hàng lưu chi tiết...
 • 9
 • 198
 • 2

Hoàn thiện quy trình khai thác tổ chức phục vụ khách du lịch lữ hành tại VITOUR - 7 ppt

Hoàn thiện quy trình khai thác và tổ chức phục vụ khách du lịch lữ hành tại VITOUR - 7 ppt
... Version - http://www.simpopdf.com Sơ đồ 10 Quy trình tổ chức phục vụ khách du lịch Qua trình thăm dò đánh giá du khách quy trình phục vụ công ty, ta thấy rõ số điểm yếu quy trình phục vụ khách ... hệ, hợp tác với công ty lữ hành nước số hãng lữ hành gửi khách nước việc khai thác khách, đặc biệt khách quốc du lịch Việt Nam tổ chức cho khách du lịch người Việt Nam du lịch nước Công ty thường ... trình du lịch thật hấp dẫn Quy trình tổ chức phục vụ khách du lịch công ty Sau thỏa thuận ký kết hợp đồng với khánh hàng, nhân viên điều hành phận lữ hành tiến hành công tác chuẩn bị trước tổ chức...
 • 10
 • 145
 • 1

Hoàn thiện quy trình khai thác tổ chức phục vụ khách du lịch lữ hành tại VITOUR - 6 ppt

Hoàn thiện quy trình khai thác và tổ chức phục vụ khách du lịch lữ hành tại VITOUR - 6 ppt
... định để thu hút khai thác khách du lịch công ty Quy trình khai thác khách du lịch công ty a Quy trình khai thác khách Đối với thị trường khách công ty tự khai thác: Bộ phận lữ hành công ty văn ... hình du lịch lựa chọn phục vụ cho khách du lịch thời gian đầu kinh doanh du lịch công vụ, du lịch túy; đến công ty mở rộng hoạt động kinh doanh loại hình du lịch khác, cụ thể: Vacation Tour: du lịch ... giải trí Cutural Tour: du lịch văn hóa Open Tour: điểm du lịch dịch vụ chương trình du lịch linh động thay đổi tùy theo yêu cầu khách du lịch DMZ Tour: gồm chương trình du lịch dành cho cựu chiến...
 • 10
 • 182
 • 2

Hoàn thiện quy trình khai thác tổ chức phục vụ khách du lịch lữ hành tại VITOUR - 5 pptx

Hoàn thiện quy trình khai thác và tổ chức phục vụ khách du lịch lữ hành tại VITOUR - 5 pptx
... Tiêu khách SL % SL % SL % % % 1 15, 18 120,63 111,67 128, 15 Tổng khách " 22.184 100 255 12 100 30774 100 " 13312 60 14866 58 , 25 19 051 61,91 " 11 056 83, 05 12374 83,23 159 30 83,6 111,92 128,74 " 2 256 ... 2006 2007 06/ 05 Tổng khách đến ĐN 55 6.782 774.000 1.022.900139.01 132. 15 Khách Vitours khai thác 22.184 25. 512 30774 120.63 112,26 07/06 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com ... 3,29% 3,01% Tổng khách quốc tế đến ĐN 184.237 191.606 3 15. 650 104 164,74 Khách Vitours khai thác 13312 14.866 19 051 128. 15 Thị phần 7,2 25% 7, 75% 6,04% 136,9 (Nguồn: Phòng tài chính-Kế toán) Trong...
 • 10
 • 137
 • 1

Hoàn thiện quy trình khai thác tổ chức phục vụ khách du lịch lữ hành tại VITOUR - 4 pptx

Hoàn thiện quy trình khai thác và tổ chức phục vụ khách du lịch lữ hành tại VITOUR - 4 pptx
... SL TT(%) 2, 84 - >45 45 Ban GĐ 1,33 - - - - (Nguồn: Phòng TC Phòng tổ HC 2,33 7 4, 97 - - - chức Phòng KT - hành TC 11 3,67 6,38 1,72 - - Phòng TT 36 12,00 16 20 20 13 33 23 ,40 2,59 - - 208 69,33 ... hình cấu tổ chức Sơ đồ7 Cơ cấu tổ chức công ty TNHH thành viên du lịch lữ hành Vitours Đà Nẵng Chức nhiệm vụ phòng ban  Ban Giám Đốc: bao gồm Giám đốc, Phó Giám đốc lữ hành, Phó Giám đốc khách ... phần du lịch Việt Nam Đà Nẵng Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com b Mô hình cấu tổ chức chức nhiệm vụ phòng ban công ty TNHH thành viên du lịch lữ hành Vitours...
 • 10
 • 142
 • 1

Hoàn thiện quy trình khai thác tổ chức phục vụ khách du lịch lữ hành tại VITOUR - 3 ppt

Hoàn thiện quy trình khai thác và tổ chức phục vụ khách du lịch lữ hành tại VITOUR - 3 ppt
... khởi hành chuyến Quy trình tổ chức phục vụ khách du lịch hoạt động kinh doanh lữ hành a Quy trình chung Công tác tổ chức phục vụ khách du lịch phần công việc quy trình tổ chức thực chương trình du ... Version - http://www.simpopdf.com Sơ đồ Quy trình tổ chức phục vụ khách b Quy trình tổ chức phục vụ khách du lịch công ty lữ hành Đây quy trình với hoạt động cụ thể liên quan đến công tác phục vụ ... hay khách du lịch công ty gửi khách Giữa doanh nghiệp lữ hành khách du lịch Khi công ty bán chương trình du lịch cho khách du lịch, chương trình du lịch có giá trị tương đối lớn công ty khách...
 • 10
 • 151
 • 2

Hoàn thiện quy trình khai thác tổ chức phục vụ khách du lịch lữ hành tại VITOUR - 2 doc

Hoàn thiện quy trình khai thác và tổ chức phục vụ khách du lịch lữ hành tại VITOUR - 2 doc
... tế ISO 9000 vào quy trình khai thác khách du lịch giúp công ty đẩy mạnh khả thu hút khai thác khách du lịch, đặc biệt đối tượng khách quốc tế c Quy trình tổ chức phục vụ khách du lịch gắn với ... lượng dựa sở hoạt động công ty lữ hành đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch khâu tổ chức phục vụ cho khách du lịch Việc xây dựng áp dụng quy trình tổ chức phục vụ khách du lịch cần phải dựa tiêu chuẩn ... giới Để khai thác tổ chức phục vụ khách tốt hơn, đáp ứng tối đa nhu cầu du lịch, cần có hệ thống tiêu chuẩn khu vực quốc tế Nội dung quy trình khai thác khách du lịch hoạt động kinh doanh lữ hành...
 • 10
 • 169
 • 2

Hoàn thiện quy trình khai thác tổ chức phục vụ khách du lịch lữ hành tại VITOUR - 1 potx

Hoàn thiện quy trình khai thác và tổ chức phục vụ khách du lịch lữ hành tại VITOUR - 1 potx
... chương trình du lịch Ví dụ chương trình du lịch quốc tế nội địa, chương trình du lịch dài ngày ngắn ngày, Chương trình du lịch văn hóa, chương trình du lịch giải trí Khi tổ chức chương trình du lịch ... ty lữ hành, góp phần đáng kể vào kết hoạt động kinh doanh lợi nhuận cuối công ty kinh doanh du lịch Đó quy trình khai thác khách tổ chức phục vụ khách du lịch hoạt động kinh doanh lữ hành b Quy ... hành b Quy trình khai thác khách du lịch Quy trình khai thác khách du lịch chuỗi hoạt động, công việc nối tiếp liên quan đến việc khai thác thị trường loại hình du lịch, chương trình du lịch cụ...
 • 10
 • 211
 • 3

luận văn quản trị khách sạn du lịch Giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình khai thác tổ chức phục vụ khách du lịch nội địa của công ty cổ phần du lịch thương mại – VINACOMIN (VTTC)

luận văn quản trị khách sạn du lịch Giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình khai thác và tổ chức phục vụ khách du lịch nội địa của công ty cổ phần du lịch và thương mại – VINACOMIN (VTTC)
... doanh Công ty cổ phần du lịch thương mại VINACOMIN 12 CHƯƠNG II 35 GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KHAI THÁC 35 VÀ TỔ CHỨC PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA 35 CỦA CÔNG TY ... 2: Giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình khai thác tổ chức phục - vụ khách du lịch nội địa công ty VTTC CHƯƠNG I THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI ... phục vụ cho khách du lịch Thực trạng quy trình khai thác tổ chức phục vụ khách du lịch nội địa công ty VTTC 2.1.Giới thiệu chung công ty cổ phần du lịch thương mại VINACOMIN - Tên doanh nghiệp: Công...
 • 51
 • 82
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phần ii phân tích tình hình hoạt động kinh doanh quy trình khai thác và tổ chức phục vụ khách du lịch trong hoạt động kinh doanh lữ hành tại công ty cổ phần du lịch việt nam tại đà nẵngphần iii hoàn thiện quy trình khai thác và tổ chức phục vụ khách du lịch trong hoạt động kinh doanh lữ hành tại vitours đà nẵnghoàn thiện quy trình khai thác và tổ chức phục vụ khách du lịch lữ hành tại vitour 2 docmột số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình khai thác và tổ chức phục vụ khách du lịch trong hoạt động kinh doanh lữ hành tại vitoursgiáo trình tâm lý và đạo đức kinh doanhtâm lý và nghệ thuật giao tiếp trong du lịchgiáo trình kỹ năng giao tiếp trong du lịchbài giảng kỹ năng giao tiếp trong du lịchtâm lý giao tiếp trong du lịchquy trình bán hàng và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệptài liệu kỹ năng giao tiếp trong du lịchkỹ năng giao tiếp trong du lịch2 hướng dẫn để nâng cao trình độ k và kỹ năng thực hành pcác công ty con và các ban quản lý có chức năng quản lý và thực hiện trực tiếp các dự án mà công ty và ban mình phụ trách gồmgiải pháp 2 nâng cao kiến thức và kỹ năng phục vụ khách hàng cho cán bộ công nhân viên của vnpt long anTạo động lực lao động tại Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội (LV thạc sĩ))Đồ án thiết kế dây chuyền công nghệ dệt với hai loại vải KT 7643 166 và vải KS 7639 1 với việc được trang bị máy dệt PICANOL (bỉ)sản phẩm Newgi 5 dùng trị mụnSử dụng autocad structural detailing (ASD) 2012 triển khai bản vẽ theo TCVNsinh viên với công việc làm thêm , thực trạng và giải phápĐánh giá rủi ro và xây dựng chương trình kiểm soát rủi ro cho công đoạn phun sơn của nhà máy chế biến gỗ Forimex IIPHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LÀM VĂNcac bai toan nang cao lop 5do an quy hoach sư dung dat Quy hoạch sử dụng đất phường giai đoạn 2011 – 2020 và kế hoạch sử dụng đất kì cuối 2016 2020”.Sử dụng sinh vật để xử lý chất hữu cơ độc hạiCÁC BAI cơ bản bắt đầu KIẾM TIỀN YOUTUBENghiên cứu đặc điểm dinh học và kỹ thuật gẫy trồng cây bương lông điện biên (dendrocalamus giganteus munro) tại một số tỉnh miền núi phía bắcNghiên cứu đặc điểm dinh học và kỹ thuật gẫy trồng cây bương lông điện biên (dendrocalamus giganteus munro) tại một số tỉnh miền núi phía bắc (tt)Bài Tập thi cử TĂNG HUYÊT ÁpĐề cương ôn tập học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2016 2017Tóm tắt truyện Buổi học cuối cùng của tác giả Anphôngxơ ĐôđêBài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 2: Từ bài Lao Xao của Duy Khán, em hãy tả lại khu vườn trong một buổi sáng đẹp trờiBài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 4: Hãy tả một nhân vật có hành động và ngoại hình khác thường mà em đã có dịp quan sát, đã đọc trong sách hoặc nghe kể lạiVăn mẫu lớp 6: Hãy nhập vai vào anh đội viên để kể lại bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ”Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Thái Thụy, Thái Bình năm học 2016 2017
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập