GIÁO TRÌNH điện kỹ THUẬT

Giáo trình Điện kỹ thuật

Giáo trình Điện kỹ thuật
... (C) * Quan h dũng in, in ỏp Giả sử tụ điện điện dung C, tổn hao không đáng kể, điện cảm mạch bỏ qua Khi cú dũng in i = I max sin t qua tụ in tạo thành mạch điện dung (nh hình 3.3) in ỏp ri trờn ... hoc ký hiu bi hỡnh ~ (du ngó - hỡnh sin) Dòng điện xoay chiều hình sin dòng điện biến thiên theo quy luật hình sin, theo thời gian đựơc gọi dòng điện xoay chiều hình sin (hình 2.1) Hỡnh 2.2 Nguyờn ... m bo dũng in phúng c b bng hoc ln hn dũng in yờu cu I (Hỡnh 1.9b) b u ni tip, song song in tr - Điện trở u ni tip (hỡnh 1.10) + Trong on mch mc ni tip R1 R2 Rn I cng dũng in I cú giỏ tr nh cỏc...
 • 129
 • 308
 • 8

Giáo trình điện kỹ thuật th s bùi thanh giang

Giáo trình điện kỹ thuật  th s bùi thanh giang
... điện áp th cấp : S c điện động sinh S c cuộn th cấp cân với th nh phần mà sinh gồm : U2,II2.rr2,E gom Et2 M ch Mạ điệän thay th th th á cuộän s cấáp M ch điệ Mạ än thay th th cuộän th th ù cấáp ... Hệ s mang tải máy làm việc song song βi = Si Siđm = S uni% Σ Siđm Uni% Si : Công suất máy biến áp th I cung cấp cho tải Siđm : Công suất đònh mức máy biến áp th i S : Công suất tải SI = Siđm ... βtmax .S ηmax = βtmax .S m.cosϕ2 + P0 + β2tmax.Pn Độ biến thiên điện áp th cấp : Khi biế bi án áùp cóù tả t ûi ,s thay th đổ đ åi tả t ûi gâây nêân thay th đổ đ åi điệ än áùp th th ù cââp.Khi Khi điện...
 • 41
 • 36
 • 0

giáo trình môn kỹ thuật lập trình ngành điện tự động

giáo trình môn kỹ thuật lập trình ngành điện tự động
... thêi gian dÞch (compile time) vµ thêi gian thùc thi (run-time) Dữ liệu Chương trình nguồn Trình biê n dòch Chương trình đích Máy tính thực Kết H× nh I.1 Ch­¬ng tr× nh thùc thi theo c¬ chÕ dÞch ... nh dÞch vµ thùc thi x¶ y cïng thêi gian, dÞch ®Õ n ®© u thi hµ nh lƯ nh ®Õ n ®ã Chương trình nguồn Chương trình thô ng dòch Kết Dữ liệu H× nh I.2 Ch­¬ng tr× nh thùc thi theo c¬ chÕ dÞch cđa tr×...
 • 134
 • 198
 • 0

GIÁO TRÌNH VẼ KỸ THUẬT ĐIỆN - Ths Phạm Giang Nam pot

GIÁO TRÌNH VẼ KỸ THUẬT ĐIỆN - Ths Phạm Giang Nam pot
... Rn - Phần tử đốt nóng Rn - Tiếp điểm d/ Cầu chì Cc Rn Rn Cc 3- Các phụ tải - Đèn tín hiệu a/ Bóng đèn - Đèn thắp sáng b/ Điện trở Đ Đ - Đèn ống R - Điện trở cố định - Điện trở biến đổi Đ R R - ... bị điện mạch điện chúng - Khảo sát tác dụng linh kiện, thiết bị điện có dòng điện - Tìm hiểu chức khí cụ, thiết bị điện - Tóm tắt nguyên lý làm việc mạch điện Cụ thể a/ Đặc tính kỹ thuật - Tên ... việc mạch điện, tiến hành đọc sơ đồ điện Quá trình đọc sơ đồ điện thực theo bước sau - Nhận biết kí hiệu mạch điện chúng - Khảo sát hoạt động thiết bị điện sơ đồ có tác dụng dòng điện - Rút ý nghĩa...
 • 58
 • 534
 • 13

GIÁO TRÌNH LCD KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

GIÁO TRÌNH LCD KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
... Tivi màu  Monitor LCD; Cấu tạo hình LCD  Phân tích sơ đồ Tivi màu LCD- Monitor LCD  Phương pháp tìm pan Tivi màu LCD- Monitor LCD Kỹ nghề : Sử dụng Tivi màu LCD cài đặt chương trình thu Sửa chữa ... Tivi màu – Monitor LCD Khoa Điện tử Lớp LCD tạo RGB tùy theo điện áp tín hiệu : Lớp LCD ( tinh thể lỏng ) chứa ô; ô gắn với 1điểm màu Mỗi điểm màu R-G-B hình thành pixel màu Khi điện áp tín hiệu ... Monitor LCD MỤC LỤC Lời nói đầu Khoa Điện tử Trang Bài : Nguyên lý hoạt động Tivi màu – Monitor LCD Trang 3-5 Bài : Sơ đồ khối Tivi màu – Monitor LCD Trang 6-8 Bài : Mạch Nguồn Tivi màu – Monitor LCD...
 • 69
 • 225
 • 2

Giáo trình môn Kỹ thuật vi điều khiển – chương 1

Giáo trình môn Kỹ thuật vi điều khiển – chương 1
... Dũng Bộ môn TĐH Trang Giáo trình môn Kỹ thuật Vi Điều Khiển Chơng : Tổng quan vi điều khiển 1. 1.3 Giới thiệu họ vi điều khiển MCS- 51 1 .1. 3 .1 Tóm tắt phần cứng Họ vi điều khiển MCS- 51 đợc h ng ... Giáo trình môn Kỹ thuật Vi Điều Khiển Chơng : Tổng quan vi điều khiển Chơng I Tổng quan Vi điều khiển 1. 1 Giới thiệu họ vi xử lí v họ vi điều khiển thông dụng 1. 1 .1 Lịch sử phát triển vi xử ... 512 _ 80 _ _ _ _ _ 13 16 C6 21 20 1K _ 80 _ _ _ _ _ 13 16 C622 20 2K _ 12 8 _ _ _ _ _ 13 16 C 71 20 1K _ 36 _ _ _ _ _ 13 16 C73 20 4K _ 19 2 _ Yes _ _ 11 22 16 C74 20 4K _ 19 2 _ Yes Yes _ 12 33 16 C84 10 ...
 • 28
 • 566
 • 7

Giáo trình môn Kỹ thuật vi điều khiển – chương 2

Giáo trình môn Kỹ thuật vi điều khiển – chương 2
... SW 22. 12 SW2 R 22. 12 3PC7 12V VCC GND 3PC7 HEADER 1K R 22. 21 D 22. 9 1K R 22. 22 D 22. 10 3PC4 ĐẦU VÀO XUNG DẠNG NÚT ẤN 3PC5 1K R 22. 23 ĐẦU VÀO XUNG TỪ CÁC THIẾT BỊ NGOÀI NHƯ ENCODER D 22. 11 3PC6 1K R 22. 24 ... VCC 3PA2 GND LED D 22. 17 3PA4 1k LED D 22. 18 J10 3PA5 VCC SW 22. 9 LED D 22. 19 R 22. 9 3PC4 3PA6 3PC4 1K SW 22. 10 HEADER J11 R 22. 10 3PC5 3PC0 3PC1 3PC2 3PC3 LED D 22. 20 3PA7 3PC5 LED 1K SW 22. 11 R 22. 11 3PC6 ... R1IN R2IN R1OUT R2OUT T1IN T2IN T1OUT T2OUT 12 14 C1+ C1C2+ C2V+ VMAX2 32 H×nh 2. 7 S¬ ®å ch©n cđa MAX2 32 Vi m¹ch MAX2 32 Vi m¹ch MAX2 32 cã nhiƯm vơ chun møc ®iƯn ¸p tõ 12V V th nh ®iƯn ¸p + 12 V...
 • 39
 • 359
 • 10

Giáo trình môn Kỹ thuật vi điều khiển – chương 3

Giáo trình môn Kỹ thuật vi điều khiển – chương 3
... Lê Tiến Dũng Bộ môn TĐH Trang 77 Giáo trình môn Kỹ thuật Vi Điều Khiển Chơng : Xây dựng phần mềm 3. 3 Chơng trình giao tiếp máy tính Chơng trình giao tiếp KIT với máy tính đợc vi t ngôn ngữ Delphi ... Biên soạn : Lâm tăng Đức Lê Tiến Dũng Bộ môn TĐH Trang 75 Giáo trình môn Kỹ thuật Vi Điều Khiển Chơng : Xây dựng phần mềm 3. 2.2 Chơng trình điều khiển hiển thị LCD Để cho LCD hoạt động, ta ... Bộ môn TĐH Trang 76 Giáo trình môn Kỹ thuật Vi Điều Khiển Chơng : Xây dựng phần mềm Gửi lệnh điều khiển LCD In kí tự LCD Bắt đầu Bắt đầu Đợi LCD sẵn s ng nhận lệnh Đợi LCD sẵn s ng l m vi c...
 • 12
 • 272
 • 5

Giáo trình môn Kỹ thuật vi điều khiển – chương 4

Giáo trình môn Kỹ thuật vi điều khiển – chương 4
... m quen với vi c điều khiển 4. 5 B i toán : Điều khiển hiển thị động ma trận LED 8x8 Biên soạn : Lâm tăng Đức Lê Tiến Dũng Bộ môn TĐH Trang 83 - 84 -Giáo trình môn Kỹ thuật Vi Điều Khiển Chơng ... CW movx @DPTR, A ; Xuất từ điều khiển Again: Biên soạn : Lâm tăng Đức Lê Tiến Dũng Bộ môn TĐH Trang 82 - 83 -Giáo trình môn Kỹ thuật Vi Điều Khiển mov DPTR, #8004H Chơng : Các b i tập thực ... - 81 -Giáo trình môn Kỹ thuật Vi Điều Khiển Chơng : Các b i tập thực Chơng IV Các tập thực Kit Với mục đích l đ o tạo nên tất chơng trình DEMO KIT đợc vi t hợp ngữ (Assembly), điều n y giúp...
 • 7
 • 399
 • 10

Giáo trình Vẽ kỹ thuật trên máy tính - P1

Giáo trình Vẽ kỹ thuật trên máy tính - P1
... chènh âỉåüc (H 2-4 ) Menu bar Thanh ngang danh mủc, nàòm phêa trãn vng âäư hoả AutoCAD R14 cọ 10 tiãu âãư, mäùi tiãu âãư chỉïa mäüt nhọm lãûnh ca AutoCAD Hçnh 2-6 Hçnh 2-5 10 Pull-down menu Danh ... hçnh chiãúu m mäùi hçnh chiãúu chè thãø hiãûn hai ba kêch thỉåïc ca âäúi tỉåüng ( Hçnh 1-2 ) Hçnh 1-2 Hçnh 1-3 Bn v 3D bàòng MTÂT (3D Drawing) l viãûc biãøu diãùn âäúi tỉåüng åí dảng ba toả âäü ... âỉåüc âënh båíi häüp thoải Preferences Trang Display Cross-hair Hai såüi tọc âënh vë âiãøm Toả âäü âiãøm hiãøn thë tải hng cúi mn hçnh (H 2-2 ) Chiãưu di hai såüi tọc âỉåüc âënh båíi häüp thoải Preferences...
 • 20
 • 1,197
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình môn kỹ thuật mạch điện tửgiáo trình vẽ kỹ thuật điệngiáo trình môn kỹ thuật điện tửgiáo trình vẽ kỹ thuậtgiáo trình hóa kỹ thuậtgiáo trình môn kỹ thuật robotĐánh giá năng lực đọc hiểu văn bản nghị luận theo tiếp cận PISATổng hợp công thức toán cơ bản giải tích 1 đầy đủke hoach tin hoc 2016 2017Hệ thống giao thông đường bộCác khái niệm Cơ sở hạ tầngOOP Lập trình hướng đối tượng Chương 3 : Xây dựng lớp trong JavaSỰ PHÁ SẢN CỦA CÁC HÃNG HÀNG KHÔNGtài liệu bài giảng haychien luoc marketing TH true milkTiêu chuẩn Châu Âu EC7: Kết cấu nền móng phần 1.1: Quy định chung (Eurocode7 BS EN1997 1 e 2004 Geotechnicl desgn part 1.1: General rules)Tiểu luận bản chất, đặc trưng bước đi và biện pháp xây dựng CNXH ở việt nam và đảng ta đã vận dụng tư tưởng đó của HCM trong công cuộc đổi mới hiện nay ra saoTiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 6: Thiết kế tháp, ống khói (Eurocode8 BS EN1998 6 e 2005 Design of structure for earthquake resistance part 6:Towers, masts and chimneys)Tiểu luận hình ảnh HCM là sự khôn ngoan của đức phật, lòng nhân từ của chúa, tinh thần nhiệt tình cách mạng của lênin, sự ung dung của 1 người chủ gia tộcTiểu luận HCM người là hiện thân sáng chói của tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, là mẫu mực của tinh thần độc lập tự chủ tự lực tự cường, đổi mới và sáng tạo (5)Tiểu luận phân tích mặt chất và mặt lượng giá trị của hàng hoá thực trạng và các giải pháp của nền kinh tếTiểu luận phân tích sự phát triển vật chất trong lịch sử triết họcTiêu chuẩn Châu Âu EC7: Kết cấu nền móng phần 1.2: Khảo sát và thí nghiệm (Eurocode7 BS EN1997 2 e 2007 Geotechnicl desgn part 1.2: Ground investigation and testing)Tiểu luận giá trị của thuyết chính danh trong triết học nho giaTiêu chuẩn Châu Âu EC6: Kết cấu gạch đá phần 1.2: Kết cấu chịu lửa (Eurocode6 EN1996 1 2 e 2005 Design of masonry structures part 1.2: General rules and structural fire design)Tiêu chuẩn Châu Âu EC6: Kết cấu gạch đá phần 2: Yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế, lựa chọn vật liệu (Eurocode5 BS EN1996 2 e 2006 Design of masonry structures part 2: Desgin consideratins, selection of materials and execution of masonry)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập