giáo trình công nghệ kim loại bản 1

Giáo trình - Công nghệ kim loại - chương 1 pot

Giáo trình - Công nghệ kim loại - chương 1 pot
... 016 0 ,16 ữ 0, 315 nhỏ 016 02 - 016 - 01 0 ,1 ữ 0,2 nhỏ 01 016 - 01 - 0063 10 mịn bột 0063 005 0,063 ữ 0 ,16 0,05 ữ 0 ,1( < 0,05) 01 - 0063 - 005 0063 - 005 - nhỏ Theo thành phần thạch anh ( SiO2) Loại ... có 11 rây: Bảng 1- 1 Tên cát Nhóm Số hiệu rây liền kề Kích thớc hạt (mm ) cát thô 063 - 063 - 04 0,4 ữ to 04 063 - 04 - 0 315 0, 315 ữ 0,63 to 0 315 04 - 0 315 - 02 0,2 ữ 0,4 vừa 02 0 315 - 02 - 016 ... v.v 1. 8 .1 Đúc khuôn kim loại Đúc khuôn kim loại rót kim loại lỏng vào khuôn đợc làm từ kim loại 33 Hình 1- 3 2 Hình dáng bên khuôn kim loại b Ưu nhợc điểm Ưu điểm đúc khuôn kim loại Khuôn kim loại...
 • 41
 • 289
 • 4

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 1 pptx

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 1 pptx
... GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI TẬP HÀN VÀ CẮT KIM LOẠI ĐÀ NẴNG, 20 01 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn CHƯƠNG I HÀN KIM LOẠI 1. 1 KHÁI NIỆM CHUNG 1. 1 .1 Khái niệm Hàn kim loại phương pháp ... chức kim loại mối hàn chia thành nhiều vùng khác Tổ chức kim loại mối hàn phụ thuộc phương pháp hàn, kim loại vật hàn, chế độ hàn Tổ chức kim loại vùng mối hàn gần mối hàn chia vùng khác : Vùng ... nối phi kim loại hổn hợp kim loại với phi kim loại Hàn có mặt ngành công nghiệp, ngành y tế hay ngành phục hồi sửa chữa sản phẩm nghệ thuật, 1. 1.3 Đặc điểm hàn kim loại a Tiết kiệm kim loại •...
 • 12
 • 169
 • 1

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI - PHẦN III CÔNG NGHỆ HÀN - CHƯƠNG 1 pdf

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI - PHẦN III CÔNG NGHỆ HÀN - CHƯƠNG 1 pdf
... chảy 13 Hàn môi trường khí argon 14 Hàn môi trườn g khí Hêli 15 Hàn môi trường khí nitơ 16 .Hàn môi trường khí CO2 17 Hàn siêu âm 18 Hàn nổ 19 Hàn nguội 20 Hàn điện tiếp xúc 21 Hàn ma sát 22 Hàn ... nhờ kim loại hợp kim trung gian gọi vẩy hàn Trong trình hàn, vẩy hàn nung nón g đến trạng thái chảy, kim loại không bò nung chảy 1. 2 Quá trình luyện kim tổ chức kim loại mối hàn 1. 2 .1 Quá trình ... phương pháp hàn theo sơ đồ sau: 1- Hàn la de 2- Hàn hồ quang plasma 3- Hàn chùm tia điện tử Hà n hồ quang điện 5- Hàn xỉ điện Hàn khí 7- Hàn nhiệt nhôm 8- Hàn hồ quang tay 9 .Hàn tự động 19 4 Thu vien...
 • 9
 • 228
 • 0

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI - PHẦN II GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC - CHƯƠNG 1 pdf

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI - PHẦN II GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC - CHƯƠNG 1 pdf
... bé, dễ gia công Nhiề u kim loại nhiệt độ thườ ng khó gia công, dễ gia công trạn g thái nóng Zn, W… - Trong trình gia công vết nứt, rỗ bên hàn lại, mật độ kim loại tăng, tính tăng - Gia công nóng ... công nguội: - Gia công nguội đạt độ xác, độ bóng chất lượng bề mặt cao gia công nóng - Gia công nguội kim loại không bò ôxy hóa, không bò cháy nên không hao phí kim loại, vật gia công không bò ... 350 Gia công nóng có ưu điểm sau: - Do tính dẻo luô n phục hồi trình biến dạng nên biến dạng kim loại với lượng lớn lần nung (có thể lớn 10 00%) - Do kim loại trạng thái dẻo cao nên lực gia công...
 • 21
 • 302
 • 1

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI - PHẦN I CÔNG NGHỆ ĐÚC - CHƯƠNG 1 pps

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI - PHẦN I CÔNG NGHỆ ĐÚC - CHƯƠNG 1 pps
... http://www.hcmute.edu.vn đúc Những sản phẩm đúc đa dạng thân máy công cụ, vỏ hộp giảm tốc, vỏ động i n, vỏ máy phát i n, lo i giá đỡ nhiều lo i chi tiết máy quan trọng khác kim lo i đen hợp kim màu 1. 1.3 Phân lo i ... biệt nho,û vật đúc kim lo i, hợp kim q i, mặt phân khuôn 1. 2 Sự kết tinh kim lo i vật đúc khuôn Kim lo i lỏng i n đầy lòng khuôn nhanh chóng chuyển dần sang trạng th i đặc theo trình kết tinh ... vào nhiều yếu tố : - Tính chất lý nhiệt nhiệt độ rót hợp kim đúc - Tính chất lý nhiệt vật liệu khuôn - Công nghệ đúc Có thể phân chia trình kết tinh thành giai đoạn liên tiếp sau đây: a.Giai đoạn...
 • 12
 • 208
 • 2

Giáo trình công nghệ kim loại 2 - Chương 1 pdf

Giáo trình công nghệ kim loại 2 - Chương 1 pdf
... thuận lợi mới, giúp cho biến dạng kim loại tiếp tục phát triển 1 .2. 2 Các yếu tố ảnh hưởng đến tính dẻo biến dạng kim loại a/ Thành phần tổ chức kim loại: Các kim loại khác có kiểu mạng tinh thể, ... Khi chồn khối kim loại độ cao giảm ( 1...
 • 4
 • 116
 • 0

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI (ĐINH MINH DIỆM) - TẬP 3 HÀN VÀ CẮT KIM LOẠI pdf

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI (ĐINH MINH DIỆM) - TẬP 3 HÀN VÀ CẮT KIM LOẠI pdf
... GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI TẬP HÀN VÀ CẮT KIM LOẠI ĐÀ NẴNG, 2001 CHƯƠNG I HÀN KIM LOẠI 1.1 KHÁI NIỆM CHUNG 1.1.1 Khái niệm Hàn kim loại phương pháp nối liền chi ti t lại với thành khối ... tần, Hàn nổ, Hàn ma sát, Hàn khuy ch tan, Hàn khí - ép Hàn nguội • • • Hàn nóng chảy HÀN KIM LOẠI Hàn áp Iực Hàn vảy Hình 1-2 Sơ đồ phân loại phương pháp hàn CHƯƠNG QÚA TRÌNH LUYỆN KIM KHI HÀN ... Nối thuận Hình - 16 Sơ đồ nối thuận - Điện cực hàn ( que hàn) 2 - Hồ quang hàn; 3- Vật hàn Nối nghịch Hình 3- 1 7 Sơ đồ nối nghịch - Điện cực hàn ( que hàn) - Hồ quang hàn - Vật hàn Đấu dây gián...
 • 157
 • 980
 • 11

GIÁO TRỈNH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI TẬP 3 HÀN VÀ CẮT KIM LOẠI pptx

GIÁO TRỈNH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI TẬP 3 HÀN VÀ CẮT KIM LOẠI pptx
... GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI TẬP HÀN VÀ CẮT KIM LOẠI ĐÀ NẴNG, 2001 CHƯƠNG I HÀN KIM LOẠI 1.1 KHÁI NIỆM CHUNG 1.1.1 Khái niệm Hàn kim loại phương pháp nối liền chi tiết lại với thành khối ... tính mối hàn [ 13] 2.2 VŨNG HÀN VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NÓ Khi hàn, tác dụng nguồn nhiệt, vùng kim loại nóng chảy tạo nên vũng hàn Kim loại hổn hợp nguyên tố kim loại kim loại vật liệu hàn Vũng hàn chia ... nối phi kim loại hổn hợp kim loại với phi kim loại Hàn có mặt ngành công nghiệp, ngành y tế hay ngành phục hồi sửa chữa sản phẩm nghệ thuật, 1.1 .3 Đặc điểm hàn kim loại a Tiết kiệm kim loại •...
 • 118
 • 349
 • 1

Giáo trình - Công nghệ kim loại - chương 2 ppt

Giáo trình - Công nghệ kim loại - chương 2 ppt
... khí O2, CO2, H2O, H2 tác dụng với cácbít sắt Fe3C thép: 2Fe3C + O2 = 6Fe + 2CO 2CO +O2 2CO2; = 3Fe + 2CO -/ Fe3C + CO2 Fe3C + H2O = 3Fe + CO + H2 -/ Fe3C + 2H2 = 3Fe + CH4 -/ Tác dụng mạnh H2O đến ... Hình - 25 Sơ đồ bố trí trục dây chuyền cán 63 Error! Hình 2- 2 0 Sơ đồ nguyên lý máy cán bi thép Hình 2- 2 6 Sơ đồ công nghệ bố trí trục cán Hình 2- 2 7 Sơ đồ nguyên lý bố trí trục cán Hình - 28 Sơ ... tật kim loại b Sơ đồ trình cán kim loại D R A N A T C I B A L Ho B T P H B A A A B Hình 2- 1 8 Sơ đồ nguyên lý cán kim loại - phôi; - sản phẩm; - trục cán - chiều cao trớc sau cán Ho, H1 Bo, B1 -...
 • 55
 • 245
 • 4

Giáo trình - Công nghệ kim loại - chương 3 doc

Giáo trình - Công nghệ kim loại - chương 3 doc
... kim loại hút vào Lớp không khí bị kim loại hấp thụ Lớp oxyd kim loại Lớp bị kim loại bị biến dạng Lớp kim loại tinh khiết (Vùng kim loại bản) Hình - 51 Cấu tạo lớp bề mặt kim loại 3. 5.2 Quá trình ... đồ nguyên lý trình hàn ép chảy gián đoạn 1- Lớp kim loại nóng chảy bề mặt kim loại tách xa 2- Lớp kim loại nóng chảy kim loại tiếp tục tiếp xúc 3- Lớp kim loại bắn toé Có giai đoạn trình hàn : ... hĂn trÔi) 3. 4.7 Cắt kim loại khí Cắt kim loại khí đốt cháy kim loại lửa khí cháy , cháy ôxy kỹ thuật Sơ đồ trình cắt kim loại lửa khí O2 C2H2 121 Hình 3- 46 Sơ đồ nguyên lý trình cắt kim loại lữa...
 • 39
 • 221
 • 2

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 10 ppsx

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 10 ppsx
... Phần Hàn & cắt kim loại Trang Chương I : Hàn kim loại $1 Giới thiệu chung môn hàn kim loại $2 Phân loại phương pháp hàn Chương II Quá trình luyện kim hàn ... Nga) Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn MỤC LỤC Nội dung Trang Lời nói đầu Chương I : HÀN KIM LOẠI 1.1 Khái niệm chung hàn kim loại 1.2 Phân loại phương pháp hàn ... KIM KHI HÀN NÓNG CHẢY 2.1 Quá trình luyện kim hàn 2.2 Vũng hàn & đặc điẻm 2.3 Tổ chức kim loại mối hàn & vùng cận mối hàn 4 Chương HÀN...
 • 10
 • 222
 • 0

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 9 ppsx

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 9 ppsx
... 0.02 mm 6.3.2 Kim tra bêng phũổng phÔp phÔ hu : 1- Kim tra bêng cÔch khoan xÔc sut túng oƠn xem xẫt; 2- Kim tra tõ chửc tẽ vi; 3- Kim tra tõ chửc kim tũổng; cắt thành mẫu kim loại , mài , đánh ... NXB KH&KT, 199 8 Nguyn Vn Thụng, Vt liu v cụng ngh hn,NXB KHKT, 199 8 ỳừ . ựừ ự ố ốừ 197 1 úỳ ựừ ú úừ ú ốừ 197 4 ừ - ố ốừ 197 5 ừ - ỳừ ộ- - - ốừ 197 3 ừ - ỳừ ộ- - - ốừ 197 3 ... Cr-Ni Chun bệ mu cho kim tra thụ nghiẹm : 111 Su t m b i: www.daihoc.com.vn CNG MễN MễN HC : CễNG NGH KIM LOI TP HN V CT KIM LOI ( 40 tit) Biờn son: TS.GVC inh Minh Dim I NI DUNG: Trỡnh by nhng...
 • 12
 • 174
 • 0

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 8 ppt

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 8 ppt
... 5.7 HÀN TIẾP XÚC ĐIỂM Khái niệm : Hàn tiếp xúc điểm phương pháp hàn áp lực mà chi tiết hàn nối với theo điểm riêng biệt Phân loại : Hàn điểm có phương pháp Phân loại : Hàn tiép xúc diểm phía; hàn ... trở suất kim loại vật hàn b Bảng số chế độ hàn đặc trưng : Bảng 5-2 86 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Vật liệu Đua-ra AMr6 CT31 CT 38 S mm 0 ,8+ 0 ,8 1,2+1,2 1+1 3+3 1+1 3+3 J A/mm2 2.760 88 0 700 200 ... tạp giá thành cao 5.4 Phân loại hàn tiếp xúc Theo dạng mối hàn : Hàn tiếp xúc điểm Hàn tiếp xúc đường Hàn tiếp xúc giáp mối Theo nguồn điện Máy hàn dòng xoay chiều Máy hàn dòng chiều Máy hàn dòng...
 • 12
 • 153
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Hoàn thiện quản lý chi ngân sách địa phương đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Vĩnh PhúcHoàn thiện quản lý chi NSNN tỉnh Hủa phăn nước CHDCND LàoMô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt NamẢnh Hưởng Của Quá Trình Đô Thị Hóa Tới Công Tác Quản Lí Rác Thải Sinh Hoạt Trên Địa Bàn Thị Trấn Anh Sơn ,Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ Andiễu hành đón học sinh lễ khai giảngRapid eating phrasal verb in action 1Ứng dụng thuật toán Map Reduce xây dựng tệp chỉ mục cho hệ thống tìm kiếmVận dụng thẻ cân bằng điểm (Balance Scorecard) trong đánh giá thành quả tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà NẵĐánh Giá Hiện Trạng Cấp Nước Sạch Và Đề Xuất Biện Pháp Quản Lý Sử Dụng Nước Sinh Hoạt Tại Xã Đại An, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam ĐịnhPhát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng BìnhPhát triển nuôi trồng thủy sản ở huyện Phù Mỹ tỉnh Bình ĐịnPhát triển tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đà NẵngPhát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnPhát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà VinhĐánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Khu Công Nghiệp Tiên Sơn, Tỉnh Bắc NinhTIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀIPhát triển nguồn nhân lực ngành y tế tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà VinhNghiên Cứu Công Nghệ Sản Xuất Chế Phẩm Orzanol Từ Cám Gạo Để Chế Biến Thực Phẩm Chức NăngSử Dụng Sơn Titan Dioxit Thế Hệ I Xử Lí Các Chất Hữu Cơ Khó Phân Hủy Trong NướcĐánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã bản qua huyện bát xát tỉnh lào cai giai đoạn 2013 2015
Đăng ký
Đăng nhập